In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
694 Lê Đức Thọ P.15, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Minh Chính - P.1
Số ĐT: 0908 692 397
467 Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Thiện Phước
Số ĐT: 01686 202 068
272 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Sáng
Số ĐT: 0977 198 570
Chợ Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai
ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/01/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
95
200N
476
400N
5027
6862
3075
1TR
7845
3TR
62438
00226
45014
86439
67946
05775
31527
10TR
72332
93964
15TR
16342
30TR
72211
2TỶ
117861

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 16/01/20

05
111 14 661 64 62
226 27 27 775 75 76
332 38 39 8
442 46 45 995

Quảng Bình - 16/01/20

0123456789
2211
7861
6862
2332
6342
5014
3964
95
3075
7845
5775
476
0226
7946
5027
1527
2438
6439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
09
200N
338
400N
8866
3932
3535
1TR
4395
3TR
63899
70470
77989
77236
59215
27761
93825
10TR
71239
07030
15TR
17063
30TR
72239
2TỶ
671427

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 09/01/20

009 5
115 663 61 66
227 25 770
339 39 30 36 32 35 38 889
4999 95

Quảng Bình - 09/01/20

0123456789
0470
7030
7761
3932
7063
3535
4395
9215
3825
8866
7236
1427
338
09
3899
7989
1239
2239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
17
200N
701
400N
6916
7115
6433
1TR
3350
3TR
56223
70086
76311
09089
20034
08184
93838
10TR
05772
65933
15TR
44266
30TR
89726
2TỶ
678320

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 02/01/20

001 550
111 16 15 17 666
220 26 23 772
333 34 38 33 886 89 84
49

Quảng Bình - 02/01/20

0123456789
3350
8320
701
6311
5772
6433
6223
5933
0034
8184
7115
6916
0086
4266
9726
17
3838
9089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
16
200N
269
400N
3843
3459
6049
1TR
2000
3TR
24031
89700
31885
99983
82034
62119
02751
10TR
13262
18184
15TR
97632
30TR
40587
2TỶ
417816

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 26/12/19

000 00 551 59
116 19 16 662 69
27
332 31 34 887 84 85 83
443 49 9

Quảng Bình - 26/12/19

0123456789
2000
9700
4031
2751
3262
7632
3843
9983
2034
8184
1885
16
7816
0587
269
3459
6049
2119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
19
200N
572
400N
7918
2304
2809
1TR
2711
3TR
44134
24211
92305
15403
87192
09266
74813
10TR
97501
38406
15TR
31688
30TR
31589
2TỶ
075755

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 19/12/19

001 06 05 03 04 09 555
111 13 11 18 19 666
2772
334 889 88
4992

Quảng Bình - 19/12/19

0123456789
2711
4211
7501
572
7192
5403
4813
2304
4134
2305
5755
9266
8406
7918
1688
19
2809
1589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
98
200N
018
400N
4508
3717
3964
1TR
8286
3TR
55532
07789
40931
43298
81245
98297
52016
10TR
30804
10263
15TR
66293
30TR
74694
2TỶ
088027

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 12/12/19

004 08 5
116 17 18 663 64
227 7
332 31 889 86
445 994 93 98 97 98

Quảng Bình - 12/12/19

0123456789
0931
5532
0263
6293
3964
0804
4694
1245
8286
2016
3717
8297
8027
98
018
4508
3298
7789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
80
200N
579
400N
6715
5613
7978
1TR
2094
3TR
60687
28993
26943
71784
51835
06292
40231
10TR
78212
60978
15TR
68056
30TR
18362
2TỶ
821817

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 05/12/19

0556
117 12 15 13 662
2778 78 79
335 31 887 84 80
443 993 92 94

Quảng Bình - 05/12/19

0123456789
80
0231
6292
8212
8362
5613
8993
6943
2094
1784
6715
1835
8056
0687
1817
7978
0978
579
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL