In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Phát Lộc
Số ĐT: 0907 391 667
205 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
119 Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thiện Phước
Số ĐT: 01686 202 068
272 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Phúc Lộc Thọ
Số ĐT: 0908 828 551
297 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp
  • ve số online

Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật

Còn 14:49:55 nữa đến xổ số Miền Trung
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
100N
84
67
200N
281
599
400N
9161
7993
1353
0667
2215
7344
1TR
8016
4963
3TR
56031
92857
82028
44999
28775
16578
12399
41987
83885
93385
58033
93865
41498
51545
10TR
42282
74314
33955
86893
15TR
77429
22635
30TR
27643
54783
2TỶ
818869
848313
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
100N
13
67
200N
737
168
400N
4595
6796
0171
4277
9771
8260
1TR
8882
8932
3TR
40726
97380
34149
53818
43090
95979
23366
02876
60850
13458
20280
93906
87608
04287
10TR
20812
08226
55644
33992
15TR
42157
14935
30TR
59053
49481
2TỶ
258145
226378
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
100N
39
79
200N
641
793
400N
1295
9848
1749
4667
4299
9895
1TR
6145
2401
3TR
80353
97140
52532
15165
73780
21086
37295
64918
58765
21920
85276
98798
80272
69234
10TR
67925
82416
81747
27013
15TR
37023
34096
30TR
05077
76572
2TỶ
762724
619113
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
100N
06
39
200N
736
419
400N
9286
5235
9221
9765
2217
0384
1TR
5600
5197
3TR
19780
25512
21042
01076
55124
06162
87597
83142
58981
13911
90341
90435
98865
20639
10TR
32472
03257
23871
73087
15TR
72085
11413
30TR
57081
33236
2TỶ
504248
293851
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
100N
13
11
200N
085
655
400N
7420
1168
5402
2860
5355
4564
1TR
1875
8457
3TR
03687
47363
86319
65971
30660
19440
83011
82939
94299
47007
79135
14213
17154
55732
10TR
99746
07264
29536
18754
15TR
80695
28691
30TR
12891
74201
2TỶ
806545
201479
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
100N
23
78
200N
987
061
400N
8210
2232
4644
4722
2503
3440
1TR
8848
8613
3TR
15427
89772
36696
19490
80742
39143
14608
68239
41837
21747
49808
85742
72180
54950
10TR
79418
26560
27998
07227
15TR
73939
34239
30TR
37010
18072
2TỶ
517767
756190
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
100N
18
47
200N
864
302
400N
5193
7485
5950
3775
7751
1114
1TR
2136
3555
3TR
24311
24975
56826
64831
17800
14340
36959
64142
42705
12021
40846
94001
88641
73209
10TR
18925
93642
95725
25105
15TR
03355
29949
30TR
77043
96024
2TỶ
984304
081215
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL