In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ hai

Còn 09:03:36 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 3-2-10-15-13-8VL
72615
G.Nhất
73596
G.Nhì
29471
16196
G.Ba
13165
43789
59867
86590
66461
38341
G.Tư
8590
7894
7401
6477
G.Năm
4560
1221
7202
7931
7306
9952
G.Sáu
802
683
737
G.Bảy
61
76
39
36

Hà Nội - 31/07/23

0123456789
6590
8590
4560
9471
6461
8341
7401
1221
7931
61
7202
9952
802
683
7894
3165
2615
3596
6196
7306
76
36
9867
6477
737
3789
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 2-5-6-1-7-15VT
62442
G.Nhất
52306
G.Nhì
49059
47882
G.Ba
75962
13190
68936
80179
23389
25237
G.Tư
6004
4666
5453
1852
G.Năm
8379
2922
7226
0034
1830
3352
G.Sáu
090
997
005
G.Bảy
18
56
74
97

Hà Nội - 24/07/23

0123456789
3190
1830
090
7882
5962
1852
2922
3352
2442
5453
6004
0034
74
005
2306
8936
4666
7226
56
5237
997
97
18
9059
0179
3389
8379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 11-2-14-7-10-1UC
22406
G.Nhất
98378
G.Nhì
62092
98895
G.Ba
44175
08093
41093
00278
02310
43490
G.Tư
4322
0613
1804
8560
G.Năm
7791
2461
4860
6652
4403
8973
G.Sáu
244
786
983
G.Bảy
48
95
89
64

Hà Nội - 17/07/23

0123456789
2310
3490
8560
4860
7791
2461
2092
4322
6652
8093
1093
0613
4403
8973
983
1804
244
64
8895
4175
95
786
2406
8378
0278
48
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 13-3-4-9-8-6UL
58222
G.Nhất
29421
G.Nhì
46895
15004
G.Ba
27829
66516
36514
41484
54733
23111
G.Tư
7367
9549
3143
0457
G.Năm
1272
6107
0431
2411
4662
9170
G.Sáu
888
290
934
G.Bảy
87
34
51
72

Hà Nội - 10/07/23

0123456789
9170
290
9421
3111
0431
2411
51
1272
4662
72
8222
4733
3143
5004
6514
1484
934
34
6895
6516
7367
0457
6107
87
888
7829
9549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 13-10-5-7-15-11UT
96894
G.Nhất
03260
G.Nhì
17064
71834
G.Ba
86082
55306
22767
85062
06138
27224
G.Tư
6983
2670
2483
7136
G.Năm
7354
5524
1596
1151
3202
4001
G.Sáu
005
551
305
G.Bảy
49
08
10
05

Hà Nội - 03/07/23

0123456789
3260
2670
10
1151
4001
551
6082
5062
3202
6983
2483
7064
1834
7224
7354
5524
6894
005
305
05
5306
7136
1596
2767
6138
08
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 2-14-12-13-5-15TC
03493
G.Nhất
78387
G.Nhì
81896
44142
G.Ba
05378
90969
81654
54779
28751
19230
G.Tư
3278
6555
1402
1499
G.Năm
2550
5069
9460
9828
3893
9571
G.Sáu
595
405
877
G.Bảy
57
28
21
82

Hà Nội - 26/06/23

0123456789
9230
2550
9460
8751
9571
21
4142
1402
82
3893
3493
1654
6555
595
405
1896
8387
877
57
5378
3278
9828
28
0969
4779
1499
5069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 1-2-15-14-9-12TL
59915
G.Nhất
92664
G.Nhì
15899
32550
G.Ba
52470
29461
86414
90623
25179
91571
G.Tư
3463
9199
3287
6446
G.Năm
6391
0051
9358
8456
2066
6852
G.Sáu
633
901
624
G.Bảy
84
71
31
96

Hà Nội - 19/06/23

0123456789
2550
2470
9461
1571
6391
0051
901
71
31
6852
0623
3463
633
2664
6414
624
84
9915
6446
8456
2066
96
3287
9358
5899
5179
9199
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL