In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
55
200N
465
400N
7662
9919
6102
1TR
0795
3TR
73686
22515
81988
92480
70241
56107
19378
10TR
16325
11191
15TR
68793
30TR
16027
2TỶ
289053

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 20/05/22

007 02 553 55
115 19 662 65
227 25 778
3886 88 80
441 993 91 95

Gia Lai - 20/05/22

0123456789
2480
0241
1191
7662
6102
8793
9053
55
465
0795
2515
6325
3686
6107
6027
1988
9378
9919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
54
200N
050
400N
1693
0784
1455
1TR
0709
3TR
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
10TR
49170
39894
15TR
61158
30TR
73421
2TỶ
271517

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 13/05/22

004 00 09 558 56 55 50 54
117 6
221 28 770 77
3888 85 84
4994 93

Gia Lai - 13/05/22

0123456789
050
9000
9170
3421
1693
54
0784
5604
9894
1455
4985
5856
4577
1517
9088
3628
1158
0709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
61
200N
171
400N
8519
7552
6207
1TR
2081
3TR
90710
75833
40828
30859
03175
09171
73381
10TR
79116
23641
15TR
59744
30TR
12465
2TỶ
707937

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 06/05/22

007 559 52
116 10 19 665 61
228 775 71 71
337 33 881 81
444 41 9

Gia Lai - 06/05/22

0123456789
0710
61
171
2081
9171
3381
3641
7552
5833
9744
3175
2465
9116
6207
7937
0828
8519
0859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
26
200N
490
400N
3193
3398
0468
1TR
2133
3TR
76727
82357
75421
17663
80301
69108
37962
10TR
59871
65699
15TR
79802
30TR
60053
2TỶ
128311

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 29/04/22

002 01 08 553 57
111 663 62 68
227 21 26 771
333 8
4999 93 98 90

Gia Lai - 29/04/22

0123456789
490
5421
0301
9871
8311
7962
9802
3193
2133
7663
0053
26
6727
2357
3398
0468
9108
5699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
49
200N
025
400N
9543
3393
5393
1TR
8520
3TR
52534
24836
87343
74791
45072
53770
74417
10TR
67466
96709
15TR
97332
30TR
92006
2TỶ
155360

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 22/04/22

006 09 5
117 660 66
220 25 772 70
332 34 36 8
443 43 49 991 93 93

Gia Lai - 22/04/22

0123456789
8520
3770
5360
4791
5072
7332
9543
3393
5393
7343
2534
025
4836
7466
2006
4417
49
6709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
08
200N
284
400N
1360
6858
6434
1TR
5272
3TR
06644
65839
13732
69626
34251
10687
26474
10TR
68755
80894
15TR
07569
30TR
63103
2TỶ
427064

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 15/04/22

003 08 555 51 58
1664 69 60
226 774 72
339 32 34 887 84
444 994

Gia Lai - 15/04/22

0123456789
1360
4251
5272
3732
3103
284
6434
6644
6474
0894
7064
8755
9626
0687
08
6858
5839
7569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
84
200N
977
400N
0517
0023
8550
1TR
3791
3TR
85825
84174
64600
53402
98887
94433
03584
10TR
59035
65804
15TR
88437
30TR
29718
2TỶ
164783

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 08/04/22

004 00 02 550
118 17 6
225 23 774 77
337 35 33 883 87 84 84
4991

Gia Lai - 08/04/22

0123456789
8550
4600
3791
3402
0023
4433
4783
84
4174
3584
5804
5825
9035
977
0517
8887
8437
9718
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL