In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

KẾT QUẢ MAX 3D
29/062022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
401
359
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
350
695
998
140
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
013
611
175
037
253
575
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
691
531
423
491
548
588
911
745
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 26 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 68 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 155 Giải nhì - 10Tr 0
Giải ba - 100K 190 Giải ba - 5Tr 7
Giải tư - 1Tr 57
Giải năm - 150K 299
Giải sáu - 40K 2979
KẾT QUẢ MAX 3D
27/062022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
496
182
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
826
820
369
952
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
033
933
096
299
294
843
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
616
738
997
949
395
513
777
377
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 50 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 83 Giải nhất - 40Tr 4
Giải nhì - 210Tr 94 Giải nhì - 10Tr 4
Giải ba - 100K 160 Giải ba - 5Tr 9
Giải tư - 1Tr 73
Giải năm - 150K 499
Giải sáu - 40K 4441
KẾT QUẢ MAX 3D
24/062022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
240
974
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
806
600
742
138
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
544
328
055
589
462
176
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
240
240
917
308
387
726
483
320
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 59 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 91 Giải nhất - 40Tr 1
Giải nhì - 210Tr 132 Giải nhì - 10Tr 1
Giải ba - 100K 137 Giải ba - 5Tr 2
Giải tư - 1Tr 12
Giải năm - 150K 385
Giải sáu - 40K 3150
KẾT QUẢ MAX 3D
22/062022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
949
056
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
374
123
654
429
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
397
692
549
760
060
032
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
370
375
733
239
370
402
302
160
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 34 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 92 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 76 Giải nhì - 10Tr 3
Giải ba - 100K 181 Giải ba - 5Tr 5
Giải tư - 1Tr 26
Giải năm - 150K 261
Giải sáu - 40K 3324
KẾT QUẢ MAX 3D
20/062022
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
045
732
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
323
570
733
279
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
201
272
945
724
986
307
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
380
745
734
610
037
834
187
322
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 24 Đặc biệt - 1Tỷ 1
Giải nhất - 350Tr 113 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 131 Giải nhì - 10Tr 3
Giải ba - 100K 130 Giải ba - 5Tr 4
Giải tư - 1Tr 34
Giải năm - 150K 479
Giải sáu - 40K 4552

app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL