In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ ba

Còn 14:24:25 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
42
00
200N
777
114
400N
0038
4444
2290
9380
8745
0175
1TR
8613
9619
3TR
85152
03994
00111
63873
68882
25680
82432
10937
69707
26209
65612
76531
18338
14074
10TR
83208
63205
95018
24739
15TR
75023
22729
30TR
19525
72697
2TỶ
506704
523278
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
32
14
200N
917
338
400N
1561
5133
8849
1665
6138
6864
1TR
5702
5582
3TR
16699
85349
31899
79963
20661
90126
98633
11636
66695
07247
06473
24539
54168
16152
10TR
00760
28511
49631
49033
15TR
25376
23044
30TR
18579
78736
2TỶ
147361
850181
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
07
66
200N
102
799
400N
4901
6714
8855
4297
4949
8737
1TR
2438
6559
3TR
18939
58746
38236
50087
03793
85437
58045
22953
83403
95052
55789
98769
59690
73848
10TR
62744
78049
31279
47858
15TR
64660
39406
30TR
81637
30241
2TỶ
650210
133147
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
81
91
200N
664
648
400N
9280
5794
4142
0969
5444
1882
1TR
6851
8118
3TR
93163
95281
35086
34239
46722
28840
06526
57258
36206
22616
13110
93148
06544
55062
10TR
63693
89010
84023
02064
15TR
63048
94433
30TR
74697
62618
2TỶ
017700
999151
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
18
50
200N
553
457
400N
7020
2611
5695
8842
3710
7965
1TR
5411
2030
3TR
50507
12854
63858
00371
93205
73165
93465
82356
31091
15049
25223
37426
70393
70533
10TR
94652
19358
29781
42845
15TR
43663
72294
30TR
80042
49625
2TỶ
405329
489503
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
91
96
200N
366
461
400N
8379
7208
7503
3704
4319
6501
1TR
4613
3615
3TR
30645
83712
23819
54994
72055
91598
18290
32288
39972
43221
19143
52443
11790
50849
10TR
11688
21391
41093
65957
15TR
42370
74090
30TR
35639
96859
2TỶ
509871
882163
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
14
74
200N
401
262
400N
2240
8934
2846
2576
8003
5744
1TR
1863
6233
3TR
73235
28728
02395
48993
53810
04642
02627
36589
43898
14381
62247
09202
01295
47241
10TR
10177
57533
43694
15306
15TR
46465
45040
30TR
64214
86223
2TỶ
433523
629473
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL