In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai

Xổ số Miền Bắc hôm nay: 04/10/2023 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 3-2-1-4-14-8PU
24192
G.Nhất
24877
G.Nhì
69360
66583
G.Ba
07529
77038
85099
32290
94963
23842
G.Tư
6979
7304
7041
4748
G.Năm
6909
5405
4710
9722
2752
1632
G.Sáu
617
012
182
G.Bảy
29
54
10
42

Hà Nội - 20/03/23

0123456789
9360
2290
4710
10
7041
3842
9722
2752
1632
012
182
42
4192
6583
4963
7304
54
5405
4877
617
7038
4748
7529
5099
6979
6909
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 6-1-2-9-8-12NC
17375
G.Nhất
14288
G.Nhì
47795
89010
G.Ba
20929
26532
57195
21787
86420
48111
G.Tư
6956
1055
0805
3323
G.Năm
1072
2589
1620
1450
8125
7411
G.Sáu
103
269
494
G.Bảy
80
74
83
51

Hà Nội - 13/03/23

0123456789
9010
6420
1620
1450
80
8111
7411
51
6532
1072
3323
103
83
494
74
7795
7195
1055
0805
8125
7375
6956
1787
4288
0929
2589
269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 14-5-4-15-7-3-9-18NL
39919
G.Nhất
34271
G.Nhì
89252
08794
G.Ba
57917
23934
04144
22358
90155
00374
G.Tư
7287
6916
3685
6225
G.Năm
7565
8826
2483
8057
3671
8416
G.Sáu
746
208
679
G.Bảy
47
73
97
23

Hà Nội - 06/03/23

0123456789
4271
3671
9252
2483
73
23
8794
3934
4144
0374
0155
3685
6225
7565
6916
8826
8416
746
7917
7287
8057
47
97
2358
208
679
9919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 9-3-6-11-5-10NU
93758
G.Nhất
96434
G.Nhì
10620
41971
G.Ba
97839
24382
48220
49467
28419
70861
G.Tư
7454
7809
8678
2897
G.Năm
0499
1466
2069
6655
0134
2993
G.Sáu
915
894
598
G.Bảy
24
00
65
16

Hà Nội - 27/02/23

0123456789
0620
8220
00
1971
0861
4382
2993
6434
7454
0134
894
24
6655
915
65
1466
16
9467
2897
8678
598
3758
7839
8419
7809
0499
2069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 1-8-13-11-9-10-2-19MC
32775
G.Nhất
01606
G.Nhì
41854
66216
G.Ba
47885
14847
59176
85638
87409
86316
G.Tư
2432
6816
7273
9680
G.Năm
7248
6558
9717
9849
7663
2831
G.Sáu
465
167
833
G.Bảy
96
41
42
68

Hà Nội - 20/02/23

0123456789
9680
2831
41
2432
42
7273
7663
833
1854
7885
465
2775
1606
6216
9176
6316
6816
96
4847
9717
167
5638
7248
6558
68
7409
9849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 9-11-14-3-1-2ML
41916
G.Nhất
08972
G.Nhì
85731
59090
G.Ba
50333
10120
60151
67796
77837
14004
G.Tư
5708
6514
3119
3663
G.Năm
8008
1585
9460
8815
2619
0262
G.Sáu
399
117
238
G.Bảy
68
35
88
42

Hà Nội - 13/02/23

0123456789
9090
0120
9460
5731
0151
8972
0262
42
0333
3663
4004
6514
1585
8815
35
7796
1916
7837
117
5708
8008
238
68
88
3119
2619
399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 10-11-1-9-13-6MU
35492
G.Nhất
27386
G.Nhì
77331
13534
G.Ba
61892
81361
57325
19943
52187
55210
G.Tư
2014
6409
3258
8688
G.Năm
9374
4850
8320
7814
8710
0717
G.Sáu
794
635
599
G.Bảy
95
56
66
19

Hà Nội - 06/02/23

0123456789
5210
4850
8320
8710
7331
1361
1892
5492
9943
3534
2014
9374
7814
794
7325
635
95
7386
56
66
2187
0717
3258
8688
6409
599
19
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL