In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ ba

Còn 13:26:13 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
91
46
200N
799
226
400N
8027
7543
9092
5205
9956
0866
1TR
9939
7296
3TR
04299
92896
24136
57773
05324
07055
20988
24546
94906
26248
72842
49171
84391
88747
10TR
18114
26988
67345
40681
15TR
13484
84182
30TR
78221
90084
2TỶ
613334
511205
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
55
98
200N
040
009
400N
3200
5229
5619
8737
1504
3013
1TR
1596
4559
3TR
75547
33259
40690
97097
84140
10132
41750
35634
07052
98354
85307
56447
19811
63950
10TR
27147
98278
19017
19605
15TR
76520
49546
30TR
82066
96511
2TỶ
000057
422094
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
22
63
200N
141
853
400N
5103
0422
8466
1201
9955
7145
1TR
4456
2140
3TR
43806
39251
31606
46182
94473
04757
01417
81923
43912
94788
48018
01228
92241
89387
10TR
56433
28154
44728
66149
15TR
98317
52404
30TR
55423
53976
2TỶ
139769
502884
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
32
06
200N
576
799
400N
0645
0192
5557
7566
3347
4237
1TR
4888
9023
3TR
99700
20525
99418
93814
01507
63177
10426
47546
72406
05600
60585
79108
17043
35255
10TR
20720
11235
38543
17689
15TR
43318
64301
30TR
84385
91237
2TỶ
302654
636141
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
40
15
200N
295
781
400N
0805
1848
5059
5500
0151
9412
1TR
3904
4233
3TR
13082
57195
76848
01396
38122
66914
75411
41022
53502
12627
22428
35032
13435
59452
10TR
94191
91269
76389
55334
15TR
90608
04610
30TR
15665
32838
2TỶ
944259
954306
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
37
64
200N
660
050
400N
8475
1755
4063
0706
9872
4719
1TR
9896
2030
3TR
85713
28383
51744
19930
50394
32260
27272
70673
04293
96430
05725
76306
54635
03802
10TR
61464
08638
31080
76896
15TR
56532
51201
30TR
66075
68550
2TỶ
494560
327159
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
48
83
200N
665
276
400N
1732
4014
0524
1108
1990
0808
1TR
1747
4691
3TR
30732
24218
69489
76706
00023
75978
18627
95405
52672
49984
31156
51234
27765
64573
10TR
29487
39785
06741
49574
15TR
52449
83506
30TR
81860
38761
2TỶ
852173
594548
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL