In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Trực tiếp kết quả Power 6/55

 
- Xổ số tự chọn Power 6/55
JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 64.650.236.700 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4.358.548.600 đồng
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - T.Năm, ngày 21/09/2023
16 26 33 34 41 43 53
Giá trị Jackpot 1
67.899.735.300
Giá trị Jackpot 2
4.719.604.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
67.899.735.300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.719.604.000
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 676 500.000
Giải ba 3 số 13877 50.000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

Số không xuất hiện lâu nhất (Tất cả các kỳ xổ)

21 53 kỳ
30 30 kỳ
11 24 kỳ
18 22 kỳ
14 18 kỳ
07 14 kỳ
09 14 kỳ
03 13 kỳ
05 11 kỳ
24 11 kỳ
38 11 kỳ
47 11 kỳ
08 10 kỳ
12 8 kỳ
15 8 kỳ
44 8 kỳ
46 8 kỳ
02 7 kỳ
19 7 kỳ
48 7 kỳ
01 6 kỳ
04 6 kỳ
36 6 kỳ
13 5 kỳ
37 5 kỳ
49 5 kỳ
28 4 kỳ
31 4 kỳ
32 4 kỳ
39 4 kỳ
06 3 kỳ
10 3 kỳ
20 3 kỳ
22 3 kỳ
50 3 kỳ
25 2 kỳ
27 2 kỳ
42 2 kỳ
45 2 kỳ
54 2 kỳ
55 2 kỳ
17 1 kỳ
23 1 kỳ
29 1 kỳ
35 1 kỳ
40 1 kỳ
51 1 kỳ
52 1 kỳ
16 0 kỳ
26 0 kỳ
33 0 kỳ
34 0 kỳ
41 0 kỳ
43 0 kỳ
53 0 kỳ

Số xuất hiện nhiều nhất (Tất cả các kỳ xổ)

22 137 lần
41 137 lần
03 134 lần
23 132 lần
51 132 lần
09 128 lần
43 128 lần
53 128 lần
34 127 lần
12 126 lần
32 126 lần
44 126 lần
49 126 lần
05 125 lần
11 125 lần
31 125 lần
35 125 lần
40 125 lần
01 124 lần
08 123 lần
20 123 lần
33 123 lần
46 123 lần
48 123 lần
50 123 lần
29 122 lần
19 121 lần
24 121 lần
18 120 lần
45 120 lần
52 119 lần
42 118 lần
14 117 lần
55 116 lần
47 115 lần
15 113 lần
10 111 lần
25 111 lần
36 111 lần
02 110 lần
54 110 lần
16 109 lần
21 109 lần
17 108 lần
27 108 lần
30 108 lần
04 107 lần
13 107 lần
28 107 lần
26 105 lần
06 104 lần
38 104 lần
39 104 lần
07 102 lần
37 99 lần
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL