In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Phúc Lộc Thọ
Số ĐT: 0908 828 551
297 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Quốc Tuấn
Số ĐT: 0932 795 302
483B Lê Văn Thọ P.9, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đại Lý Vé Số Phát Thành
Số ĐT: 093 706 9939
272A Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thanh. HCM
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/06/2018
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
09
200N
373
400N
2442
8824
8758
1TR
4667
3TR
68752
49365
85276
41640
04294
68837
08835
10TR
26247
12538
15TR
28541
30TR
61896
2TỶ
363421

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 22/06/18

009 552 58
1665 67
221 24 776 73
338 37 35 8
441 47 40 42 996 94

Gia Lai - 22/06/18

0123456789
1640
8541
3421
2442
8752
373
8824
4294
9365
8835
5276
1896
4667
8837
6247
8758
2538
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
14
200N
340
400N
2430
9028
6590
1TR
8591
3TR
03523
58085
95850
18051
39446
08178
97133
10TR
96742
34271
15TR
89057
30TR
54039
2TỶ
801042

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 15/06/18

0557 50 51
114 6
223 28 771 78
339 33 30 885
442 42 46 40 991 90

Gia Lai - 15/06/18

0123456789
340
2430
6590
5850
8591
8051
4271
6742
1042
3523
7133
14
8085
9446
9057
9028
8178
4039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
88
200N
839
400N
9536
7376
7020
1TR
8095
3TR
60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
10TR
47020
94018
15TR
32553
30TR
18771
2TỶ
068496

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 08/06/18

0553
118 6
220 27 20 771 74 76
339 36 39 888
445 41 40 48 996 95

Gia Lai - 08/06/18

0123456789
7020
0240
7020
0941
8771
2553
5774
8095
0845
9536
7376
8496
8627
88
9948
4018
839
4139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
53
200N
861
400N
1914
6392
4117
1TR
8609
3TR
85313
79252
40238
09772
59686
50451
99043
10TR
49427
15664
15TR
00918
30TR
88390
2TỶ
928264

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 01/06/18

009 552 51 53
118 13 14 17 664 64 61
227 772
338 886
443 990 92

Gia Lai - 01/06/18

0123456789
8390
861
0451
6392
9252
9772
53
5313
9043
1914
5664
8264
9686
4117
9427
0238
0918
8609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
19
200N
535
400N
4952
3180
3212
1TR
3685
3TR
32859
90281
71150
12559
79044
50088
05836
10TR
35931
62942
15TR
77168
30TR
74026
2TỶ
422916

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 25/05/18

0559 50 59 52
116 12 19 668
226 7
331 36 35 881 88 85 80
442 44 9

Gia Lai - 25/05/18

0123456789
3180
1150
0281
5931
4952
3212
2942
9044
535
3685
5836
4026
2916
0088
7168
19
2859
2559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
32
200N
997
400N
9511
3782
3511
1TR
6780
3TR
17466
18666
20043
73024
48027
44527
69466
10TR
50908
99274
15TR
04664
30TR
66162
2TỶ
805946

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 18/05/18

008 5
111 11 662 64 66 66 66
224 27 27 774
332 880 82
446 43 997

Gia Lai - 18/05/18

0123456789
6780
9511
3511
32
3782
6162
0043
3024
9274
4664
7466
8666
9466
5946
997
8027
4527
0908
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
84
200N
517
400N
2063
9732
2947
1TR
4816
3TR
12296
08531
32216
85239
13590
35722
82065
10TR
84126
82758
15TR
62812
30TR
16641
2TỶ
965891

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 11/05/18

0558
112 16 16 17 665 63
226 22 7
331 39 32 884
441 47 991 96 90

Gia Lai - 11/05/18

0123456789
3590
8531
6641
5891
9732
5722
2812
2063
84
2065
4816
2296
2216
4126
517
2947
2758
5239
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL