In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Xổ số Đắk Lắk mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
91
200N
799
400N
8027
7543
9092
1TR
9939
3TR
04299
92896
24136
57773
05324
07055
20988
10TR
18114
26988
15TR
13484
30TR
78221
2TỶ
613334

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 29/11/22

0555
114 6
221 24 27 773
334 36 39 884 88 88
443 999 96 92 99 91

Đắk Lắk - 29/11/22

0123456789
91
8221
9092
7543
7773
5324
8114
3484
3334
7055
2896
4136
8027
0988
6988
799
9939
4299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
55
200N
040
400N
3200
5229
5619
1TR
1596
3TR
75547
33259
40690
97097
84140
10132
41750
10TR
27147
98278
15TR
76520
30TR
82066
2TỶ
000057

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 22/11/22

000 557 59 50 55
119 666
220 29 778
332 8
447 47 40 40 990 97 96

Đắk Lắk - 22/11/22

0123456789
040
3200
0690
4140
1750
6520
0132
55
1596
2066
5547
7097
7147
0057
8278
5229
5619
3259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
22
200N
141
400N
5103
0422
8466
1TR
4456
3TR
43806
39251
31606
46182
94473
04757
01417
10TR
56433
28154
15TR
98317
30TR
55423
2TỶ
139769

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 15/11/22

006 06 03 554 51 57 56
117 17 669 66
223 22 22 773
333 882
441 9

Đắk Lắk - 15/11/22

0123456789
141
9251
22
0422
6182
5103
4473
6433
5423
8154
8466
4456
3806
1606
4757
1417
8317
9769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
32
200N
576
400N
0645
0192
5557
1TR
4888
3TR
99700
20525
99418
93814
01507
63177
10426
10TR
20720
11235
15TR
43318
30TR
84385
2TỶ
302654

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 08/11/22

000 07 554 57
118 18 14 6
220 25 26 777 76
335 32 885 88
445 992

Đắk Lắk - 08/11/22

0123456789
9700
0720
32
0192
3814
2654
0645
0525
1235
4385
576
0426
5557
1507
3177
4888
9418
3318
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
40
200N
295
400N
0805
1848
5059
1TR
3904
3TR
13082
57195
76848
01396
38122
66914
75411
10TR
94191
91269
15TR
90608
30TR
15665
2TỶ
944259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 01/11/22

008 04 05 559 59
114 11 665 69
222 7
3882
448 48 40 991 95 96 95

Đắk Lắk - 01/11/22

0123456789
40
5411
4191
3082
8122
3904
6914
295
0805
7195
5665
1396
1848
6848
0608
5059
1269
4259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
37
200N
660
400N
8475
1755
4063
1TR
9896
3TR
85713
28383
51744
19930
50394
32260
27272
10TR
61464
08638
15TR
56532
30TR
66075
2TỶ
494560

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 25/10/22

0555
113 660 64 60 63 60
2775 72 75
332 38 30 37 883
444 994 96

Đắk Lắk - 25/10/22

0123456789
660
9930
2260
4560
7272
6532
4063
5713
8383
1744
0394
1464
8475
1755
6075
9896
37
8638
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
48
200N
665
400N
1732
4014
0524
1TR
1747
3TR
30732
24218
69489
76706
00023
75978
18627
10TR
29487
39785
15TR
52449
30TR
81860
2TỶ
852173

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 18/10/22

006 5
118 14 660 65
223 27 24 773 78
332 32 887 85 89
449 47 48 9

Đắk Lắk - 18/10/22

0123456789
1860
1732
0732
0023
2173
4014
0524
665
9785
6706
1747
8627
9487
48
4218
5978
9489
2449
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL