In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ ba

Còn 01:47:42 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
52
16
200N
584
745
400N
7854
8337
4479
4681
3514
0516
1TR
5375
4960
3TR
14831
89195
67994
55114
48845
27595
81839
18430
66569
02113
58721
18623
02892
90784
10TR
09276
02043
18826
41365
15TR
54862
75919
30TR
26119
30548
2TỶ
037048
799052
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
95
16
200N
932
830
400N
1719
4377
3318
0762
3230
9576
1TR
1160
0846
3TR
42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747
83031
22007
50683
12210
59604
24840
19066
10TR
91416
98191
09146
15024
15TR
75807
19637
30TR
85234
18795
2TỶ
240907
713617
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
29
44
200N
221
913
400N
4308
0895
8794
0695
7437
2733
1TR
1348
4225
3TR
46165
29075
15216
90620
26829
36631
07858
41292
23730
83218
92215
62747
53963
37500
10TR
10601
07252
24381
76203
15TR
71387
85720
30TR
95893
01268
2TỶ
350407
396194
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
66
02
200N
063
437
400N
9380
0658
6202
0230
3232
4808
1TR
8946
4770
3TR
24893
28466
96953
58896
11105
62647
44386
35048
45675
47765
36846
10113
19755
27099
10TR
71015
94204
22821
05296
15TR
59012
16301
30TR
61542
20417
2TỶ
094444
634022
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
99
23
200N
532
188
400N
4784
8135
3494
1879
3359
7508
1TR
8615
1534
3TR
09866
67845
29333
21053
00609
05506
33114
17443
87958
48559
13651
15778
60519
67777
10TR
67110
02849
99261
76476
15TR
63662
39604
30TR
58899
92008
2TỶ
731319
200702
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
46
14
200N
783
258
400N
6576
6051
6139
2346
3899
4154
1TR
4466
6123
3TR
40809
83117
28481
63779
62204
53487
31091
88307
20664
68493
77518
21556
16728
00389
10TR
96913
26734
91391
45810
15TR
22916
55063
30TR
59167
52475
2TỶ
011325
667951
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
12
59
200N
169
728
400N
5152
4406
0303
9013
4715
9553
1TR
9932
0712
3TR
36976
30192
33516
93458
47444
80450
88418
20619
89444
45975
85940
66217
17736
91334
10TR
17208
73755
41004
70531
15TR
52678
15556
30TR
92345
36932
2TỶ
167075
157180
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL