In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước

Xổ số Bình Phước mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 03/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 11K4
100N
03
200N
889
400N
2951
5799
3120
1TR
4381
3TR
84100
60467
80768
42951
88853
80610
70352
10TR
57628
10952
15TR
46107
30TR
48394
2TỶ
286806

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 26/11/22

006 07 00 03 552 51 53 52 51
110 667 68
228 20 7
3881 89
4994 99

Bình Phước - 26/11/22

0123456789
3120
4100
0610
2951
4381
2951
0352
0952
03
8853
8394
6806
0467
6107
0768
7628
889
5799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 11K3
100N
85
200N
320
400N
3368
7610
2873
1TR
2519
3TR
93804
54060
98371
53721
44033
25866
59432
10TR
70884
76651
15TR
51194
30TR
63490
2TỶ
871939

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 19/11/22

004 551
119 10 660 66 68
221 20 771 73
339 33 32 884 85
4990 94

Bình Phước - 19/11/22

0123456789
320
7610
4060
3490
8371
3721
6651
9432
2873
4033
3804
0884
1194
85
5866
3368
2519
1939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 11K2
100N
47
200N
314
400N
3928
6200
6577
1TR
7077
3TR
60699
58917
49562
12872
20672
93591
42767
10TR
43198
27022
15TR
60098
30TR
10041
2TỶ
893855

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 12/11/22

000 555
117 14 662 67
222 28 772 72 77 77
38
441 47 998 98 99 91

Bình Phước - 12/11/22

0123456789
6200
3591
0041
9562
2872
0672
7022
314
3855
47
6577
7077
8917
2767
3928
3198
0098
0699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 11K1
100N
43
200N
484
400N
5183
8900
2995
1TR
8670
3TR
89712
77100
63181
48406
41338
98311
29426
10TR
77067
40966
15TR
49673
30TR
23078
2TỶ
271021

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 05/11/22

000 06 00 5
112 11 667 66
221 26 778 73 70
338 881 83 84
443 995

Bình Phước - 05/11/22

0123456789
8900
8670
7100
3181
8311
1021
9712
43
5183
9673
484
2995
8406
9426
0966
7067
1338
3078
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 10K5
100N
79
200N
064
400N
9711
4788
6930
1TR
3768
3TR
18219
30682
84470
96503
32477
45068
60000
10TR
45396
84914
15TR
26463
30TR
48635
2TỶ
258792

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 29/10/22

003 00 5
114 19 11 663 68 68 64
2770 77 79
335 30 882 88
4992 96

Bình Phước - 29/10/22

0123456789
6930
4470
0000
9711
0682
8792
6503
6463
064
4914
8635
5396
2477
4788
3768
5068
79
8219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 10K4
100N
78
200N
452
400N
9804
4167
1418
1TR
0665
3TR
93797
16086
97744
76159
80798
64673
58853
10TR
61866
24940
15TR
52773
30TR
68170
2TỶ
908475

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 22/10/22

004 559 53 52
118 666 65 67
2775 70 73 73 78
3886
440 44 997 98

Bình Phước - 22/10/22

0123456789
4940
8170
452
4673
8853
2773
9804
7744
0665
8475
6086
1866
4167
3797
78
1418
0798
6159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 10K3
100N
22
200N
076
400N
0099
1602
2507
1TR
1401
3TR
87761
94085
51633
19575
11277
41777
52188
10TR
03860
03159
15TR
72723
30TR
20773
2TỶ
002556

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 15/10/22

001 02 07 556 59
1660 61
223 22 773 75 77 77 76
333 885 88
4999

Bình Phước - 15/10/22

0123456789
3860
1401
7761
22
1602
1633
2723
0773
4085
9575
076
2556
2507
1277
1777
2188
0099
3159
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL