In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Minh Chính - P.1
Số ĐT: 0908 692 397
467 Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Phúc An
Số ĐT: 0913 117 019
280 Lê Quang Định, P.7, Q.Bình Thạnh
ĐLVS: Phát Lộc
Số ĐT: 0907 391 667
205 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
ĐLVS: 939
Số ĐT: 0938 937 549
939 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ve số online

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ ba

Còn 08:27:12 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K31T88AT8K1
100N
44
27
56
200N
700
222
414
400N
7539
3102
8289
2003
7792
4335
1843
8976
2010
1TR
6711
3569
7405
3TR
60013
29684
72238
13789
65235
83583
07015
54269
35117
90538
88878
17225
49863
08106
05234
34012
07870
84953
12162
77987
73262
10TR
15772
78143
22802
71832
05971
39997
15TR
76495
18429
29950
30TR
28930
02715
25682
2TỶ
791663
017584
964250
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K30T77DT7K4
100N
10
84
21
200N
680
659
409
400N
3356
0152
5191
9575
7877
4517
4015
7244
7225
1TR
1724
3809
3141
3TR
08022
52768
01832
87558
61831
55318
97337
43120
83501
17950
71062
36350
47778
82623
53193
90430
89498
05627
67952
23610
98959
10TR
53765
73030
59758
81783
28789
63656
15TR
04876
73166
68361
30TR
39776
22609
47401
2TỶ
619301
051601
116296
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K29T77CT7K3
100N
46
86
93
200N
866
283
776
400N
8569
4067
9569
8972
7818
8004
8532
9933
8851
1TR
6168
8206
5887
3TR
73929
87452
41462
27267
61874
84471
29126
45593
66751
97049
41112
61474
62370
94380
64055
00327
94726
39766
36688
12711
27493
10TR
60322
65766
40225
07901
08559
64484
15TR
21718
96748
17185
30TR
14122
94002
76386
2TỶ
637648
251517
917677
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K28T77BT7K2
100N
03
67
13
200N
822
800
279
400N
0922
7599
0802
2962
1834
6993
6546
5008
4271
1TR
5756
5743
5119
3TR
59790
59985
06391
23055
26228
09512
42364
72730
96136
94255
57791
81382
26066
48316
35163
45921
40369
92495
98723
11623
90445
10TR
89120
18035
08729
22983
99475
16162
15TR
08971
18319
27170
30TR
66556
54246
87090
2TỶ
235490
720029
757053
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K27T77AT7K1
100N
80
61
13
200N
624
205
556
400N
8932
3159
7847
0536
5375
7257
1415
8646
4728
1TR
9998
2385
8616
3TR
55268
85364
34827
29720
10986
08930
39109
82204
81363
66266
96558
74965
15064
24413
63386
14543
02245
99295
98956
75658
77063
10TR
71597
06752
87102
37349
76112
30296
15TR
05908
31293
94770
30TR
38394
55636
57200
2TỶ
543782
241636
250160
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K26T66ET6K5
100N
96
26
95
200N
540
988
469
400N
5696
7015
8478
8231
6758
6143
3489
2462
3373
1TR
2727
6914
6139
3TR
07967
34875
88516
46762
60379
60286
44095
38092
32381
10320
25278
49819
51414
20462
67491
54271
20286
18562
47742
80077
71885
10TR
47217
31146
89633
81638
84119
88908
15TR
82485
65789
32773
30TR
66738
57336
09766
2TỶ
275304
369253
248483
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K25T66DT6K4
100N
42
50
07
200N
795
098
379
400N
5080
6056
5171
8380
5636
6301
9153
4470
3157
1TR
1765
1347
0499
3TR
85958
26313
34637
20629
10202
47188
80760
93508
67233
49770
81185
31622
95717
49534
15521
96305
63755
58187
25234
30616
09844
10TR
68952
68001
53144
69087
66004
59273
15TR
00921
43656
79100
30TR
23316
35885
06043
2TỶ
699888
524034
883277
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL