In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ ba

Còn 06:22:48 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
09
81
200N
632
219
400N
0807
4060
0447
3987
0377
3095
1TR
9254
6558
3TR
13942
92313
71213
59410
01952
46603
80004
26402
66280
19218
99489
20796
51693
38936
10TR
03975
25896
29586
72261
15TR
30424
06764
30TR
41133
62383
2TỶ
612861
830046
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
81
66
200N
548
780
400N
2639
3023
8139
3513
5559
7746
1TR
8698
1756
3TR
87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205
40747
86933
47917
52887
71263
82799
90746
10TR
67527
72397
37075
32838
15TR
87585
97063
30TR
45308
73572
2TỶ
022690
473744
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
17
48
200N
013
612
400N
1962
0233
6845
5149
4778
6978
1TR
1185
1814
3TR
41693
91989
72794
40183
10492
06720
80440
94449
06745
58270
98739
99593
07701
73997
10TR
32871
08597
75225
20832
15TR
80867
10807
30TR
97602
98789
2TỶ
782690
627474
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
78
60
200N
513
023
400N
0509
7490
7247
4853
1355
3055
1TR
4470
8824
3TR
12303
19152
10019
63667
20658
06718
08478
35055
60087
25148
74655
31101
01784
61855
10TR
14457
18458
87582
21640
15TR
97324
84496
30TR
17343
31759
2TỶ
351704
301923
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
44
99
200N
041
783
400N
1370
7517
3899
1050
4704
8228
1TR
4638
1596
3TR
16576
71625
89765
96525
66773
07340
52680
33136
45855
45022
08362
47469
77272
01670
10TR
43634
94910
63637
98878
15TR
76826
21144
30TR
83054
37039
2TỶ
549979
010580
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
46
52
200N
732
093
400N
5280
6952
5551
4273
8656
2366
1TR
9255
1739
3TR
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
10TR
01798
47578
74869
95905
15TR
56421
61082
30TR
34250
86240
2TỶ
076502
821833
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
60
30
200N
834
437
400N
0890
8166
7656
1531
3078
0461
1TR
2083
8969
3TR
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
10TR
85615
22703
97383
02494
15TR
69454
09234
30TR
91676
36764
2TỶ
211683
224376
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL