In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum

Xổ số Kon Tum mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
41
200N
413
400N
0855
7113
0549
1TR
9322
3TR
07932
96012
68113
20803
24289
74705
66368
10TR
82657
81492
15TR
48096
30TR
11610
2TỶ
086145

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 16/01/22

003 05 557 55
110 12 13 13 13 668
222 7
332 889
445 49 41 996 92

Kon Tum - 16/01/22

0123456789
1610
41
9322
7932
6012
1492
413
7113
8113
0803
0855
4705
6145
8096
2657
6368
0549
4289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
27
200N
043
400N
4455
9309
4922
1TR
8570
3TR
80026
76626
55482
95434
50228
18508
92839
10TR
47702
70381
15TR
98609
30TR
92208
2TỶ
556433

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 09/01/22

008 09 02 08 09 555
16
226 26 28 22 27 770
333 34 39 881 82
443 9

Kon Tum - 09/01/22

0123456789
8570
0381
4922
5482
7702
043
6433
5434
4455
0026
6626
27
0228
8508
2208
9309
2839
8609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
70
200N
479
400N
8868
1226
6977
1TR
5618
3TR
00458
44311
45727
85026
83489
96018
64219
10TR
62063
14306
15TR
24103
30TR
75098
2TỶ
920866

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 02/01/22

003 06 558
111 18 19 18 666 63 68
227 26 26 777 79 70
3889
4998

Kon Tum - 02/01/22

0123456789
70
4311
2063
4103
1226
5026
4306
0866
6977
5727
8868
5618
0458
6018
5098
479
3489
4219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
98
200N
912
400N
7923
0553
2737
1TR
6077
3TR
07993
26311
61491
25447
80450
13915
29649
10TR
29924
90783
15TR
20201
30TR
34381
2TỶ
678976

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 26/12/21

001 550 53
111 15 12 6
224 23 776 77
337 881 83
447 49 993 91 98

Kon Tum - 26/12/21

0123456789
0450
6311
1491
0201
4381
912
7923
0553
7993
0783
9924
3915
8976
2737
6077
5447
98
9649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
75
200N
123
400N
3248
5516
5573
1TR
9703
3TR
21126
17010
93784
23959
94334
18095
20238
10TR
96832
38536
15TR
87747
30TR
32007
2TỶ
355904

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 19/12/21

004 07 03 559
110 16 6
226 23 773 75
332 36 34 38 884
447 48 995

Kon Tum - 19/12/21

0123456789
7010
6832
123
5573
9703
3784
4334
5904
75
8095
5516
1126
8536
7747
2007
3248
0238
3959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
13
200N
793
400N
0691
5058
7030
1TR
9619
3TR
12838
62980
91120
90686
28597
83099
25451
10TR
25125
15207
15TR
17385
30TR
47024
2TỶ
651163

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 12/12/21

007 551 58
119 13 663
224 25 20 7
338 30 885 80 86
4997 99 91 93

Kon Tum - 12/12/21

0123456789
7030
2980
1120
0691
5451
13
793
1163
7024
5125
7385
0686
8597
5207
5058
2838
9619
3099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
66
200N
720
400N
1980
5610
2001
1TR
4356
3TR
09167
07560
62136
36473
23085
19479
19222
10TR
19540
74714
15TR
87552
30TR
46240
2TỶ
642066

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 05/12/21

001 552 56
114 10 666 67 60 66
222 20 773 79
336 885 80
440 40 9

Kon Tum - 05/12/21

0123456789
720
1980
5610
7560
9540
6240
2001
9222
7552
6473
4714
3085
66
4356
2136
2066
9167
9479
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL