In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Xổ số Đắk Lắk mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 05/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
09
200N
632
400N
0807
4060
0447
1TR
9254
3TR
13942
92313
71213
59410
01952
46603
80004
10TR
03975
25896
15TR
30424
30TR
41133
2TỶ
612861

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 28/06/22

003 04 07 09 552 54
113 13 10 661 60
224 775
333 32 8
442 47 996

Đắk Lắk - 28/06/22

0123456789
4060
9410
2861
632
3942
1952
2313
1213
6603
1133
9254
0004
0424
3975
5896
0807
0447
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
81
200N
548
400N
2639
3023
8139
1TR
8698
3TR
87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205
10TR
67527
72397
15TR
87585
30TR
45308
2TỶ
022690

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 21/06/22

008 05 558 55
1669
227 23 7
339 39 885 81
447 48 990 97 99 99 98

Đắk Lắk - 21/06/22

0123456789
2690
81
3023
7255
5205
7585
7647
7527
2397
548
8698
2258
5308
2639
8139
7999
2199
1869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
17
200N
013
400N
1962
0233
6845
1TR
1185
3TR
41693
91989
72794
40183
10492
06720
80440
10TR
32871
08597
15TR
80867
30TR
97602
2TỶ
782690

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 14/06/22

002 5
113 17 667 62
220 771
333 889 83 85
440 45 990 97 93 94 92

Đắk Lắk - 14/06/22

0123456789
6720
0440
2690
2871
1962
0492
7602
013
0233
1693
0183
2794
6845
1185
17
8597
0867
1989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
78
200N
513
400N
0509
7490
7247
1TR
4470
3TR
12303
19152
10019
63667
20658
06718
08478
10TR
14457
18458
15TR
97324
30TR
17343
2TỶ
351704

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 07/06/22

004 03 09 557 58 52 58
119 18 13 667
224 778 70 78
38
443 47 990

Đắk Lắk - 07/06/22

0123456789
7490
4470
9152
513
2303
7343
7324
1704
7247
3667
4457
78
0658
6718
8478
8458
0509
0019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
44
200N
041
400N
1370
7517
3899
1TR
4638
3TR
16576
71625
89765
96525
66773
07340
52680
10TR
43634
94910
15TR
76826
30TR
83054
2TỶ
549979

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 31/05/22

0554
110 17 665
226 25 25 779 76 73 70
334 38 880
440 41 44 999

Đắk Lắk - 31/05/22

0123456789
1370
7340
2680
4910
041
6773
44
3634
3054
1625
9765
6525
6576
6826
7517
4638
3899
9979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
46
200N
732
400N
5280
6952
5551
1TR
9255
3TR
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
10TR
01798
47578
15TR
56421
30TR
34250
2TỶ
076502

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 24/05/22

002 02 04 550 51 55 52 51
16
221 778 75 74
330 32 880
446 998 95

Đắk Lắk - 24/05/22

0123456789
5280
8230
4250
5551
8751
6421
732
6952
6102
6502
5904
4674
9255
9095
4075
46
1798
7578
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
60
200N
834
400N
0890
8166
7656
1TR
2083
3TR
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
10TR
85615
22703
15TR
69454
30TR
91676
2TỶ
211683

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 17/05/22

003 554 54 56
115 12 666 66 60
2776 71
335 34 883 89 83
4999 90

Đắk Lắk - 17/05/22

0123456789
60
0890
6371
7212
2083
2703
1683
834
1554
9454
0435
5615
8166
7656
2066
1676
9189
8399
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL