In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum

Đang chờ xổ số Kon Tum lúc 17:10': 02/04/2023. Còn 00:13:01 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
28
200N
072
400N
4534
5825
6344
1TR
1575
3TR
20978
56085
71524
16679
31717
06719
70433
10TR
76929
00078
15TR
16633
30TR
99704
2TỶ
579113

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 26/03/23

004 5
113 17 19 6
229 24 25 28 778 78 79 75 72
333 33 34 885
444 9

Kon Tum - 26/03/23

0123456789
072
0433
6633
9113
4534
6344
1524
9704
5825
1575
6085
1717
28
0978
0078
6679
6719
6929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
85
200N
760
400N
3191
9694
9184
1TR
3427
3TR
07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122
10TR
83688
10809
15TR
78169
30TR
70560
2TỶ
560105

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 19/03/23

005 09 02 555
115 660 69 60
229 22 27 779
3888 84 85
443 991 94

Kon Tum - 19/03/23

0123456789
760
0560
3191
9202
4122
7743
9694
9184
85
6255
7415
0105
3427
3688
5079
2629
0809
8169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
80
200N
802
400N
9478
7149
2729
1TR
5845
3TR
40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591
10TR
59838
74744
15TR
34266
30TR
31590
2TỶ
077717

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 12/03/23

002 556 56
117 666 62 68
220 29 778
338 880
444 45 49 990 90 91

Kon Tum - 12/03/23

0123456789
80
2420
6590
1590
2591
802
7862
4744
5845
0056
7156
4266
7717
9478
9868
9838
7149
2729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
17
200N
114
400N
5057
9274
9839
1TR
1898
3TR
93471
01661
48829
52776
29107
22678
51513
10TR
15842
74809
15TR
30370
30TR
57745
2TỶ
212286

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 05/03/23

009 07 557
113 14 17 661
229 770 71 76 78 74
339 886
445 42 998

Kon Tum - 05/03/23

0123456789
0370
3471
1661
5842
1513
114
9274
7745
2776
2286
17
5057
9107
1898
2678
9839
8829
4809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
21
200N
284
400N
5445
7559
9325
1TR
6063
3TR
39304
71672
90830
55613
66238
93450
64047
10TR
45177
94359
15TR
51095
30TR
01101
2TỶ
656755

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 26/02/23

001 04 555 59 50 59
113 663
225 21 777 72
330 38 884
447 45 995

Kon Tum - 26/02/23

0123456789
0830
3450
21
1101
1672
6063
5613
284
9304
5445
9325
1095
6755
4047
5177
6238
7559
4359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
11
200N
377
400N
8423
3027
3810
1TR
3561
3TR
25660
44927
56823
71429
13898
06161
42134
10TR
46619
93380
15TR
46235
30TR
11862
2TỶ
345318

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 19/02/23

05
118 19 10 11 662 60 61 61
227 23 29 23 27 777
335 34 880
4998

Kon Tum - 19/02/23

0123456789
3810
5660
3380
11
3561
6161
1862
8423
6823
2134
6235
377
3027
4927
3898
5318
1429
6619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
27
200N
932
400N
7503
5727
9228
1TR
6491
3TR
64191
50841
46472
32207
44139
72664
18487
10TR
86372
62359
15TR
78787
30TR
02073
2TỶ
946810

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 12/02/23

007 03 559
110 664
227 28 27 773 72 72
339 32 887 87
441 991 91

Kon Tum - 12/02/23

0123456789
6810
6491
4191
0841
932
6472
6372
7503
2073
2664
27
5727
2207
8487
8787
9228
4139
2359
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL