In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam

Xổ số Quảng Nam mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/05/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
30
200N
437
400N
1531
3078
0461
1TR
8969
3TR
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
10TR
97383
02494
15TR
09234
30TR
36764
2TỶ
224376

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 17/05/22

0556
119 12 664 68 68 69 61
2776 78
334 34 36 31 37 30 883
4994

Quảng Nam - 17/05/22

0123456789
30
1531
0461
9512
7383
8234
2494
9234
6764
5656
5836
4376
437
3078
1968
8768
8969
7319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
80
200N
616
400N
0598
9331
8705
1TR
5993
3TR
26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748
10TR
57062
15209
15TR
91579
30TR
93659
2TỶ
952255

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 10/05/22

009 05 555 59 58
119 14 16 662
225 779
336 31 880
449 48 993 98

Quảng Nam - 10/05/22

0123456789
80
9331
7062
5993
0714
8705
6625
2255
616
8836
0598
0758
8748
6119
3449
5209
1579
3659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
87
200N
565
400N
9722
5896
1251
1TR
0827
3TR
23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001
10TR
39464
04684
15TR
04709
30TR
61806
2TỶ
229038

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 03/05/22

006 09 03 00 01 551
1664 65
227 22 7
338 37 32 884 87
446 998 96

Quảng Nam - 03/05/22

0123456789
0400
1251
3001
9722
5732
7703
9464
4684
565
5896
6846
1806
87
0827
3237
0698
9038
4709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
24
200N
381
400N
6790
9564
7278
1TR
6473
3TR
16475
01963
49989
62443
35193
68988
33955
10TR
38688
70408
15TR
37827
30TR
87106
2TỶ
153349

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 26/04/22

006 08 555
1663 64
227 24 775 73 78
3888 89 88 81
449 43 993 90

Quảng Nam - 26/04/22

0123456789
6790
381
6473
1963
2443
5193
24
9564
6475
3955
7106
7827
7278
8988
8688
0408
9989
3349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
74
200N
314
400N
2739
5297
0555
1TR
9670
3TR
93147
00091
44099
24742
97415
00325
30225
10TR
88002
64970
15TR
42647
30TR
09065
2TỶ
301158

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 19/04/22

002 558 55
115 14 665
225 25 770 70 74
339 8
447 47 42 991 99 97

Quảng Nam - 19/04/22

0123456789
9670
4970
0091
4742
8002
74
314
0555
7415
0325
0225
9065
5297
3147
2647
1158
2739
4099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
23
200N
162
400N
4982
4294
1299
1TR
3835
3TR
93590
38449
36630
03303
56188
44426
72641
10TR
33075
62771
15TR
59112
30TR
72449
2TỶ
554715

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 12/04/22

003 5
115 12 662
226 23 775 71
330 35 888 82
449 49 41 990 94 99

Quảng Nam - 12/04/22

0123456789
3590
6630
2641
2771
162
4982
9112
23
3303
4294
3835
3075
4715
4426
6188
1299
8449
2449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
19
200N
267
400N
6990
4113
0984
1TR
0710
3TR
15945
11363
21622
73747
83851
58894
56232
10TR
25978
65114
15TR
34590
30TR
93454
2TỶ
598617

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 05/04/22

0554 51
117 14 10 13 19 663 67
222 778
332 884
445 47 990 94 90

Quảng Nam - 05/04/22

0123456789
6990
0710
4590
3851
1622
6232
4113
1363
0984
8894
5114
3454
5945
267
3747
8617
5978
19
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL