In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 08/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
23
200N
273
400N
9377
2134
7599
1TR
9285
3TR
72373
86759
72454
67662
04185
54179
37804
10TR
73306
48128
15TR
95707
30TR
42817
2TỶ
979467

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 01/04/23

007 06 04 559 54
117 667 62
228 23 773 79 77 73
334 885 85
4999

Đắk Nông - 01/04/23

0123456789
7662
23
273
2373
2134
2454
7804
9285
4185
3306
9377
5707
2817
9467
8128
7599
6759
4179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
59
200N
795
400N
9732
6362
9364
1TR
3489
3TR
95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642
10TR
80675
09334
15TR
44592
30TR
02441
2TỶ
282583

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 25/03/23

0554 59
113 662 64
224 775 78 78
334 37 32 883 89
441 42 992 95

Đắk Nông - 25/03/23

0123456789
2441
9732
6362
0642
4592
8413
2583
9364
6624
4354
9334
795
0675
5837
3578
8578
59
3489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
59
200N
814
400N
7133
5507
4580
1TR
0660
3TR
50345
66978
75936
66136
86679
60788
07027
10TR
31918
18587
15TR
12319
30TR
38265
2TỶ
464369

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 18/03/23

007 559
119 18 14 669 65 60
227 778 79
336 36 33 887 88 80
445 9

Đắk Nông - 18/03/23

0123456789
4580
0660
7133
814
0345
8265
5936
6136
5507
7027
8587
6978
0788
1918
59
6679
2319
4369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
71
200N
344
400N
0407
6613
6585
1TR
3278
3TR
03983
95712
31244
38051
38423
48012
83737
10TR
52050
31558
15TR
03211
30TR
24257
2TỶ
546932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 11/03/23

007 557 50 58 51
111 12 12 13 6
223 778 71
332 37 883 85
444 44 9

Đắk Nông - 11/03/23

0123456789
2050
71
8051
3211
5712
8012
6932
6613
3983
8423
344
1244
6585
0407
3737
4257
3278
1558
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
74
200N
982
400N
9984
0288
4078
1TR
6853
3TR
37586
94609
98516
46923
46717
40429
13648
10TR
82515
30427
15TR
18221
30TR
76743
2TỶ
571009

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 04/03/23

009 09 553
115 16 17 6
221 27 23 29 778 74
3886 84 88 82
443 48 9

Đắk Nông - 04/03/23

0123456789
8221
982
6853
6923
6743
74
9984
2515
7586
8516
6717
0427
0288
4078
3648
4609
0429
1009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
31
200N
140
400N
9374
3858
0583
1TR
3312
3TR
26817
15566
30532
19908
10882
12915
93489
10TR
27726
56155
15TR
98092
30TR
81560
2TỶ
479792

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 25/02/23

008 555 58
117 15 12 660 66
226 774
332 31 882 89 83
440 992 92

Đắk Nông - 25/02/23

0123456789
140
1560
31
3312
0532
0882
8092
9792
0583
9374
2915
6155
5566
7726
6817
3858
9908
3489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
02
200N
215
400N
2034
3090
0620
1TR
7866
3TR
02978
14292
16494
63894
60637
93188
00276
10TR
85310
17866
15TR
58185
30TR
78040
2TỶ
965588

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 18/02/23

002 5
110 15 666 66
220 778 76
337 34 888 85 88
440 992 94 94 90

Đắk Nông - 18/02/23

0123456789
3090
0620
5310
8040
02
4292
2034
6494
3894
215
8185
7866
0276
7866
0637
2978
3188
5588
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL