In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 20/04/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
95
200N
543
400N
8109
7776
6870
1TR
7896
3TR
84906
86500
01257
33748
84482
65517
87932
10TR
49041
00709
15TR
21369
30TR
98417
2TỶ
768029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 13/04/24

009 06 00 09 557
117 17 669
229 776 70
332 882
441 48 43 996 95

Đắk Nông - 13/04/24

0123456789
6870
6500
9041
4482
7932
543
95
7776
7896
4906
1257
5517
8417
3748
8109
0709
1369
8029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
93
200N
508
400N
4182
9995
2808
1TR
6448
3TR
17125
01337
73296
45488
36500
23617
59222
10TR
77258
33042
15TR
36732
30TR
43448
2TỶ
690805

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 06/04/24

005 00 08 08 558
117 6
225 22 7
332 37 888 82
448 42 48 996 95 93

Đắk Nông - 06/04/24

0123456789
6500
4182
9222
3042
6732
93
9995
7125
0805
3296
1337
3617
508
2808
6448
5488
7258
3448
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
26
200N
372
400N
3005
7205
1719
1TR
8674
3TR
75659
77652
68756
15076
60093
70912
52074
10TR
23957
32521
15TR
54921
30TR
99067
2TỶ
066786

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 30/03/24

005 05 557 59 52 56
112 19 667
221 21 26 776 74 74 72
3886
4993

Đắk Nông - 30/03/24

0123456789
2521
4921
372
7652
0912
0093
8674
2074
3005
7205
26
8756
5076
6786
3957
9067
1719
5659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
01
200N
202
400N
6918
6613
2066
1TR
1227
3TR
36704
78947
02264
27521
07642
71982
09349
10TR
86823
71102
15TR
73279
30TR
66306
2TỶ
460764

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 23/03/24

006 02 04 02 01 5
118 13 664 64 66
223 21 27 779
3882
447 42 49 9

Đắk Nông - 23/03/24

0123456789
01
7521
202
7642
1982
1102
6613
6823
6704
2264
0764
2066
6306
1227
8947
6918
9349
3279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
48
200N
423
400N
3620
8119
9715
1TR
3084
3TR
85932
37441
04138
17970
70920
46902
51752
10TR
39175
72498
15TR
04690
30TR
67384
2TỶ
674052

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 16/03/24

002 552 52
119 15 6
220 20 23 775 70
332 38 884 84
441 48 990 98

Đắk Nông - 16/03/24

0123456789
3620
7970
0920
4690
7441
5932
6902
1752
4052
423
3084
7384
9715
9175
48
4138
2498
8119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
28
200N
408
400N
2170
3776
4619
1TR
8329
3TR
99660
68584
64337
96844
76545
57730
31020
10TR
22290
97645
15TR
84578
30TR
36821
2TỶ
739828

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 09/03/24

008 5
119 660
228 21 20 29 28 778 70 76
337 30 884
445 44 45 990

Đắk Nông - 09/03/24

0123456789
2170
9660
7730
1020
2290
6821
8584
6844
6545
7645
3776
4337
28
408
4578
9828
4619
8329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
21
200N
706
400N
5797
6611
4946
1TR
1520
3TR
33089
16447
03758
38109
11620
17130
27004
10TR
72641
07534
15TR
20980
30TR
57104
2TỶ
462239

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 02/03/24

004 09 04 06 558
111 6
220 20 21 7
339 34 30 880 89
441 47 46 997

Đắk Nông - 02/03/24

0123456789
1520
1620
7130
0980
21
6611
2641
7004
7534
7104
706
4946
5797
6447
3758
3089
8109
2239

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL