In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Thống kê tần suất Max 3D

Tần suất Max 3D từ ngày 14/03/2024 đến ngày 14/06/2024

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
691 5 lần484 5 lần119 5 lần
551 4 lần445 4 lần487 4 lần
493 4 lần641 4 lần669 4 lần
510 4 lần356 4 lần756 4 lần
233 4 lần222 4 lần206 3 lần
085 3 lần611 3 lần380 3 lần
305 3 lần420 3 lần608 3 lần
538 3 lần202 3 lần650 3 lần
276 3 lần204 3 lần075 3 lần
577 3 lần060 3 lần514 3 lần
998 3 lần572 3 lần570 3 lần
943 3 lần346 3 lần800 3 lần
067 3 lần748 3 lần528 3 lần
100 3 lần285 3 lần750 3 lần
300 3 lần362 3 lần021 3 lần
472 3 lần271 3 lần899 3 lần
706 3 lần149 2 lần270 2 lần
739 2 lần280 2 lần273 2 lần
735 2 lần410 2 lần733 2 lần
123 2 lần286 2 lần939 2 lần
862 2 lần807 2 lần930 2 lần
133 2 lần134 2 lần278 2 lần
139 2 lần867 2 lần548 2 lần
928 2 lần340 2 lần927 2 lần
780 2 lần477 2 lần211 2 lần
476 2 lần216 2 lần470 2 lần
218 2 lần786 2 lần466 2 lần
882 2 lần465 2 lần454 2 lần
226 2 lần887 2 lần236 2 lần
785 2 lần459 2 lần479 2 lần
446 2 lần266 2 lần914 2 lần
167 2 lần523 2 lần171 2 lần
755 2 lần174 2 lần918 2 lần
292 2 lần183 2 lần905 2 lần
255 2 lần760 2 lần501 2 lần
766 2 lần441 2 lần250 2 lần
193 2 lần879 2 lần177 2 lần
290 2 lần407 2 lần819 2 lần
820 2 lần323 2 lần048 2 lần
972 2 lần050 2 lần322 2 lần
321 2 lần319 2 lần041 2 lần
704 2 lần317 2 lần626 2 lần
729 2 lần625 2 lần707 2 lần
386 2 lần043 2 lần844 2 lần
070 2 lần832 2 lần682 2 lần
677 2 lần683 2 lần991 2 lần
011 2 lần686 2 lần988 2 lần
665 2 lần371 2 lần360 2 lần
661 2 lần024 2 lần830 2 lần
027 2 lần982 2 lần367 2 lần
827 2 lần388 2 lần888 2 lần
298 2 lần076 2 lần400 2 lần
717 2 lần854 2 lần606 2 lần
720 2 lần081 2 lần817 2 lần
098 2 lần308 2 lần594 2 lần
297 2 lần593 2 lần724 2 lần
094 2 lần578 2 lần812 2 lần
073 2 lần088 2 lần093 2 lần
096 2 lần726 2 lần612 2 lần
789 1 lần829 1 lần368 1 lần
364 1 lần363 1 lần399 1 lần
390 1 lần448 1 lần808 1 lần
450 1 lần415 1 lần411 1 lần
359 1 lần358 1 lần453 1 lần
401 1 lần402 1 lần355 1 lần
354 1 lần409 1 lần456 1 lần
806 1 lần821 1 lần826 1 lần
796 1 lần391 1 lần802 1 lần
801 1 lần389 1 lần387 1 lần
426 1 lần799 1 lần428 1 lần
430 1 lần385 1 lần431 1 lần
384 1 lần432 1 lần421 1 lần
383 1 lần790 1 lần435 1 lần
394 1 lần395 1 lần803 1 lần
396 1 lần436 1 lần438 1 lần
418 1 lần379 1 lần793 1 lần
422 1 lần824 1 lần825 1 lần
791 1 lần797 1 lần517 1 lần
783 1 lần713 1 lần630 1 lần
628 1 lần705 1 lần623 1 lần
708 1 lần709 1 lần618 1 lần
617 1 lần616 1 lần615 1 lần
613 1 lần607 1 lần632 1 lần
604 1 lần603 1 lần599 1 lần
598 1 lần595 1 lần592 1 lần
591 1 lần588 1 lần722 1 lần
723 1 lần585 1 lần728 1 lần
631 1 lần635 1 lần730 1 lần
657 1 lần675 1 lần673 1 lần
685 1 lần671 1 lần668 1 lần
667 1 lần666 1 lần687 1 lần
662 1 lần659 1 lần658 1 lần
656 1 lần636 1 lần692 1 lần
694 1 lần649 1 lần696 1 lần
645 1 lần644 1 lần698 1 lần
699 1 lần700 1 lần701 1 lần
638 1 lần637 1 lần579 1 lần
574 1 lần460 1 lần494 1 lần
752 1 lần520 1 lần519 1 lần
833 1 lần513 1 lần509 1 lần
507 1 lần763 1 lần499 1 lần
496 1 lần769 1 lần492 1 lần
529 1 lần490 1 lần486 1 lần
773 1 lần480 1 lần478 1 lần
473 1 lần779 1 lần469 1 lần
468 1 lần463 1 lần462 1 lần
782 1 lần749 1 lần530 1 lần
573 1 lần554 1 lần571 1 lần
732 1 lần566 1 lần734 1 lần
564 1 lần563 1 lần562 1 lần
560 1 lần559 1 lần736 1 lần
557 1 lần556 1 lần553 1 lần
531 1 lần552 1 lần550 1 lần
549 1 lần546 1 lần545 1 lần
542 1 lần541 1 lần743 1 lần
744 1 lần745 1 lần746 1 lần
747 1 lần353 1 lần500 1 lần
834 1 lần932 1 lần158 1 lần
157 1 lần926 1 lần154 1 lần
153 1 lần151 1 lần150 1 lần
147 1 lần146 1 lần144 1 lần
931 1 lần141 1 lần923 1 lần
140 1 lần933 1 lần937 1 lần
131 1 lần130 1 lần128 1 lần
126 1 lần125 1 lần124 1 lần
941 1 lần117 1 lần924 1 lần
163 1 lần114 1 lần195 1 lần
895 1 lần217 1 lần896 1 lần
898 1 lần212 1 lần209 1 lần
900 1 lần207 1 lần203 1 lần
200 1 lần199 1 lần190 1 lần
164 1 lần189 1 lần910 1 lần
186 1 lần912 1 lần835 1 lần
175 1 lần173 1 lần172 1 lần
170 1 lần920 1 lần921 1 lần
165 1 lần115 1 lần112 1 lần
224 1 lần026 1 lần047 1 lần
046 1 lần973 1 lần042 1 lần
040 1 lần038 1 lần976 1 lần
979 1 lần032 1 lần029 1 lần
983 1 lần025 1 lần052 1 lần
985 1 lần020 1 lần019 1 lần
018 1 lần017 1 lần016 1 lần
990 1 lần992 1 lần993 1 lần
995 1 lần996 1 lần051 1 lần
971 1 lần111 1 lần959 1 lần
106 1 lần950 1 lần952 1 lần
101 1 lần099 1 lần091 1 lần
090 1 lần089 1 lần087 1 lần
086 1 lần084 1 lần960 1 lần
970 1 lần078 1 lần072 1 lần
963 1 lần068 1 lần066 1 lần
065 1 lần064 1 lần966 1 lần
061 1 lần967 1 lần058 1 lần
056 1 lần892 1 lần679 1 lần
858 1 lần256 1 lần316 1 lần
872 1 lần850 1 lần873 1 lần
260 1 lần874 1 lần849 1 lần
876 1 lần324 1 lần264 1 lần
877 1 lần848 1 lần296 1 lần
252 1 lần328 1 lần247 1 lần
845 1 lần246 1 lần330 1 lần
851 1 lần314 1 lần333 1 lần
287 1 lần859 1 lần299 1 lần
857 1 lần302 1 lần225 1 lần
289 1 lần855 1 lần288 1 lần
307 1 lần313 1 lần865 1 lần
309 1 lần279 1 lần311 1 lần
277 1 lần866 1 lần272 1 lần
852 1 lần268 1 lần332 1 lần
253 1 lần836 1 lần240 1 lần
842 1 lần336 1 lần890 1 lần
843 1 lần347 1 lần334 1 lần
889 1 lần228 1 lần345 1 lần
227 1 lần883 1 lần349 1 lần
234 1 lần881 1 lần243 1 lần
235 1 lần338 1 lần961 0 lần
962 0 lần958 0 lần712 0 lần
816 0 lần684 0 lần711 0 lần
977 0 lần994 0 lần714 0 lần
964 0 lần957 0 lần856 0 lần
715 0 lần716 0 lần815 0 lần
814 0 lần718 0 lần719 0 lần
997 0 lần956 0 lần955 0 lần
954 0 lần853 0 lần838 0 lần
837 0 lần981 0 lần975 0 lần
697 0 lần978 0 lần695 0 lần
974 0 lần823 0 lần822 0 lần
846 0 lần702 0 lần828 0 lần
703 0 lần847 0 lần980 0 lần
693 0 lần690 0 lần989 0 lần
965 0 lần987 0 lần986 0 lần
839 0 lần710 0 lần840 0 lần
831 0 lần688 0 lần969 0 lần
681 0 lần841 0 lần689 0 lần
818 0 lần968 0 lần984 0 lần
781 0 lần861 0 lần721 0 lần
761 0 lần768 0 lần767 0 lần
884 0 lần788 0 lần909 0 lần
765 0 lần764 0 lần762 0 lần
911 0 lần907 0 lần913 0 lần
759 0 lần758 0 lần915 0 lần
916 0 lần917 0 lần880 0 lần
792 0 lần908 0 lần906 0 lần
754 0 lần776 0 lần893 0 lần
894 0 lần891 0 lần897 0 lần
778 0 lần777 0 lần784 0 lần
901 0 lần775 0 lần787 0 lần
774 0 lần886 0 lần902 0 lần
885 0 lần772 0 lần771 0 lần
903 0 lần770 0 lần904 0 lần
878 0 lần753 0 lần953 0 lần
860 0 lần864 0 lần863 0 lần
940 0 lần942 0 lần731 0 lần
944 0 lần809 0 lần945 0 lần
810 0 lần805 0 lần946 0 lần
947 0 lần948 0 lần949 0 lần
727 0 lần811 0 lần725 0 lần
951 0 lần813 0 lần938 0 lần
804 0 lần919 0 lần741 0 lần
751 0 lần794 0 lần795 0 lần
922 0 lần925 0 lần875 0 lần
798 0 lần742 0 lần871 0 lần
936 0 lần740 0 lần929 0 lần
870 0 lần738 0 lần869 0 lần
868 0 lần934 0 lần737 0 lần
935 0 lần757 0 lần000 0 lần
680 0 lần229 0 lần213 0 lần
214 0 lần215 0 lần219 0 lần
220 0 lần221 0 lần223 0 lần
230 0 lần208 0 lần231 0 lần
232 0 lần237 0 lần238 0 lần
239 0 lần241 0 lần242 0 lần
210 0 lần205 0 lần245 0 lần
185 0 lần176 0 lần178 0 lần
179 0 lần180 0 lần181 0 lần
182 0 lần184 0 lần187 0 lần
201 0 lần188 0 lần191 0 lần
192 0 lần194 0 lần196 0 lần
197 0 lần198 0 lần244 0 lần
248 0 lần168 0 lần315 0 lần
295 0 lần301 0 lần303 0 lần
304 0 lần306 0 lần310 0 lần
312 0 lần318 0 lần293 0 lần
320 0 lần325 0 lần326 0 lần
327 0 lần329 0 lần331 0 lần
335 0 lần294 0 lần291 0 lần
249 0 lần263 0 lần251 0 lần
254 0 lần257 0 lần258 0 lần
259 0 lần261 0 lần262 0 lần
265 0 lần284 0 lần267 0 lần
269 0 lần274 0 lần275 0 lần
281 0 lần282 0 lần283 0 lần
169 0 lần166 0 lần339 0 lần
053 0 lần035 0 lần036 0 lần
037 0 lần039 0 lần044 0 lần
045 0 lần049 0 lần054 0 lần
033 0 lần055 0 lần057 0 lần
059 0 lần062 0 lần063 0 lần
069 0 lần071 0 lần034 0 lần
031 0 lần077 0 lần009 0 lần
002 0 lần003 0 lần004 0 lần
005 0 lần006 0 lần007 0 lần
008 0 lần010 0 lần030 0 lần
012 0 lần013 0 lần014 0 lần
015 0 lần022 0 lần023 0 lần
028 0 lần074 0 lần079 0 lần
162 0 lần143 0 lần129 0 lần
132 0 lần135 0 lần136 0 lần
137 0 lần138 0 lần142 0 lần
145 0 lần122 0 lần148 0 lần
152 0 lần155 0 lần156 0 lần
159 0 lần160 0 lần161 0 lần
127 0 lần121 0 lần080 0 lần
104 0 lần082 0 lần083 0 lần
092 0 lần095 0 lần097 0 lần
102 0 lần103 0 lần105 0 lần
120 0 lần107 0 lần108 0 lần
109 0 lần110 0 lần113 0 lần
116 0 lần118 0 lần337 0 lần
341 0 lần678 0 lần569 0 lần
547 0 lần555 0 lần558 0 lần
561 0 lần565 0 lần567 0 lần
568 0 lần575 0 lần543 0 lần
576 0 lần580 0 lần581 0 lần
582 0 lần583 0 lần584 0 lần
586 0 lần544 0 lần540 0 lần
589 0 lần525 0 lần512 0 lần
515 0 lần516 0 lần518 0 lần
521 0 lần522 0 lần524 0 lần
526 0 lần539 0 lần527 0 lần
532 0 lần533 0 lần534 0 lần
535 0 lần536 0 lần537 0 lần
587 0 lần590 0 lần508 0 lần
654 0 lần643 0 lần646 0 lần
647 0 lần648 0 lần651 0 lần
652 0 lần653 0 lần655 0 lần
640 0 lần660 0 lần663 0 lần
664 0 lần670 0 lần672 0 lần
674 0 lần676 0 lần642 0 lần
639 0 lần596 0 lần614 0 lần
597 0 lần600 0 lần601 0 lần
602 0 lần605 0 lần609 0 lần
610 0 lần619 0 lần634 0 lần
620 0 lần621 0 lần622 0 lần
624 0 lần627 0 lần629 0 lần
633 0 lần511 0 lần506 0 lần
342 0 lần405 0 lần382 0 lần
392 0 lần393 0 lần397 0 lần
398 0 lần403 0 lần404 0 lần
406 0 lần378 0 lần408 0 lần
412 0 lần413 0 lần414 0 lần
416 0 lần417 0 lần419 0 lần
381 0 lần377 0 lần424 0 lần
361 0 lần343 0 lần344 0 lần
348 0 lần350 0 lần351 0 lần
352 0 lần357 0 lần365 0 lần
376 0 lần366 0 lần369 0 lần
370 0 lần372 0 lần373 0 lần
374 0 lần375 0 lần423 0 lần
425 0 lần505 0 lần489 0 lần
474 0 lần475 0 lần481 0 lần
482 0 lần483 0 lần485 0 lần
488 0 lần491 0 lần467 0 lần
495 0 lần497 0 lần498 0 lần
001 0 lần502 0 lần503 0 lần
504 0 lần471 0 lần464 0 lần
427 0 lần443 0 lần429 0 lần
433 0 lần434 0 lần437 0 lần
439 0 lần440 0 lần442 0 lần
444 0 lần461 0 lần447 0 lần
449 0 lần451 0 lần452 0 lần
455 0 lần457 0 lần458 0 lần
999 0 lần

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL