In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Phúc An
Số ĐT: 0913 117 019
280 Lê Quang Định, P.7, Q.Bình Thạnh
ĐLVS: Quốc Tuấn
Số ĐT: 0932 795 302
483B Lê Văn Thọ P.9, Q.Gò Vấp
ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐLVS: Thành Đạt
Số ĐT: 0916 302020
152 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/09/2018
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
13
200N
954
400N
3471
1775
7885
1TR
2805
3TR
39255
39038
69777
37173
80910
22255
22406
10TR
85785
81879
15TR
96144
30TR
85192
2TỶ
692579

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 20/09/18

006 05 555 55 54
110 13 6
2779 79 77 73 71 75
338 885 85
444 992

Bình Định - 20/09/18

0123456789
0910
3471
5192
13
7173
954
6144
1775
7885
2805
9255
2255
5785
2406
9777
9038
1879
2579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
51
200N
454
400N
6455
0406
1118
1TR
1082
3TR
48603
54250
06809
55222
94927
00378
06383
10TR
83575
18005
15TR
29033
30TR
79385
2TỶ
466377

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 13/09/18

005 03 09 06 550 55 54 51
118 6
222 27 777 75 78
333 885 83 82
49

Bình Định - 13/09/18

0123456789
4250
51
1082
5222
8603
6383
9033
454
6455
3575
8005
9385
0406
4927
6377
1118
0378
6809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
45
200N
285
400N
4560
3407
6039
1TR
1325
3TR
71481
51626
26566
76122
09684
19294
52632
10TR
41229
30273
15TR
08096
30TR
06162
2TỶ
781709

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 06/09/18

009 07 5
1662 66 60
229 26 22 25 773
332 39 881 84 85
445 996 94

Bình Định - 06/09/18

0123456789
4560
1481
6122
2632
6162
0273
9684
9294
45
285
1325
1626
6566
8096
3407
6039
1229
1709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
54
200N
782
400N
7506
3929
9315
1TR
2225
3TR
29798
43075
30336
90708
14869
50586
55210
10TR
78071
15036
15TR
00565
30TR
07185
2TỶ
886017

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 30/08/18

008 06 554
117 10 15 665 69
225 29 771 75
336 36 885 86 82
4998

Bình Định - 30/08/18

0123456789
5210
8071
782
54
9315
2225
3075
0565
7185
7506
0336
0586
5036
6017
9798
0708
3929
4869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
28
200N
044
400N
1365
4069
1020
1TR
1243
3TR
30342
46604
28462
04985
87508
41405
54627
10TR
02144
39698
15TR
23157
30TR
55908
2TỶ
806833

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 23/08/18

008 04 08 05 557
1662 65 69
227 20 28 7
333 885
444 42 43 44 998

Bình Định - 23/08/18

0123456789
1020
0342
8462
1243
6833
044
6604
2144
1365
4985
1405
4627
3157
28
7508
9698
5908
4069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
80
200N
558
400N
1711
3543
1980
1TR
9527
3TR
64491
98560
67312
11994
98451
04550
00863
10TR
82863
53562
15TR
23486
30TR
49104
2TỶ
270498

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 16/08/18

004 551 50 58
112 11 663 62 60 63
227 7
3886 80 80
443 998 91 94

Bình Định - 16/08/18

0123456789
80
1980
8560
4550
1711
4491
8451
7312
3562
3543
0863
2863
1994
9104
3486
9527
558
0498
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
12
200N
463
400N
8723
1807
6176
1TR
9790
3TR
55289
42390
76732
67480
54939
80851
16059
10TR
33328
00467
15TR
49963
30TR
84459
2TỶ
232178

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 09/08/18

007 559 51 59
112 663 67 63
228 23 778 76
332 39 889 80
4990 90

Bình Định - 09/08/18

0123456789
9790
2390
7480
0851
12
6732
463
8723
9963
6176
1807
0467
3328
2178
5289
4939
6059
4459
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL