In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Hòa Bình
Số ĐT: 0633 511 147 - 0633 511 148
11 Tăng Bạt Hổ - P1 - Đà Lạt - Lâm Đồng
ĐLVS: Gia Hân
Số ĐT: 090 959 3579
984 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: 306
Số ĐT: 0908 926 736
Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp (Đối diện nhà thờ Thạch Đà)
ĐLVS: 939
Số ĐT: 0938 937 549
939 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang

Đang chờ xổ số An Giang lúc 16:12': 15/11/2018. Còn 00:48:09 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG11K2
100N
97
200N
292
400N
2369
2016
7648
1TR
2390
3TR
79185
94938
06481
00861
66948
30156
96298
10TR
70983
31832
15TR
71926
30TR
19314
2TỶ
350128

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 08/11/18

0556
114 16 661 69
228 26 7
332 38 883 85 81
448 48 998 90 92 97

An Giang - 08/11/18

0123456789
2390
6481
0861
292
1832
0983
9314
9185
2016
0156
1926
97
7648
4938
6948
6298
0128
2369
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG11K1
100N
89
200N
456
400N
4401
8017
0828
1TR
4303
3TR
35772
20565
55380
10921
79205
68790
30879
10TR
97373
08224
15TR
30759
30TR
31647
2TỶ
041260

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 01/11/18

005 03 01 559 56
117 660 65
224 21 28 773 72 79
3880 89
447 990

An Giang - 01/11/18

0123456789
5380
8790
1260
4401
0921
5772
4303
7373
8224
0565
9205
456
8017
1647
0828
89
0879
0759
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG10K4
100N
18
200N
082
400N
9743
3628
1500
1TR
1304
3TR
11724
10893
73375
01325
38315
94572
52387
10TR
38063
23857
15TR
94159
30TR
01774
2TỶ
046992

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 25/10/18

004 00 559 57
115 18 663
224 25 28 774 75 72
3887 82
443 992 93

An Giang - 25/10/18

0123456789
1500
082
4572
6992
9743
0893
8063
1304
1724
1774
3375
1325
8315
2387
3857
18
3628
4159
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: 10K3
100N
71
200N
563
400N
9864
0184
5588
1TR
3900
3TR
80662
65147
22439
21079
03431
68682
16304
10TR
22177
09721
15TR
35797
30TR
47918
2TỶ
173595

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 18/10/18

004 00 5
118 662 64 63
221 777 79 71
339 31 882 84 88
447 995 97

An Giang - 18/10/18

0123456789
3900
71
3431
9721
0662
8682
563
9864
0184
6304
3595
5147
2177
5797
5588
7918
2439
1079
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG10K2
100N
88
200N
501
400N
1392
0678
5936
1TR
7807
3TR
60645
55048
39965
84987
87481
81894
28538
10TR
42384
09700
15TR
81392
30TR
27711
2TỶ
774041

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 11/10/18

000 07 01 5
111 665
2778
338 36 884 87 81 88
441 45 48 992 94 92

An Giang - 11/10/18

0123456789
9700
501
7481
7711
4041
1392
1392
1894
2384
0645
9965
5936
7807
4987
88
0678
5048
8538
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG10K1
100N
10
200N
307
400N
1296
9358
3287
1TR
6986
3TR
20050
83823
38385
11530
98454
01930
25115
10TR
25621
70992
15TR
39262
30TR
06925
2TỶ
146408

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 04/10/18

008 07 550 54 58
115 10 662
225 21 23 7
330 30 885 86 87
4992 96

An Giang - 04/10/18

0123456789
10
0050
1530
1930
5621
0992
9262
3823
8454
8385
5115
6925
1296
6986
307
3287
9358
6408
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K4
100N
09
200N
853
400N
3337
1802
8861
1TR
7623
3TR
20920
15338
35543
48050
91566
18687
47615
10TR
23564
25906
15TR
75597
30TR
45699
2TỶ
492996

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 27/09/18

006 02 09 550 53
115 664 66 61
220 23 7
338 37 887
443 996 99 97

An Giang - 27/09/18

0123456789
0920
8050
8861
1802
853
7623
5543
3564
7615
1566
5906
2996
3337
8687
5597
5338
09
5699
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL