In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 07/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
25
200N
421
400N
1249
2900
1526
1TR
4332
3TR
89551
30800
52236
51923
30888
29701
87141
10TR
20443
09776
15TR
26071
30TR
58665
2TỶ
845265

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 30/06/22

000 01 00 551
1665 65
223 26 21 25 771 76
336 32 888
443 41 49 9

Quảng Bình - 30/06/22

0123456789
2900
0800
421
9551
9701
7141
6071
4332
1923
0443
25
8665
5265
1526
2236
9776
0888
1249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
02
200N
324
400N
1499
2175
7016
1TR
4134
3TR
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
10TR
34339
82762
15TR
83400
30TR
90632
2TỶ
851225

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 23/06/22

000 02 02 5
117 16 662 61
225 22 27 24 771 75
332 39 34 8
448 999

Quảng Bình - 23/06/22

0123456789
3400
0761
0871
02
4222
6102
2762
0632
324
4134
2175
1225
7016
2927
0817
6348
1499
4339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
99
200N
913
400N
6144
8250
6891
1TR
7950
3TR
14262
67038
67812
04532
94521
84405
17140
10TR
33981
28714
15TR
97212
30TR
76606
2TỶ
749246

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 16/06/22

006 05 550 50
112 14 12 13 662
221 7
338 32 881
446 40 44 991 99

Quảng Bình - 16/06/22

0123456789
8250
7950
7140
6891
4521
3981
4262
7812
4532
7212
913
6144
8714
4405
6606
9246
7038
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
58
200N
212
400N
9020
4555
5881
1TR
8217
3TR
45405
86396
19588
08271
04978
16491
69228
10TR
64023
78776
15TR
98213
30TR
98596
2TỶ
374066

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 09/06/22

005 555 58
113 17 12 666
223 28 20 776 71 78
3888 81
4996 96 91

Quảng Bình - 09/06/22

0123456789
9020
5881
8271
6491
212
4023
8213
4555
5405
6396
8776
8596
4066
8217
58
9588
4978
9228
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
56
200N
699
400N
7881
5647
6963
1TR
6034
3TR
30315
36933
43810
66207
37173
62058
02297
10TR
46811
37023
15TR
53343
30TR
33610
2TỶ
008257

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 02/06/22

007 557 58 56
110 11 15 10 663
223 773
333 34 881
443 47 997 99

Quảng Bình - 02/06/22

0123456789
3810
3610
7881
6811
6963
6933
7173
7023
3343
6034
0315
56
5647
6207
2297
8257
2058
699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
61
200N
815
400N
6293
0096
3835
1TR
1293
3TR
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
10TR
97429
45760
15TR
16562
30TR
99240
2TỶ
379367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 26/05/22

007 552 56 58
116 15 667 62 60 61
229 7
335 880
440 999 93 93 96

Quảng Bình - 26/05/22

0123456789
5180
5760
9240
61
7352
6562
6293
1293
815
3835
0096
7156
2416
7007
9367
1558
3099
7429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
49
200N
741
400N
9362
1576
2612
1TR
3538
3TR
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
10TR
55302
62433
15TR
05873
30TR
65978
2TỶ
622028

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 19/05/22

002 556
112 662
228 25 778 73 70 76
333 37 38 880 88
441 49 990

Quảng Bình - 19/05/22

0123456789
0190
2680
9570
741
9362
2612
5302
2433
5873
3725
1576
4756
4537
3538
6388
5978
2028
49
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL