In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Đang chờ xổ số Gia Lai lúc 17:12': 22/09/2023. Còn 08:39:39 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
05
200N
160
400N
8138
1975
5895
1TR
1714
3TR
04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976
10TR
82398
99406
15TR
18118
30TR
92493
2TỶ
299167

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 15/09/23

006 05 5
118 14 667 62 60
228 23 776 75
338 38 889
447 993 98 95

Gia Lai - 15/09/23

0123456789
160
4962
4423
2493
1714
05
1975
5895
0976
9406
8747
9167
8138
7028
9338
2398
8118
9789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
08
200N
001
400N
7229
3341
2037
1TR
9793
3TR
58692
94016
95321
28191
64951
39615
74720
10TR
05375
12052
15TR
18019
30TR
77481
2TỶ
370625

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 08/09/23

001 08 552 51
119 16 15 6
225 21 20 29 775
337 881
441 992 91 93

Gia Lai - 08/09/23

0123456789
4720
001
3341
5321
8191
4951
7481
8692
2052
9793
9615
5375
0625
4016
2037
08
7229
8019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
34
200N
092
400N
2877
7535
7640
1TR
5342
3TR
09909
87740
95151
89658
46574
16567
25888
10TR
50992
30867
15TR
86801
30TR
44998
2TỶ
895519

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 01/09/23

001 09 551 58
119 667 67
2774 77
335 34 888
440 42 40 998 92 92

Gia Lai - 01/09/23

0123456789
7640
7740
5151
6801
092
5342
0992
34
6574
7535
2877
6567
0867
9658
5888
4998
9909
5519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
79
200N
607
400N
2040
3887
0841
1TR
8834
3TR
39315
83206
45562
10661
45652
19485
32151
10TR
46859
26926
15TR
79356
30TR
40363
2TỶ
555589

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 25/08/23

006 07 556 59 52 51
115 663 62 61
226 779
334 889 85 87
440 41 9

Gia Lai - 25/08/23

0123456789
2040
0841
0661
2151
5562
5652
0363
8834
9315
9485
3206
6926
9356
607
3887
79
6859
5589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
65
200N
560
400N
0136
1097
3847
1TR
4055
3TR
24724
49011
81149
64605
00164
21605
79284
10TR
36208
36788
15TR
99312
30TR
16601
2TỶ
449916

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 18/08/23

001 08 05 05 555
116 12 11 664 60 65
224 7
336 888 84
449 47 997

Gia Lai - 18/08/23

0123456789
560
9011
6601
9312
4724
0164
9284
65
4055
4605
1605
0136
9916
1097
3847
6208
6788
1149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
13
200N
729
400N
5114
1563
8185
1TR
3784
3TR
50305
46358
64898
23186
10124
54767
92206
10TR
91667
92133
15TR
72941
30TR
77317
2TỶ
160673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 11/08/23

005 06 558
117 14 13 667 67 63
224 29 773
333 886 84 85
441 998

Gia Lai - 11/08/23

0123456789
2941
13
1563
2133
0673
5114
3784
0124
8185
0305
3186
2206
4767
1667
7317
6358
4898
729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
06
200N
380
400N
7752
1916
7502
1TR
0209
3TR
61256
32345
34296
61429
05372
28617
79374
10TR
69406
80581
15TR
99679
30TR
58733
2TỶ
219086

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 04/08/23

006 09 02 06 556 52
117 16 6
229 779 72 74
333 886 81 80
445 996

Gia Lai - 04/08/23

0123456789
380
0581
7752
7502
5372
8733
9374
2345
06
1916
1256
4296
9406
9086
8617
0209
1429
9679
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL