In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum

Xổ số Kon Tum mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 04/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
70
200N
047
400N
2969
1403
3901
1TR
4840
3TR
73706
81174
99003
84829
73882
94580
28568
10TR
16209
14332
15TR
06214
30TR
24415
2TỶ
236392

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 27/11/22

009 06 03 03 01 5
115 14 668 69
229 774 70
332 882 80
440 47 992

Kon Tum - 27/11/22

0123456789
70
4840
4580
3901
3882
4332
6392
1403
9003
1174
6214
4415
3706
047
8568
2969
4829
6209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
74
200N
486
400N
0728
8421
8842
1TR
0430
3TR
44761
79613
45621
33107
40717
47673
60056
10TR
91409
05126
15TR
80804
30TR
32116
2TỶ
828475

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 20/11/22

004 09 07 556
116 13 17 661
226 21 28 21 775 73 74
330 886
442 9

Kon Tum - 20/11/22

0123456789
0430
8421
4761
5621
8842
9613
7673
74
0804
8475
486
0056
5126
2116
3107
0717
0728
1409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
91
200N
481
400N
6963
6259
6443
1TR
8857
3TR
03905
45355
84111
60891
81954
32980
76021
10TR
26151
92888
15TR
54671
30TR
37548
2TỶ
519859

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 13/11/22

005 559 51 55 54 57 59
111 663
221 771
3888 80 81
448 43 991 91

Kon Tum - 13/11/22

0123456789
2980
91
481
4111
0891
6021
6151
4671
6963
6443
1954
3905
5355
8857
2888
7548
6259
9859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
46
200N
417
400N
5162
1472
7982
1TR
2142
3TR
61204
28224
46475
47240
12067
46819
84674
10TR
36441
38138
15TR
32389
30TR
42161
2TỶ
338264

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 06/11/22

004 5
119 17 664 61 67 62
224 775 74 72
338 889 82
441 40 42 46 9

Kon Tum - 06/11/22

0123456789
7240
6441
2161
5162
1472
7982
2142
1204
8224
4674
8264
6475
46
417
2067
8138
6819
2389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
13
200N
978
400N
7225
3208
7928
1TR
2229
3TR
88936
49890
14895
70726
00618
88761
42976
10TR
38744
17996
15TR
95122
30TR
20651
2TỶ
447591

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 30/10/22

008 551
118 13 661
222 26 29 25 28 776 78
336 8
444 991 96 90 95

Kon Tum - 30/10/22

0123456789
9890
8761
0651
7591
5122
13
8744
7225
4895
8936
0726
2976
7996
978
3208
7928
0618
2229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
15
200N
387
400N
0800
3009
5474
1TR
5155
3TR
16493
68991
61634
32500
74483
69097
04928
10TR
11218
74391
15TR
19241
30TR
82099
2TỶ
271859

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 23/10/22

000 00 09 559 55
118 15 6
228 774
334 883 87
441 999 91 93 91 97

Kon Tum - 23/10/22

0123456789
0800
2500
8991
4391
9241
6493
4483
5474
1634
15
5155
387
9097
4928
1218
3009
2099
1859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
29
200N
744
400N
8958
4514
9017
1TR
6045
3TR
56544
36595
98343
49334
63787
44173
59498
10TR
20668
53241
15TR
56724
30TR
45108
2TỶ
222143

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 16/10/22

008 558
114 17 668
224 29 773
334 887
443 41 44 43 45 44 995 98

Kon Tum - 16/10/22

0123456789
3241
8343
4173
2143
744
4514
6544
9334
6724
6045
6595
9017
3787
8958
9498
0668
5108
29
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL