In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/07/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
94
200N
721
400N
9165
0851
5395
1TR
0714
3TR
45860
92559
80577
35101
64286
87210
63360
10TR
92509
84470
15TR
05834
30TR
81530
2TỶ
829851

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 19/07/24

009 01 551 59 51
110 14 660 60 65
221 770 77
330 34 886
4995 94

Gia Lai - 19/07/24

0123456789
5860
7210
3360
4470
1530
721
0851
5101
9851
94
0714
5834
9165
5395
4286
0577
2559
2509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
67
200N
703
400N
3852
6758
6704
1TR
4526
3TR
90425
20282
20690
36481
64005
22689
97102
10TR
33341
71175
15TR
12855
30TR
20450
2TỶ
622589

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 12/07/24

005 02 04 03 550 55 52 58
1667
225 26 775
3889 82 81 89
441 990

Gia Lai - 12/07/24

0123456789
0690
0450
6481
3341
3852
0282
7102
703
6704
0425
4005
1175
2855
4526
67
6758
2689
2589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
73
200N
561
400N
1687
5872
6531
1TR
4588
3TR
89517
51650
46354
27761
04102
77346
90951
10TR
68843
57494
15TR
46542
30TR
72622
2TỶ
022294

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 05/07/24

002 550 54 51
117 661 61
222 772 73
331 888 87
442 43 46 994 94

Gia Lai - 05/07/24

0123456789
1650
561
6531
7761
0951
5872
4102
6542
2622
73
8843
6354
7494
2294
7346
1687
9517
4588
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
51
200N
639
400N
2611
3168
0981
1TR
7189
3TR
37383
70288
06859
12798
47088
46921
44922
10TR
64515
15997
15TR
87958
30TR
11653
2TỶ
866075

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 28/06/24

0553 58 59 51
115 11 668
221 22 775
339 883 88 88 89 81
4997 98

Gia Lai - 28/06/24

0123456789
51
2611
0981
6921
4922
7383
1653
4515
6075
5997
3168
0288
2798
7088
7958
639
7189
6859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
45
200N
290
400N
2283
0628
6094
1TR
3704
3TR
48516
96362
54329
53374
45531
06159
71118
10TR
44103
18973
15TR
01375
30TR
36786
2TỶ
452758

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 21/06/24

003 04 558 59
116 18 662
229 28 775 73 74
331 886 83
445 994 90

Gia Lai - 21/06/24

0123456789
290
5531
6362
2283
4103
8973
6094
3704
3374
45
1375
8516
6786
0628
1118
2758
4329
6159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
78
200N
584
400N
9372
7352
2498
1TR
0429
3TR
58376
92812
63438
97336
07622
22355
39897
10TR
21790
44607
15TR
87941
30TR
29235
2TỶ
275418

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 14/06/24

007 555 52
118 12 6
222 29 776 72 78
335 38 36 884
441 990 97 98

Gia Lai - 14/06/24

0123456789
1790
7941
9372
7352
2812
7622
584
2355
9235
8376
7336
9897
4607
78
2498
3438
5418
0429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
19
200N
643
400N
8898
8885
4683
1TR
9758
3TR
91634
52490
42283
53641
07631
40391
98878
10TR
38236
16018
15TR
64352
30TR
07295
2TỶ
247798

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 07/06/24

0552 58
118 19 6
2778
336 34 31 883 85 83
441 43 998 95 90 91 98

Gia Lai - 07/06/24

0123456789
2490
3641
7631
0391
4352
643
4683
2283
1634
8885
7295
8236
8898
9758
8878
6018
7798
19

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL