In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ năm

Còn 12:28:28 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 4-3-12-5-8-1QV
46638
G.Nhất
89412
G.Nhì
72737
87756
G.Ba
57974
99595
91718
18521
91484
48820
G.Tư
4595
0551
1782
4512
G.Năm
9965
8258
5690
5901
9239
9036
G.Sáu
312
881
528
G.Bảy
28
88
04
08

Hà Nội - 13/01/22

0123456789
8820
5690
8521
0551
5901
881
9412
1782
4512
312
7974
1484
04
9595
4595
9965
7756
9036
2737
1718
8258
528
28
88
08
6638
9239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 9QM-2QM-15QM-3QM-10QM-7QM
98437
G.Nhất
25100
G.Nhì
22368
37271
G.Ba
88300
09721
07843
60532
26375
91059
G.Tư
8338
0498
7206
4444
G.Năm
8135
6179
9356
3436
8678
8451
G.Sáu
783
240
946
G.Bảy
95
72
77
30

Hà Nội - 06/01/22

0123456789
5100
8300
240
30
7271
9721
8451
0532
72
7843
783
4444
6375
8135
95
7206
9356
3436
946
77
8437
2368
8338
0498
8678
1059
6179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 12QD-5QD-2QD-13QD-9QD-14QD
62033
G.Nhất
86170
G.Nhì
66387
22954
G.Ba
85860
64501
10758
01578
50933
41644
G.Tư
8191
6435
2915
1993
G.Năm
2678
3667
6402
8797
4676
9669
G.Sáu
874
050
826
G.Bảy
45
02
57
35

Hà Nội - 30/12/21

0123456789
6170
5860
050
4501
8191
6402
02
0933
1993
2033
2954
1644
874
6435
2915
45
35
4676
826
6387
3667
8797
57
0758
1578
2678
9669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 2PV-12PV-10PV-4PV-1PV-3PV
78708
G.Nhất
39168
G.Nhì
13761
89105
G.Ba
23621
29580
54680
14680
37600
55979
G.Tư
5511
2514
4271
7273
G.Năm
8798
5224
0699
1721
1017
9385
G.Sáu
787
277
958
G.Bảy
05
63
34
77

Hà Nội - 23/12/21

0123456789
9580
4680
4680
7600
3761
3621
5511
4271
1721
7273
63
2514
5224
34
9105
9385
05
1017
787
277
77
9168
8798
958
8708
5979
0699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 12PM-8PM-13PM-14PM-6PM-1PM
43032
G.Nhất
62190
G.Nhì
86553
39034
G.Ba
88164
08915
88997
73970
71091
22920
G.Tư
2383
1532
7872
0168
G.Năm
9479
4217
0408
9817
5963
3325
G.Sáu
311
015
241
G.Bảy
29
11
67
26

Hà Nội - 16/12/21

0123456789
2190
3970
2920
1091
311
241
11
1532
7872
3032
6553
2383
5963
9034
8164
8915
3325
015
26
8997
4217
9817
67
0168
0408
9479
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 8PD-1PD-14PD-11PD-2PD-9PD
34346
G.Nhất
19051
G.Nhì
87023
83795
G.Ba
78220
36843
65736
45773
96380
44961
G.Tư
8855
5668
0894
9875
G.Năm
2049
4800
4733
6292
7887
1521
G.Sáu
188
852
248
G.Bảy
24
12
49
33

Hà Nội - 09/12/21

0123456789
8220
6380
4800
9051
4961
1521
6292
852
12
7023
6843
5773
4733
33
0894
24
3795
8855
9875
5736
4346
7887
5668
188
248
2049
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 5NV-11NV-8NV-3NV-4NV-9NV
27587
G.Nhất
50645
G.Nhì
79067
60923
G.Ba
63031
28146
15696
99312
65915
66228
G.Tư
6734
2387
1842
6165
G.Năm
1141
0302
0383
9206
9080
7792
G.Sáu
402
014
250
G.Bảy
00
25
56
21

Hà Nội - 02/12/21

0123456789
9080
250
00
3031
1141
21
9312
1842
0302
7792
402
0923
0383
6734
014
0645
5915
6165
25
8146
5696
9206
56
9067
2387
7587
6228
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL