In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

KẾT QUẢ MAX 3D
28/112022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
767
341
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
358
750
889
157
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
031
338
913
587
529
448
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
054
512
643
489
322
597
362
161
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 52 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 85 Giải nhất - 40Tr 2
Giải nhì - 210Tr 145 Giải nhì - 10Tr 5
Giải ba - 100K 186 Giải ba - 5Tr 15
Giải tư - 1Tr 65
Giải năm - 150K 369
Giải sáu - 40K 4440
KẾT QUẢ MAX 3D
25/112022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
680
723
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
873
865
399
678
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
502
241
293
250
614
038
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
344
045
698
393
732
197
335
456
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 35 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 70 Giải nhất - 40Tr 3
Giải nhì - 210Tr 93 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 122 Giải ba - 5Tr 2
Giải tư - 1Tr 38
Giải năm - 150K 439
Giải sáu - 40K 3188
KẾT QUẢ MAX 3D
23/112022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
135
326
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
086
336
704
428
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
335
506
775
220
302
939
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
479
187
383
563
634
933
002
185
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 83 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 49 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 101 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 111 Giải ba - 5Tr 4
Giải tư - 1Tr 20
Giải năm - 150K 428
Giải sáu - 40K 3193
KẾT QUẢ MAX 3D
21/112022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
699
477
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
785
528
031
637
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
881
894
929
865
181
107
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
086
551
627
992
459
607
008
737
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 39 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350Tr 62 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 78 Giải nhì - 10Tr 3
Giải ba - 100K 116 Giải ba - 5Tr 17
Giải tư - 1Tr 45
Giải năm - 150K 493
Giải sáu - 40K 4023
KẾT QUẢ MAX 3D
18/112022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
279
608
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
693
408
561
620
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
407
793
456
197
165
853
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
607
247
966
260
643
243
805
024
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 43 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 45 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 111 Giải nhì - 10Tr 5
Giải ba - 100K 139 Giải ba - 5Tr 5
Giải tư - 1Tr 31
Giải năm - 150K 389
Giải sáu - 40K 3090

app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL