In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam

Xổ số Quảng Nam mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 04/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
16
200N
745
400N
4681
3514
0516
1TR
4960
3TR
18430
66569
02113
58721
18623
02892
90784
10TR
18826
41365
15TR
75919
30TR
30548
2TỶ
799052

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 28/03/23

0552
119 13 14 16 16 665 69 60
226 21 23 7
330 884 81
448 45 992

Quảng Nam - 28/03/23

0123456789
4960
8430
4681
8721
2892
9052
2113
8623
3514
0784
745
1365
16
0516
8826
0548
6569
5919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
16
200N
830
400N
0762
3230
9576
1TR
0846
3TR
83031
22007
50683
12210
59604
24840
19066
10TR
09146
15024
15TR
19637
30TR
18795
2TỶ
713617

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 21/03/23

007 04 5
117 10 16 666 62
224 776
337 31 30 30 883
446 40 46 995

Quảng Nam - 21/03/23

0123456789
830
3230
2210
4840
3031
0762
0683
9604
5024
8795
16
9576
0846
9066
9146
2007
9637
3617
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
44
200N
913
400N
0695
7437
2733
1TR
4225
3TR
41292
23730
83218
92215
62747
53963
37500
10TR
24381
76203
15TR
85720
30TR
01268
2TỶ
396194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 14/03/23

003 00 5
118 15 13 668 63
220 25 7
330 37 33 881
447 44 994 92 95

Quảng Nam - 14/03/23

0123456789
3730
7500
5720
4381
1292
913
2733
3963
6203
44
6194
0695
4225
2215
7437
2747
3218
1268
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
02
200N
437
400N
0230
3232
4808
1TR
4770
3TR
35048
45675
47765
36846
10113
19755
27099
10TR
22821
05296
15TR
16301
30TR
20417
2TỶ
634022

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 07/03/23

001 08 02 555
117 13 665
222 21 775 70
330 32 37 8
448 46 996 99

Quảng Nam - 07/03/23

0123456789
0230
4770
2821
6301
02
3232
4022
0113
5675
7765
9755
6846
5296
437
0417
4808
5048
7099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
23
200N
188
400N
1879
3359
7508
1TR
1534
3TR
17443
87958
48559
13651
15778
60519
67777
10TR
99261
76476
15TR
39604
30TR
92008
2TỶ
200702

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 28/02/23

002 08 04 08 558 59 51 59
119 661
223 776 78 77 79
334 888
443 9

Quảng Nam - 28/02/23

0123456789
3651
9261
0702
23
7443
1534
9604
6476
7777
188
7508
7958
5778
2008
1879
3359
8559
0519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
14
200N
258
400N
2346
3899
4154
1TR
6123
3TR
88307
20664
68493
77518
21556
16728
00389
10TR
91391
45810
15TR
55063
30TR
52475
2TỶ
667951

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 21/02/23

007 551 56 54 58
110 18 14 663 64
228 23 775
3889
446 991 93 99

Quảng Nam - 21/02/23

0123456789
5810
1391
7951
6123
8493
5063
14
4154
0664
2475
2346
1556
8307
258
7518
6728
3899
0389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
59
200N
728
400N
9013
4715
9553
1TR
0712
3TR
20619
89444
45975
85940
66217
17736
91334
10TR
41004
70531
15TR
15556
30TR
36932
2TỶ
157180

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 14/02/23

004 556 53 59
119 17 12 13 15 6
228 775
332 31 36 34 880
444 40 9

Quảng Nam - 14/02/23

0123456789
5940
7180
0531
0712
6932
9013
9553
9444
1334
1004
4715
5975
7736
5556
6217
728
59
0619
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL