In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam

Xổ số Quảng Nam mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
46
200N
226
400N
5205
9956
0866
1TR
7296
3TR
24546
94906
26248
72842
49171
84391
88747
10TR
67345
40681
15TR
84182
30TR
90084
2TỶ
511205

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 29/11/22

005 06 05 556
1666
226 771
3884 82 81
445 46 48 42 47 46 991 96

Quảng Nam - 29/11/22

0123456789
9171
4391
0681
2842
4182
0084
5205
7345
1205
46
226
9956
0866
7296
4546
4906
8747
6248
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
98
200N
009
400N
8737
1504
3013
1TR
4559
3TR
35634
07052
98354
85307
56447
19811
63950
10TR
19017
19605
15TR
49546
30TR
96511
2TỶ
422094

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 22/11/22

005 07 04 09 552 54 50 59
111 17 11 13 6
27
334 37 8
446 47 994 98

Quảng Nam - 22/11/22

0123456789
3950
9811
6511
7052
3013
1504
5634
8354
2094
9605
9546
8737
5307
6447
9017
98
009
4559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
63
200N
853
400N
1201
9955
7145
1TR
2140
3TR
81923
43912
94788
48018
01228
92241
89387
10TR
44728
66149
15TR
52404
30TR
53976
2TỶ
502884

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 15/11/22

004 01 555 53
112 18 663
228 23 28 776
3884 88 87
449 41 40 45 9

Quảng Nam - 15/11/22

0123456789
2140
1201
2241
3912
63
853
1923
2404
2884
9955
7145
3976
9387
4788
8018
1228
4728
6149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
06
200N
799
400N
7566
3347
4237
1TR
9023
3TR
47546
72406
05600
60585
79108
17043
35255
10TR
38543
17689
15TR
64301
30TR
91237
2TỶ
636141

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 08/11/22

001 06 00 08 06 555
1666
223 7
337 37 889 85
441 43 46 43 47 999

Quảng Nam - 08/11/22

0123456789
5600
4301
6141
9023
7043
8543
0585
5255
06
7566
7546
2406
3347
4237
1237
9108
799
7689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
15
200N
781
400N
5500
0151
9412
1TR
4233
3TR
41022
53502
12627
22428
35032
13435
59452
10TR
76389
55334
15TR
04610
30TR
32838
2TỶ
954306

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 01/11/22

006 02 00 552 51
110 12 15 6
222 27 28 7
338 34 32 35 33 889 81
49

Quảng Nam - 01/11/22

0123456789
5500
4610
781
0151
9412
1022
3502
5032
9452
4233
5334
15
3435
4306
2627
2428
2838
6389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
64
200N
050
400N
0706
9872
4719
1TR
2030
3TR
70673
04293
96430
05725
76306
54635
03802
10TR
31080
76896
15TR
51201
30TR
68550
2TỶ
327159

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 25/10/22

001 06 02 06 559 50 50
119 664
225 773 72
330 35 30 880
4996 93

Quảng Nam - 25/10/22

0123456789
050
2030
6430
1080
8550
1201
9872
3802
0673
4293
64
5725
4635
0706
6306
6896
4719
7159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
83
200N
276
400N
1108
1990
0808
1TR
4691
3TR
95405
52672
49984
31156
51234
27765
64573
10TR
06741
49574
15TR
83506
30TR
38761
2TỶ
594548

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 18/10/22

006 05 08 08 556
1661 65
2774 72 73 76
334 884 83
448 41 991 90

Quảng Nam - 18/10/22

0123456789
1990
4691
6741
8761
2672
83
4573
9984
1234
9574
5405
7765
276
1156
3506
1108
0808
4548
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL