In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: 306
Số ĐT: 0908 926 736
Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp (Đối diện nhà thờ Thạch Đà)
ĐLVS: Minh Chính
Số ĐT: 090 999 0007
229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Gia Hân
Số ĐT: 090 959 3579
984 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
Xổ Số KENO

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ ba

Còn 00:05:57 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K34T88CT8K3
100N
51
48
64
200N
879
801
676
400N
8508
2247
6040
0500
7135
4178
4729
9817
6037
1TR
9132
2676
3911
3TR
49083
34732
49788
20385
16017
15014
34387
67729
38035
59138
01083
15976
72392
25752
34521
97899
18061
38862
56937
43469
75634
10TR
65954
72565
81005
73701
01663
26338
15TR
38589
97547
42187
30TR
49940
57209
48299
2TỶ
325635
345875
537269
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K33T88BT8K2
100N
89
97
84
200N
165
575
662
400N
0357
3065
8558
9177
5487
8309
0352
6790
2924
1TR
2027
7125
2503
3TR
16418
30314
80418
46489
71069
12448
10755
73345
64164
45078
34656
26084
11916
34307
90019
45835
60876
40046
81273
89930
23590
10TR
99831
98392
44933
79721
86208
56249
15TR
01543
32777
94163
30TR
16688
98202
58665
2TỶ
690082
035587
023585
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K32T88AT8K1
100N
85
80
17
200N
471
234
640
400N
1913
5110
9317
3103
3713
7508
5194
6343
4955
1TR
3775
3632
3011
3TR
87564
71121
78242
35101
89623
22665
35625
83717
91053
85436
30518
96314
57240
70545
76049
51764
96918
28736
52090
81365
63769
10TR
66406
07334
25608
80753
75425
22989
15TR
95531
60511
02071
30TR
05303
39550
05106
2TỶ
126750
664616
562587
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K31T77ET7K5
100N
92
45
16
200N
056
477
906
400N
4926
5476
3849
4606
2835
8635
0893
6144
1043
1TR
5081
4607
2574
3TR
61320
06489
64050
97339
65343
23533
57839
81443
93845
34345
29498
27781
94067
94716
13301
01904
67342
91014
47357
77363
53154
10TR
72981
22125
57275
45941
81021
77240
15TR
47932
52290
81857
30TR
96120
97014
08447
2TỶ
014086
859890
105321
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K30T77DT7K4
100N
34
45
66
200N
452
391
379
400N
6594
3799
6663
6843
7428
7451
0250
7732
8124
1TR
1590
5433
3462
3TR
57988
79552
75012
88109
50301
82177
84171
95540
92507
61581
23254
35291
38156
01755
79984
99474
00198
99850
17866
99628
70138
10TR
70410
58115
93555
87696
94042
85962
15TR
21668
46459
64269
30TR
11053
06309
70040
2TỶ
467659
837048
044257
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K29T77CT7K3
100N
91
73
12
200N
400
532
893
400N
7049
1654
9347
4680
2912
0853
0070
8731
6484
1TR
6391
7817
5266
3TR
31179
91467
63644
55137
76428
22363
39535
44528
36584
38109
58258
63249
66723
55350
06170
91550
50069
10315
04896
74387
97581
10TR
85103
27314
45286
28967
33514
79978
15TR
71923
19837
40179
30TR
65103
66675
55684
2TỶ
539377
368060
747081
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K28T77BT7K2
100N
74
80
62
200N
165
412
529
400N
4455
4067
6368
2158
7108
6854
2638
8561
5609
1TR
2261
6754
9735
3TR
21851
68012
51366
14661
80686
17720
29198
91316
47304
55905
77801
63638
72405
69666
10159
47408
84747
20290
30481
29251
88032
10TR
76985
53915
67932
68924
93587
22153
15TR
29749
29511
50532
30TR
56421
80778
82336
2TỶ
724170
918294
365899
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL