In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

KẾT QUẢ MAX 3D
31/032023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
969
265
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
133
355
225
890
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
769
887
191
753
271
492
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
324
184
096
987
257
737
731
526
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 39 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 74 Giải nhất - 40Tr 2
Giải nhì - 210K 84 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 147 Giải ba - 5Tr 2
Giải tư - 1Tr 32
Giải năm - 150K 349
Giải sáu - 40K 2809
KẾT QUẢ MAX 3D
29/032023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
571
805
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
846
553
355
608
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
675
043
735
089
058
555
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
134
458
216
867
665
093
906
400
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 24 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 48 Giải nhất - 40Tr 5
Giải nhì - 210K 93 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 97 Giải ba - 5Tr 1
Giải tư - 1Tr 24
Giải năm - 150K 212
Giải sáu - 40K 2774
KẾT QUẢ MAX 3D
27/032023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
627
556
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
545
016
997
662
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
391
291
818
140
020
388
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
834
875
117
058
726
102
247
343
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 42 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 74 Giải nhất - 40Tr 3
Giải nhì - 210K 112 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 179 Giải ba - 5Tr 2
Giải tư - 1Tr 37
Giải năm - 150K 518
Giải sáu - 40K 4529
KẾT QUẢ MAX 3D
24/032023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
768
699
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
032
122
440
557
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
907
472
896
939
462
517
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
129
896
747
476
208
295
479
234
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 28 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 88 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210K 84 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 175 Giải ba - 5Tr 4
Giải tư - 1Tr 56
Giải năm - 150K 436
Giải sáu - 40K 3091
KẾT QUẢ MAX 3D
22/032023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
715
925
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
287
333
165
771
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
128
486
125
443
414
475
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
216
680
310
780
577
347
348
135
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 47 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350K 91 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210K 100 Giải nhì - 10Tr 21
Giải ba - 100K 86 Giải ba - 5Tr 6
Giải tư - 1Tr 50
Giải năm - 150K 305
Giải sáu - 40K 3101

app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL