In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
41
200N
676
400N
6634
8961
8254
1TR
9287
3TR
49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359
10TR
77483
22159
15TR
01732
30TR
36415
2TỶ
372934

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 25/06/22

0559 53 59 54
115 661
220 776
334 32 34 34 883 86 87
442 45 41 9

Đắk Nông - 25/06/22

0123456789
3220
41
8961
9242
1732
4053
7483
6634
8254
8934
2934
3245
6415
676
7286
9287
2359
2159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
79
200N
158
400N
3055
0434
0405
1TR
9033
3TR
21570
49981
27863
01378
25974
63882
96058
10TR
34467
92179
15TR
88165
30TR
90587
2TỶ
674809

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 18/06/22

009 05 558 55 58
1665 67 63
2779 70 78 74 79
333 34 887 81 82
49

Đắk Nông - 18/06/22

0123456789
1570
9981
3882
9033
7863
0434
5974
3055
0405
8165
4467
0587
158
1378
6058
79
2179
4809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
00
200N
560
400N
4087
0057
9947
1TR
7557
3TR
10331
29725
54441
84004
36469
78767
27842
10TR
06565
96130
15TR
32332
30TR
96603
2TỶ
529366

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 11/06/22

003 04 00 557 57
1666 65 69 67 60
225 7
332 30 31 887
441 42 47 9

Đắk Nông - 11/06/22

0123456789
00
560
6130
0331
4441
7842
2332
6603
4004
9725
6565
9366
4087
0057
9947
7557
8767
6469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
40
200N
387
400N
9536
0104
8137
1TR
4844
3TR
22544
31801
40928
56851
20020
90092
85731
10TR
15367
17317
15TR
60034
30TR
66562
2TỶ
891370

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 04/06/22

001 04 551
117 662 67
228 20 770
334 31 36 37 887
444 44 40 992

Đắk Nông - 04/06/22

0123456789
40
0020
1370
1801
6851
5731
0092
6562
0104
4844
2544
0034
9536
387
8137
5367
7317
0928
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
16
200N
246
400N
5183
9913
6154
1TR
3059
3TR
26654
26620
02599
04257
98384
82050
75641
10TR
12252
02419
15TR
22579
30TR
53224
2TỶ
153051

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 28/05/22

0551 52 54 57 50 59 54
119 13 16 6
224 20 779
3884 83
441 46 999

Đắk Nông - 28/05/22

0123456789
6620
2050
5641
3051
2252
5183
9913
6154
6654
8384
3224
16
246
4257
3059
2599
2419
2579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
79
200N
609
400N
6546
0463
6861
1TR
9603
3TR
45427
26728
71419
57672
07816
38737
20498
10TR
12885
12485
15TR
24748
30TR
08332
2TỶ
188947

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 21/05/22

003 09 5
119 16 663 61
227 28 772 79
332 37 885 85
447 48 46 998

Đắk Nông - 21/05/22

0123456789
6861
7672
8332
0463
9603
2885
2485
6546
7816
5427
8737
8947
6728
0498
4748
79
609
1419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
71
200N
007
400N
0463
4318
0859
1TR
0737
3TR
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
10TR
41814
32902
15TR
35228
30TR
12346
2TỶ
837920

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 14/05/22

002 06 01 03 07 559
114 18 664 63
220 28 771
333 39 37 8
446 994

Đắk Nông - 14/05/22

0123456789
7920
71
8101
2902
0463
8133
4203
6164
4394
1814
1106
2346
007
0737
4318
5228
0859
8939
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL