In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Xổ số Đắk Lắk mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/07/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
29
200N
508
400N
5516
0257
9777
1TR
3425
3TR
62011
86779
40104
66183
23866
28600
35037
10TR
60411
06461
15TR
20020
30TR
29186
2TỶ
290395

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 16/07/24

004 00 08 557
111 11 16 661 66
220 25 29 779 77
337 886 83
4995

Đắk Lắk - 16/07/24

0123456789
8600
0020
2011
0411
6461
6183
0104
3425
0395
5516
3866
9186
0257
9777
5037
508
29
6779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
09
200N
044
400N
0745
2440
2107
1TR
5378
3TR
46976
42370
85288
68605
08083
74513
73104
10TR
67820
53248
15TR
03619
30TR
35937
2TỶ
383140

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 09/07/24

005 04 07 09 5
119 13 6
220 776 70 78
337 888 83
440 48 45 40 44 9

Đắk Lắk - 09/07/24

0123456789
2440
2370
7820
3140
8083
4513
044
3104
0745
8605
6976
2107
5937
5378
5288
3248
09
3619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
53
200N
316
400N
3310
2655
0782
1TR
7108
3TR
73023
69422
68550
74306
43509
50344
73704
10TR
23685
64045
15TR
67211
30TR
76520
2TỶ
945687

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 02/07/24

006 09 04 08 550 55 53
111 10 16 6
220 23 22 7
3887 85 82
445 44 9

Đắk Lắk - 02/07/24

0123456789
3310
8550
6520
7211
0782
9422
53
3023
0344
3704
2655
3685
4045
316
4306
5687
7108
3509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
42
200N
765
400N
3965
2269
5185
1TR
3475
3TR
92075
58925
83185
39967
39793
76813
64375
10TR
12093
86431
15TR
55680
30TR
53608
2TỶ
019687

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 25/06/24

008 5
113 667 65 69 65
225 775 75 75
331 887 80 85 85
442 993 93

Đắk Lắk - 25/06/24

0123456789
5680
6431
42
9793
6813
2093
765
3965
5185
3475
2075
8925
3185
4375
9967
9687
3608
2269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
00
200N
536
400N
6934
3344
8596
1TR
3803
3TR
25945
31024
39470
85099
80650
56972
25968
10TR
26567
73526
15TR
06958
30TR
95846
2TỶ
599625

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 18/06/24

003 00 558 50
1667 68
225 26 24 770 72
334 36 8
446 45 44 999 96

Đắk Lắk - 18/06/24

0123456789
00
9470
0650
6972
3803
6934
3344
1024
5945
9625
536
8596
3526
5846
6567
5968
6958
5099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
22
200N
083
400N
5650
3657
8432
1TR
5479
3TR
57376
70968
10096
56801
30901
04964
85011
10TR
58717
02040
15TR
06679
30TR
80758
2TỶ
116270

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 11/06/24

001 01 558 50 57
117 11 668 64
222 770 79 76 79
332 883
440 996

Đắk Lắk - 11/06/24

0123456789
5650
2040
6270
6801
0901
5011
22
8432
083
4964
7376
0096
3657
8717
0968
0758
5479
6679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
77
200N
106
400N
7773
1915
9448
1TR
6753
3TR
90777
35605
53423
75844
29003
26769
33286
10TR
88041
55375
15TR
18390
30TR
54852
2TỶ
103914

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 04/06/24

005 03 06 552 53
114 15 669
223 775 77 73 77
3886
441 44 48 990

Đắk Lắk - 04/06/24

0123456789
8390
8041
4852
7773
6753
3423
9003
5844
3914
1915
5605
5375
106
3286
77
0777
9448
6769

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL