In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước

Xổ số Bình Phước mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/07/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 7K3N24
100N
55
200N
852
400N
3901
2262
8248
1TR
1509
3TR
34564
15486
66570
99448
04654
57024
27416
10TR
58550
89888
15TR
63906
30TR
42743
2TỶ
771469

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 20/07/24

006 09 01 550 54 52 55
116 669 64 62
224 770
3888 86
443 48 48 9

Bình Phước - 20/07/24

0123456789
6570
8550
3901
852
2262
2743
4564
4654
7024
55
5486
7416
3906
8248
9448
9888
1509
1469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 7K2N24
100N
10
200N
738
400N
2586
0863
2468
1TR
5438
3TR
82566
37155
34838
20532
84797
23324
89392
10TR
96079
39790
15TR
39056
30TR
67117
2TỶ
781035

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 13/07/24

0556 55
117 10 666 63 68
224 779
335 38 32 38 38 886
4990 97 92

Bình Phước - 13/07/24

0123456789
10
9790
0532
9392
0863
3324
7155
1035
2586
2566
9056
4797
7117
738
2468
5438
4838
6079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 7K1N24
100N
87
200N
018
400N
6049
6095
2885
1TR
1859
3TR
04634
88821
15458
41152
52034
15341
89987
10TR
45570
23808
15TR
26565
30TR
92924
2TỶ
645393

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 06/07/24

008 558 52 59
118 665
224 21 770
334 34 887 85 87
441 49 993 95

Bình Phước - 06/07/24

0123456789
5570
8821
5341
1152
5393
4634
2034
2924
6095
2885
6565
87
9987
018
5458
3808
6049
1859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K5N24
100N
33
200N
129
400N
5762
0735
5389
1TR
9477
3TR
18027
42537
92782
46109
08524
19335
23333
10TR
84934
94816
15TR
21613
30TR
18309
2TỶ
151637

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 29/06/24

009 09 5
113 16 662
227 24 29 777
337 34 37 35 33 35 33 882 89
49

Bình Phước - 29/06/24

0123456789
5762
2782
33
3333
1613
8524
4934
0735
9335
4816
9477
8027
2537
1637
129
5389
6109
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K4N24
100N
45
200N
105
400N
3702
2440
6799
1TR
8031
3TR
00183
83497
84876
92329
74341
78524
17638
10TR
58773
35280
15TR
99975
30TR
21219
2TỶ
361140

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 22/06/24

002 05 5
119 6
229 24 775 73 76
338 31 880 83
440 41 40 45 997 99

Bình Phước - 22/06/24

0123456789
2440
5280
1140
8031
4341
3702
0183
8773
8524
45
105
9975
4876
3497
7638
6799
2329
1219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K3N24
100N
96
200N
719
400N
9470
4795
5496
1TR
5517
3TR
37121
33731
10247
06863
38661
74017
08698
10TR
23510
90083
15TR
49255
30TR
28535
2TỶ
464697

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 15/06/24

0555
110 17 17 19 663 61
221 770
335 31 883
447 997 98 95 96 96

Bình Phước - 15/06/24

0123456789
9470
3510
7121
3731
8661
6863
0083
4795
9255
8535
96
5496
5517
0247
4017
4697
8698
719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K2N24
100N
42
200N
124
400N
0000
8149
5358
1TR
7506
3TR
56411
62265
40437
70304
93506
35464
94673
10TR
62347
90820
15TR
38602
30TR
52962
2TỶ
070194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 08/06/24

002 04 06 06 00 558
111 662 65 64
220 24 773
337 8
447 49 42 994

Bình Phước - 08/06/24

0123456789
0000
0820
6411
42
8602
2962
4673
124
0304
5464
0194
2265
7506
3506
0437
2347
5358
8149

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL