In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum

Xổ số Kon Tum mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 08/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
46
200N
105
400N
0123
6417
3535
1TR
5411
3TR
82073
95940
39894
36842
46621
51903
15594
10TR
77334
25044
15TR
75749
30TR
57908
2TỶ
836329

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 01/10/23

008 03 05 5
111 17 6
229 21 23 773
334 35 8
449 44 40 42 46 994 94

Kon Tum - 01/10/23

0123456789
5940
5411
6621
6842
0123
2073
1903
9894
5594
7334
5044
105
3535
46
6417
7908
5749
6329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
63
200N
616
400N
8577
7377
0001
1TR
0364
3TR
90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370
10TR
72731
23697
15TR
95855
30TR
65110
2TỶ
848314

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 24/09/23

004 01 555 52 59
114 10 16 664 63
2770 77 77
331 37 31 8
440 997

Kon Tum - 24/09/23

0123456789
7140
2370
5110
0001
1431
2731
1552
63
0364
0604
8314
5855
616
8577
7377
0637
3697
9959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
06
200N
606
400N
8903
3533
7844
1TR
7558
3TR
70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875
10TR
42661
04833
15TR
02030
30TR
36506
2TỶ
179674

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 17/09/23

006 04 03 06 06 558
1661
225 20 774 75 75
330 33 36 33 885
444 9

Kon Tum - 17/09/23

0123456789
2220
2030
2661
8903
3533
4833
7844
6004
9674
0285
5025
5975
2875
06
606
2336
6506
7558
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
34
200N
115
400N
8561
6810
9211
1TR
7442
3TR
03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274
10TR
77292
36754
15TR
22605
30TR
99027
2TỶ
643539

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 10/09/23

005 07 554
110 11 15 664 64 61
227 28 772 74
339 38 34 8
442 992

Kon Tum - 10/09/23

0123456789
6810
8561
9211
7442
2872
7292
34
3364
9064
1274
6754
115
2605
9507
9027
6938
1028
3539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
10
200N
649
400N
3684
8712
8169
1TR
6810
3TR
45846
17234
96951
68335
32312
96714
99832
10TR
86811
67224
15TR
55648
30TR
32200
2TỶ
274909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 03/09/23

009 00 551
111 12 14 10 12 10 669
224 7
334 35 32 884
448 46 49 9

Kon Tum - 03/09/23

0123456789
10
6810
2200
6951
6811
8712
2312
9832
3684
7234
6714
7224
8335
5846
5648
649
8169
4909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
73
200N
629
400N
9104
8228
0153
1TR
5556
3TR
65395
81517
03965
59854
20357
37741
39048
10TR
37443
21915
15TR
57460
30TR
97224
2TỶ
650472

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 27/08/23

004 554 57 56 53
115 17 660 65
224 28 29 772 73
38
443 41 48 995

Kon Tum - 27/08/23

0123456789
7460
7741
0472
73
0153
7443
9104
9854
7224
5395
3965
1915
5556
1517
0357
8228
9048
629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
73
200N
951
400N
7628
1160
7906
1TR
1153
3TR
72889
22383
01494
73198
66578
49759
27185
10TR
11039
31779
15TR
40120
30TR
16275
2TỶ
368137

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 20/08/23

006 559 53 51
1660
220 28 775 79 78 73
337 39 889 83 85
4994 98

Kon Tum - 20/08/23

0123456789
1160
0120
951
73
1153
2383
1494
7185
6275
7906
8137
7628
3198
6578
2889
9759
1039
1779
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL