In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai

Còn 05:25:35 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 15-6-7-4-1411AM
36713
G.Nhất
35519
G.Nhì
42106
16732
G.Ba
56205
07801
71250
96549
48172
53627
G.Tư
6514
7649
3048
9094
G.Năm
4750
4156
4362
2281
3698
8250
G.Sáu
866
829
556
G.Bảy
94
95
33
10

Hà Nội - 18/07/22

0123456789
1250
4750
8250
10
7801
2281
6732
8172
4362
33
6713
6514
9094
94
6205
95
2106
4156
866
556
3627
3048
3698
5519
6549
7649
829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 15-12-11-8-2-13AU
02801
G.Nhất
41033
G.Nhì
53525
62479
G.Ba
22019
17268
62761
31216
35900
02995
G.Tư
4612
7050
6100
4244
G.Năm
8244
5477
7413
5254
6758
0354
G.Sáu
555
559
514
G.Bảy
10
39
42
72

Hà Nội - 11/07/22

0123456789
5900
7050
6100
10
2761
2801
4612
42
72
1033
7413
4244
8244
5254
0354
514
3525
2995
555
1216
5477
7268
6758
2479
2019
559
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 12-14-2-13-10-15ZV
50239
G.Nhất
18777
G.Nhì
50753
62864
G.Ba
16731
96862
69049
55288
95452
71575
G.Tư
6884
0301
9014
1040
G.Năm
2311
8973
3138
4068
9350
9570
G.Sáu
534
520
085
G.Bảy
93
10
08
58

Hà Nội - 04/07/22

0123456789
1040
9350
9570
520
10
6731
0301
2311
6862
5452
0753
8973
93
2864
6884
9014
534
1575
085
8777
5288
3138
4068
08
58
9049
0239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 2-13-1-3-5-11ZN
62171
G.Nhất
74232
G.Nhì
60392
44343
G.Ba
64585
95259
26829
39723
35831
09847
G.Tư
4995
7776
5533
9323
G.Năm
2572
1277
9664
1525
0828
6964
G.Sáu
310
044
843
G.Bảy
12
49
24
87

Hà Nội - 27/06/22

0123456789
310
5831
2171
4232
0392
2572
12
4343
9723
5533
9323
843
9664
6964
044
24
4585
4995
1525
7776
9847
1277
87
0828
5259
6829
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 13-6-4-9-1-14ZE
71808
G.Nhất
24479
G.Nhì
90383
30364
G.Ba
75004
74192
85474
35965
24574
05315
G.Tư
6798
6633
2959
8954
G.Năm
3354
2503
8187
1722
7345
4980
G.Sáu
152
770
946
G.Bảy
45
33
95
20

Hà Nội - 20/06/22

0123456789
4980
770
20
4192
1722
152
0383
6633
2503
33
0364
5004
5474
4574
8954
3354
5965
5315
7345
45
95
946
8187
6798
1808
4479
2959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 13-10-4-11-9-2-3-16YV
89927
G.Nhất
77049
G.Nhì
95785
88560
G.Ba
02501
28731
84940
63777
51957
41446
G.Tư
4772
0337
6666
9635
G.Năm
3025
9674
7749
8248
0088
9539
G.Sáu
030
213
129
G.Bảy
29
70
33
19

Hà Nội - 13/06/22

0123456789
8560
4940
030
70
2501
8731
4772
213
33
9674
5785
9635
3025
1446
6666
3777
1957
0337
9927
8248
0088
7049
7749
9539
129
29
19
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 11-9-1-7-14-8YN
11584
G.Nhất
78907
G.Nhì
25958
67236
G.Ba
63964
38604
87235
42320
65902
68469
G.Tư
9916
4894
0460
3908
G.Năm
2074
8735
9103
4890
2716
4212
G.Sáu
585
619
864
G.Bảy
51
90
10
32

Hà Nội - 06/06/22

0123456789
2320
0460
4890
90
10
51
5902
4212
32
9103
3964
8604
4894
2074
864
1584
7235
8735
585
7236
9916
2716
8907
5958
3908
8469
619
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL