In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Thống kê tần suất Max 3D

Tần suất Max 3D từ ngày 03/12/2023 đến ngày 03/03/2024

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
447 5 lần783 4 lần284 4 lần
766 4 lần569 4 lần761 4 lần
935 4 lần607 3 lần161 3 lần
612 3 lần310 3 lần942 3 lần
622 3 lần369 3 lần689 3 lần
687 3 lần819 3 lần374 3 lần
960 3 lần152 3 lần410 3 lần
851 3 lần383 3 lần088 3 lần
128 3 lần408 3 lần718 3 lần
114 3 lần805 3 lần978 3 lần
750 3 lần769 3 lần324 3 lần
340 3 lần664 3 lần780 3 lần
453 3 lần785 3 lần456 3 lần
204 3 lần902 3 lần885 3 lần
771 3 lần239 3 lần911 2 lần
895 2 lần414 2 lần528 2 lần
871 2 lần135 2 lần534 2 lần
931 2 lần905 2 lần880 2 lần
538 2 lần183 2 lần896 2 lần
209 2 lần213 2 lần141 2 lần
262 2 lần866 2 lần881 2 lần
782 2 lần543 2 lần406 2 lần
790 2 lần405 2 lần118 2 lần
729 2 lần765 2 lần217 2 lần
806 2 lần526 2 lần143 2 lần
489 2 lần246 2 lần176 2 lần
757 2 lần497 2 lần172 2 lần
171 2 lần238 2 lần916 2 lần
235 2 lần426 2 lần195 2 lần
504 2 lần876 2 lần486 2 lần
437 2 lần436 2 lần744 2 lần
772 2 lần743 2 lần466 2 lần
155 2 lần226 2 lần248 2 lần
475 2 lần421 2 lần925 2 lần
522 2 lần797 2 lần434 2 lần
928 2 lần891 2 lần275 2 lần
970 2 lần313 2 lần826 2 lần
356 2 lần625 2 lần357 2 lần
843 2 lần972 2 lần358 2 lần
694 2 lần316 2 lần306 2 lần
824 2 lần054 2 lần106 2 lần
699 2 lần822 2 lần368 2 lần
599 2 lần353 2 lần320 2 lần
069 2 lần989 2 lần667 2 lần
338 2 lần661 2 lần659 2 lần
991 2 lần342 2 lần835 2 lần
012 2 lần014 2 lần347 2 lần
656 2 lần676 2 lần653 2 lần
836 2 lần650 2 lần326 2 lần
646 2 lần323 2 lần598 2 lần
966 2 lần091 2 lần566 2 lần
384 2 lần288 2 lần083 2 lần
082 2 lần379 2 lần584 2 lần
290 2 lần097 2 lần713 2 lần
376 2 lần092 2 lần710 2 lần
808 2 lần562 2 lần393 2 lần
593 2 lần721 2 lần072 2 lần
788 1 lần385 1 lần345 1 lần
388 1 lần407 1 lần809 1 lần
807 1 lần344 1 lần400 1 lần
832 1 lần391 1 lần444 1 lần
438 1 lần443 1 lần804 1 lần
390 1 lần786 1 lần403 1 lần
803 1 lần420 1 lần380 1 lần
346 1 lần793 1 lần371 1 lần
422 1 lần419 1 lần417 1 lần
820 1 lần818 1 lần795 1 lần
794 1 lần425 1 lần363 1 lần
816 1 lần823 1 lần349 1 lần
415 1 lần359 1 lần428 1 lần
429 1 lần413 1 lần412 1 lần
827 1 lần799 1 lần370 1 lần
829 1 lần350 1 lần394 1 lần
999 1 lần446 1 lần594 1 lần
695 1 lần696 1 lần697 1 lần
700 1 lần606 1 lần605 1 lần
701 1 lần600 1 lần705 1 lần
706 1 lần707 1 lần709 1 lần
616 1 lần588 1 lần585 1 lần
582 1 lần580 1 lần579 1 lần
578 1 lần577 1 lần576 1 lần
716 1 lần574 1 lần573 1 lần
570 1 lần615 1 lần619 1 lần
720 1 lần683 1 lần666 1 lần
672 1 lần660 1 lần658 1 lần
657 1 lần677 1 lần651 1 lần
649 1 lần678 1 lần679 1 lần
645 1 lần640 1 lần620 1 lần
685 1 lần637 1 lần636 1 lần
635 1 lần634 1 lần686 1 lần
688 1 lần630 1 lần627 1 lần
691 1 lần624 1 lần621 1 lần
567 1 lần563 1 lần451 1 lần
759 1 lần512 1 lần510 1 lần
746 1 lần507 1 lần506 1 lần
503 1 lần749 1 lần336 1 lần
499 1 lần498 1 lần752 1 lần
484 1 lần741 1 lần763 1 lần
473 1 lần472 1 lần470 1 lần
469 1 lần468 1 lần464 1 lần
463 1 lần776 1 lần459 1 lần
454 1 lần452 1 lần742 1 lần
517 1 lần561 1 lần733 1 lần
722 1 lần724 1 lần557 1 lần
556 1 lần725 1 lần554 1 lần
553 1 lần727 1 lần547 1 lần
545 1 lần732 1 lần541 1 lần
519 1 lần734 1 lần539 1 lần
537 1 lần536 1 lần535 1 lần
530 1 lần529 1 lần527 1 lần
525 1 lần739 1 lần521 1 lần
520 1 lần337 1 lần671 1 lần
335 1 lần934 1 lần140 1 lần
929 1 lần138 1 lần137 1 lần
930 1 lần134 1 lần132 1 lần
131 1 lần130 1 lần129 1 lần
933 1 lần123 1 lần927 1 lần
122 1 lần121 1 lần936 1 lần
119 1 lần937 1 lần938 1 lần
115 1 lần939 1 lần111 1 lần
941 1 lần109 1 lần142 1 lần
146 1 lần105 1 lần184 1 lần
206 1 lần203 1 lần201 1 lần
901 1 lần198 1 lần197 1 lần
193 1 lần191 1 lần188 1 lần
187 1 lần908 1 lần182 1 lần
147 1 lần180 1 lần912 1 lần
175 1 lần169 1 lần167 1 lần
164 1 lần919 1 lần158 1 lần
156 1 lần154 1 lần153 1 lần
924 1 lần107 1 lần104 1 lần
212 1 lần982 1 lần043 1 lần
042 1 lần041 1 lần040 1 lần
039 1 lần975 1 lần976 1 lần
036 1 lần035 1 lần033 1 lần
028 1 lần026 1 lần969 1 lần
985 1 lần022 1 lần020 1 lần
019 1 lần018 1 lần987 1 lần
015 1 lần010 1 lần992 1 lần
993 1 lần994 1 lần974 1 lần
050 1 lần945 1 lần077 1 lần
946 1 lần948 1 lần096 1 lần
094 1 lần093 1 lần090 1 lần
087 1 lần086 1 lần085 1 lần
953 1 lần079 1 lần075 1 lần
051 1 lần074 1 lần957 1 lần
070 1 lần959 1 lần065 1 lần
063 1 lần060 1 lần965 1 lần
967 1 lần055 1 lần968 1 lần
052 1 lần211 1 lần166 1 lần
878 1 lần305 1 lần266 1 lần
879 1 lần845 1 lần844 1 lần
236 1 lần267 1 lần307 1 lần
846 1 lần309 1 lần291 1 lần
312 1 lần841 1 lần315 1 lần
256 1 lần849 1 lần301 1 lần
269 1 lần848 1 lần294 1 lần
295 1 lần255 1 lần873 1 lần
252 1 lần296 1 lần250 1 lần
877 1 lần249 1 lần298 1 lần
299 1 lần245 1 lần847 1 lần
244 1 lần243 1 lần233 1 lần
870 1 lần231 1 lần331 1 lần
330 1 lần332 1 lần857 1 lần
888 1 lần852 1 lần219 1 lần
328 1 lần333 1 lần325 1 lần
859 1 lần321 1 lần289 1 lần
280 1 lần884 1 lần883 1 lần
862 1 lần230 1 lần839 1 lần
273 1 lần838 1 lần271 1 lần
861 1 lần279 1 lần703 0 lần
702 0 lần715 0 lần951 0 lần
952 0 lần714 0 lần812 0 lần
853 0 lần817 0 lần704 0 lần
813 0 lần961 0 lần955 0 lần
954 0 lần712 0 lần958 0 lần
850 0 lần711 0 lần956 0 lần
708 0 lần814 0 lần815 0 lần
894 0 lần962 0 lần675 0 lần
983 0 lần984 0 lần830 0 lần
986 0 lần837 0 lần831 0 lần
988 0 lần990 0 lần681 0 lần
833 0 lần674 0 lần673 0 lần
995 0 lần996 0 lần997 0 lần
998 0 lần680 0 lần682 0 lần
963 0 lần692 0 lần964 0 lần
698 0 lần821 0 lần950 0 lần
693 0 lần971 0 lần973 0 lần
825 0 lần684 0 lần690 0 lần
842 0 lần977 0 lần828 0 lần
979 0 lần980 0 lần981 0 lần
840 0 lần854 0 lần723 0 lần
855 0 lần758 0 lần907 0 lần
764 0 lần882 0 lần762 0 lần
909 0 lần760 0 lần910 0 lần
789 0 lần756 0 lần768 0 lần
755 0 lần754 0 lần753 0 lần
913 0 lần914 0 lần915 0 lần
791 0 lần751 0 lần792 0 lần
767 0 lần787 0 lần917 0 lần
774 0 lần893 0 lần897 0 lần
892 0 lần779 0 lần898 0 lần
778 0 lần777 0 lần899 0 lần
775 0 lần890 0 lần770 0 lần
900 0 lần773 0 lần889 0 lần
784 0 lần903 0 lần887 0 lần
904 0 lần886 0 lần906 0 lần
670 0 lần748 0 lần811 0 lần
781 0 lần731 0 lần801 0 lần
730 0 lần802 0 lần728 0 lần
863 0 lần726 0 lần940 0 lần
860 0 lần864 0 lần858 0 lần
943 0 lần944 0 lần947 0 lần
719 0 lần856 0 lần949 0 lần
717 0 lần810 0 lần800 0 lần
865 0 lần918 0 lần738 0 lần
747 0 lần920 0 lần921 0 lần
745 0 lần922 0 lần923 0 lần
740 0 lần926 0 lần875 0 lần
874 0 lần867 0 lần796 0 lần
872 0 lần737 0 lần736 0 lần
735 0 lần798 0 lần869 0 lần
868 0 lần932 0 lần834 0 lần
000 0 lần669 0 lần223 0 lần
214 0 lần215 0 lần216 0 lần
218 0 lần220 0 lần221 0 lần
222 0 lần224 0 lần208 0 lần
225 0 lần227 0 lần228 0 lần
229 0 lần232 0 lần234 0 lần
237 0 lần210 0 lần207 0 lần
241 0 lần185 0 lần170 0 lần
173 0 lần174 0 lần177 0 lần
178 0 lần179 0 lần181 0 lần
186 0 lần205 0 lần189 0 lần
190 0 lần192 0 lần194 0 lần
196 0 lần199 0 lần200 0 lần
202 0 lần240 0 lần242 0 lần
165 0 lần302 0 lần285 0 lần
286 0 lần287 0 lần292 0 lần
293 0 lần297 0 lần300 0 lần
303 0 lần282 0 lần304 0 lần
308 0 lần311 0 lần314 0 lần
317 0 lần318 0 lần319 0 lần
283 0 lần281 0 lần247 0 lần
261 0 lần251 0 lần253 0 lần
254 0 lần257 0 lần258 0 lần
259 0 lần260 0 lần263 0 lần
278 0 lần264 0 lần265 0 lần
268 0 lần270 0 lần272 0 lần
274 0 lần276 0 lần277 0 lần
168 0 lần163 0 lần327 0 lần
048 0 lần034 0 lần037 0 lần
038 0 lần044 0 lần045 0 lần
046 0 lần047 0 lần049 0 lần
031 0 lần053 0 lần056 0 lần
057 0 lần058 0 lần059 0 lần
061 0 lần062 0 lần032 0 lần
030 0 lần066 0 lần009 0 lần
002 0 lần003 0 lần004 0 lần
005 0 lần006 0 lần007 0 lần
008 0 lần011 0 lần029 0 lần
013 0 lần016 0 lần017 0 lần
021 0 lần023 0 lần024 0 lần
025 0 lần027 0 lần064 0 lần
067 0 lần162 0 lần139 0 lần
120 0 lần124 0 lần125 0 lần
126 0 lần127 0 lần133 0 lần
136 0 lần144 0 lần116 0 lần
145 0 lần148 0 lần149 0 lần
150 0 lần151 0 lần157 0 lần
159 0 lần160 0 lần117 0 lần
113 0 lần068 0 lần089 0 lần
071 0 lần073 0 lần076 0 lần
078 0 lần080 0 lần081 0 lần
084 0 lần095 0 lần112 0 lần
098 0 lần099 0 lần100 0 lần
101 0 lần102 0 lần103 0 lần
108 0 lần110 0 lần322 0 lần
329 0 lần668 0 lần560 0 lần
549 0 lần550 0 lần551 0 lần
552 0 lần555 0 lần558 0 lần
559 0 lần564 0 lần546 0 lần
565 0 lần568 0 lần571 0 lần
572 0 lần575 0 lần581 0 lần
583 0 lần548 0 lần544 0 lần
587 0 lần514 0 lần501 0 lần
502 0 lần505 0 lần508 0 lần
509 0 lần511 0 lần513 0 lần
515 0 lần542 0 lần516 0 lần
518 0 lần523 0 lần524 0 lần
531 0 lần532 0 lần533 0 lần
540 0 lần586 0 lần589 0 lần
496 0 lần643 0 lần631 0 lần
632 0 lần633 0 lần638 0 lần
639 0 lần641 0 lần642 0 lần
644 0 lần628 0 lần647 0 lần
648 0 lần652 0 lần654 0 lần
655 0 lần662 0 lần663 0 lần
665 0 lần629 0 lần626 0 lần
590 0 lần603 0 lần591 0 lần
592 0 lần595 0 lần596 0 lần
597 0 lần601 0 lần602 0 lần
604 0 lần623 0 lần608 0 lần
609 0 lần610 0 lần611 0 lần
613 0 lần614 0 lần617 0 lần
618 0 lần001 0 lần495 0 lần
334 0 lần397 0 lần382 0 lần
386 0 lần387 0 lần389 0 lần
392 0 lần395 0 lần396 0 lần
398 0 lần378 0 lần399 0 lần
401 0 lần402 0 lần404 0 lần
409 0 lần411 0 lần416 0 lần
381 0 lần377 0 lần423 0 lần
355 0 lần339 0 lần341 0 lần
343 0 lần348 0 lần351 0 lần
352 0 lần354 0 lần360 0 lần
375 0 lần361 0 lần362 0 lần
364 0 lần365 0 lần366 0 lần
367 0 lần372 0 lần373 0 lần
418 0 lần424 0 lần494 0 lần
481 0 lần471 0 lần474 0 lần
476 0 lần477 0 lần478 0 lần
479 0 lần480 0 lần482 0 lần
465 0 lần483 0 lần485 0 lần
487 0 lần488 0 lần490 0 lần
491 0 lần492 0 lần493 0 lần
467 0 lần462 0 lần427 0 lần
441 0 lần430 0 lần431 0 lần
432 0 lần433 0 lần435 0 lần
439 0 lần440 0 lần442 0 lần
461 0 lần445 0 lần448 0 lần
449 0 lần450 0 lần455 0 lần
457 0 lần458 0 lần460 0 lần
500 0 lần

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL