In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Quốc Tuấn
Số ĐT: 0932 795 302
483B Lê Văn Thọ P.9, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đại Tài
Số ĐT: 01219 033 998
425 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: 168
Số ĐT: 0923211262
76, khóm 1, nguyễn chí thanh, phường 5, TP Vĩnh Long
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp
ve số online

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ ba

Còn 10:04:30 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K42T1010CT10K3
100N
30
08
90
200N
583
548
135
400N
7043
3948
9802
8516
7642
2406
6351
1958
3829
1TR
3685
3587
3620
3TR
41352
50011
11799
98714
51111
31722
52303
43635
91543
70866
77171
89198
10584
48464
49331
21564
31470
43822
18877
11938
52798
10TR
23292
07383
02260
27411
46372
92736
15TR
99612
93229
56261
30TR
55081
61293
52776
2TỶ
736025
439138
685108
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K41T1010BT10K2
100N
46
07
50
200N
222
842
766
400N
1442
6421
8449
3432
0361
5135
9187
4858
9072
1TR
4755
8266
7737
3TR
23979
43769
84641
83096
53817
04432
03392
11665
37048
42342
16625
00681
03734
51024
50134
90628
11769
72913
39830
59054
89050
10TR
60979
87341
92555
33564
02899
67441
15TR
54830
33113
81935
30TR
49078
20070
27712
2TỶ
770382
024725
588694
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K40T1010AT10K1
100N
97
89
71
200N
042
467
747
400N
3400
6478
3862
9172
1537
0612
1671
0092
4268
1TR
7926
4548
5133
3TR
43518
63221
07926
63818
78006
97537
08301
69873
36185
22343
82551
07597
53289
02338
00831
68031
85744
48439
91259
10176
14202
10TR
91785
24327
23916
40110
08187
25827
15TR
87134
83546
97574
30TR
80532
26961
27587
2TỶ
201903
323397
806768
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K39T99ET9K5
100N
03
99
55
200N
890
662
877
400N
8097
7491
9307
0264
0437
8695
9182
8525
6333
1TR
9255
4853
7126
3TR
40186
44264
94041
02400
60983
53611
25074
34694
09020
04933
48319
07725
45423
25002
72455
50785
41171
67582
11761
06324
14563
10TR
77607
89307
69401
94496
11777
12224
15TR
74241
02366
15512
30TR
82302
61050
27534
2TỶ
676250
709567
998874
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K38-T99DT9K4
100N
99
89
33
200N
679
227
567
400N
6337
9996
3263
1926
8307
3922
3889
3456
8470
1TR
9458
8356
4540
3TR
03873
47042
27803
98842
69834
26596
47013
56916
40817
84394
78300
41900
78153
97474
60439
22099
09279
50222
76588
77068
05602
10TR
25844
50831
08823
40042
71315
81381
15TR
73057
63304
65129
30TR
29796
73140
37723
2TỶ
156717
737985
389657
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K37-T99CT9-K3
100N
04
48
45
200N
167
195
397
400N
8759
6615
3401
9659
2496
1030
1468
5014
5446
1TR
1417
0301
2817
3TR
38825
91025
61038
43442
38346
30674
84033
80457
89234
40070
40048
69821
39954
63701
47353
45735
36864
88968
13150
82628
27171
10TR
23069
71573
59075
94222
61900
82164
15TR
30678
95413
82700
30TR
30080
95988
43999
2TỶ
078027
342825
170181
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K36T99BT9K2
100N
84
94
63
200N
604
495
103
400N
8754
6408
2677
7133
9883
5991
3764
1973
7914
1TR
7040
8268
1229
3TR
53207
47440
19420
70757
57345
34460
91030
99991
80776
13122
03077
19996
64046
95120
83723
88690
08002
81850
59543
73244
04276
10TR
79584
06185
00999
57216
74738
17318
15TR
25286
97329
04086
30TR
29584
76072
39303
2TỶ
984707
343786
923953
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL