In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #795 ngày 19/07/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 33
735
400
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 33
411
531
310
975
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 194
229
374
018
765
358
725
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 104
151
945
707
448
546
282
099
270
Giải ba
5Tr: 5
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 36
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 326
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,380
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #794 ngày 17/07/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 31
918
543
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 73
195
052
156
286
Giải nhất
40Tr: 3
Giải nhì
210K: 104
144
097
952
732
763
830
Giải nhì
10Tr: 3
Giải ba
100K: 158
425
872
303
349
219
436
006
118
Giải ba
5Tr: 3
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 31
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 424
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,772
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #793 ngày 15/07/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 19
443
995
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 62
328
463
787
466
Giải nhất
40Tr: 1
Giải nhì
210K: 70
095
884
933
917
875
972
Giải nhì
10Tr: 6
Giải ba
100K: 118
631
599
104
304
235
866
807
261
Giải ba
5Tr: 4
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 43
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 409
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 5,145
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #792 ngày 12/07/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 16
459
218
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 47
471
818
493
293
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 40
742
659
284
745
294
904
Giải nhì
10Tr: 2
Giải ba
100K: 112
706
241
950
536
444
827
763
897
Giải ba
5Tr: 27
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 55
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 487
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,533
Kết quả Max 3D
Kết quả QSMT kỳ #791 ngày 10/07/2024
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr: 12
630
172
Đặc biệt
1Tỷ: 0
Giải nhất
350K: 56
985
124
646
271
Giải nhất
40Tr: 0
Giải nhì
210K: 48
016
038
466
438
781
237
Giải nhì
10Tr: 4
Giải ba
100K: 55
381
030
343
805
963
601
193
516
Giải ba
5Tr: 7
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr: 30
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K: 385
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K: 3,194

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL