In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Đang chờ xổ số Bình Định lúc 17:12': 05/10/2023. Còn 16:32:09 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
92
200N
024
400N
5273
3800
3099
1TR
3389
3TR
06751
26061
96302
19717
33240
06066
52783
10TR
76309
62997
15TR
89800
30TR
26212
2TỶ
615220

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 28/09/23

000 09 02 00 551
112 17 661 66
220 24 773
3883 89
440 997 99 92

Bình Định - 28/09/23

0123456789
3800
3240
9800
5220
6751
6061
92
6302
6212
5273
2783
024
6066
9717
2997
3099
3389
6309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
55
200N
262
400N
0256
1707
7169
1TR
8590
3TR
02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621
10TR
85833
74034
15TR
84007
30TR
90381
2TỶ
334862

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 21/09/23

007 07 554 56 55
1662 68 69 62
221 7
333 34 881 86
445 40 48 990

Bình Định - 21/09/23

0123456789
8590
5940
3621
0381
262
4862
5833
3754
4034
55
0945
0256
2686
1707
4007
9168
5848
7169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
37
200N
930
400N
0142
4173
7705
1TR
0754
3TR
64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605
10TR
45328
04042
15TR
35467
30TR
07454
2TỶ
401352

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 14/09/23

004 05 05 552 54 54
1667
228 773
332 30 37 889
442 41 42 992 97

Bình Định - 14/09/23

0123456789
930
2041
0142
7092
4932
4042
1352
4173
0754
4004
7454
7705
8605
37
9997
5467
5328
5289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
51
200N
885
400N
0299
0880
8548
1TR
3708
3TR
00041
06184
97525
22273
44669
00039
40778
10TR
30384
00319
15TR
60015
30TR
83849
2TỶ
939656

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 07/09/23

008 556 51
115 19 669
225 773 78
339 884 84 80 85
449 41 48 999

Bình Định - 07/09/23

0123456789
0880
51
0041
2273
6184
0384
885
7525
0015
9656
8548
3708
0778
0299
4669
0039
0319
3849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
23
200N
570
400N
7746
3306
0348
1TR
5075
3TR
69160
36952
40884
12049
84012
65102
94292
10TR
21450
05560
15TR
62506
30TR
29452
2TỶ
558635

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 31/08/23

006 02 06 552 50 52
112 660 60
223 775 70
335 884
449 46 48 992

Bình Định - 31/08/23

0123456789
570
9160
1450
5560
6952
4012
5102
4292
9452
23
0884
5075
8635
7746
3306
2506
0348
2049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
71
200N
445
400N
1993
4286
8382
1TR
0596
3TR
91491
60024
88887
87900
76942
70958
40411
10TR
64076
84056
15TR
04652
30TR
64965
2TỶ
866553

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 24/08/23

000 553 52 56 58
111 665
224 776 71
3887 86 82
442 45 991 96 93

Bình Định - 24/08/23

0123456789
7900
71
1491
0411
8382
6942
4652
1993
6553
0024
445
4965
4286
0596
4076
4056
8887
0958
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
09
200N
274
400N
9696
2562
5586
1TR
9496
3TR
13023
22896
62528
37302
10392
07037
33479
10TR
45901
27390
15TR
73018
30TR
34702
2TỶ
205223

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 17/08/23

002 01 02 09 5
118 662
223 23 28 779 74
337 886
4990 96 92 96 96

Bình Định - 17/08/23

0123456789
7390
5901
2562
7302
0392
4702
3023
5223
274
9696
5586
9496
2896
7037
2528
3018
09
3479
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL