In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐLVS: Phúc Lộc Thọ
Số ĐT: 0908 828 551
297 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Lê Thanh
Số ĐT: 0903 309 742
04 Phạm Viết Chánh, P.19,Q. Bình Thạnh, TP. HCM
ĐLVS: 939
Số ĐT: 0938 937 549
939 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/11/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
39
200N
418
400N
7287
6029
9718
1TR
0603
3TR
51050
55130
19689
25915
78468
71686
06452
10TR
57467
33360
15TR
14938
30TR
67560
2TỶ
921332

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 15/11/19

003 550 52
115 18 18 660 67 60 68
229 7
332 38 30 39 889 86 87
49

Gia Lai - 15/11/19

0123456789
1050
5130
3360
7560
6452
1332
0603
5915
1686
7287
7467
418
9718
8468
4938
39
6029
9689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
47
200N
624
400N
1617
7256
1853
1TR
8736
3TR
98888
46112
63667
66091
91330
91232
13137
10TR
95646
22637
15TR
75332
30TR
04291
2TỶ
992909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 08/11/19

009 556 53
112 17 667
224 7
332 37 30 32 37 36 888
446 47 991 91

Gia Lai - 08/11/19

0123456789
1330
6091
4291
6112
1232
5332
1853
624
7256
8736
5646
47
1617
3667
3137
2637
8888
2909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
65
200N
028
400N
2983
9271
1187
1TR
9381
3TR
79583
35854
67444
67928
82711
26577
08975
10TR
12301
00962
15TR
00426
30TR
65028
2TỶ
574361

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 01/11/19

001 554
111 661 62 65
228 26 28 28 777 75 71
3883 81 83 87
444 9

Gia Lai - 01/11/19

0123456789
9271
9381
2711
2301
4361
0962
2983
9583
5854
7444
65
8975
0426
1187
6577
028
7928
5028
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
52
200N
181
400N
4196
9433
1074
1TR
9202
3TR
07598
91528
25598
50375
93908
82399
72970
10TR
40548
62249
15TR
92353
30TR
02548
2TỶ
129905

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 25/10/19

005 08 02 553 52
16
228 775 70 74
333 881
448 48 49 998 98 99 96

Gia Lai - 25/10/19

0123456789
2970
181
52
9202
9433
2353
1074
0375
9905
4196
7598
1528
5598
3908
0548
2548
2399
2249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
78
200N
558
400N
4679
7673
1173
1TR
7977
3TR
74843
55369
70035
84056
73058
64992
16019
10TR
01281
25737
15TR
81062
30TR
93616
2TỶ
238239

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 18/10/19

0556 58 58
116 19 662 69
2777 79 73 73 78
339 37 35 881
443 992

Gia Lai - 18/10/19

0123456789
1281
4992
1062
7673
1173
4843
0035
4056
3616
7977
5737
78
558
3058
4679
5369
6019
8239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
16
200N
039
400N
9695
9253
4060
1TR
0729
3TR
12953
38234
00820
01517
72027
79528
07234
10TR
91911
93041
15TR
56398
30TR
56237
2TỶ
676108

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 11/10/19

008 553 53
111 17 16 660
220 27 28 29 7
337 34 34 39 8
441 998 95

Gia Lai - 11/10/19

0123456789
4060
0820
1911
3041
9253
2953
8234
7234
9695
16
1517
2027
6237
9528
6398
6108
039
0729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
03
200N
943
400N
1805
7468
5438
1TR
3415
3TR
60659
12825
38747
68779
90604
04679
76344
10TR
61412
65626
15TR
17647
30TR
25077
2TỶ
138037

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 04/10/19

004 05 03 559
112 15 668
226 25 777 79 79
337 38 8
447 47 44 43 9

Gia Lai - 04/10/19

0123456789
1412
03
943
0604
6344
1805
3415
2825
5626
8747
7647
5077
8037
7468
5438
0659
8779
4679
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL