In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Đang chờ xổ số Bình Định lúc 17:12': 30/06/2022. Còn 04:54:21 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
79
200N
991
400N
2856
1360
4823
1TR
6504
3TR
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
10TR
71812
16421
15TR
40534
30TR
59223
2TỶ
499819

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 23/06/22

006 04 556
119 12 18 666 60
223 21 23 779
334 37 8
445 993 95 91

Bình Định - 23/06/22

0123456789
1360
991
6421
1812
4823
1393
9223
6504
0534
4345
4095
2856
4906
0866
2937
5018
79
9819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
25
200N
390
400N
6009
8437
3388
1TR
8809
3TR
30793
39265
58381
85867
67881
32484
22453
10TR
09262
63223
15TR
20893
30TR
61139
2TỶ
566588

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 16/06/22

009 09 553
1662 65 67
223 25 7
339 37 888 81 81 84 88
4993 93 90

Bình Định - 16/06/22

0123456789
390
8381
7881
9262
0793
2453
3223
0893
2484
25
9265
8437
5867
3388
6588
6009
8809
1139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
45
200N
422
400N
6730
0840
1567
1TR
2863
3TR
69308
51573
74072
19386
10015
89241
38245
10TR
32059
75461
15TR
51480
30TR
47055
2TỶ
232474

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 09/06/22

008 555 59
115 661 63 67
222 774 73 72
330 880 86
441 45 40 45 9

Bình Định - 09/06/22

0123456789
6730
0840
1480
9241
5461
422
4072
2863
1573
2474
45
0015
8245
7055
9386
1567
9308
2059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
14
200N
958
400N
5061
2231
0536
1TR
7625
3TR
90727
60611
74776
81975
21252
20642
90049
10TR
74619
91898
15TR
37785
30TR
10822
2TỶ
607705

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 02/06/22

005 552 58
119 11 14 661
222 27 25 776 75
331 36 885
442 49 998

Bình Định - 02/06/22

0123456789
5061
2231
0611
1252
0642
0822
14
7625
1975
7785
7705
0536
4776
0727
958
1898
0049
4619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
14
200N
863
400N
3735
3988
4253
1TR
7299
3TR
26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657
10TR
27637
26178
15TR
81013
30TR
98922
2TỶ
660307

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 26/05/22

007 557 53
113 15 14 665 63
222 778 70
337 38 35 35 888
443 999

Bình Định - 26/05/22

0123456789
7470
8922
863
4253
1543
1013
14
3735
8015
2265
3535
4657
7637
0307
3988
6038
6178
7299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
23
200N
108
400N
4055
7121
1913
1TR
5457
3TR
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
10TR
52186
96993
15TR
00506
30TR
09880
2TỶ
050702

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 19/05/22

002 06 08 08 557 55
115 19 13 668 66
227 21 23 7
3880 86
4993 95

Bình Định - 19/05/22

0123456789
9880
7121
0702
23
1913
6993
4055
6295
8715
6566
2186
0506
5457
6627
108
4008
3768
9619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
60
200N
075
400N
1374
0743
6645
1TR
4730
3TR
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
10TR
82068
85150
15TR
79779
30TR
61180
2TỶ
993623

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 12/05/22

009 550 52
112 668 68 68 60
223 779 74 75
330 880
446 43 45 997

Bình Định - 12/05/22

0123456789
60
4730
5150
1180
7112
8252
0743
3623
1374
075
6645
5746
2797
2668
9268
2068
3209
9779
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL