In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Hòa Bình
Số ĐT: 0633 511 147 - 0633 511 148
11 Tăng Bạt Hổ - P1 - Đà Lạt - Lâm Đồng
ĐLVS: 79
Số ĐT: 0938 586 482
3/19 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đại Lý Vé Số Phát Thành
Số ĐT: 093 706 9939
272A Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thanh. HCM
  • ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Đang chờ xổ số Đắk Lắk lúc 17:10': 27/07/2021. Còn 13:30:20 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
43
200N
208
400N
2209
1464
5491
1TR
8154
3TR
63903
98195
22618
51109
78722
32851
73208
10TR
59470
90275
15TR
41214
30TR
95264
2TỶ
734881

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 20/07/21

003 09 08 09 08 551 54
114 18 664 64
222 770 75
3881
443 995 91

Đắk Lắk - 20/07/21

0123456789
9470
5491
2851
4881
8722
43
3903
1464
8154
1214
5264
8195
0275
208
2618
3208
2209
1109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
16
200N
241
400N
1751
2047
8005
1TR
7697
3TR
87768
43969
98613
87796
02130
68080
62252
10TR
93569
55934
15TR
25708
30TR
67715
2TỶ
680712

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 13/07/21

008 05 552 51
112 15 13 16 669 68 69
27
334 30 880
447 41 996 97

Đắk Lắk - 13/07/21

0123456789
2130
8080
241
1751
2252
0712
8613
5934
8005
7715
16
7796
2047
7697
7768
5708
3969
3569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
57
200N
949
400N
2527
1478
5887
1TR
3393
3TR
24995
90192
62651
82590
62104
49248
44169
10TR
98662
08784
15TR
18434
30TR
98104
2TỶ
874814

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 06/07/21

004 04 551 57
114 662 69
227 778
334 884 87
448 49 995 92 90 93

Đắk Lắk - 06/07/21

0123456789
2590
2651
0192
8662
3393
2104
8784
8434
8104
4814
4995
57
2527
5887
1478
9248
949
4169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
99
200N
053
400N
3690
0876
7998
1TR
7577
3TR
49492
04013
59961
72883
22619
25327
28855
10TR
49033
79759
15TR
57209
30TR
16165
2TỶ
089482

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 29/06/21

009 559 55 53
113 19 665 61
227 777 76
333 882 83
4992 90 98 99

Đắk Lắk - 29/06/21

0123456789
3690
9961
9492
9482
053
4013
2883
9033
8855
6165
0876
7577
5327
7998
99
2619
9759
7209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
43
200N
291
400N
3526
1442
9180
1TR
8062
3TR
24831
29694
76237
07040
44943
37265
92208
10TR
46248
05735
15TR
77100
30TR
81057
2TỶ
012181

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 22/06/21

000 08 557
1665 62
226 7
335 31 37 881 80
448 40 43 42 43 994 91

Đắk Lắk - 22/06/21

0123456789
9180
7040
7100
291
4831
2181
1442
8062
43
4943
9694
7265
5735
3526
6237
1057
2208
6248
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
66
200N
133
400N
3264
4096
5049
1TR
9548
3TR
68705
62571
22433
16291
32750
19362
48679
10TR
86483
45324
15TR
81672
30TR
71604
2TỶ
966871

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 15/06/21

004 05 550
1662 64 66
224 771 72 71 79
333 33 883
448 49 991 96

Đắk Lắk - 15/06/21

0123456789
2750
2571
6291
6871
9362
1672
133
2433
6483
3264
5324
1604
8705
66
4096
9548
5049
8679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
94
200N
477
400N
1834
3445
3036
1TR
9429
3TR
32613
60272
68358
51590
96784
15376
38197
10TR
73962
55768
15TR
47920
30TR
61177
2TỶ
447843

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 08/06/21

0558
113 662 68
220 29 777 72 76 77
334 36 884
443 45 990 97 94

Đắk Lắk - 08/06/21

0123456789
1590
7920
0272
3962
2613
7843
94
1834
6784
3445
3036
5376
477
8197
1177
8358
5768
9429
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL