In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/07/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
85
200N
492
400N
2032
3264
5342
1TR
3815
3TR
07619
55286
29408
95274
79234
12966
42548
10TR
41535
78929
15TR
28803
30TR
66088
2TỶ
341755

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 20/07/24

003 08 555
119 15 666 64
229 774
335 34 32 888 86 85
448 42 992

Đắk Nông - 20/07/24

0123456789
492
2032
5342
8803
3264
5274
9234
85
3815
1535
1755
5286
2966
9408
2548
6088
7619
8929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
99
200N
690
400N
7212
3978
4643
1TR
6067
3TR
14702
53512
11158
32596
98825
77863
50958
10TR
39698
26885
15TR
54699
30TR
55872
2TỶ
892548

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 13/07/24

002 558 58
112 12 663 67
225 772 78
3885
448 43 999 98 96 90 99

Đắk Nông - 13/07/24

0123456789
690
7212
4702
3512
5872
4643
7863
8825
6885
2596
6067
3978
1158
0958
9698
2548
99
4699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
88
200N
526
400N
9359
0840
7289
1TR
4859
3TR
84112
92349
37828
21846
93114
73993
43927
10TR
28667
77568
15TR
54081
30TR
79703
2TỶ
101248

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 06/07/24

003 559 59
112 14 667 68
228 27 26 7
3881 89 88
448 49 46 40 993

Đắk Nông - 06/07/24

0123456789
0840
4081
4112
3993
9703
3114
526
1846
3927
8667
88
7828
7568
1248
9359
7289
4859
2349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
09
200N
845
400N
9048
0519
8074
1TR
9543
3TR
47972
23132
64426
87165
75075
49497
12929
10TR
84107
36160
15TR
79028
30TR
12150
2TỶ
064994

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 29/06/24

007 09 550
119 660 65
228 26 29 772 75 74
332 8
443 48 45 994 97

Đắk Nông - 29/06/24

0123456789
6160
2150
7972
3132
9543
8074
4994
845
7165
5075
4426
9497
4107
9048
9028
09
0519
2929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
14
200N
028
400N
7742
8912
1283
1TR
6559
3TR
52451
93268
62705
57657
74011
57204
21197
10TR
01221
31353
15TR
89291
30TR
56155
2TỶ
325107

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 22/06/24

007 05 04 555 53 51 57 59
111 12 14 668
221 28 7
3883
442 991 97

Đắk Nông - 22/06/24

0123456789
2451
4011
1221
9291
7742
8912
1283
1353
14
7204
2705
6155
7657
1197
5107
028
3268
6559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
44
200N
589
400N
5156
8485
8176
1TR
6823
3TR
56950
17375
11913
42672
20476
09095
04793
10TR
95946
02642
15TR
55073
30TR
58837
2TỶ
701315

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 15/06/24

0550 56
115 13 6
223 773 75 72 76 76
337 885 89
446 42 44 995 93

Đắk Nông - 15/06/24

0123456789
6950
2672
2642
6823
1913
4793
5073
44
8485
7375
9095
1315
5156
8176
0476
5946
8837
589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
47
200N
015
400N
5807
9180
5133
1TR
1799
3TR
10205
26667
64908
69378
20365
11354
82420
10TR
41043
66245
15TR
05902
30TR
69732
2TỶ
539125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 08/06/24

002 05 08 07 554
115 667 65
225 20 778
332 33 880
443 45 47 999

Đắk Nông - 08/06/24

0123456789
9180
2420
5902
9732
5133
1043
1354
015
0205
0365
6245
9125
47
5807
6667
4908
9378
1799

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL