In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
68
200N
134
400N
1318
1899
4528
1TR
9420
3TR
30859
63083
27211
73379
13440
63320
56824
10TR
80639
65062
15TR
82039
30TR
60794
2TỶ
113652

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 24/11/22

0552 59
111 18 662 68
220 24 20 28 779
339 39 34 883
440 994 99

Bình Định - 24/11/22

0123456789
9420
3440
3320
7211
5062
3652
3083
134
6824
0794
68
1318
4528
1899
0859
3379
0639
2039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
72
200N
388
400N
0732
4774
4508
1TR
4130
3TR
00172
95755
97878
10021
76116
76905
24274
10TR
76040
97036
15TR
35432
30TR
14088
2TỶ
246429

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 17/11/22

005 08 555
116 6
229 21 772 78 74 74 72
332 36 30 32 888 88
440 9

Bình Định - 17/11/22

0123456789
4130
6040
0021
72
0732
0172
5432
4774
4274
5755
6905
6116
7036
388
4508
7878
4088
6429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
16
200N
358
400N
3512
2089
8498
1TR
2029
3TR
65177
14534
73283
59006
20995
13793
24049
10TR
56667
51827
15TR
96030
30TR
75042
2TỶ
341134

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 10/11/22

006 558
112 16 667
227 29 777
334 30 34 883 89
442 49 995 93 98

Bình Định - 10/11/22

0123456789
6030
3512
5042
3283
3793
4534
1134
0995
16
9006
5177
6667
1827
358
8498
2089
2029
4049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
16
200N
227
400N
4101
0981
1641
1TR
9713
3TR
38559
17368
88576
33259
50389
93011
08850
10TR
63230
36570
15TR
91966
30TR
13023
2TỶ
485958

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 03/11/22

001 558 59 59 50
111 13 16 666 68
223 27 770 76
330 889 81
441 9

Bình Định - 03/11/22

0123456789
8850
3230
6570
4101
0981
1641
3011
9713
3023
16
8576
1966
227
7368
5958
8559
3259
0389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
33
200N
652
400N
6162
0196
3381
1TR
4239
3TR
78049
32188
18072
70206
14707
87432
22471
10TR
09352
55219
15TR
22449
30TR
96717
2TỶ
131735

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 27/10/22

006 07 552 52
117 19 662
2772 71
335 32 39 33 888 81
449 49 996

Bình Định - 27/10/22

0123456789
3381
2471
652
6162
8072
7432
9352
33
1735
0196
0206
4707
6717
2188
4239
8049
5219
2449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
89
200N
785
400N
3879
9595
5873
1TR
3216
3TR
86903
18498
11219
36410
67609
72294
24810
10TR
80467
89196
15TR
51487
30TR
39224
2TỶ
028549

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 20/10/22

003 09 5
119 10 10 16 667
224 779 73
3887 85 89
449 996 98 94 95

Bình Định - 20/10/22

0123456789
6410
4810
5873
6903
2294
9224
785
9595
3216
9196
0467
1487
8498
89
3879
1219
7609
8549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
28
200N
260
400N
0820
4736
1453
1TR
6721
3TR
80977
08978
13171
52089
88849
79640
78803
10TR
98888
16233
15TR
69258
30TR
13996
2TỶ
016107

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 13/10/22

007 03 558 53
1660
221 20 28 777 78 71
333 36 888 89
449 40 996

Bình Định - 13/10/22

0123456789
260
0820
9640
6721
3171
1453
8803
6233
4736
3996
0977
6107
28
8978
8888
9258
2089
8849
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL