In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #755 ngày 17/04/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 29
273
124
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 44
317
333
298
812
Giải nhất
40Tr: 2
Giải nhì
210K: 78
644
636
420
510
307
709
Giải nhì
10Tr: 2
Giải ba
100K: 86
914
571
612
278
441
796
128
234
Giải ba
5Tr: 7
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 35
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 408
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,327
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #754 ngày 15/04/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 93
157
349
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 75
832
311
228
735
Giải nhất
40Tr: 5
Giải nhì
210K: 111
650
867
963
236
487
513
Giải nhì
10Tr: 4
Giải ba
100K: 143
300
819
478
882
979
692
611
094
Giải ba
5Tr: 4
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 49
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 778
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 5,907
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #753 ngày 12/04/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 141
720
217
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 118
573
379
612
338
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 92
264
144
114
025
465
932
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 114
041
665
038
389
067
748
226
557
Giải ba
5Tr: 5
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 32
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 516
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,883
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #752 ngày 10/04/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 50
577
268
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 51
353
360
313
399
Giải nhất
40Tr: 3
Giải nhì
210K: 71
669
493
577
671
090
720
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 141
626
240
729
972
531
445
921
216
Giải ba
5Tr: 2
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 76
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 469
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,598
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #751 ngày 08/04/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 23
356
026
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 53
553
466
562
100
Giải nhất
40Tr: 5
Giải nhì
210K: 85
206
479
436
998
641
371
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 158
093
484
673
820
117
149
111
888
Giải ba
5Tr: 11
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 62
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 564
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 5,684

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL