In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang

Xổ số An Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 20/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG1K2
100N
64
200N
675
400N
1846
9767
4164
1TR
0763
3TR
12849
59312
58886
96676
15886
62902
28628
10TR
10090
27011
15TR
48149
30TR
44173
2TỶ
309921

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 13/01/22

002 5
111 12 663 67 64 64
221 28 773 76 75
3886 86
449 49 46 990

An Giang - 13/01/22

0123456789
0090
7011
9921
9312
2902
0763
4173
64
4164
675
1846
8886
6676
5886
9767
8628
2849
8149
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG1K1
100N
44
200N
826
400N
2519
9758
1431
1TR
2560
3TR
96117
96598
79707
69816
44228
41222
67709
10TR
16389
99855
15TR
07029
30TR
65065
2TỶ
516610

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 06/01/22

007 09 555 58
110 17 16 19 665 60
229 28 22 26 7
331 889
444 998

An Giang - 06/01/22

0123456789
2560
6610
1431
1222
44
9855
5065
826
9816
6117
9707
9758
6598
4228
2519
7709
6389
7029
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG12K5
100N
13
200N
878
400N
3059
5634
6526
1TR
2289
3TR
43243
16891
86576
88945
45498
55106
43553
10TR
20526
43430
15TR
10485
30TR
34212
2TỶ
356952

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 30/12/21

006 552 53 59
112 13 6
226 26 776 78
330 34 885 89
443 45 991 98

An Giang - 30/12/21

0123456789
3430
6891
4212
6952
13
3243
3553
5634
8945
0485
6526
6576
5106
0526
878
5498
3059
2289
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG12K4
100N
31
200N
060
400N
1933
2922
1680
1TR
8802
3TR
29768
20222
77571
33887
27952
45008
72101
10TR
09293
38238
15TR
70102
30TR
09895
2TỶ
706349

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 23/12/21

002 08 01 02 552
1668 60
222 22 771
338 33 31 887 80
449 995 93

An Giang - 23/12/21

0123456789
060
1680
31
7571
2101
2922
8802
0222
7952
0102
1933
9293
9895
3887
9768
5008
8238
6349
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG12K3
100N
87
200N
814
400N
6645
6420
1391
1TR
4691
3TR
94766
59328
39247
31837
08330
64193
55672
10TR
75274
99148
15TR
60038
30TR
32450
2TỶ
414784

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 16/12/21

0550
114 666
228 20 774 72
338 37 30 884 87
448 47 45 993 91 91

An Giang - 16/12/21

0123456789
6420
8330
2450
1391
4691
5672
4193
814
5274
4784
6645
4766
87
9247
1837
9328
9148
0038
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG12K2
100N
48
200N
830
400N
3781
1328
8318
1TR
9359
3TR
89839
70208
91344
09011
77842
89386
39534
10TR
85488
75975
15TR
74514
30TR
05152
2TỶ
812950

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 09/12/21

008 550 52 59
114 11 18 6
228 775
339 34 30 888 86 81
444 42 48 9

An Giang - 09/12/21

0123456789
830
2950
3781
9011
7842
5152
1344
9534
4514
5975
9386
48
1328
8318
0208
5488
9359
9839
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG12K1
100N
93
200N
082
400N
1624
6948
1810
1TR
8739
3TR
79186
44210
66908
35047
31849
93339
97892
10TR
64370
95187
15TR
40549
30TR
43362
2TỶ
467992

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 02/12/21

008 5
110 10 662
224 770
339 39 887 86 82
449 47 49 48 992 92 93

An Giang - 02/12/21

0123456789
1810
4210
4370
082
7892
3362
7992
93
1624
9186
5047
5187
6948
6908
8739
1849
3339
0549
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL