In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 07/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
50
200N
224
400N
1116
5476
4499
1TR
8112
3TR
59081
26073
07699
61936
49240
74890
76426
10TR
70173
95467
15TR
03818
30TR
78566
2TỶ
590479

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 30/09/23

0550
118 12 16 666 67
226 24 779 73 73 76
336 881
440 999 90 99

Đắk Nông - 30/09/23

0123456789
50
9240
4890
9081
8112
6073
0173
224
1116
5476
1936
6426
8566
5467
3818
4499
7699
0479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
02
200N
899
400N
9237
5996
2512
1TR
1696
3TR
42983
33275
40005
71136
18696
64478
20950
10TR
46122
74876
15TR
06139
30TR
69999
2TỶ
985281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 23/09/23

005 02 550
112 6
222 776 75 78
339 36 37 881 83
4999 96 96 96 99

Đắk Nông - 23/09/23

0123456789
0950
5281
02
2512
6122
2983
3275
0005
5996
1696
1136
8696
4876
9237
4478
899
6139
9999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
89
200N
646
400N
4241
4417
7421
1TR
3951
3TR
88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527
10TR
72652
73586
15TR
84633
30TR
74632
2TỶ
835555

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 16/09/23

0555 52 57 51
117 667
227 21 772 75
332 33 34 886 89
442 41 46 9

Đắk Nông - 16/09/23

0123456789
4241
7421
3951
8472
1142
2652
4632
4633
1634
2275
5555
646
3586
4417
5567
5957
2527
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
86
200N
558
400N
7515
3948
3907
1TR
2035
3TR
49413
53069
52402
08826
83142
50879
23030
10TR
86963
79370
15TR
25851
30TR
60344
2TỶ
929614

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 09/09/23

002 07 551 58
114 13 15 663 69
226 770 79
330 35 886
444 42 48 9

Đắk Nông - 09/09/23

0123456789
3030
9370
5851
2402
3142
9413
6963
0344
9614
7515
2035
86
8826
3907
558
3948
3069
0879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
72
200N
888
400N
3622
4875
4751
1TR
1539
3TR
12498
39200
17830
80913
52642
12827
31788
10TR
23387
08827
15TR
85837
30TR
89502
2TỶ
992668

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 02/09/23

002 00 551
113 668
227 27 22 775 72
337 30 39 887 88 88
442 998

Đắk Nông - 02/09/23

0123456789
9200
7830
4751
72
3622
2642
9502
0913
4875
2827
3387
8827
5837
888
2498
1788
2668
1539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
18
200N
632
400N
2639
9214
0698
1TR
7950
3TR
36531
23080
10212
37908
23990
70621
51694
10TR
09449
88556
15TR
20071
30TR
91894
2TỶ
517333

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 26/08/23

008 556 50
112 14 18 6
221 771
333 31 39 32 880
449 994 90 94 98

Đắk Nông - 26/08/23

0123456789
7950
3080
3990
6531
0621
0071
632
0212
7333
9214
1694
1894
8556
18
0698
7908
2639
9449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
41
200N
507
400N
3358
2765
5249
1TR
8866
3TR
54442
61503
76883
58184
79654
64405
39077
10TR
04822
33338
15TR
65133
30TR
56902
2TỶ
287063

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 19/08/23

002 03 05 07 554 58
1663 66 65
222 777
333 38 883 84
442 49 41 9

Đắk Nông - 19/08/23

0123456789
41
4442
4822
6902
1503
6883
5133
7063
8184
9654
2765
4405
8866
507
9077
3358
3338
5249
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL