In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật

Còn 16:01:31 nữa đến xổ số Miền Trung
Chủ nhật Thừa T. HuếKon TumKhánh Hòa
TTHKTKH
100N
93
28
79
200N
208
188
095
400N
6403
2271
2859
2707
4518
6904
9169
7523
5127
1TR
2556
6758
9177
3TR
62293
65250
45233
28247
08231
40670
27957
44543
33546
55897
22613
34698
50467
70290
67825
54267
06166
52057
85315
53115
42013
10TR
69087
61296
65657
78727
26309
65779
15TR
73352
11381
07641
30TR
30674
65591
18879
2TỶ
498782
305981
805230
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Chủ nhật Thừa T. HuếKon TumKhánh Hòa
TTHKTKH
100N
92
41
24
200N
265
413
128
400N
4769
8740
4682
0855
7113
0549
1335
1952
2119
1TR
6331
9322
5535
3TR
89824
49910
96410
97870
90020
58383
88097
07932
96012
68113
20803
24289
74705
66368
11860
27999
69946
16269
77640
45749
68250
10TR
87871
12980
82657
81492
02799
29760
15TR
76727
48096
71339
30TR
62453
11610
54443
2TỶ
464117
086145
910609
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Thừa T. HuếKon TumKhánh Hòa
TTHKTKH
100N
43
27
56
200N
216
043
992
400N
4872
2529
0075
4455
9309
4922
3092
6376
0255
1TR
9209
8570
4910
3TR
04540
05182
39615
59925
48208
28615
23852
80026
76626
55482
95434
50228
18508
92839
77366
57498
83710
33065
55017
79155
20201
10TR
88063
38790
47702
70381
35543
84534
15TR
08736
98609
71448
30TR
62060
92208
49485
2TỶ
444846
556433
310905
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Thừa T. HuếKon TumKhánh Hòa
TTHKTKH
100N
63
70
37
200N
988
479
490
400N
5847
1452
3337
8868
1226
6977
0780
3668
0053
1TR
8823
5618
1952
3TR
48712
53425
38450
07891
61629
40192
02027
00458
44311
45727
85026
83489
96018
64219
57717
50428
84145
04585
46030
91116
95263
10TR
51229
99818
62063
14306
83388
26510
15TR
39813
24103
08724
30TR
20310
75098
80226
2TỶ
532831
920866
563169
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
100N
98
41
200N
912
525
400N
7923
0553
2737
1850
3643
7288
1TR
6077
2507
3TR
07993
26311
61491
25447
80450
13915
29649
03182
57725
32423
56406
00410
24824
40105
10TR
29924
90783
78169
26070
15TR
20201
48244
30TR
34381
24215
2TỶ
678976
569935
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
100N
75
84
200N
123
608
400N
3248
5516
5573
3284
3086
9644
1TR
9703
8301
3TR
21126
17010
93784
23959
94334
18095
20238
31757
01500
76229
79808
23102
44124
40919
10TR
96832
38536
69742
30432
15TR
87747
42355
30TR
32007
31774
2TỶ
355904
106874
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
100N
13
43
200N
793
623
400N
0691
5058
7030
8041
4654
4346
1TR
9619
6177
3TR
12838
62980
91120
90686
28597
83099
25451
28124
51171
68123
56576
45489
77523
04438
10TR
25125
15207
53064
90817
15TR
17385
16302
30TR
47024
01087
2TỶ
651163
273159
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL