In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ ba

Xổ số Miền Trung hôm nay: 04/10/2023 đã kết thúc!..
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
01
25
200N
727
529
400N
2982
3702
0041
3545
3631
6482
1TR
2988
1183
3TR
68494
12176
68561
19386
67786
22407
31916
21934
62826
83101
28299
40466
07208
30698
10TR
38439
38974
85441
42070
15TR
53714
90053
30TR
75037
16035
2TỶ
972088
961750
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
50
91
200N
049
995
400N
9739
3057
0155
0174
7070
2720
1TR
2363
0344
3TR
85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043
34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912
10TR
69374
50740
37838
47370
15TR
31077
81893
30TR
54589
60802
2TỶ
154671
683105
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
30
14
200N
397
692
400N
8467
0717
0105
8986
5898
8525
1TR
5771
5219
3TR
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
10TR
50524
36990
52484
09279
15TR
23710
39549
30TR
42118
96021
2TỶ
998389
629643
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
61
29
200N
448
242
400N
3942
9887
0928
3849
7441
0684
1TR
7257
9677
3TR
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
10TR
19272
35968
00347
76033
15TR
46380
36596
30TR
12712
61904
2TỶ
417155
581205
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
01
54
200N
257
925
400N
7040
6007
3908
2815
3847
0354
1TR
1743
2393
3TR
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300
10TR
33504
63545
01272
31854
15TR
92740
45882
30TR
61665
18519
2TỶ
025576
327026
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
78
27
200N
641
496
400N
8863
6506
1951
8074
1372
9598
1TR
1093
6028
3TR
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
46556
38133
50792
12353
68964
80074
96803
10TR
02712
58411
27081
08038
15TR
96984
72716
30TR
81264
20937
2TỶ
443342
874746
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
64
00
200N
691
554
400N
6221
6837
5734
1605
4512
9627
1TR
8085
2330
3TR
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
67803
20023
89664
06060
56511
22805
24101
10TR
37074
07489
66065
87108
15TR
66078
11339
30TR
56965
79731
2TỶ
897460
654093
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL