In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật

Còn 08:34:44 nữa đến xổ số Miền Trung
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
46
97
65
200N
105
841
493
400N
0123
6417
3535
1867
3645
0309
1659
6257
1209
1TR
5411
5229
9769
3TR
82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594
19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737
92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739
10TR
77334
25044
98972
59878
04701
46251
15TR
75749
29338
45150
30TR
57908
90208
74958
2TỶ
836329
417218
331524
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
63
77
45
200N
616
294
093
400N
8577
7377
0001
4650
8285
2902
2182
1412
8738
1TR
0364
7260
5336
3TR
90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370
59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656
23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308
10TR
72731
23697
14351
84767
49117
96866
15TR
95855
89762
96588
30TR
65110
08803
33842
2TỶ
848314
023054
364275
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
06
22
04
200N
606
071
336
400N
8903
3533
7844
4152
2429
5621
3633
2647
5948
1TR
7558
1398
5009
3TR
70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592
10TR
42661
04833
94867
03750
54129
21534
15TR
02030
73129
67953
30TR
36506
61640
50028
2TỶ
179674
276788
025671
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
34
20
78
200N
115
873
787
400N
8561
6810
9211
1788
8417
8435
7106
9428
0892
1TR
7442
3413
7363
3TR
03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274
17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615
31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567
10TR
77292
36754
65371
95959
41258
55604
15TR
22605
04503
29176
30TR
99027
32354
77165
2TỶ
643539
936350
321036
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
10
52
38
200N
649
457
280
400N
3684
8712
8169
4438
2920
1320
9871
9191
3367
1TR
6810
4029
0113
3TR
45846
17234
96951
68335
32312
96714
99832
92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895
68725
94983
42477
67568
01400
01869
98504
10TR
86811
67224
27456
62422
30046
43116
15TR
55648
87630
51247
30TR
32200
72627
96867
2TỶ
274909
020954
555275
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
73
47
53
200N
629
845
557
400N
9104
8228
0153
1918
1708
0089
4961
7786
4653
1TR
5556
6668
8517
3TR
65395
81517
03965
59854
20357
37741
39048
28404
74500
29610
95871
92174
42796
84786
71464
25130
82654
17418
47870
48893
27480
10TR
37443
21915
88392
11932
62813
17981
15TR
57460
28064
53231
30TR
97224
06178
67515
2TỶ
650472
131029
842075
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
73
80
83
200N
951
340
376
400N
7628
1160
7906
3868
0945
0456
4620
8207
5589
1TR
1153
9393
1007
3TR
72889
22383
01494
73198
66578
49759
27185
64228
59604
39368
26143
25897
15382
37847
05031
93329
75021
59832
00497
57094
07902
10TR
11039
31779
51688
50023
58606
42461
15TR
40120
68965
43731
30TR
16275
94280
05699
2TỶ
368137
817932
996311
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL