In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
56
200N
569
400N
3658
2292
8688
1TR
6272
3TR
26588
44968
69425
36209
18318
91314
42016
10TR
67561
34316
15TR
06919
30TR
67261
2TỶ
738250

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 25/11/22

009 550 58 56
119 16 18 14 16 661 61 68 69
225 772
3888 88
4992

Gia Lai - 25/11/22

0123456789
8250
7561
7261
2292
6272
1314
9425
56
2016
4316
3658
8688
6588
4968
8318
569
6209
6919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
84
200N
213
400N
0193
0202
3813
1TR
2275
3TR
11359
78817
69996
30274
18949
28910
78888
10TR
81946
08823
15TR
51129
30TR
53838
2TỶ
051264

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 18/11/22

002 559
117 10 13 13 664
229 23 774 75
338 888 84
446 49 996 93

Gia Lai - 18/11/22

0123456789
8910
0202
213
0193
3813
8823
84
0274
1264
2275
9996
1946
8817
8888
3838
1359
8949
1129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
03
200N
250
400N
9914
5265
1712
1TR
1330
3TR
66710
51506
48821
39451
40226
03677
83279
10TR
27678
62572
15TR
20200
30TR
36323
2TỶ
793827

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 11/11/22

000 06 03 551 50
110 14 12 665
227 23 21 26 778 72 77 79
330 8
49

Gia Lai - 11/11/22

0123456789
250
1330
6710
0200
8821
9451
1712
2572
03
6323
9914
5265
1506
0226
3677
3827
7678
3279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
95
200N
404
400N
6278
8602
3181
1TR
9973
3TR
98250
65705
39005
35829
02665
86640
49781
10TR
16905
01207
15TR
41186
30TR
54541
2TỶ
426461

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 04/11/22

005 07 05 05 02 04 550
1661 65
229 773 78
3886 81 81
441 40 995

Gia Lai - 04/11/22

0123456789
8250
6640
3181
9781
4541
6461
8602
9973
404
95
5705
9005
2665
6905
1186
1207
6278
5829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
46
200N
915
400N
0790
7490
5063
1TR
8553
3TR
83333
37976
32697
91482
66056
09730
46139
10TR
90069
52103
15TR
64546
30TR
23446
2TỶ
303758

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 28/10/22

003 558 56 53
115 669 63
2776
333 30 39 882
446 46 46 997 90 90

Gia Lai - 28/10/22

0123456789
0790
7490
9730
1482
5063
8553
3333
2103
915
46
7976
6056
4546
3446
2697
3758
6139
0069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
32
200N
542
400N
5864
4415
0218
1TR
8101
3TR
86828
10605
94454
78090
21596
54326
74975
10TR
99182
55151
15TR
15877
30TR
25969
2TỶ
193067

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 21/10/22

005 01 551 54
115 18 667 69 64
228 26 777 75
332 882
442 990 96

Gia Lai - 21/10/22

0123456789
8090
8101
5151
32
542
9182
5864
4454
4415
0605
4975
1596
4326
5877
3067
0218
6828
5969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
75
200N
751
400N
1666
2352
1728
1TR
8419
3TR
56910
34645
25986
94724
36447
77354
19390
10TR
64206
05402
15TR
68845
30TR
52928
2TỶ
747877

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 14/10/22

006 02 554 52 51
110 19 666
228 24 28 777 75
3886
445 45 47 990

Gia Lai - 14/10/22

0123456789
6910
9390
751
2352
5402
4724
7354
75
4645
8845
1666
5986
4206
6447
7877
1728
2928
8419
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL