In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ năm

Còn 01:14:48 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 9-14-13-1-11-2-6-10 KN
69356
G.Nhất
22552
G.Nhì
35140
15293
G.Ba
35010
28133
33342
65578
74436
57981
G.Tư
4851
2761
8993
3587
G.Năm
6909
2693
2363
1750
3328
7628
G.Sáu
753
388
635
G.Bảy
73
80
42
86

Hà Nội - 11/04/24

0123456789
5140
5010
1750
80
7981
4851
2761
2552
3342
42
5293
8133
8993
2693
2363
753
73
635
4436
86
9356
3587
5578
3328
7628
388
6909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 4-7-17-6-1-11-19-13 KD
69389
G.Nhất
34052
G.Nhì
48091
95190
G.Ba
28642
87265
12540
99128
22291
24399
G.Tư
6903
4457
3278
6776
G.Năm
4578
6228
5858
0611
4540
7296
G.Sáu
788
031
386
G.Bảy
01
42
65
89

Hà Nội - 04/04/24

0123456789
5190
2540
4540
8091
2291
0611
031
01
4052
8642
42
6903
7265
65
6776
7296
386
4457
9128
3278
4578
6228
5858
788
4399
89
9389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 6-20-3-18-12-10-16-7 HV
49879
G.Nhất
61196
G.Nhì
55813
26560
G.Ba
66628
39458
53044
66883
94985
04961
G.Tư
0689
1252
7970
1626
G.Năm
4095
9503
8586
7026
3491
4985
G.Sáu
800
015
450
G.Bảy
07
82
98
90

Hà Nội - 28/03/24

0123456789
6560
7970
800
450
90
4961
3491
1252
82
5813
6883
9503
3044
4985
4095
4985
015
1196
1626
8586
7026
07
6628
9458
98
0689
9879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 12-2-6-4-14-5-8-18 HN
81866
G.Nhất
15018
G.Nhì
97738
52425
G.Ba
46984
39393
23620
45649
07779
32333
G.Tư
6001
7698
5879
5739
G.Năm
2820
0426
8268
4363
6007
2889
G.Sáu
843
426
191
G.Bảy
87
13
52
56

Hà Nội - 21/03/24

0123456789
3620
2820
6001
191
52
9393
2333
4363
843
13
6984
2425
0426
426
56
1866
6007
87
5018
7738
7698
8268
5649
7779
5879
5739
2889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 5-3-1-4-16-2-12-8 HD
69169
G.Nhất
64118
G.Nhì
47084
42711
G.Ba
63859
14728
77445
27949
64742
81409
G.Tư
9407
4489
0999
1759
G.Năm
4014
9727
1414
9057
2299
3594
G.Sáu
630
802
403
G.Bảy
03
64
94
72

Hà Nội - 14/03/24

0123456789
630
2711
4742
802
72
403
03
7084
4014
1414
3594
64
94
7445
9407
9727
9057
4118
4728
3859
7949
1409
4489
0999
1759
2299
9169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 15-6-2-9-1-14-5-7 GV
03047
G.Nhất
58941
G.Nhì
47442
56737
G.Ba
55967
75948
24885
07736
02093
56900
G.Tư
7490
0152
5300
7005
G.Năm
8175
5037
6867
7425
8500
7138
G.Sáu
385
939
306
G.Bảy
33
86
49
82

Hà Nội - 07/03/24

0123456789
6900
7490
5300
8500
8941
7442
0152
82
2093
33
4885
7005
8175
7425
385
7736
306
86
6737
5967
5037
6867
3047
5948
7138
939
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 2-13-12-1-10-20-9-14 GN
39648
G.Nhất
89254
G.Nhì
83310
67194
G.Ba
17553
16513
90168
81966
67408
22446
G.Tư
2546
1126
7889
3202
G.Năm
8654
2727
2819
4960
8883
8030
G.Sáu
429
531
092
G.Bảy
28
92
23
99

Hà Nội - 29/02/24

0123456789
3310
4960
8030
531
3202
092
92
7553
6513
8883
23
9254
7194
8654
1966
2446
2546
1126
2727
0168
7408
28
9648
7889
2819
429
99

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL