In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước

Xổ số Bình Phước mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K4N22
100N
77
200N
703
400N
6994
0780
3398
1TR
7590
3TR
70300
07281
30982
29800
19572
76657
23592
10TR
62377
15872
15TR
58530
30TR
70753
2TỶ
057234

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 25/06/22

000 00 03 553 57
16
2777 72 72 77
334 30 881 82 80
4992 90 94 98

Bình Phước - 25/06/22

0123456789
0780
7590
0300
9800
8530
7281
0982
9572
3592
5872
703
0753
6994
7234
77
6657
2377
3398
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K3N22
100N
65
200N
619
400N
2742
3928
6135
1TR
0470
3TR
02549
19067
38418
11664
60235
29398
10962
10TR
20296
43792
15TR
12195
30TR
13736
2TỶ
321950

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 18/06/22

0550
118 19 667 64 62 65
228 770
336 35 35 8
449 42 995 96 92 98

Bình Phước - 18/06/22

0123456789
0470
1950
2742
0962
3792
1664
65
6135
0235
2195
0296
3736
9067
3928
8418
9398
619
2549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K2N22
100N
11
200N
926
400N
6020
2979
3520
1TR
6517
3TR
95056
25412
00834
25704
13058
27012
49985
10TR
20954
83374
15TR
00668
30TR
24691
2TỶ
702051

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 11/06/22

004 551 54 56 58
112 12 17 11 668
220 20 26 774 79
334 885
4991

Bình Phước - 11/06/22

0123456789
6020
3520
11
4691
2051
5412
7012
0834
5704
0954
3374
9985
926
5056
6517
3058
0668
2979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K1N22
100N
95
200N
336
400N
6181
3622
6882
1TR
2175
3TR
64677
23938
51595
10470
66990
06720
37777
10TR
67328
13658
15TR
52931
30TR
03977
2TỶ
189852

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 04/06/22

0552 58
16
228 20 22 777 77 70 77 75
331 38 36 881 82
4995 90 95

Bình Phước - 04/06/22

0123456789
0470
6990
6720
6181
2931
3622
6882
9852
95
2175
1595
336
4677
7777
3977
3938
7328
3658
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K4N22
100N
95
200N
391
400N
2614
7741
8075
1TR
5180
3TR
63915
86314
59020
02716
67994
60513
10815
10TR
48669
40011
15TR
18428
30TR
81863
2TỶ
977422

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 28/05/22

05
111 15 14 16 13 15 14 663 69
222 28 20 775
3880
441 994 91 95

Bình Phước - 28/05/22

0123456789
5180
9020
391
7741
0011
7422
0513
1863
2614
6314
7994
95
8075
3915
0815
2716
8428
8669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K3N22
100N
84
200N
768
400N
4252
5769
2999
1TR
9910
3TR
94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340
10TR
15534
61150
15TR
67872
30TR
41495
2TỶ
426566

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 21/05/22

0550 52
110 666 60 68 66 69 68
228 772 79
334 884
441 40 995 99

Bình Phước - 21/05/22

0123456789
9910
2360
0340
1150
4341
4252
7872
84
5534
1495
2566
6566
768
8928
0468
5769
2999
8379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K2N22
100N
03
200N
330
400N
6179
3117
1309
1TR
2198
3TR
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
10TR
25252
48798
15TR
72733
30TR
05230
2TỶ
765353

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 14/05/22

009 03 553 52 52 55
117 667 62
225 778 79
330 33 30 887
4998 98

Bình Phước - 14/05/22

0123456789
330
5230
8462
6652
5252
03
2733
5353
5625
3855
3117
2567
2687
2198
5978
8798
6179
1309
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL