In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Xổ số Đắk Lắk mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 04/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
52
200N
584
400N
7854
8337
4479
1TR
5375
3TR
14831
89195
67994
55114
48845
27595
81839
10TR
09276
02043
15TR
54862
30TR
26119
2TỶ
037048

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 28/03/23

0554 52
119 14 662
2776 75 79
331 39 37 884
448 43 45 995 94 95

Đắk Lắk - 28/03/23

0123456789
4831
52
4862
2043
584
7854
7994
5114
5375
9195
8845
7595
9276
8337
7048
4479
1839
6119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
95
200N
932
400N
1719
4377
3318
1TR
1160
3TR
42357
18219
06794
00111
16939
72535
48747
10TR
91416
98191
15TR
75807
30TR
85234
2TỶ
240907

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 21/03/23

007 07 557
116 19 11 19 18 660
2777
334 39 35 32 8
447 991 94 95

Đắk Lắk - 21/03/23

0123456789
1160
0111
8191
932
6794
5234
95
2535
1416
4377
2357
8747
5807
0907
3318
1719
8219
6939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
29
200N
221
400N
4308
0895
8794
1TR
1348
3TR
46165
29075
15216
90620
26829
36631
07858
10TR
10601
07252
15TR
71387
30TR
95893
2TỶ
350407

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 14/03/23

007 01 08 552 58
116 665
220 29 21 29 775
331 887
448 993 95 94

Đắk Lắk - 14/03/23

0123456789
0620
221
6631
0601
7252
5893
8794
0895
6165
9075
5216
1387
0407
4308
1348
7858
29
6829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
66
200N
063
400N
9380
0658
6202
1TR
8946
3TR
24893
28466
96953
58896
11105
62647
44386
10TR
71015
94204
15TR
59012
30TR
61542
2TỶ
094444

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 07/03/23

004 05 02 553 58
112 15 666 63 66
27
3886 80
444 42 47 46 993 96

Đắk Lắk - 07/03/23

0123456789
9380
6202
9012
1542
063
4893
6953
4204
4444
1105
1015
66
8946
8466
8896
4386
2647
0658
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
99
200N
532
400N
4784
8135
3494
1TR
8615
3TR
09866
67845
29333
21053
00609
05506
33114
10TR
67110
02849
15TR
63662
30TR
58899
2TỶ
731319

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 28/02/23

009 06 553
119 10 14 15 662 66
27
333 35 32 884
449 45 999 94 99

Đắk Lắk - 28/02/23

0123456789
7110
532
3662
9333
1053
4784
3494
3114
8135
8615
7845
9866
5506
99
0609
2849
8899
1319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
46
200N
783
400N
6576
6051
6139
1TR
4466
3TR
40809
83117
28481
63779
62204
53487
31091
10TR
96913
26734
15TR
22916
30TR
59167
2TỶ
011325

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 21/02/23

009 04 551
116 13 17 667 66
225 779 76
334 39 881 87 83
446 991

Đắk Lắk - 21/02/23

0123456789
6051
8481
1091
783
6913
2204
6734
1325
46
6576
4466
2916
3117
3487
9167
6139
0809
3779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
12
200N
169
400N
5152
4406
0303
1TR
9932
3TR
36976
30192
33516
93458
47444
80450
88418
10TR
17208
73755
15TR
52678
30TR
92345
2TỶ
167075

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 14/02/23

008 06 03 555 58 50 52
116 18 12 669
2775 78 76
332 8
445 44 992

Đắk Lắk - 14/02/23

0123456789
0450
12
5152
9932
0192
0303
7444
3755
2345
7075
4406
6976
3516
3458
8418
7208
2678
169
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL