In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: 939
Số ĐT: 0938 937 549
939 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Minh Chính - P.1
Số ĐT: 0908 692 397
467 Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Thiện Phước
Số ĐT: 01686 202 068
272 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Phát Thành
Số ĐT: 093 706 9939
272A Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 16/11/2018
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
12
200N
439
400N
4895
4055
1816
1TR
1305
3TR
18483
87001
76872
55237
36478
46863
58930
10TR
44735
31311
15TR
16131
30TR
98968
2TỶ
525986

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 09/11/18

001 05 555
111 16 12 668 63
2772 78
331 35 37 30 39 886 83
4995

Gia Lai - 09/11/18

0123456789
8930
7001
1311
6131
12
6872
8483
6863
4895
4055
1305
4735
1816
5986
5237
6478
8968
439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
54
200N
615
400N
0572
5401
1210
1TR
5434
3TR
68792
15344
61272
15900
24108
10390
15005
10TR
04088
28439
15TR
57781
30TR
57623
2TỶ
370117

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 02/11/18

000 08 05 01 554
117 10 15 6
223 772 72
339 34 881 88
444 992 90

Gia Lai - 02/11/18

0123456789
1210
5900
0390
5401
7781
0572
8792
1272
7623
54
5434
5344
615
5005
0117
4108
4088
8439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
24
200N
228
400N
4349
2521
2860
1TR
0488
3TR
90202
41819
86765
71881
64351
30272
41158
10TR
84338
36209
15TR
30623
30TR
12836
2TỶ
039647

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 26/10/18

009 02 551 58
119 665 60
223 21 28 24 772
336 38 881 88
447 49 9

Gia Lai - 26/10/18

0123456789
2860
2521
1881
4351
0202
0272
0623
24
6765
2836
9647
228
0488
1158
4338
4349
1819
6209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
50
200N
907
400N
6307
8550
5439
1TR
9271
3TR
10138
90572
74465
67669
12984
57262
49244
10TR
16458
80743
15TR
73810
30TR
86390
2TỶ
462115

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 19/10/18

007 07 558 50 50
115 10 665 69 62
2772 71
338 39 884
443 44 990

Gia Lai - 19/10/18

0123456789
50
8550
3810
6390
9271
0572
7262
0743
2984
9244
4465
2115
907
6307
0138
6458
5439
7669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
00
200N
615
400N
4660
7358
0420
1TR
5784
3TR
94003
76916
04710
96355
03117
72176
93509
10TR
54736
38096
15TR
19334
30TR
39552
2TỶ
975126

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 12/10/18

003 09 00 552 55 58
116 10 17 15 660
226 20 776
334 36 884
4996

Gia Lai - 12/10/18

0123456789
00
4660
0420
4710
9552
4003
5784
9334
615
6355
6916
2176
4736
8096
5126
3117
7358
3509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
43
200N
352
400N
7741
0432
0943
1TR
6583
3TR
91166
30359
30490
58208
84616
41202
75600
10TR
35672
73762
15TR
65267
30TR
40306
2TỶ
607775

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 05/10/18

006 08 02 00 559 52
116 667 62 66
2775 72
332 883
441 43 43 990

Gia Lai - 05/10/18

0123456789
0490
5600
7741
352
0432
1202
5672
3762
43
0943
6583
7775
1166
4616
0306
5267
8208
0359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
49
200N
559
400N
6485
6525
3644
1TR
8077
3TR
46129
78748
51535
55077
35252
71810
07913
10TR
67803
42059
15TR
91433
30TR
83516
2TỶ
448134

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 28/09/18

003 559 52 59
116 10 13 6
229 25 777 77
334 33 35 885
448 44 49 9

Gia Lai - 28/09/18

0123456789
1810
5252
7913
7803
1433
3644
8134
6485
6525
1535
3516
8077
5077
8748
49
559
6129
2059
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL