In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang

Xổ số An Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 05/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K4
100N
86
200N
856
400N
4318
5758
3854
1TR
3973
3TR
84796
91302
65827
43938
69287
27778
34900
10TR
62194
26697
15TR
60901
30TR
83005
2TỶ
310240

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 28/09/23

005 01 02 00 558 54 56
118 6
227 778 73
338 887 86
440 994 97 96

An Giang - 28/09/23

0123456789
4900
0240
0901
1302
3973
3854
2194
3005
86
856
4796
5827
9287
6697
4318
5758
3938
7778
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K3
100N
43
200N
846
400N
3854
3592
2547
1TR
2007
3TR
74145
69336
73269
93302
36984
79034
63493
10TR
45468
83087
15TR
32563
30TR
67624
2TỶ
077808

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 21/09/23

008 02 07 554
1663 68 69
224 7
336 34 887 84
445 47 46 43 993 92

An Giang - 21/09/23

0123456789
3592
3302
43
3493
2563
3854
6984
9034
7624
4145
846
9336
2547
2007
3087
5468
7808
3269
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K2
100N
63
200N
248
400N
3325
1776
4753
1TR
8503
3TR
97062
99339
38543
27076
29106
89550
92374
10TR
26556
66942
15TR
90605
30TR
53030
2TỶ
611910

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 14/09/23

005 06 03 556 50 53
110 662 63
225 776 74 76
330 39 8
442 43 48 9

An Giang - 14/09/23

0123456789
9550
3030
1910
7062
6942
63
4753
8503
8543
2374
3325
0605
1776
7076
9106
6556
248
9339
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K1
100N
12
200N
623
400N
2275
5042
2375
1TR
5923
3TR
00886
77016
67054
58340
44376
59214
27269
10TR
31611
06920
15TR
46177
30TR
08409
2TỶ
754626

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 07/09/23

009 554
111 16 14 12 669
226 20 23 23 777 76 75 75
3886
440 42 9

An Giang - 07/09/23

0123456789
8340
6920
1611
12
5042
623
5923
7054
9214
2275
2375
0886
7016
4376
4626
6177
7269
8409
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K5
100N
36
200N
288
400N
7171
2934
2104
1TR
5450
3TR
46700
25131
78067
51586
67683
75521
62200
10TR
39685
91297
15TR
91986
30TR
41617
2TỶ
262998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 31/08/23

000 00 04 550
117 667
221 771
331 34 36 886 85 86 83 88
4998 97

An Giang - 31/08/23

0123456789
5450
6700
2200
7171
5131
5521
7683
2934
2104
9685
36
1586
1986
8067
1297
1617
288
2998
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K4
100N
17
200N
835
400N
7774
6275
6058
1TR
6424
3TR
11542
29072
75031
75783
82222
41029
82848
10TR
09130
02204
15TR
16275
30TR
43734
2TỶ
839816

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 24/08/23

004 558
116 17 6
222 29 24 775 72 74 75
334 30 31 35 883
442 48 9

An Giang - 24/08/23

0123456789
9130
5031
1542
9072
2222
5783
7774
6424
2204
3734
835
6275
6275
9816
17
6058
2848
1029
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K3
100N
01
200N
839
400N
9023
9150
9751
1TR
1365
3TR
05656
68950
88376
83749
25576
56785
22591
10TR
38411
49017
15TR
90983
30TR
04829
2TỶ
780444

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 17/08/23

001 556 50 50 51
111 17 665
229 23 776 76
339 883 85
444 49 991

An Giang - 17/08/23

0123456789
9150
8950
01
9751
2591
8411
9023
0983
0444
1365
6785
5656
8376
5576
9017
839
3749
4829
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL