In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Đại Tài
Số ĐT: 01219 033 998
425 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Minh Nhựt
Số ĐT: 090 3333 692
602/37 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
694 Lê Đức Thọ P.15, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đại Cát 11
Số ĐT: 0977 457 410
253 Cây Trâm, P.8, Q.Gò Vấp
ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông

Đang chờ xổ số Đắk Nông lúc 17:10': 04/04/2020. Còn 08:20:18 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
54
200N
745
400N
3766
1208
7310
1TR
6289
3TR
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
10TR
39738
18148
15TR
27033
30TR
29177
2TỶ
589811

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 28/03/20

008 03 08 554
111 10 666
220 777
333 38 39 886 86 89
448 45 994

Đắk Nông - 28/03/20

0123456789
7310
6920
9811
8703
7033
54
1994
745
3766
7086
9386
9177
1208
7808
9738
8148
6289
7939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
79
200N
305
400N
9801
7581
0357
1TR
5063
3TR
36344
38652
60486
88310
95085
90102
47150
10TR
82635
19955
15TR
34663
30TR
26040
2TỶ
275232

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 21/03/20

002 01 05 555 52 50 57
110 663 63
2779
332 35 886 85 81
440 44 9

Đắk Nông - 21/03/20

0123456789
8310
7150
6040
9801
7581
8652
0102
5232
5063
4663
6344
305
5085
2635
9955
0486
0357
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
57
200N
089
400N
9091
6345
3840
1TR
9778
3TR
10699
08427
35432
50027
66722
68545
49967
10TR
66938
74918
15TR
96113
30TR
92484
2TỶ
335236

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 14/03/20

0557
113 18 667
227 27 22 778
336 38 32 884 89
445 45 40 999 91

Đắk Nông - 14/03/20

0123456789
3840
9091
5432
6722
6113
2484
6345
8545
5236
57
8427
0027
9967
9778
6938
4918
089
0699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
63
200N
776
400N
7636
9932
6052
1TR
5739
3TR
20815
57251
14284
39535
11940
16366
46457
10TR
30161
58405
15TR
18937
30TR
21771
2TỶ
005314

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 07/03/20

005 551 57 52
114 15 661 66 63
2771 76
337 35 39 36 32 884
440 9

Đắk Nông - 07/03/20

0123456789
1940
7251
0161
1771
9932
6052
63
4284
5314
0815
9535
8405
776
7636
6366
6457
8937
5739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
72
200N
762
400N
7911
1377
6494
1TR
0551
3TR
50387
28364
21100
35076
73977
15272
11098
10TR
50432
36016
15TR
85580
30TR
36828
2TỶ
930831

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 29/02/20

000 551
116 11 664 62
228 776 77 72 77 72
331 32 880 87
4998 94

Đắk Nông - 29/02/20

0123456789
1100
5580
7911
0551
0831
72
762
5272
0432
6494
8364
5076
6016
1377
0387
3977
1098
6828
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
72
200N
996
400N
9126
4434
2698
1TR
5357
3TR
90183
05024
88601
05177
21783
47457
69977
10TR
54982
09935
15TR
48222
30TR
06930
2TỶ
538349

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 22/02/20

001 557 57
16
222 24 26 777 77 72
330 35 34 882 83 83
449 998 96

Đắk Nông - 22/02/20

0123456789
6930
8601
72
4982
8222
0183
1783
4434
5024
9935
996
9126
5357
5177
7457
9977
2698
8349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
08
200N
945
400N
9253
0033
8793
1TR
9992
3TR
79134
67543
94492
96711
08715
38948
25730
10TR
89234
98391
15TR
97926
30TR
35777
2TỶ
228603

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 15/02/20

003 08 553
111 15 6
226 777
334 34 30 33 8
443 48 45 991 92 92 93

Đắk Nông - 15/02/20

0123456789
5730
6711
8391
9992
4492
9253
0033
8793
7543
8603
9134
9234
945
8715
7926
5777
08
8948
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL