In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Thiện Phước
Số ĐT: 01686 202 068
272 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Minh Chính - P.1
Số ĐT: 0908 692 397
467 Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đại Cát 11
Số ĐT: 0977 457 410
253 Cây Trâm, P.8, Q.Gò Vấp
  • ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Đang chờ xổ số Quảng Bình lúc 17:12': 13/05/2021. Còn 15:40:08 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
44
200N
048
400N
2257
6236
8387
1TR
2072
3TR
90427
23629
47567
07859
31284
67340
67029
10TR
10669
86495
15TR
13888
30TR
56078
2TỶ
892114

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 06/05/21

0559 57
114 669 67
227 29 29 778 72
336 888 84 87
440 48 44 995

Quảng Bình - 06/05/21

0123456789
7340
2072
44
1284
2114
6495
6236
2257
8387
0427
7567
048
3888
6078
3629
7859
7029
0669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
68
200N
003
400N
8502
9494
8139
1TR
0558
3TR
52364
10621
67759
21230
54208
30223
71604
10TR
11212
05940
15TR
88616
30TR
12058
2TỶ
497656

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 29/04/21

008 04 02 03 556 58 59 58
116 12 664 68
221 23 7
330 39 8
440 994

Quảng Bình - 29/04/21

0123456789
1230
5940
0621
8502
1212
003
0223
9494
2364
1604
8616
7656
68
0558
4208
2058
8139
7759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
03
200N
080
400N
6249
4602
8428
1TR
5776
3TR
73010
98180
46107
45813
23245
71645
78301
10TR
95023
12292
15TR
50677
30TR
30970
2TỶ
316288

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 22/04/21

007 01 02 03 5
110 13 6
223 28 770 77 76
3888 80 80
445 45 49 992

Quảng Bình - 22/04/21

0123456789
080
3010
8180
0970
8301
4602
2292
03
5813
5023
3245
1645
5776
6107
0677
8428
6288
6249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
71
200N
118
400N
5492
0537
9420
1TR
6690
3TR
06392
82088
51055
20283
94658
54356
87734
10TR
60215
77024
15TR
24787
30TR
87394
2TỶ
646144

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 15/04/21

0555 58 56
115 18 6
224 20 771
334 37 887 88 83
444 994 92 90 92

Quảng Bình - 15/04/21

0123456789
9420
6690
71
5492
6392
0283
7734
7024
7394
6144
1055
0215
4356
0537
4787
118
2088
4658
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
20
200N
299
400N
3780
6463
0610
1TR
9276
3TR
44277
61792
90304
68261
99135
71435
49587
10TR
22308
35386
15TR
89586
30TR
23694
2TỶ
023147

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 08/04/21

008 04 5
110 661 63
220 777 76
335 35 886 86 87 80
447 994 92 99

Quảng Bình - 08/04/21

0123456789
20
3780
0610
8261
1792
6463
0304
3694
9135
1435
9276
5386
9586
4277
9587
3147
2308
299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
61
200N
107
400N
2474
5212
6212
1TR
3313
3TR
05762
95273
00917
05816
18598
69677
14738
10TR
71204
31312
15TR
36672
30TR
44160
2TỶ
852954

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 01/04/21

004 07 554
112 17 16 13 12 12 660 62 61
2772 73 77 74
338 8
4998

Quảng Bình - 01/04/21

0123456789
4160
61
5212
6212
5762
1312
6672
3313
5273
2474
1204
2954
5816
107
0917
9677
8598
4738
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
63
200N
432
400N
6055
2886
8699
1TR
2650
3TR
14179
11875
82983
84436
90494
89445
23099
10TR
47383
28463
15TR
99069
30TR
88003
2TỶ
285821

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 25/03/21

003 550 55
1669 63 63
221 779 75
336 32 883 83 86
445 994 99 99

Quảng Bình - 25/03/21

0123456789
2650
5821
432
63
2983
7383
8463
8003
0494
6055
1875
9445
2886
4436
8699
4179
3099
9069
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL