In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định

Xổ số Nam Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 14-9-11-15-2-10QY
20222
G.Nhất
22217
G.Nhì
31826
17040
G.Ba
39391
25127
54893
33552
39862
77061
G.Tư
9838
6844
4719
2280
G.Năm
4107
4023
5944
9446
6904
4687
G.Sáu
877
004
172
G.Bảy
27
09
80
87

Nam Định - 15/01/22

0123456789
7040
2280
80
9391
7061
3552
9862
172
0222
4893
4023
6844
5944
6904
004
1826
9446
2217
5127
4107
4687
877
27
87
9838
4719
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 4QP-7QP-13QP-3QP-10QP-2QP
98969
G.Nhất
23581
G.Nhì
44733
01226
G.Ba
53795
66447
03359
59893
65054
29726
G.Tư
6825
9365
0735
8228
G.Năm
2034
2684
7729
8355
8622
8049
G.Sáu
228
027
881
G.Bảy
30
23
57
04

Nam Định - 08/01/22

0123456789
30
3581
881
8622
4733
9893
23
5054
2034
2684
04
3795
6825
9365
0735
8355
1226
9726
6447
027
57
8228
228
3359
7729
8049
8969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 12QF-3QF-4QF-2QF-1QF-7QF
10676
G.Nhất
86295
G.Nhì
05069
04999
G.Ba
99344
69011
19745
52465
88708
22792
G.Tư
5082
6749
4377
9508
G.Năm
2882
7999
8705
6962
6971
3666
G.Sáu
221
107
086
G.Bảy
10
56
62
07

Nam Định - 01/01/22

0123456789
10
9011
6971
221
2792
5082
2882
6962
62
9344
6295
9745
2465
8705
3666
086
56
0676
4377
107
07
8708
9508
5069
4999
6749
7999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 11PY-12PY-14PY-10PY-4PY-5PY
31424
G.Nhất
17010
G.Nhì
80467
03632
G.Ba
60531
33263
00578
67788
20038
71776
G.Tư
1788
1568
9792
9967
G.Năm
2711
5476
3117
8706
5029
6938
G.Sáu
580
178
730
G.Bảy
43
32
68
89

Nam Định - 25/12/21

0123456789
7010
580
730
0531
2711
3632
9792
32
3263
43
1424
1776
5476
8706
0467
9967
3117
0578
7788
0038
1788
1568
6938
178
68
5029
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 6PQ-5PQ-9PQ-1PQ-14PQ-8PQ
70830
G.Nhất
04892
G.Nhì
04754
85322
G.Ba
12679
63850
06772
83676
12775
16697
G.Tư
9827
8685
4376
2528
G.Năm
1250
7372
6999
5007
0894
0220
G.Sáu
288
367
632
G.Bảy
05
91
34
48

Nam Định - 18/12/21

0123456789
3850
1250
0220
0830
91
4892
5322
6772
7372
632
4754
0894
34
2775
8685
05
3676
4376
6697
9827
5007
367
2528
288
48
2679
6999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 7PF-4PF-3PF-9PF-8PF-6PF
34925
G.Nhất
66287
G.Nhì
41770
12544
G.Ba
18170
38758
75035
94902
77298
17620
G.Tư
6101
8407
5257
6905
G.Năm
0203
3117
7494
7510
9467
9773
G.Sáu
565
096
051
G.Bảy
59
03
29
57

Nam Định - 11/12/21

0123456789
1770
8170
7620
7510
6101
051
4902
0203
9773
03
2544
7494
5035
6905
565
4925
096
6287
8407
5257
3117
9467
57
8758
7298
59
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 3NY-1NY-12NY-20NY-2NY-11NY-17NY-16NY
69447
G.Nhất
79564
G.Nhì
67185
37015
G.Ba
90626
37197
08177
12231
21145
06084
G.Tư
5369
8009
1163
9386
G.Năm
8386
9197
9257
5228
5653
4035
G.Sáu
462
760
859
G.Bảy
33
76
97
73

Nam Định - 04/12/21

0123456789
760
2231
462
1163
5653
33
73
9564
6084
7185
7015
1145
4035
0626
9386
8386
76
7197
8177
9197
9257
97
9447
5228
5369
8009
859
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL