In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 08/03/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
64
200N
218
400N
7036
8684
8862
1TR
0414
3TR
46599
11374
71962
25938
28892
08395
19182
10TR
04038
01011
15TR
24378
30TR
01150
2TỶ
155290

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 01/03/24

0550
111 14 18 662 62 64
2778 74
338 38 36 882 84
4990 99 92 95

Gia Lai - 01/03/24

0123456789
1150
5290
1011
8862
1962
8892
9182
64
8684
0414
1374
8395
7036
218
5938
4038
4378
6599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
94
200N
302
400N
2489
3003
9102
1TR
1304
3TR
43504
33300
30190
11926
00388
70520
10868
10TR
62525
44708
15TR
99616
30TR
27364
2TỶ
686327

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 23/02/24

008 04 00 04 03 02 02 5
116 664 68
227 25 26 20 7
3888 89
4990 94

Gia Lai - 23/02/24

0123456789
3300
0190
0520
302
9102
3003
94
1304
3504
7364
2525
1926
9616
6327
0388
0868
4708
2489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
35
200N
778
400N
9950
0589
8426
1TR
6814
3TR
02462
92140
89893
78098
28769
88077
33302
10TR
84384
23940
15TR
63130
30TR
97257
2TỶ
384028

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 16/02/24

002 557 50
114 662 69
228 26 777 78
330 35 884 89
440 40 993 98

Gia Lai - 16/02/24

0123456789
9950
2140
3940
3130
2462
3302
9893
6814
4384
35
8426
8077
7257
778
8098
4028
0589
8769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
39
200N
666
400N
4281
1283
4337
1TR
0838
3TR
97029
31765
25099
85963
95088
02720
87741
10TR
43044
13848
15TR
40424
30TR
92732
2TỶ
219388

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 09/02/24

05
1665 63 66
224 29 20 7
332 38 37 39 888 88 81 83
444 48 41 999

Gia Lai - 09/02/24

0123456789
2720
4281
7741
2732
1283
5963
3044
0424
1765
666
4337
0838
5088
3848
9388
39
7029
5099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
11
200N
572
400N
2506
7880
7969
1TR
7832
3TR
90202
48250
29648
93607
75086
58695
44039
10TR
85339
65706
15TR
26234
30TR
72011
2TỶ
931321

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 02/02/24

006 02 07 06 550
111 11 669
221 772
334 39 39 32 886 80
448 995

Gia Lai - 02/02/24

0123456789
7880
8250
11
2011
1321
572
7832
0202
6234
8695
2506
5086
5706
3607
9648
7969
4039
5339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
11
200N
797
400N
8682
2673
2263
1TR
7783
3TR
45908
20060
81196
50568
87132
81605
14641
10TR
85247
89597
15TR
28618
30TR
09830
2TỶ
571519

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 26/01/24

008 05 5
119 18 11 660 68 63
2773
330 32 883 82
447 41 997 96 97

Gia Lai - 26/01/24

0123456789
0060
9830
11
4641
8682
7132
2673
2263
7783
1605
1196
797
5247
9597
5908
0568
8618
1519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
24
200N
152
400N
9563
8371
1469
1TR
2228
3TR
14639
79298
45399
68052
92892
79384
09472
10TR
11003
11927
15TR
74381
30TR
74151
2TỶ
226290

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 19/01/24

003 551 52 52
1663 69
227 28 24 772 71
339 881 84
4990 98 99 92

Gia Lai - 19/01/24

0123456789
6290
8371
4381
4151
152
8052
2892
9472
9563
1003
24
9384
1927
2228
9298
1469
4639
5399

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL