In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
60
200N
731
400N
6840
3774
5839
1TR
3388
3TR
47844
23660
16692
35369
13560
32354
36825
10TR
33507
93145
15TR
02984
30TR
19207
2TỶ
661707

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 30/03/23

007 07 07 554
1660 69 60 60
225 774
339 31 884 88
445 44 40 992

Quảng Bình - 30/03/23

0123456789
60
6840
3660
3560
731
6692
3774
7844
2354
2984
6825
3145
3507
9207
1707
3388
5839
5369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
34
200N
391
400N
0402
8322
6744
1TR
0002
3TR
82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872
10TR
11208
88560
15TR
42866
30TR
92793
2TỶ
256397

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 23/03/23

008 03 02 02 5
116 666 60 65 69
222 772
334 8
448 45 44 997 93 91

Quảng Bình - 23/03/23

0123456789
8560
391
0402
8322
0002
2872
8203
2793
34
6744
3265
8145
1716
2866
6397
2148
1208
3869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
99
200N
108
400N
2602
8343
3624
1TR
1063
3TR
87348
49503
59357
00149
92459
45115
26639
10TR
74170
13819
15TR
23195
30TR
62461
2TỶ
419887

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 16/03/23

003 02 08 557 59
119 15 661 63
224 770
339 887
448 49 43 995 99

Quảng Bình - 16/03/23

0123456789
4170
2461
2602
8343
1063
9503
3624
5115
3195
9357
9887
108
7348
99
0149
2459
6639
3819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
92
200N
136
400N
5565
0700
9809
1TR
0753
3TR
13531
64942
65716
67435
05546
42018
61816
10TR
49002
04413
15TR
63755
30TR
67249
2TỶ
059075

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 09/03/23

002 00 09 555 53
113 16 18 16 665
2775
331 35 36 8
449 42 46 992

Quảng Bình - 09/03/23

0123456789
0700
3531
92
4942
9002
0753
4413
5565
7435
3755
9075
136
5716
5546
1816
2018
9809
7249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
15
200N
190
400N
7792
2481
2156
1TR
2692
3TR
04267
34821
02640
47164
40391
51658
41708
10TR
33955
53286
15TR
62700
30TR
72414
2TỶ
115905

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 02/03/23

005 00 08 555 58 56
114 15 667 64
221 7
3886 81
440 991 92 92 90

Quảng Bình - 02/03/23

0123456789
190
2640
2700
2481
4821
0391
7792
2692
7164
2414
15
3955
5905
2156
3286
4267
1658
1708
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
45
200N
811
400N
1380
3579
0358
1TR
2230
3TR
33066
34676
53936
01394
80559
53634
89531
10TR
26345
37387
15TR
70413
30TR
28793
2TỶ
259962

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 23/02/23

0559 58
113 11 662 66
2776 79
336 34 31 30 887 80
445 45 993 94

Quảng Bình - 23/02/23

0123456789
1380
2230
811
9531
9962
0413
8793
1394
3634
45
6345
3066
4676
3936
7387
0358
3579
0559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
81
200N
082
400N
6376
8734
2256
1TR
9662
3TR
25836
13085
83645
09619
23768
79771
05520
10TR
93643
74255
15TR
78287
30TR
71066
2TỶ
066088

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 16/02/23

0555 56
119 666 68 62
220 771 76
336 34 888 87 85 82 81
443 45 9

Quảng Bình - 16/02/23

0123456789
5520
81
9771
082
9662
3643
8734
3085
3645
4255
6376
2256
5836
1066
8287
3768
6088
9619
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL