In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đại Tài
Số ĐT: 01219 033 998
425 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Ngọc Oanh
Số ĐT: 01663 216 947
1090 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thiện Phước
Số ĐT: 01686 202 068
272 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk

Đang chờ xổ số Đắk Lắk lúc 17:10': 16/10/2018. Còn 14:17:43 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
86
200N
224
400N
7286
4794
7311
1TR
8459
3TR
42036
87438
73435
39561
66961
39442
00961
10TR
81588
71707
15TR
26064
30TR
85567
2TỶ
558873

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 09/10/18

007 559
111 667 64 61 61 61
224 773
336 38 35 888 86 86
442 994

Đắk Lắk - 09/10/18

0123456789
7311
9561
6961
0961
9442
8873
224
4794
6064
3435
86
7286
2036
1707
5567
7438
1588
8459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
77
200N
254
400N
8391
2922
4163
1TR
0206
3TR
35535
88955
47795
33848
40826
13149
73476
10TR
43968
06729
15TR
05068
30TR
83665
2TỶ
062190

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 02/10/18

006 555 54
1665 68 68 63
229 26 22 776 77
335 8
448 49 990 95 91

Đắk Lắk - 02/10/18

0123456789
2190
8391
2922
4163
254
5535
8955
7795
3665
0206
0826
3476
77
3848
3968
5068
3149
6729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
92
200N
081
400N
7712
4099
0900
1TR
9871
3TR
42910
80922
35391
77282
34876
00413
60715
10TR
64471
58546
15TR
71027
30TR
22289
2TỶ
600061

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 25/09/18

000 5
110 13 15 12 661
227 22 771 76 71
3889 82 81
446 991 99 92

Đắk Lắk - 25/09/18

0123456789
0900
2910
081
9871
5391
4471
0061
92
7712
0922
7282
0413
0715
4876
8546
1027
4099
2289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
18
200N
938
400N
4524
2193
9080
1TR
2389
3TR
09328
16693
74547
09402
84001
31806
77453
10TR
72913
60136
15TR
23493
30TR
78812
2TỶ
892645

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 18/09/18

002 01 06 553
112 13 18 6
228 24 7
336 38 889 80
445 47 993 93 93

Đắk Lắk - 18/09/18

0123456789
9080
4001
9402
8812
2193
6693
7453
2913
3493
4524
2645
1806
0136
4547
18
938
9328
2389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
75
200N
902
400N
4325
8965
0579
1TR
1198
3TR
88298
27749
79391
84124
23108
87019
26794
10TR
96253
49904
15TR
72011
30TR
82954
2TỶ
413480

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 11/09/18

004 08 02 554 53
111 19 665
224 25 779 75
3880
449 998 91 94 98

Đắk Lắk - 11/09/18

0123456789
3480
9391
2011
902
6253
4124
6794
9904
2954
75
4325
8965
1198
8298
3108
0579
7749
7019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
23
200N
575
400N
7505
5151
9996
1TR
0815
3TR
62235
31311
88400
41841
58405
75478
54370
10TR
88087
38850
15TR
72688
30TR
16220
2TỶ
042191

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 04/09/18

000 05 05 550 51
111 15 6
220 23 778 70 75
335 888 87
441 991 96

Đắk Lắk - 04/09/18

0123456789
8400
4370
8850
6220
5151
1311
1841
2191
23
575
7505
0815
2235
8405
9996
8087
5478
2688
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
58
200N
940
400N
1610
2940
1093
1TR
9308
3TR
33931
82704
88481
46264
27842
77131
08609
10TR
65415
73790
15TR
25394
30TR
50668
2TỶ
198536

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 28/08/18

004 09 08 558
115 10 668 64
27
336 31 31 881
442 40 40 994 90 93

Đắk Lắk - 28/08/18

0123456789
940
1610
2940
3790
3931
8481
7131
7842
1093
2704
6264
5394
5415
8536
58
9308
0668
8609
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL