In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 18/04/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
40
200N
178
400N
0168
2812
0482
1TR
5765
3TR
26779
14682
33233
61033
17099
83483
16241
10TR
93435
53438
15TR
19714
30TR
09089
2TỶ
413781

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 11/04/24

05
114 12 665 68
2779 78
335 38 33 33 881 89 82 83 82
441 40 999

Bình Định - 11/04/24

0123456789
40
6241
3781
2812
0482
4682
3233
1033
3483
9714
5765
3435
178
0168
3438
6779
7099
9089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
41
200N
939
400N
9383
0006
8297
1TR
5660
3TR
39118
59460
67627
81154
30934
87871
28260
10TR
45206
49292
15TR
13620
30TR
73965
2TỶ
217426

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 04/04/24

006 06 554
118 665 60 60 60
226 20 27 771
334 39 883
441 992 97

Bình Định - 04/04/24

0123456789
5660
9460
8260
3620
41
7871
9292
9383
1154
0934
3965
0006
5206
7426
8297
7627
9118
939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
93
200N
559
400N
3071
2578
7629
1TR
7583
3TR
42052
83847
57948
32345
23679
83723
23086
10TR
58560
79183
15TR
55250
30TR
47528
2TỶ
315683

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 28/03/24

0550 52 59
1660
228 23 29 779 71 78
3883 83 86 83
447 48 45 993

Bình Định - 28/03/24

0123456789
8560
5250
3071
2052
93
7583
3723
9183
5683
2345
3086
3847
2578
7948
7528
559
7629
3679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
65
200N
800
400N
0943
6653
5909
1TR
7877
3TR
23750
89687
81470
59966
35453
25920
07042
10TR
97641
40616
15TR
37642
30TR
79228
2TỶ
666069

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 21/03/24

009 00 550 53 53
116 669 66 65
228 20 770 77
3887
442 41 42 43 9

Bình Định - 21/03/24

0123456789
800
3750
1470
5920
7641
7042
7642
0943
6653
5453
65
9966
0616
7877
9687
9228
5909
6069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
07
200N
197
400N
5567
5454
4818
1TR
2994
3TR
19957
39711
03292
52230
12575
11140
13591
10TR
84726
23878
15TR
38963
30TR
30935
2TỶ
849263

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 14/03/24

007 557 54
111 18 663 63 67
226 778 75
335 30 8
440 992 91 94 97

Bình Định - 14/03/24

0123456789
2230
1140
9711
3591
3292
8963
9263
5454
2994
2575
0935
4726
07
197
5567
9957
4818
3878
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
87
200N
908
400N
7910
8998
3137
1TR
1238
3TR
57395
34092
38436
37033
95762
17193
54342
10TR
23496
41802
15TR
08092
30TR
87093
2TỶ
950417

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 07/03/24

002 08 5
117 10 662
27
336 33 38 37 887
442 993 92 96 95 92 93 98

Bình Định - 07/03/24

0123456789
7910
4092
5762
4342
1802
8092
7033
7193
7093
7395
8436
3496
87
3137
0417
908
8998
1238
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
23
200N
416
400N
9656
3120
1715
1TR
8933
3TR
81727
17122
90298
86210
36890
37026
36895
10TR
00050
51940
15TR
74210
30TR
39084
2TỶ
525120

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 29/02/24

0550 56
110 10 15 16 6
220 27 22 26 20 23 7
333 884
440 998 90 95

Bình Định - 29/02/24

0123456789
3120
6210
6890
0050
1940
4210
5120
7122
23
8933
9084
1715
6895
416
9656
7026
1727
0298

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL