In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật

Còn 00:21:23 nữa đến xổ số Miền Trung
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
28
77
97
200N
072
092
467
400N
4534
5825
6344
7862
3917
8092
1493
8365
7298
1TR
1575
4311
6391
3TR
20978
56085
71524
16679
31717
06719
70433
42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896
20888
36113
16848
57832
56848
19903
00908
10TR
76929
00078
56627
70788
13844
34350
15TR
16633
88822
24667
30TR
99704
39051
16592
2TỶ
579113
893750
168153
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
85
02
88
200N
760
768
412
400N
3191
9694
9184
7764
3669
2148
8978
4183
3903
1TR
3427
0399
4438
3TR
07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122
32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076
92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102
10TR
83688
10809
07246
18598
42835
31200
15TR
78169
16726
82928
30TR
70560
19522
13533
2TỶ
560105
936909
349293
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
80
35
70
200N
802
279
460
400N
9478
7149
2729
0887
0529
5540
7751
0213
4297
1TR
5845
7049
4766
3TR
40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591
12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128
15903
30294
55539
60278
32057
86259
88848
10TR
59838
74744
87829
51392
24274
50964
15TR
34266
50094
22481
30TR
31590
63160
88713
2TỶ
077717
766924
988631
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
17
92
66
200N
114
741
490
400N
5057
9274
9839
3871
3336
7473
9492
5383
1712
1TR
1898
0524
1204
3TR
93471
01661
48829
52776
29107
22678
51513
49849
44054
11944
07813
43682
79279
35586
24497
10481
19428
51485
53784
51104
62543
10TR
15842
74809
90844
58815
03915
47704
15TR
30370
81535
15593
30TR
57745
76496
06167
2TỶ
212286
874783
970562
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
21
22
80
200N
284
018
306
400N
5445
7559
9325
4459
6778
0649
8734
1927
2743
1TR
6063
8128
2980
3TR
39304
71672
90830
55613
66238
93450
64047
42458
68653
81130
74666
39720
14944
89876
88307
21171
67084
53626
65326
15480
89997
10TR
45177
94359
60058
46844
97169
58007
15TR
51095
96320
48592
30TR
01101
60061
73327
2TỶ
656755
533895
051810
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
11
88
46
200N
377
747
281
400N
8423
3027
3810
7689
0656
1973
6844
1460
9247
1TR
3561
0758
9094
3TR
25660
44927
56823
71429
13898
06161
42134
38364
20888
85210
06856
41168
94119
06018
23062
07771
62402
62818
37025
59843
13761
10TR
46619
93380
01069
89995
44665
28620
15TR
46235
66992
24438
30TR
11862
69995
37929
2TỶ
345318
612085
979078
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
27
55
05
200N
932
150
261
400N
7503
5727
9228
8868
8683
5710
2508
3562
9101
1TR
6491
1245
5214
3TR
64191
50841
46472
32207
44139
72664
18487
44735
01913
09250
85357
89353
92535
02505
93740
05496
89321
16754
39996
62034
94878
10TR
86372
62359
12417
76345
05458
86100
15TR
78787
55167
58591
30TR
02073
89059
65184
2TỶ
946810
647452
296078
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL