In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ ba

Còn 09:37:59 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
29
04
200N
508
892
400N
5516
0257
9777
6515
4541
3401
1TR
3425
8147
3TR
62011
86779
40104
66183
23866
28600
35037
85168
94832
25493
56843
39498
66223
74734
10TR
60411
06461
84807
14074
15TR
20020
23669
30TR
29186
57179
2TỶ
290395
868876
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
09
80
200N
044
382
400N
0745
2440
2107
7961
4887
2577
1TR
5378
1204
3TR
46976
42370
85288
68605
08083
74513
73104
69471
14902
14232
73173
33198
05086
14552
10TR
67820
53248
30059
25682
15TR
03619
61698
30TR
35937
21519
2TỶ
383140
557763
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
53
19
200N
316
200
400N
3310
2655
0782
4727
1997
7548
1TR
7108
7219
3TR
73023
69422
68550
74306
43509
50344
73704
01684
76510
89882
68339
36809
66343
86901
10TR
23685
64045
95202
74127
15TR
67211
32732
30TR
76520
87343
2TỶ
945687
685646
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
42
65
200N
765
866
400N
3965
2269
5185
8847
2591
2773
1TR
3475
7687
3TR
92075
58925
83185
39967
39793
76813
64375
30388
37152
13144
75752
85768
25306
73585
10TR
12093
86431
56632
81797
15TR
55680
11830
30TR
53608
36540
2TỶ
019687
555714
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
00
17
200N
536
177
400N
6934
3344
8596
6148
8070
9175
1TR
3803
8157
3TR
25945
31024
39470
85099
80650
56972
25968
83863
35030
29376
05703
65753
94623
63446
10TR
26567
73526
50640
96348
15TR
06958
44930
30TR
95846
43591
2TỶ
599625
602502
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
22
77
200N
083
735
400N
5650
3657
8432
6199
7647
3710
1TR
5479
1766
3TR
57376
70968
10096
56801
30901
04964
85011
31577
80708
46224
09289
42486
05261
89473
10TR
58717
02040
98278
47080
15TR
06679
28103
30TR
80758
21513
2TỶ
116270
772841
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
77
13
200N
106
195
400N
7773
1915
9448
1199
8607
6479
1TR
6753
1765
3TR
90777
35605
53423
75844
29003
26769
33286
05406
38440
04408
72469
80687
18845
45682
10TR
88041
55375
59301
02884
15TR
18390
50136
30TR
54852
67993
2TỶ
103914
436116
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL