In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Đại Tài
Số ĐT: 01219 033 998
425 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Lê Thanh
Số ĐT: 0903 309 742
04 Phạm Viết Chánh, P.19,Q. Bình Thạnh, TP. HCM
ĐLVS: 79
Số ĐT: 0939 886 841
1314 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Sáng
Số ĐT: 0977 198 570
Chợ Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam

Xổ số Quảng Nam mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 21/08/2018
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
13
200N
243
400N
6222
7230
1695
1TR
5440
3TR
57612
26251
54474
12168
05001
13685
37007
10TR
61415
48172
15TR
79400
30TR
17978
2TỶ
376409

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 14/08/18

009 00 01 07 551
115 12 13 668
222 778 72 74
330 885
440 43 995

Quảng Nam - 14/08/18

0123456789
7230
5440
9400
6251
5001
6222
7612
8172
13
243
4474
1695
3685
1415
7007
2168
7978
6409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
10
200N
264
400N
1257
5139
3257
1TR
9694
3TR
32586
75510
33851
77010
44422
14336
98498
10TR
33831
93757
15TR
51521
30TR
17818
2TỶ
274108

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 07/08/18

008 557 51 57 57
118 10 10 10 664
221 22 7
331 36 39 886
4998 94

Quảng Nam - 07/08/18

0123456789
10
5510
7010
3851
3831
1521
4422
264
9694
2586
4336
1257
3257
3757
8498
7818
4108
5139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
55
200N
568
400N
4930
0274
9790
1TR
1899
3TR
39012
62944
16602
76884
24500
59867
63130
10TR
65299
77451
15TR
92985
30TR
15273
2TỶ
731769

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 31/07/18

002 00 551 55
112 669 67 68
2773 74
330 30 885 84
444 999 99 90

Quảng Nam - 31/07/18

0123456789
4930
9790
4500
3130
7451
9012
6602
5273
0274
2944
6884
55
2985
9867
568
1899
5299
1769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
86
200N
175
400N
5440
0458
6138
1TR
3613
3TR
03207
06816
21566
94951
78876
52496
28460
10TR
29627
21229
15TR
45192
30TR
38738
2TỶ
432864

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 24/07/18

007 551 58
116 13 664 66 60
227 29 776 75
338 38 886
440 992 96

Quảng Nam - 24/07/18

0123456789
5440
8460
4951
5192
3613
2864
175
86
6816
1566
8876
2496
3207
9627
0458
6138
8738
1229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
13
200N
903
400N
6737
4996
7334
1TR
6212
3TR
20203
46419
64351
43285
33691
10382
69239
10TR
98562
54798
15TR
00989
30TR
11017
2TỶ
459371

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 17/07/18

003 03 551
117 19 12 13 662
2771
339 37 34 889 85 82
4998 91 96

Quảng Nam - 17/07/18

0123456789
4351
3691
9371
6212
0382
8562
13
903
0203
7334
3285
4996
6737
1017
4798
6419
9239
0989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
59
200N
105
400N
5821
9532
7145
1TR
0771
3TR
59635
46079
63671
89154
58975
07018
91473
10TR
87838
92288
15TR
57856
30TR
00572
2TỶ
315686

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 10/07/18

005 556 54 59
118 6
221 772 79 71 75 73 71
338 35 32 886 88
445 9

Quảng Nam - 10/07/18

0123456789
5821
0771
3671
9532
0572
1473
9154
105
7145
9635
8975
7856
5686
7018
7838
2288
59
6079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
06
200N
654
400N
8748
0178
7145
1TR
2099
3TR
32752
15415
37442
15553
37285
65487
56871
10TR
70248
62865
15TR
76172
30TR
93611
2TỶ
459401

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 03/07/18

001 06 552 53 54
111 15 665
2772 71 78
3885 87
448 42 48 45 999

Quảng Nam - 03/07/18

0123456789
6871
3611
9401
2752
7442
6172
5553
654
7145
5415
7285
2865
06
5487
8748
0178
0248
2099
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL