In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Đang chờ xổ số Quảng Bình lúc 17:12': 08/12/2022. Còn 16:23:36 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
29
200N
114
400N
3065
8619
9834
1TR
6917
3TR
29331
52873
30641
32491
34205
15790
51228
10TR
71214
50361
15TR
43733
30TR
60655
2TỶ
120545

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 01/12/22

005 555
114 17 19 14 661 65
228 29 773
333 31 34 8
445 41 991 90

Quảng Bình - 01/12/22

0123456789
5790
9331
0641
2491
0361
2873
3733
114
9834
1214
3065
4205
0655
0545
6917
1228
29
8619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
32
200N
634
400N
8482
8961
5645
1TR
3751
3TR
08424
53892
54032
70175
43300
25388
09495
10TR
71791
42343
15TR
37467
30TR
81502
2TỶ
316523

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 24/11/22

002 00 551
1667 61
223 24 775
332 34 32 888 82
443 45 991 92 95

Quảng Bình - 24/11/22

0123456789
3300
8961
3751
1791
32
8482
3892
4032
1502
2343
6523
634
8424
5645
0175
9495
7467
5388
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
71
200N
353
400N
2573
9595
3010
1TR
7637
3TR
47362
62202
68307
12006
90744
84359
33988
10TR
21417
35644
15TR
48564
30TR
65092
2TỶ
084460

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 17/11/22

002 07 06 559 53
117 10 660 64 62
2773 71
337 888
444 44 992 95

Quảng Bình - 17/11/22

0123456789
3010
4460
71
7362
2202
5092
353
2573
0744
5644
8564
9595
2006
7637
8307
1417
3988
4359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
66
200N
198
400N
9280
0352
2643
1TR
1954
3TR
16604
10970
78573
00480
85795
04758
52605
10TR
16381
93608
15TR
42376
30TR
86374
2TỶ
261083

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 10/11/22

008 04 05 558 54 52
1666
2774 76 70 73
3883 81 80 80
443 995 98

Quảng Bình - 10/11/22

0123456789
9280
0970
0480
6381
0352
2643
8573
1083
1954
6604
6374
5795
2605
66
2376
198
4758
3608
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
77
200N
413
400N
7792
5453
9317
1TR
4007
3TR
96045
69137
92357
22347
33555
69547
05436
10TR
93191
46132
15TR
70014
30TR
03862
2TỶ
162422

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 03/11/22

007 557 55 53
114 17 13 662
222 777
332 37 36 8
445 47 47 991 92

Quảng Bình - 03/11/22

0123456789
3191
7792
6132
3862
2422
413
5453
0014
6045
3555
5436
77
9317
4007
9137
2357
2347
9547
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
79
200N
627
400N
5539
7722
7618
1TR
4045
3TR
66272
37103
20204
29546
86966
45548
90843
10TR
14066
96902
15TR
53467
30TR
20846
2TỶ
812125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 27/10/22

002 03 04 5
118 667 66 66
225 22 27 772 79
339 8
446 46 48 43 45 9

Quảng Bình - 27/10/22

0123456789
7722
6272
6902
7103
0843
0204
4045
2125
9546
6966
4066
0846
627
3467
7618
5548
79
5539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
74
200N
785
400N
8303
7087
5012
1TR
2781
3TR
33205
93805
60958
80644
06130
88375
92624
10TR
12767
54622
15TR
84839
30TR
71341
2TỶ
274615

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 20/10/22

005 05 03 558
115 12 667
222 24 775 74
339 30 881 87 85
441 44 9

Quảng Bình - 20/10/22

0123456789
6130
2781
1341
5012
4622
8303
74
0644
2624
785
3205
3805
8375
4615
7087
2767
0958
4839
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL