In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐLVS: 939
Số ĐT: 0938 937 549
939 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Ngọc Oanh
Số ĐT: 01663 216 947
1090 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thiên Kim
Số ĐT: 0906 848186
246/2 Đường nhà thờ Búng , P. An Thạnh , Tx . Thuận An , Bình Dương
ve số online

Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ ba

Còn 11:47:12 nữa đến xổ số Miền Nam
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K03T011CT1K3
100N
73
57
37
200N
073
254
898
400N
3408
7302
5553
4836
8036
8507
1637
0990
1047
1TR
8248
1350
3264
3TR
03658
05508
26923
71769
88597
19881
21101
27494
21024
80457
89980
37496
48709
87851
58648
07586
82958
13551
78792
10322
92596
10TR
08484
96366
91990
58978
36739
76133
15TR
54374
11232
75535
30TR
40605
73497
52502
2TỶ
765500
964170
362747
Đầy đủ2 Số3 Số
Vé số Keno Online
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K02T011BT1K2
100N
31
56
72
200N
475
868
920
400N
8246
4354
4118
2703
7359
9078
1897
5008
4717
1TR
5676
8196
8256
3TR
65729
53261
55766
12224
17137
74075
31376
29030
37993
97620
56554
89048
51426
98192
53327
87145
96004
59619
27169
53956
61403
10TR
43304
35829
19793
01574
25659
95241
15TR
76223
35296
21772
30TR
63886
08666
04099
2TỶ
029010
694086
246511
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K01T011AT1K1
100N
87
03
57
200N
496
070
967
400N
3412
6840
4438
0530
6691
6878
2996
8592
5726
1TR
6649
3980
2325
3TR
88361
39616
84603
14917
60273
89916
55600
81681
60056
72125
42185
64583
51924
06491
25193
07374
40717
98329
93022
03529
67941
10TR
21627
13648
45118
27810
59319
49623
15TR
68291
60655
17856
30TR
52399
29378
55664
2TỶ
920908
873455
096701
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K53T1212ET12K5
100N
02
95
93
200N
357
365
313
400N
1396
3965
5630
1971
0027
3908
3700
6673
4062
1TR
6635
6621
0374
3TR
13453
12575
40583
06711
80512
73671
05723
61697
95411
53522
35011
82998
59318
60590
32807
62139
08623
77879
31989
20238
67767
10TR
15289
33876
16771
82916
07136
91781
15TR
19749
98790
45378
30TR
84330
44254
68652
2TỶ
188192
545846
674081
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K52T1212DT12K4
100N
74
81
32
200N
492
691
350
400N
1855
6431
3489
8317
9158
9625
8612
7335
2788
1TR
5853
5327
0893
3TR
95976
53512
37090
77248
43455
44054
48036
51447
03342
02979
81745
82199
85822
59468
24271
93745
43643
34937
80388
91275
42650
10TR
55442
65174
05132
25217
77971
76684
15TR
64311
71518
49603
30TR
24239
32622
18817
2TỶ
668393
377268
735894
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K51T1212CT12K3
100N
48
42
41
200N
623
210
359
400N
0227
6968
8867
9458
4082
0018
4444
3519
4924
1TR
6534
5260
0642
3TR
75196
55576
55485
14205
88525
24041
13490
61748
57164
68446
63957
02047
66654
39104
47702
44514
15097
40579
22186
20407
99657
10TR
89467
77606
28269
31435
87049
42525
15TR
41038
05886
77461
30TR
27336
54423
76392
2TỶ
502892
252208
212118
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Bến TreVũng TàuBạc Liêu
K50T1212BT12K2
100N
79
96
65
200N
456
109
451
400N
0253
3680
3303
8868
3159
0773
1545
7233
3625
1TR
1914
8074
0983
3TR
75138
60516
63240
69052
77452
03142
16886
61477
47289
76822
68623
09020
24340
83792
42077
45126
07409
75129
49045
79593
78007
10TR
53986
99254
43103
83943
04818
58132
15TR
47617
66045
34709
30TR
11544
08720
51839
2TỶ
447245
592563
106037
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL