In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: 79
Số ĐT: 0938 586 482
3/19 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: 79
Số ĐT: 0939 886 841
1314 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Minh Chính - P.1
Số ĐT: 0908 692 397
467 Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Số Đỏ
Số ĐT: 0909 932 052
562 Lê Văn Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
  • ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước

Xổ số Bình Phước mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/10/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 7K1
100N
63
200N
241
400N
4253
3635
9478
1TR
6662
3TR
52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912
10TR
98082
96851
15TR
63039
30TR
17334
2TỶ
664013

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 03/07/21

0551 53 53
113 13 15 13 12 12 663 62 63
2778
334 39 35 882
441 9

Bình Phước - 03/07/21

0123456789
241
6851
6662
9612
5912
8082
63
4253
2713
6063
3913
9853
4013
7334
3635
6715
9478
3039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K4
100N
38
200N
004
400N
1461
7442
1521
1TR
2613
3TR
40012
53460
18742
70385
12351
10359
45235
10TR
15069
72056
15TR
43942
30TR
48740
2TỶ
028654

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 26/06/21

004 554 56 51 59
112 13 669 60 61
221 7
335 38 885
440 42 42 42 9

Bình Phước - 26/06/21

0123456789
3460
8740
1461
1521
2351
7442
0012
8742
3942
2613
004
8654
0385
5235
2056
38
0359
5069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K3
100N
29
200N
966
400N
1155
0777
7460
1TR
3622
3TR
56260
95113
29316
40693
97861
62886
88431
10TR
97845
49922
15TR
43622
30TR
21722
2TỶ
887162

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 19/06/21

0555
113 16 662 60 61 60 66
222 22 22 22 29 777
331 886
445 993

Bình Phước - 19/06/21

0123456789
7460
6260
7861
8431
3622
9922
3622
1722
7162
5113
0693
1155
7845
966
9316
2886
0777
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K2
100N
54
200N
495
400N
4771
2237
9051
1TR
4543
3TR
01366
40992
44197
90048
93668
80898
80276
10TR
84433
24545
15TR
33884
30TR
85886
2TỶ
836475

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 12/06/21

0551 54
1666 68
2775 76 71
333 37 886 84
445 48 43 992 97 98 95

Bình Phước - 12/06/21

0123456789
4771
9051
0992
4543
4433
54
3884
495
4545
6475
1366
0276
5886
2237
4197
0048
3668
0898
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K1
100N
70
200N
603
400N
5140
4787
0829
1TR
9934
3TR
95618
33439
02963
82748
22513
49916
39204
10TR
20366
25273
15TR
18041
30TR
33814
2TỶ
386226

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 05/06/21

004 03 5
114 18 13 16 666 63
226 29 773 70
339 34 887
441 48 40 9

Bình Phước - 05/06/21

0123456789
70
5140
8041
603
2963
2513
5273
9934
9204
3814
9916
0366
6226
4787
5618
2748
0829
3439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K5
100N
98
200N
798
400N
9104
1135
0669
1TR
0885
3TR
13937
87688
35940
91344
29897
66059
50759
10TR
50475
57941
15TR
59459
30TR
22407
2TỶ
227246

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 29/05/21

007 04 559 59 59
1669
2775
337 35 888 85
446 41 40 44 997 98 98

Bình Phước - 29/05/21

0123456789
5940
7941
9104
1344
1135
0885
0475
7246
3937
9897
2407
98
798
7688
0669
6059
0759
9459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K4
100N
60
200N
744
400N
4825
4797
3170
1TR
2151
3TR
33992
60497
47535
65503
48785
76422
20600
10TR
33437
77296
15TR
86439
30TR
35282
2TỶ
361481

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 22/05/21

003 00 551
1660
222 25 770
339 37 35 881 82 85
444 996 92 97 97

Bình Phước - 22/05/21

0123456789
60
3170
0600
2151
1481
3992
6422
5282
5503
744
4825
7535
8785
7296
4797
0497
3437
6439
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL