In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật

Còn 08:59:58 nữa đến xổ số Miền Trung
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
10
08
42
200N
191
510
861
400N
2348
1144
5460
9632
2828
1370
7916
0733
7550
1TR
5577
6643
0666
3TR
31675
54441
19359
20709
88855
35211
87375
53271
86413
25673
43366
51679
29181
23067
79834
76666
56287
64575
34524
57235
02903
10TR
73460
08587
11689
28283
49519
81675
15TR
27084
74808
15310
30TR
70341
46102
63413
2TỶ
543137
378413
333733
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
03
33
15
200N
402
200
217
400N
7527
5996
9996
6527
9419
1877
2465
3521
6649
1TR
6892
2021
5486
3TR
97966
58506
65786
74007
07920
42172
77552
38886
43393
67444
82270
48506
69002
79906
02852
48557
88468
10388
15611
75523
11544
10TR
29181
43857
50318
70631
36065
66542
15TR
78008
90847
28200
30TR
45926
12455
16117
2TỶ
239345
164786
706847
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
44
05
89
200N
953
307
264
400N
4247
3237
9252
5603
9209
6769
1326
3668
0948
1TR
0078
2838
7779
3TR
89052
71508
69571
12311
79750
85046
55761
33929
26785
62982
18957
35406
54583
23667
89935
64734
39998
87415
76138
95849
32938
10TR
85560
24157
06399
52433
62908
92231
15TR
00710
71296
29209
30TR
63249
11026
34321
2TỶ
535453
084513
754412
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
29
26
03
200N
162
242
826
400N
4281
4385
2495
2576
7082
0143
1715
7870
3383
1TR
0789
6070
4619
3TR
18405
41286
46905
65905
16950
23322
36978
50226
19543
43757
81630
91116
45025
51655
28342
74876
12367
20085
90637
08289
67585
10TR
20280
49482
80587
32335
90022
08026
15TR
46744
85010
19714
30TR
90789
58860
86447
2TỶ
671541
195597
125399
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
15
57
85
200N
821
667
684
400N
4892
4076
4312
8977
0550
1922
2686
8126
2989
1TR
7327
7552
9685
3TR
65773
44515
52630
06253
10404
43865
01762
24629
66572
17367
30627
70373
48363
19570
31779
46965
07626
97935
89722
24539
11044
10TR
01504
91113
78636
27475
95884
25016
15TR
38804
03794
57604
30TR
88884
73506
90531
2TỶ
950204
084554
048544
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
48
25
36
200N
312
449
224
400N
5904
4438
2577
7294
2774
7735
1425
9979
9871
1TR
5660
3436
3723
3TR
77332
48033
03922
31950
31745
43576
28741
50756
88750
50113
06829
22538
83688
80493
72137
25253
68290
95245
42025
67049
88725
10TR
70127
52214
23413
48784
84810
54082
15TR
06963
09601
81717
30TR
54278
87479
99473
2TỶ
428812
437272
182890
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
41
60
95
200N
444
869
927
400N
7917
8701
4825
9332
2921
8540
1708
5318
8724
1TR
7719
3767
1085
3TR
87595
45180
14910
78979
60072
93000
55026
26210
13991
03632
57742
15565
84921
52426
57780
33373
30011
00343
52831
79879
91200
10TR
90475
00503
66208
91562
77605
67717
15TR
13999
13116
82008
30TR
04623
76858
13712
2TỶ
550576
399918
795045
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL