In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ năm

Còn 13:33:56 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 3-1-11-2-8-18-7-17GE
75996
G.Nhất
04902
G.Nhì
25318
92214
G.Ba
52253
61070
38643
84891
18913
13077
G.Tư
6533
5487
5262
6897
G.Năm
0336
4573
1078
5865
1877
6361
G.Sáu
858
380
829
G.Bảy
07
87
48
81

Hà Nội - 24/11/22

0123456789
1070
380
4891
6361
81
4902
5262
2253
8643
8913
6533
4573
2214
5865
0336
5996
3077
5487
6897
1877
07
87
5318
1078
858
48
829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 9-1-4-2-10-8GP
05776
G.Nhất
49100
G.Nhì
70349
63260
G.Ba
03748
53195
55751
50581
47510
45326
G.Tư
7831
5315
1200
5855
G.Năm
6879
2316
2395
2324
0407
8819
G.Sáu
108
898
166
G.Bảy
97
50
75
99

Hà Nội - 17/11/22

0123456789
9100
3260
7510
1200
50
5751
0581
7831
2324
3195
5315
5855
2395
75
5326
2316
166
5776
0407
97
3748
108
898
0349
6879
8819
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 4-1-3-8-2-11GZ
71610
G.Nhất
89551
G.Nhì
25825
57592
G.Ba
04061
27766
63457
55406
80996
71332
G.Tư
4220
8664
4267
0323
G.Năm
1489
4707
5990
1175
9767
6607
G.Sáu
536
385
828
G.Bảy
32
64
98
25

Hà Nội - 10/11/22

0123456789
4220
5990
1610
9551
4061
7592
1332
32
0323
8664
64
5825
1175
385
25
7766
5406
0996
536
3457
4267
4707
9767
6607
828
98
1489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 6-9-2-10-5-4FH
66819
G.Nhất
58970
G.Nhì
81233
87337
G.Ba
67364
85138
96320
49873
10652
89668
G.Tư
8394
8830
8457
0320
G.Năm
3125
3132
4645
4147
8339
8043
G.Sáu
111
430
454
G.Bảy
22
57
54
16

Hà Nội - 03/11/22

0123456789
8970
6320
8830
0320
430
111
0652
3132
22
1233
9873
8043
7364
8394
454
54
3125
4645
16
7337
8457
4147
57
5138
9668
8339
6819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 7-1-10-2-4-13FR
89604
G.Nhất
91323
G.Nhì
51578
25475
G.Ba
42317
79129
02129
03015
38854
64855
G.Tư
0405
1015
0053
2692
G.Năm
7045
0058
5559
3807
9109
1859
G.Sáu
276
593
588
G.Bảy
21
70
40
99

Hà Nội - 27/10/22

0123456789
70
40
21
2692
1323
0053
593
8854
9604
5475
3015
4855
0405
1015
7045
276
2317
3807
1578
0058
588
9129
2129
5559
9109
1859
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 2-13-3-14-8-6FZ
27465
G.Nhất
33685
G.Nhì
53025
07718
G.Ba
77719
50004
40691
31858
54368
81032
G.Tư
8755
4276
8212
5294
G.Năm
3670
4516
1189
0214
4497
1524
G.Sáu
577
678
548
G.Bảy
09
16
75
67

Hà Nội - 20/10/22

0123456789
3670
0691
1032
8212
0004
5294
0214
1524
3685
3025
8755
75
7465
4276
4516
16
4497
577
67
7718
1858
4368
678
548
7719
1189
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 8-13-2-9-7-15EH
65353
G.Nhất
92369
G.Nhì
24020
84825
G.Ba
50821
32359
74870
12430
78783
40433
G.Tư
1468
2242
7310
2723
G.Năm
5142
2564
9296
2065
6641
7512
G.Sáu
873
047
216
G.Bảy
96
07
60
69

Hà Nội - 13/10/22

0123456789
4020
4870
2430
7310
60
0821
6641
2242
5142
7512
8783
0433
2723
873
5353
2564
4825
2065
9296
216
96
047
07
1468
2369
2359
69
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL