In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước

Xổ số Bình Phước mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 1K3
100N
18
200N
384
400N
5847
9723
4684
1TR
6468
3TR
23306
89692
47638
63010
30436
20871
44764
10TR
93470
13079
15TR
80245
30TR
91434
2TỶ
021784

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 15/01/22

006 5
110 18 664 68
223 770 79 71
334 38 36 884 84 84
445 47 992

Bình Phước - 15/01/22

0123456789
3010
3470
0871
9692
9723
384
4684
4764
1434
1784
0245
3306
0436
5847
18
6468
7638
3079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 1K2
100N
61
200N
636
400N
2560
5042
6629
1TR
4561
3TR
16429
28671
85267
41203
74119
06415
06168
10TR
72411
00263
15TR
23400
30TR
10289
2TỶ
123449

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 08/01/22

000 03 5
111 19 15 663 67 68 61 60 61
229 29 771
336 889
449 42 9

Bình Phước - 08/01/22

0123456789
2560
3400
61
4561
8671
2411
5042
1203
0263
6415
636
5267
6168
6629
6429
4119
0289
3449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 1K1N22
100N
11
200N
772
400N
6231
7782
6140
1TR
2283
3TR
12119
45481
14115
07362
81779
54109
29585
10TR
71043
75612
15TR
08091
30TR
48262
2TỶ
110449

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 01/01/22

009 5
112 19 15 11 662 62
2779 72
331 881 85 83 82
449 43 40 991

Bình Phước - 01/01/22

0123456789
6140
11
6231
5481
8091
772
7782
7362
5612
8262
2283
1043
4115
9585
2119
1779
4109
0449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 12K4
100N
13
200N
452
400N
1748
5932
0041
1TR
5186
3TR
02519
81852
53445
06023
46357
69721
11140
10TR
12257
71858
15TR
26999
30TR
35228
2TỶ
565398

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 25/12/21

0557 58 52 57 52
119 13 6
228 23 21 7
332 886
445 40 48 41 998 99

Bình Phước - 25/12/21

0123456789
1140
0041
9721
452
5932
1852
13
6023
3445
5186
6357
2257
1748
1858
5228
5398
2519
6999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 12K3
100N
53
200N
735
400N
5806
1633
9272
1TR
2019
3TR
43746
76112
80021
49854
38239
65608
02023
10TR
93056
33398
15TR
81355
30TR
05170
2TỶ
605091

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 18/12/21

008 06 555 56 54 53
112 19 6
221 23 770 72
339 33 35 8
446 991 98

Bình Phước - 18/12/21

0123456789
5170
0021
5091
9272
6112
53
1633
2023
9854
735
1355
5806
3746
3056
5608
3398
2019
8239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 12K2
100N
94
200N
767
400N
1358
2714
4238
1TR
6860
3TR
66596
51519
04904
85699
78920
63083
68712
10TR
10007
30332
15TR
77564
30TR
73077
2TỶ
658796

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 11/12/21

007 04 558
119 12 14 664 60 67
220 777
332 38 883
4996 96 99 94

Bình Phước - 11/12/21

0123456789
6860
8920
8712
0332
3083
94
2714
4904
7564
6596
8796
767
0007
3077
1358
4238
1519
5699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 12K1
100N
29
200N
886
400N
1615
6973
0345
1TR
6432
3TR
88105
27241
05843
55782
94724
41472
33097
10TR
86488
25660
15TR
08636
30TR
52723
2TỶ
595167

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 04/12/21

005 5
115 667 60
223 24 29 772 73
336 32 888 82 86
441 43 45 997

Bình Phước - 04/12/21

0123456789
5660
7241
6432
5782
1472
6973
5843
2723
4724
1615
0345
8105
886
8636
3097
5167
6488
29
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL