In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Phát Lộc
Số ĐT: 0907 391 667
205 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Phát Thành
Số ĐT: 093 706 9939
272A Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Mỹ Hiền
Số ĐT: 0933 867 959
419 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp
Xổ Số Max 3D

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ ba

Còn 15:03:01 nữa đến xổ số Miền Trung
www.doisotrung.com.vn
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
52
12
200N
292
253
400N
5041
7159
0897
7288
9421
0938
1TR
7354
4916
3TR
11382
15393
11318
54070
72139
00164
93262
66844
01994
05104
12825
98381
59794
09780
10TR
84318
99518
09464
15868
15TR
66616
69824
30TR
74227
40050
2TỶ
008719
384056
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
99
15
200N
460
651
400N
1504
2087
5099
9763
8715
3684
1TR
8010
8231
3TR
94305
83836
00007
47083
91773
67201
50604
71953
56714
68169
29251
07168
73326
08255
10TR
40191
31742
28886
21173
15TR
36292
39721
30TR
00928
79600
2TỶ
360790
008736
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
27
70
200N
924
021
400N
7909
2623
4185
4794
3910
2157
1TR
1629
1977
3TR
24642
60730
38031
89374
82480
52097
85097
80967
24162
49545
19189
25961
92365
45630
10TR
50921
57351
33218
66738
15TR
84934
39669
30TR
34495
96140
2TỶ
566845
010516
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
38
14
200N
284
065
400N
6979
1009
1966
8562
2074
2672
1TR
4199
6684
3TR
06073
60623
63252
98132
39103
62769
09704
39579
49359
58674
10855
02681
60437
70969
10TR
29665
55420
35102
35897
15TR
16642
36148
30TR
23009
51059
2TỶ
540001
214561
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
51
16
200N
284
782
400N
7186
0007
4333
8525
2960
1689
1TR
3974
7447
3TR
82749
85055
68266
18651
49674
26252
68129
35924
90653
32293
93279
02438
97696
79262
10TR
89796
91726
83506
24384
15TR
34906
32401
30TR
10691
44235
2TỶ
277193
876428
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
34
46
200N
700
377
400N
4279
8084
7220
7803
1202
4909
1TR
0954
6995
3TR
12612
39408
31173
57595
35403
70760
34157
80271
03937
52565
67549
48801
59213
41831
10TR
31345
98877
33042
23288
15TR
83848
42570
30TR
75982
37291
2TỶ
887202
274286
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
80
57
200N
493
343
400N
5127
1479
5081
4105
9105
4122
1TR
6057
2826
3TR
01570
32813
44626
08562
61095
74816
69046
23777
41746
37905
18395
34212
32454
60905
10TR
27837
49981
29531
04158
15TR
17572
26900
30TR
98962
16410
2TỶ
694679
622854
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL