In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

KẾT QUẢ MAX 3D
17/012022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
715
847
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
939
346
234
192
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
957
613
470
113
654
090
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
906
736
913
689
097
181
255
113
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 72 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 183 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210Tr 231 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 285 Giải ba - 5Tr 9
Giải tư - 1Tr 40
Giải năm - 150K 617
Giải sáu - 40K 5266
KẾT QUẢ MAX 3D
14/012022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
697
921
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
199
565
310
799
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
167
027
100
828
452
754
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
494
701
016
741
250
277
976
891
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 20 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 96 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 96 Giải nhì - 10Tr 0
Giải ba - 100K 125 Giải ba - 5Tr 1
Giải tư - 1Tr 21
Giải năm - 150K 412
Giải sáu - 40K 3814
KẾT QUẢ MAX 3D
12/012022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
521
367
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
290
162
349
347
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
336
179
597
220
230
887
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
488
707
908
471
284
495
786
488
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 44 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 79 Giải nhất - 40Tr 2
Giải nhì - 210Tr 606 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 114 Giải ba - 5Tr 4
Giải tư - 1Tr 54
Giải năm - 150K 470
Giải sáu - 40K 3794
KẾT QUẢ MAX 3D
10/012022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
440
016
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
147
829
761
338
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
661
072
217
864
071
727
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
279
205
720
322
908
874
308
643
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 29 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 235 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 137 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 203 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 72
Giải năm - 150K 588
Giải sáu - 40K 5048
KẾT QUẢ MAX 3D
07/012022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
184
806
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
550
919
582
043
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
731
651
884
633
425
449
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
133
694
599
540
485
037
621
897
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 32 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350Tr 42 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210Tr 100 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 176 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 34
Giải năm - 150K 377
Giải sáu - 40K 3353

app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL