In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai

Còn 12:49:36 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 12-16-2-18-5-20-11-8 CF
84757
G.Nhất
74703
G.Nhì
11900
12554
G.Ba
19791
04270
46759
59547
46181
41018
G.Tư
6537
8278
2059
1059
G.Năm
3927
1272
4079
5403
1036
9546
G.Sáu
292
100
737
G.Bảy
77
10
86
17

Hà Nội - 27/11/23

0123456789
1900
4270
100
10
9791
6181
1272
292
4703
5403
2554
1036
9546
86
9547
6537
3927
737
77
17
4757
1018
8278
6759
2059
1059
4079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 16-14-15-12-19-7-17-6 BX
49071
G.Nhất
99401
G.Nhì
21782
88421
G.Ba
20081
95632
13518
48191
49925
22550
G.Tư
6986
8728
3505
6493
G.Năm
2182
4299
3534
5389
7960
6436
G.Sáu
260
949
169
G.Bảy
92
67
88
72

Hà Nội - 20/11/23

0123456789
2550
7960
260
9401
8421
0081
8191
9071
1782
5632
2182
92
72
6493
3534
9925
3505
6986
6436
67
3518
8728
88
4299
5389
949
169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 13-6-17-3-14-7-1-5 BP
19412
G.Nhất
85667
G.Nhì
26906
22710
G.Ba
09590
96248
53294
43395
49876
53705
G.Tư
0546
8664
1572
8719
G.Năm
5678
1599
1893
6844
0749
9130
G.Sáu
503
719
868
G.Bảy
31
11
43
35

Hà Nội - 13/11/23

0123456789
2710
9590
9130
31
11
1572
9412
1893
503
43
3294
8664
6844
3395
3705
35
6906
9876
0546
5667
6248
5678
868
8719
1599
0749
719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 1-18-19-8-7-6-9-12BF
91484
G.Nhất
12495
G.Nhì
39738
55566
G.Ba
41141
02296
53869
51007
60891
56212
G.Tư
5822
9346
8559
8819
G.Năm
6894
6444
7848
8799
0114
7238
G.Sáu
514
305
030
G.Bảy
01
82
52
88

Hà Nội - 06/11/23

0123456789
030
1141
0891
01
6212
5822
82
52
6894
6444
0114
514
1484
2495
305
5566
2296
9346
1007
9738
7848
7238
88
3869
8559
8819
8799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 19-1-8-6-10-7-15-18AX
34684
G.Nhất
07449
G.Nhì
68543
68556
G.Ba
25283
29519
54803
06974
65945
63081
G.Tư
7503
1183
6318
1975
G.Năm
2186
9701
6753
9487
4244
4899
G.Sáu
401
623
609
G.Bảy
36
22
50
83

Hà Nội - 30/10/23

0123456789
50
3081
9701
401
22
8543
5283
4803
7503
1183
6753
623
83
6974
4244
4684
5945
1975
8556
2186
36
9487
6318
7449
9519
4899
609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 8-17-18-11-19-14-12-6AP
45844
G.Nhất
81410
G.Nhì
39827
16925
G.Ba
90991
80983
17191
17602
25316
06849
G.Tư
6536
0204
2560
3746
G.Năm
0908
6717
3361
8500
8619
8362
G.Sáu
244
890
441
G.Bảy
88
11
81
35

Hà Nội - 23/10/23

0123456789
1410
2560
8500
890
0991
7191
3361
441
11
81
7602
8362
0983
0204
244
5844
6925
35
5316
6536
3746
9827
6717
0908
88
6849
8619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 10-19-4-7-12-11-9-15AF
94540
G.Nhất
26829
G.Nhì
84819
86465
G.Ba
00329
48532
96915
81516
96050
36616
G.Tư
1631
0574
3196
0906
G.Năm
0155
0029
7713
0339
8844
0000
G.Sáu
176
285
680
G.Bảy
77
22
47
59

Hà Nội - 16/10/23

0123456789
6050
0000
680
4540
1631
8532
22
7713
0574
8844
6465
6915
0155
285
1516
6616
3196
0906
176
77
47
6829
4819
0329
0029
0339
59
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL