In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đại Tài
Số ĐT: 01219 033 998
425 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐLVS: Thiên Kim
Số ĐT: 0906 848186
246/2 Đường nhà thờ Búng , P. An Thạnh , Tx . Thuận An , Bình Dương

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum

Xổ số Kon Tum mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/01/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
12
200N
568
400N
6478
1681
7613
1TR
0252
3TR
60430
60671
87886
14061
92776
48001
59487
10TR
02723
12227
15TR
72658
30TR
97187
2TỶ
326448

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 17/01/21

001 558 52
113 12 661 68
223 27 771 76 78
330 887 86 87 81
448 9

Kon Tum - 17/01/21

0123456789
0430
1681
0671
4061
8001
12
0252
7613
2723
7886
2776
9487
2227
7187
568
6478
2658
6448
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
97
200N
896
400N
9217
3863
7261
1TR
3116
3TR
53319
74400
23403
66799
16471
18230
51818
10TR
12052
62770
15TR
21750
30TR
56142
2TỶ
702122

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 10/01/21

000 03 550 52
119 18 16 17 663 61
222 770 71
330 8
442 999 96 97

Kon Tum - 10/01/21

0123456789
4400
8230
2770
1750
7261
6471
2052
6142
2122
3863
3403
896
3116
97
9217
1818
3319
6799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
26
200N
292
400N
2199
4923
9328
1TR
9324
3TR
65968
33093
67288
64559
91933
12933
31868
10TR
12520
58630
15TR
80306
30TR
86405
2TỶ
638720

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 03/01/21

005 06 559
1668 68
220 20 24 23 28 26 7
330 33 33 888
4993 99 92

Kon Tum - 03/01/21

0123456789
2520
8630
8720
292
4923
3093
1933
2933
9324
6405
26
0306
9328
5968
7288
1868
2199
4559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
24
200N
989
400N
4985
9774
2967
1TR
0286
3TR
53714
49993
29061
84726
80375
65988
59838
10TR
03940
46891
15TR
31729
30TR
08326
2TỶ
198200

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 27/12/20

000 5
114 661 67
226 29 26 24 775 74
338 888 86 85 89
440 991 93

Kon Tum - 27/12/20

0123456789
3940
8200
9061
6891
9993
24
9774
3714
4985
0375
0286
4726
8326
2967
5988
9838
989
1729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
28
200N
285
400N
0065
7364
3974
1TR
3434
3TR
49184
34159
13482
38124
06301
82962
32686
10TR
08084
24423
15TR
12174
30TR
06098
2TỶ
674389

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 20/12/20

001 559
1662 65 64
223 24 28 774 74
334 889 84 84 82 86 85
4998

Kon Tum - 20/12/20

0123456789
6301
3482
2962
4423
7364
3974
3434
9184
8124
8084
2174
285
0065
2686
28
6098
4159
4389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
02
200N
985
400N
9108
6065
0439
1TR
2862
3TR
39393
89950
93273
22461
78690
19111
64814
10TR
54395
03368
15TR
28583
30TR
51825
2TỶ
841275

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 13/12/20

008 02 550
111 14 668 61 62 65
225 775 73
339 883 85
4995 93 90

Kon Tum - 13/12/20

0123456789
9950
8690
2461
9111
02
2862
9393
3273
8583
4814
985
6065
4395
1825
1275
9108
3368
0439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
08
200N
228
400N
9488
5214
9865
1TR
8359
3TR
16559
63339
90010
42526
11928
17054
73119
10TR
73930
65650
15TR
17113
30TR
60457
2TỶ
503196

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 06/12/20

008 557 50 59 54 59
113 10 19 14 665
226 28 28 7
330 39 888
4996

Kon Tum - 06/12/20

0123456789
0010
3930
5650
7113
5214
7054
9865
2526
3196
0457
08
228
9488
1928
8359
6559
3339
3119
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL