In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Đại Tài
Số ĐT: 01219 033 998
425 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đổi Đời
Số ĐT: 0906 212 203
114 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Phúc An
Số ĐT: 0913 117 019
280 Lê Quang Định, P.7, Q.Bình Thạnh
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
694 Lê Đức Thọ P.15, Q.Gò Vấp
ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang

Đang chờ xổ số An Giang lúc 16:12': 09/04/2020. Còn 08:26:12 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG3K4
100N
17
200N
154
400N
2931
4722
5482
1TR
6860
3TR
78445
12708
10862
21733
56924
38138
68111
10TR
89607
22104
15TR
03011
30TR
47874
2TỶ
780980

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 26/03/20

007 04 08 554
111 11 17 662 60
224 22 774
333 38 31 880 82
445 9

An Giang - 26/03/20

0123456789
6860
0980
2931
8111
3011
4722
5482
0862
1733
154
6924
2104
7874
8445
17
9607
2708
8138
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG3K3
100N
06
200N
025
400N
6743
4427
9054
1TR
1238
3TR
05737
10900
66168
09707
73198
28868
36896
10TR
39067
38501
15TR
31769
30TR
45192
2TỶ
971340

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 19/03/20

001 00 07 06 554
1669 67 68 68
227 25 7
337 38 8
440 43 992 98 96

An Giang - 19/03/20

0123456789
0900
1340
8501
5192
6743
9054
025
06
6896
4427
5737
9707
9067
1238
6168
3198
8868
1769
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG3K2
100N
64
200N
885
400N
5334
3994
6014
1TR
6419
3TR
10995
27518
94163
22510
08318
95499
92349
10TR
25656
26516
15TR
40687
30TR
38079
2TỶ
578904

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 12/03/20

004 556
116 18 10 18 19 14 663 64
2779
334 887 85
449 995 99 94

An Giang - 12/03/20

0123456789
2510
4163
64
5334
3994
6014
8904
885
0995
5656
6516
0687
7518
8318
6419
5499
2349
8079
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG3K1
100N
56
200N
699
400N
2063
2719
3376
1TR
2060
3TR
93449
88319
39133
19657
00491
81414
42936
10TR
71252
90154
15TR
89763
30TR
28777
2TỶ
567672

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 05/03/20

0552 54 57 56
119 14 19 663 60 63
2772 77 76
333 36 8
449 991 99

An Giang - 05/03/20

0123456789
2060
0491
1252
7672
2063
9133
9763
1414
0154
56
3376
2936
9657
8777
699
2719
3449
8319
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG2K4
100N
66
200N
434
400N
4850
5324
9607
1TR
2249
3TR
46025
77243
19344
71066
96238
48354
58180
10TR
12127
69867
15TR
78838
30TR
62467
2TỶ
194123

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 27/02/20

007 554 50
1667 67 66 66
223 27 25 24 7
338 38 34 880
443 44 49 9

An Giang - 27/02/20

0123456789
4850
8180
7243
4123
434
5324
9344
8354
6025
66
1066
9607
2127
9867
2467
6238
8838
2249
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG2K3
100N
90
200N
365
400N
5071
0143
2147
1TR
6598
3TR
21894
38088
39815
65000
09091
92107
89002
10TR
11608
28163
15TR
96771
30TR
89716
2TỶ
152507

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 20/02/20

007 08 00 07 02 5
116 15 663 65
2771 71
3888
443 47 994 91 98 90

An Giang - 20/02/20

0123456789
90
5000
5071
9091
6771
9002
0143
8163
1894
365
9815
9716
2147
2107
2507
6598
8088
1608
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-2K2
100N
79
200N
919
400N
6275
4995
5441
1TR
7474
3TR
77803
77893
98540
06539
16434
19834
51045
10TR
24497
89521
15TR
05381
30TR
91281
2TỶ
713835

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 13/02/20

003 5
119 6
221 774 75 79
335 39 34 34 881 81
440 45 41 997 93 95

An Giang - 13/02/20

0123456789
8540
5441
9521
5381
1281
7803
7893
7474
6434
9834
6275
4995
1045
3835
4497
79
919
6539
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL