In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 07/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
15
200N
771
400N
9861
9698
7695
1TR
3020
3TR
25032
26659
62804
69088
21135
66906
39786
10TR
31676
12208
15TR
44683
30TR
99296
2TỶ
289040

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 31/03/23

008 04 06 559
115 661
220 776 71
332 35 883 88 86
440 996 98 95

Gia Lai - 31/03/23

0123456789
3020
9040
771
9861
5032
4683
2804
15
7695
1135
6906
9786
1676
9296
9698
9088
2208
6659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
47
200N
347
400N
8268
3843
5789
1TR
4169
3TR
15714
53660
45652
41098
56239
77019
80532
10TR
83570
73422
15TR
47055
30TR
16417
2TỶ
821480

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 24/03/23

0555 52
117 14 19 660 69 68
222 770
339 32 880 89
443 47 47 998

Gia Lai - 24/03/23

0123456789
3660
3570
1480
5652
0532
3422
3843
5714
7055
47
347
6417
8268
1098
5789
4169
6239
7019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
96
200N
141
400N
5704
5157
7397
1TR
7683
3TR
60823
87440
86562
98939
17841
25461
75425
10TR
45731
92914
15TR
03148
30TR
13562
2TỶ
641347

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 17/03/23

004 557
114 662 62 61
223 25 7
331 39 883
447 48 40 41 41 997 96

Gia Lai - 17/03/23

0123456789
7440
141
7841
5461
5731
6562
3562
7683
0823
5704
2914
5425
96
5157
7397
1347
3148
8939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
17
200N
130
400N
0537
9445
7564
1TR
5950
3TR
83782
28321
04488
18292
92912
19378
74380
10TR
12471
48888
15TR
21246
30TR
56272
2TỶ
368782

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 10/03/23

0550
112 17 664
221 772 71 78
337 30 882 88 82 88 80
446 45 992

Gia Lai - 10/03/23

0123456789
130
5950
4380
8321
2471
3782
8292
2912
6272
8782
7564
9445
1246
17
0537
4488
9378
8888
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
11
200N
885
400N
8080
0239
6687
1TR
5839
3TR
89810
20304
59862
59368
23641
19110
81777
10TR
28241
51526
15TR
29637
30TR
59461
2TỶ
505263

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 03/03/23

004 5
110 10 11 663 61 62 68
226 777
337 39 39 880 87 85
441 41 9

Gia Lai - 03/03/23

0123456789
8080
9810
9110
11
3641
8241
9461
9862
5263
0304
885
1526
6687
1777
9637
9368
0239
5839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
95
200N
277
400N
7638
8687
6236
1TR
6553
3TR
83464
94804
47537
49792
38081
02584
36483
10TR
02467
43794
15TR
39751
30TR
53427
2TỶ
113627

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 24/02/23

004 551 53
1667 64
227 27 777
337 38 36 881 84 83 87
4994 92 95

Gia Lai - 24/02/23

0123456789
8081
9751
9792
6553
6483
3464
4804
2584
3794
95
6236
277
8687
7537
2467
3427
3627
7638
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
01
200N
820
400N
0387
5539
8576
1TR
4699
3TR
01949
23690
77397
44419
09882
41202
78312
10TR
67693
33569
15TR
10781
30TR
73647
2TỶ
877614

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 17/02/23

002 01 5
114 19 12 669
220 776
339 881 82 87
447 49 993 90 97 99

Gia Lai - 17/02/23

0123456789
820
3690
01
0781
9882
1202
8312
7693
7614
8576
0387
7397
3647
5539
4699
1949
4419
3569
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL