In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Đại Tài
Số ĐT: 01219 033 998
425 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
694 Lê Đức Thọ P.15, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Phúc Lộc Thọ
Số ĐT: 0908 828 551
297 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ ba

Còn 00:44:26 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K33-T88BT8-K2
100N
44
81
29
200N
055
042
711
400N
7599
0987
7659
5551
3270
9579
6217
5249
5245
1TR
4273
8111
6903
3TR
03308
31596
34044
98357
03355
24359
25054
10646
14148
89991
13160
31784
69203
37543
50430
46405
10673
70247
68683
35469
71985
10TR
05001
27397
09420
96664
28930
98765
15TR
52592
93314
71954
30TR
82037
18886
56835
2TỶ
064914
394091
373129
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K32-T88AT8-K1
100N
38
80
57
200N
731
661
187
400N
2154
2835
6611
5416
2059
0327
2849
4491
2009
1TR
4614
9509
7652
3TR
23283
59246
71552
23379
01809
82428
57987
03651
06367
50450
44295
72351
74532
96253
12591
56191
90534
79931
58573
95182
25906
10TR
07160
98842
87165
62358
05124
19310
15TR
71143
10889
64760
30TR
07367
94578
64784
2TỶ
101899
364203
117564
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K31-T77ET7-K5
100N
22
04
24
200N
880
646
224
400N
1410
1971
6142
5108
1660
5766
6963
7813
7111
1TR
5439
8751
7563
3TR
79214
12026
13439
02320
86906
59203
51301
43321
05561
76729
10864
66958
87945
36302
05373
67798
30326
80423
62748
89300
49537
10TR
03596
21708
55093
50934
72792
27950
15TR
82903
89891
12169
30TR
91602
01324
25115
2TỶ
999039
199813
800631
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K30-T77DT7-K4
100N
78
07
90
200N
740
076
194
400N
6264
1999
1095
6195
3904
3224
3662
4744
9579
1TR
9506
5838
4870
3TR
67183
59755
03126
60685
11538
07994
87027
53549
05186
13642
10200
59300
76292
26915
33151
06909
86172
96165
20846
48449
63793
10TR
63281
00524
11535
92054
75623
54440
15TR
77268
33426
59069
30TR
57734
80029
44006
2TỶ
632320
691720
434473
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K29-T77CT7-K3
100N
45
76
45
200N
363
819
266
400N
6585
5780
8717
2026
4891
8271
1804
9724
7784
1TR
3878
6971
3755
3TR
73833
25293
57796
29992
65295
16019
80303
18379
52277
82658
92780
91792
02195
92674
94158
30614
14058
84798
01947
57744
09617
10TR
30162
73099
11808
99009
41178
00270
15TR
36704
27416
00273
30TR
96340
01278
13964
2TỶ
363551
590955
259438
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K28-T77BT7-K2
100N
96
47
25
200N
884
845
644
400N
9823
8115
2756
1756
9902
0899
1530
2355
9311
1TR
5698
3824
7633
3TR
61497
01339
16767
23192
70835
84240
73969
71667
86791
32513
11702
66101
09075
89697
06387
79323
07072
49181
52689
53786
54205
10TR
95258
32282
17556
39090
93613
92445
15TR
16046
15155
44056
30TR
10568
57924
54180
2TỶ
637680
233510
378725
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K27-T77AT7-K1
100N
69
96
32
200N
823
011
796
400N
7140
4388
2446
1596
0682
6236
2048
1105
1318
1TR
2502
4982
2473
3TR
54834
94800
11056
93070
77350
38519
37176
51545
33234
79748
55943
94755
50364
41131
91648
48960
45161
08530
95728
05510
77216
10TR
32686
67468
72299
20210
79092
57602
15TR
88979
87686
20235
30TR
27643
14300
53970
2TỶ
871419
014557
329518
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL