In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ ba

Còn 12:05:31 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
96
11
200N
436
626
400N
5566
5520
4530
7464
7128
8159
1TR
1045
1138
3TR
23137
37753
05930
84561
51282
23207
77319
27243
84326
30109
00940
93068
89266
67804
10TR
40627
93575
95958
21934
15TR
13163
03372
30TR
80340
20423
2TỶ
707749
954332
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
53
15
200N
055
561
400N
4145
0663
2833
2686
7382
5531
1TR
4246
8167
3TR
89456
25411
68781
24166
32649
46709
09538
22120
95618
83768
83186
63773
02584
07662
10TR
60058
84456
45992
81992
15TR
22485
97785
30TR
84082
77837
2TỶ
032867
171036
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
13
57
200N
222
337
400N
8610
8617
2929
0291
7382
7935
1TR
5066
5885
3TR
37597
75704
63971
09823
76967
38983
24825
77795
02075
78605
98891
10056
79907
02751
10TR
15863
16338
98633
02483
15TR
65354
10522
30TR
64645
94286
2TỶ
137436
551746
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
62
70
200N
162
798
400N
7170
6911
4718
1103
9790
5002
1TR
1599
0064
3TR
79084
91299
20408
11064
97111
41350
53209
93606
11093
36391
34328
99326
03956
71771
10TR
73722
15166
76259
70680
15TR
71019
93663
30TR
21916
13706
2TỶ
692080
505348
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
08
07
200N
983
944
400N
4912
9510
2901
7646
1203
1645
1TR
4562
1727
3TR
33681
58925
80905
99725
21123
27619
70782
23778
59322
00766
62658
23498
86180
11551
10TR
34931
71790
01317
76710
15TR
80165
51325
30TR
97171
00442
2TỶ
113610
138108
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
03
18
200N
059
060
400N
9723
6647
4126
4454
1624
1920
1TR
7345
5999
3TR
02990
81950
94166
75275
87780
44983
42922
44174
38388
43904
36504
51746
80415
69120
10TR
10534
90106
56401
06698
15TR
90413
85438
30TR
66241
82114
2TỶ
770224
509872
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
81
41
200N
227
796
400N
1690
6033
2129
3375
9761
0614
1TR
8183
9294
3TR
75156
94562
60187
33490
04278
07008
89938
46203
78716
72490
07780
20302
11213
32085
10TR
90788
59089
14650
76827
15TR
68763
82690
30TR
91657
35190
2TỶ
825138
036857
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL