In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Xổ số Đắk Lắk mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 10/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
01
200N
727
400N
2982
3702
0041
1TR
2988
3TR
68494
12176
68561
19386
67786
22407
31916
10TR
38439
38974
15TR
53714
30TR
75037
2TỶ
972088

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 03/10/23

007 02 01 5
114 16 661
227 774 76
337 39 888 86 86 88 82
441 994

Đắk Lắk - 03/10/23

0123456789
01
0041
8561
2982
3702
8494
8974
3714
2176
9386
7786
1916
727
2407
5037
2988
2088
8439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
50
200N
049
400N
9739
3057
0155
1TR
2363
3TR
85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043
10TR
69374
50740
15TR
31077
30TR
54589
2TỶ
154671

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 26/09/23

0557 55 50
1668 66 63
223 771 77 74
339 889 82
440 42 43 49 998

Đắk Lắk - 26/09/23

0123456789
50
0740
4671
3542
8582
2363
3023
3043
9374
0155
1066
3057
1077
5068
6498
049
9739
4589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
30
200N
397
400N
8467
0717
0105
1TR
5771
3TR
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
10TR
50524
36990
15TR
23710
30TR
42118
2TỶ
998389

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 19/09/23

006 05 5
118 10 17 663 67
224 27 28 776 71
333 30 889
4990 99 97

Đắk Lắk - 19/09/23

0123456789
30
6990
3710
5771
0063
2533
0524
0105
5976
0806
397
8467
0717
0927
4228
2118
1499
8389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
61
200N
448
400N
3942
9887
0928
1TR
7257
3TR
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
10TR
19272
35968
15TR
46380
30TR
12712
2TỶ
417155

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 12/09/23

0555 56 50 57
112 10 668 61 61
224 28 772
3880 89 86 87
442 48 9

Đắk Lắk - 12/09/23

0123456789
2510
5950
6380
61
4561
3942
9272
2712
9524
7155
2486
1956
9887
7257
448
0928
5968
6789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
01
200N
257
400N
7040
6007
3908
1TR
1743
3TR
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
10TR
33504
63545
15TR
92740
30TR
61665
2TỶ
025576

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 05/09/23

004 07 08 01 557
114 665 64
2776 73 75
332 885
440 45 48 43 40 9

Đắk Lắk - 05/09/23

0123456789
7040
2740
01
4932
1743
7973
7414
6564
3504
3375
0885
3545
1665
5576
257
6007
3908
9548
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
78
200N
641
400N
8863
6506
1951
1TR
1093
3TR
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
10TR
02712
58411
15TR
96984
30TR
81264
2TỶ
443342

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 29/08/23

006 551
112 11 11 664 66 67 63
227 779 78
335 884 87
442 41 993

Đắk Lắk - 29/08/23

0123456789
641
1951
6311
8411
2712
3342
8863
1093
6984
1264
9735
6506
6766
3627
9767
2087
78
9479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
64
200N
691
400N
6221
6837
5734
1TR
8085
3TR
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
10TR
37074
07489
15TR
66078
30TR
56965
2TỶ
897460

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 22/08/23

0555 58
1660 65 67 63 64
221 778 74
339 30 37 34 889 85
443 991

Đắk Lắk - 22/08/23

0123456789
8930
7460
691
6221
6943
3063
64
5734
7074
8085
7155
6965
6837
5267
4558
6078
3139
7489
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL