In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
86
200N
234
400N
6427
3819
6229
1TR
6303
3TR
95352
09572
18736
97004
44464
03188
05951
10TR
08736
82207
15TR
77926
30TR
14237
2TỶ
301038

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 15/01/22

007 04 03 552 51
119 664
226 27 29 772
338 37 36 36 34 888 86
49

Đắk Nông - 15/01/22

0123456789
5951
5352
9572
6303
234
7004
4464
86
8736
8736
7926
6427
2207
4237
3188
1038
3819
6229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
18
200N
725
400N
1599
9411
3259
1TR
2619
3TR
17451
19614
15273
53158
84362
45904
07321
10TR
96224
29748
15TR
74662
30TR
36029
2TỶ
133633

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 08/01/22

004 551 58 59
114 19 11 18 662 62
229 24 21 25 773
333 8
448 999

Đắk Nông - 08/01/22

0123456789
9411
7451
7321
4362
4662
5273
3633
9614
5904
6224
725
18
3158
9748
1599
3259
2619
6029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
51
200N
982
400N
9549
0786
8142
1TR
1017
3TR
86706
87452
59557
45731
18592
29912
59551
10TR
65021
87920
15TR
09212
30TR
25521
2TỶ
300208

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 01/01/22

008 06 552 57 51 51
112 12 17 6
221 21 20 7
331 886 82
449 42 992

Đắk Nông - 01/01/22

0123456789
7920
51
5731
9551
5021
5521
982
8142
7452
8592
9912
9212
0786
6706
1017
9557
0208
9549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
68
200N
375
400N
9765
6434
0524
1TR
8203
3TR
74546
91321
25421
44780
08136
71221
92089
10TR
00713
29121
15TR
01927
30TR
57502
2TỶ
808868

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 25/12/21

002 03 5
113 668 65 68
227 21 21 21 21 24 775
336 34 880 89
446 9

Đắk Nông - 25/12/21

0123456789
4780
1321
5421
1221
9121
7502
8203
0713
6434
0524
375
9765
4546
8136
1927
68
8868
2089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
77
200N
387
400N
4760
6527
2281
1TR
8470
3TR
07595
55388
97830
77781
39170
12972
57800
10TR
11537
66409
15TR
65050
30TR
98511
2TỶ
142046

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 18/12/21

009 00 550
111 660
227 770 72 70 77
337 30 888 81 81 87
446 995

Đắk Nông - 18/12/21

0123456789
4760
8470
7830
9170
7800
5050
2281
7781
8511
2972
7595
2046
77
387
6527
1537
5388
6409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
80
200N
077
400N
0747
9195
6517
1TR
2976
3TR
45955
36841
45890
83610
78435
61201
92744
10TR
67149
51915
15TR
45765
30TR
30869
2TỶ
322696

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 11/12/21

001 555
115 10 17 669 65
2776 77
335 880
449 41 44 47 996 90 95

Đắk Nông - 11/12/21

0123456789
80
5890
3610
6841
1201
2744
9195
5955
8435
1915
5765
2976
2696
077
0747
6517
7149
0869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
26
200N
451
400N
6072
4338
6792
1TR
5389
3TR
41162
07055
78768
18848
59485
19986
52232
10TR
94491
45248
15TR
44902
30TR
79371
2TỶ
353103

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 04/12/21

003 02 555 51
1662 68
226 771 72
332 38 885 86 89
448 48 991 92

Đắk Nông - 04/12/21

0123456789
451
4491
9371
6072
6792
1162
2232
4902
3103
7055
9485
26
9986
4338
8768
8848
5248
5389
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL