In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ năm

Còn 06:37:20 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 3-14-9-8-12-2ZH
97140
G.Nhất
07147
G.Nhì
89901
84392
G.Ba
86800
57912
74223
94248
74106
50119
G.Tư
3005
6816
9954
5078
G.Năm
3441
1081
5171
2533
2246
1650
G.Sáu
797
282
710
G.Bảy
01
99
42
70

Hà Nội - 23/06/22

0123456789
6800
1650
710
70
7140
9901
3441
1081
5171
01
4392
7912
282
42
4223
2533
9954
3005
4106
6816
2246
7147
797
4248
5078
0119
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 6-4-12-11-5-1ZA
90524
G.Nhất
87917
G.Nhì
80177
80924
G.Ba
76198
62872
84149
19176
88686
93528
G.Tư
9904
6186
6774
8110
G.Năm
0830
7162
7529
1436
1953
3189
G.Sáu
099
448
985
G.Bảy
07
50
64
87

Hà Nội - 16/06/22

0123456789
8110
0830
50
2872
7162
1953
0924
9904
6774
64
0524
985
9176
8686
6186
1436
7917
0177
07
87
6198
3528
448
4149
7529
3189
099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 14-5-9-4-1-15YR
08181
G.Nhất
31938
G.Nhì
54758
94628
G.Ba
81130
06008
64761
24949
27851
38592
G.Tư
1300
5204
8673
1860
G.Năm
9956
8343
9800
2523
9821
4600
G.Sáu
896
227
329
G.Bảy
45
60
10
91

Hà Nội - 09/06/22

0123456789
1130
1300
1860
9800
4600
60
10
4761
7851
9821
91
8181
8592
8673
8343
2523
5204
45
9956
896
227
1938
4758
4628
6008
4949
329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 10-13-3-15-1-9YH
51768
G.Nhất
40463
G.Nhì
20261
32549
G.Ba
55485
75696
81344
25884
48194
19999
G.Tư
8408
6602
9896
9529
G.Năm
6199
5370
1283
9090
8034
2240
G.Sáu
332
925
570
G.Bảy
73
13
82
55

Hà Nội - 02/06/22

0123456789
5370
9090
2240
570
0261
6602
332
82
0463
1283
73
13
1344
5884
8194
8034
5485
925
55
5696
9896
8408
1768
2549
9999
9529
6199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 7-6-8-10-11-1YA
41717
G.Nhất
95585
G.Nhì
58093
91750
G.Ba
87740
81446
96330
95650
41883
98877
G.Tư
3427
2316
6061
2559
G.Năm
4921
3419
1820
2593
0493
7193
G.Sáu
296
454
735
G.Bảy
57
13
63
47

Hà Nội - 26/05/22

0123456789
1750
7740
6330
5650
1820
6061
4921
8093
1883
2593
0493
7193
13
63
454
5585
735
1446
2316
296
8877
3427
57
47
1717
2559
3419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 9-13-2-7-12-14XR
49968
G.Nhất
89976
G.Nhì
98236
01110
G.Ba
64466
55492
25276
76607
20023
86611
G.Tư
4653
0404
1264
3776
G.Năm
4814
3489
9545
9481
8206
7286
G.Sáu
045
986
854
G.Bảy
04
71
25
50

Hà Nội - 19/05/22

0123456789
1110
50
6611
9481
71
5492
0023
4653
0404
1264
4814
854
04
9545
045
25
9976
8236
4466
5276
3776
8206
7286
986
6607
9968
3489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 7-13-15-9-5-12XH
55065
G.Nhất
85044
G.Nhì
34956
54359
G.Ba
61190
18390
05295
62798
29903
41839
G.Tư
5958
6226
4290
1313
G.Năm
5375
8444
7146
5378
1853
0501
G.Sáu
192
025
435
G.Bảy
31
33
39
51

Hà Nội - 12/05/22

0123456789
1190
8390
4290
0501
31
51
192
9903
1313
1853
33
5044
8444
5295
5375
025
435
5065
4956
6226
7146
2798
5958
5378
4359
1839
39
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL