In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định

Xổ số Nam Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 12-9-2-4-15-1ZL
36768
G.Nhất
38794
G.Nhì
13490
72677
G.Ba
15066
24443
15882
26308
82699
79139
G.Tư
8918
1645
3051
9154
G.Năm
4385
7752
6154
5354
3336
1651
G.Sáu
939
933
878
G.Bảy
78
43
25
84

Nam Định - 25/06/22

0123456789
3490
3051
1651
5882
7752
4443
933
43
8794
9154
6154
5354
84
1645
4385
25
5066
3336
2677
6308
8918
878
78
6768
2699
9139
939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 10-11-4-8-12-2ZC
87190
G.Nhất
21110
G.Nhì
89033
05612
G.Ba
40604
22974
97388
32375
29525
47990
G.Tư
3021
6272
2712
6064
G.Năm
6803
8396
9069
9128
0880
9176
G.Sáu
765
095
944
G.Bảy
18
50
32
13

Nam Định - 18/06/22

0123456789
1110
7990
0880
50
7190
3021
5612
6272
2712
32
9033
6803
13
0604
2974
6064
944
2375
9525
765
095
8396
9176
7388
9128
18
9069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 4-6-14-5-1-11YT
29224
G.Nhất
20766
G.Nhì
20025
62589
G.Ba
86559
46901
74366
31423
06027
62203
G.Tư
5922
5175
1079
1042
G.Năm
4227
5014
5099
4763
3227
4269
G.Sáu
570
449
342
G.Bảy
32
06
33
55

Nam Định - 11/06/22

0123456789
570
6901
5922
1042
342
32
1423
2203
4763
33
5014
9224
0025
5175
55
0766
4366
06
6027
4227
3227
2589
6559
1079
5099
4269
449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 2-1-5-11-8-7YL
60832
G.Nhất
30058
G.Nhì
63129
67653
G.Ba
30448
14577
57334
18196
03418
21125
G.Tư
2962
4394
7219
8466
G.Năm
5178
9011
2444
4487
3398
1365
G.Sáu
500
161
485
G.Bảy
03
68
87
42

Nam Định - 04/06/22

0123456789
500
9011
161
2962
42
0832
7653
03
7334
4394
2444
1125
1365
485
8196
8466
4577
4487
87
0058
0448
3418
5178
3398
68
3129
7219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 10-3-1-15-11-4YC
57318
G.Nhất
86313
G.Nhì
52292
77476
G.Ba
75688
25120
57019
90657
67823
68014
G.Tư
8907
9773
4469
8369
G.Năm
2517
9153
1007
3430
9241
8362
G.Sáu
719
640
292
G.Bảy
63
53
39
59

Nam Định - 28/05/22

0123456789
5120
3430
640
9241
2292
8362
292
6313
7823
9773
9153
63
53
8014
7476
0657
8907
2517
1007
5688
7318
7019
4469
8369
719
39
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 11-6-2-8-3-5XT
85198
G.Nhất
20830
G.Nhì
08364
24874
G.Ba
09500
00837
14233
78831
28309
86212
G.Tư
3330
1999
6180
1527
G.Năm
4238
3344
7589
6327
8058
4791
G.Sáu
559
193
047
G.Bảy
53
64
13
80

Nam Định - 21/05/22

0123456789
0830
9500
3330
6180
80
8831
4791
6212
4233
193
53
13
8364
4874
3344
64
0837
1527
6327
047
4238
8058
5198
8309
1999
7589
559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 15-10-11-2-6-7XL
30775
G.Nhất
08368
G.Nhì
69632
67521
G.Ba
75571
94533
83453
76996
31087
18091
G.Tư
9005
8609
0221
4118
G.Năm
0731
1769
3270
3088
5179
8847
G.Sáu
585
536
357
G.Bảy
05
74
08
52

Nam Định - 14/05/22

0123456789
3270
7521
5571
8091
0221
0731
9632
52
4533
3453
74
9005
585
05
0775
6996
536
1087
8847
357
8368
4118
3088
08
8609
1769
5179
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL