In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum

Xổ số Kon Tum mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 14/04/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
80
200N
449
400N
0345
6068
0997
1TR
5106
3TR
50498
43038
06035
49303
15632
17220
49190
10TR
94461
01794
15TR
93930
30TR
17006
2TỶ
608750

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 07/04/24

006 03 06 550
1661 68
220 7
330 38 35 32 880
445 49 994 98 90 97

Kon Tum - 07/04/24

0123456789
80
7220
9190
3930
8750
4461
5632
9303
1794
0345
6035
5106
7006
0997
6068
0498
3038
449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
12
200N
860
400N
6020
0915
3245
1TR
9948
3TR
81926
22695
75582
86774
23470
88836
60882
10TR
89502
90713
15TR
17483
30TR
23776
2TỶ
155156

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 31/03/24

002 556
113 15 12 660
226 20 776 74 70
336 883 82 82
448 45 995

Kon Tum - 31/03/24

0123456789
860
6020
3470
12
5582
0882
9502
0713
7483
6774
0915
3245
2695
1926
8836
3776
5156
9948
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
90
200N
185
400N
6619
9069
2962
1TR
4338
3TR
45533
86478
11262
31447
66697
13738
80928
10TR
00466
11259
15TR
94522
30TR
62035
2TỶ
266187

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 24/03/24

0559
119 666 62 69 62
222 28 778
335 33 38 38 887 85
447 997 90

Kon Tum - 24/03/24

0123456789
90
2962
1262
4522
5533
185
2035
0466
1447
6697
6187
4338
6478
3738
0928
6619
9069
1259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
02
200N
236
400N
7273
8514
3055
1TR
1050
3TR
87668
27966
61035
82176
50231
30979
97639
10TR
30413
42427
15TR
94571
30TR
31080
2TỶ
649696

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 17/03/24

002 550 55
113 14 668 66
227 771 76 79 73
335 31 39 36 880
4996

Kon Tum - 17/03/24

0123456789
1050
1080
0231
4571
02
7273
0413
8514
3055
1035
236
7966
2176
9696
2427
7668
0979
7639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
98
200N
614
400N
3542
3760
7662
1TR
6754
3TR
38416
19765
81304
37080
73735
73139
77775
10TR
47136
49772
15TR
04924
30TR
86304
2TỶ
638893

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 10/03/24

004 04 554
116 14 665 60 62
224 772 75
336 35 39 880
442 993 98

Kon Tum - 10/03/24

0123456789
3760
7080
3542
7662
9772
8893
614
6754
1304
4924
6304
9765
3735
7775
8416
7136
98
3139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
05
200N
212
400N
1221
0255
4646
1TR
7261
3TR
14249
86804
42119
03761
72831
04189
61076
10TR
22203
29354
15TR
50618
30TR
10126
2TỶ
471041

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 03/03/24

003 04 05 554 55
118 19 12 661 61
226 21 776
331 889
441 49 46 9

Kon Tum - 03/03/24

0123456789
1221
7261
3761
2831
1041
212
2203
6804
9354
05
0255
4646
1076
0126
0618
4249
2119
4189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
54
200N
178
400N
8443
6586
4792
1TR
6410
3TR
99599
41578
96857
15087
16282
30247
58564
10TR
84909
96619
15TR
11035
30TR
08116
2TỶ
045153

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 25/02/24

009 553 57 54
116 19 10 664
2778 78
335 887 82 86
447 43 999 92

Kon Tum - 25/02/24

0123456789
6410
4792
6282
8443
5153
54
8564
1035
6586
8116
6857
5087
0247
178
1578
9599
4909
6619

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL