In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đại Tài
Số ĐT: 01219 033 998
425 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐLVS: Đại Cát 11
Số ĐT: 0977 457 410
253 Cây Trâm, P.8, Q.Gò Vấp

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ ba

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/01/2021 đã kết thúc!..
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K03T011CT1K3
100N
75
67
60
200N
241
697
165
400N
0209
0621
2589
6678
5209
5980
8796
8479
1760
1TR
6454
0528
4487
3TR
51835
75152
30440
43082
04623
68221
51323
91757
85876
50759
77157
70133
92589
61181
59512
13344
60274
26690
63121
60556
95505
10TR
19567
46737
09766
15281
55940
88457
15TR
65903
74916
99453
30TR
23134
92041
35596
2TỶ
955128
502962
632615
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K02T011BT1K2
100N
36
57
51
200N
421
909
641
400N
3190
8733
2715
4089
0671
3979
2418
2737
1955
1TR
0686
6234
1637
3TR
88336
43009
68605
51719
43220
94158
47201
58383
82217
79804
47281
88327
73955
82130
14162
98020
98273
83246
06886
88386
60098
10TR
76219
52285
63853
27531
20946
60205
15TR
17772
98337
83395
30TR
68296
94467
27038
2TỶ
695252
187568
425219
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K01T011AT1K1
100N
02
11
19
200N
340
629
020
400N
1293
5406
7655
0683
2815
0721
7165
3861
7475
1TR
3533
9055
8419
3TR
43249
74570
74513
63943
62317
67147
40767
94352
68893
94638
27105
85213
15904
20165
52084
69548
72771
76856
70775
94947
97350
10TR
88687
60770
54470
93751
16515
76865
15TR
84283
34859
37914
30TR
51608
91460
53981
2TỶ
231991
282263
279913
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K52T1212ET12K5
100N
81
05
41
200N
873
993
082
400N
8908
9682
4145
6852
8217
0979
9866
4600
9091
1TR
8379
7425
5485
3TR
60476
48300
99833
84562
91983
85269
78903
09427
25998
01813
73236
72273
46747
14019
84415
77818
40649
41024
50582
73601
27142
10TR
00844
59316
02080
10565
65025
08053
15TR
18926
92664
72985
30TR
33247
39993
17546
2TỶ
053859
585231
703033
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K51T1212DT12K4
100N
15
53
16
200N
641
962
061
400N
7941
8677
0546
0138
4711
2551
0704
9550
9751
1TR
9485
0007
9432
3TR
51980
55782
09942
62191
73943
36335
77044
81313
73869
63246
13697
79717
50575
97879
47003
56749
43115
88649
33515
45557
70573
10TR
22369
94254
95273
19516
42719
61896
15TR
73895
18726
88105
30TR
67738
80247
30257
2TỶ
167738
151893
746403
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K50T1212CT12K3
100N
14
95
99
200N
711
547
839
400N
0137
6092
6346
8292
9615
9381
2254
6621
5549
1TR
5866
7098
7897
3TR
82696
45134
60977
57485
05635
40094
31522
42557
95162
41568
63713
56563
50726
28959
66029
55919
31160
74601
87088
19708
50214
10TR
75633
54108
96311
22165
19243
82890
15TR
81877
14132
08171
30TR
68297
03211
30330
2TỶ
415182
462072
235710
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K49T1212BT12K2
100N
20
17
64
200N
872
322
095
400N
3926
8446
4487
0695
4437
2582
3136
0073
8376
1TR
7841
5269
0538
3TR
90777
07106
41790
67665
35376
40419
21365
32920
33185
62890
78552
77675
34853
81612
92578
60019
88451
58756
51140
71427
88959
10TR
91436
54265
84513
91339
71893
62018
15TR
80012
37343
20847
30TR
75567
60751
49844
2TỶ
416867
340509
264629
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL