In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Đang chờ xổ số Quảng Bình lúc 17:12': 27/01/2022. Còn 16:04:22 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
57
200N
424
400N
3341
5590
7359
1TR
3683
3TR
29760
02639
36112
49030
84485
25776
16356
10TR
06488
44772
15TR
48848
30TR
35039
2TỶ
170606

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 20/01/22

006 556 59 57
112 660
224 772 76
339 39 30 888 85 83
448 41 990

Quảng Bình - 20/01/22

0123456789
5590
9760
9030
3341
6112
4772
3683
424
4485
5776
6356
0606
57
6488
8848
7359
2639
5039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
39
200N
330
400N
8412
7270
6045
1TR
4377
3TR
10469
62672
14320
17168
98097
07650
10312
10TR
75131
39378
15TR
10929
30TR
98098
2TỶ
364073

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 13/01/22

0550
112 12 669 68
229 20 773 78 72 77 70
331 30 39 8
445 998 97

Quảng Bình - 13/01/22

0123456789
330
7270
4320
7650
5131
8412
2672
0312
4073
6045
4377
8097
7168
9378
8098
39
0469
0929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
35
200N
172
400N
4777
0474
6285
1TR
2581
3TR
66535
19439
71481
45783
43940
08653
32579
10TR
24449
71051
15TR
41885
30TR
54197
2TỶ
349996

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 06/01/22

0551 53
16
2779 77 74 72
335 39 35 885 81 83 81 85
449 40 996 97

Quảng Bình - 06/01/22

0123456789
3940
2581
1481
1051
172
5783
8653
0474
35
6285
6535
1885
9996
4777
4197
9439
2579
4449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
78
200N
541
400N
4468
6588
5149
1TR
0480
3TR
06588
78336
49832
31551
07699
89812
96093
10TR
37192
24916
15TR
90158
30TR
35917
2TỶ
933272

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 30/12/21

0558 51
117 16 12 668
2772 78
336 32 888 80 88
449 41 992 99 93

Quảng Bình - 30/12/21

0123456789
0480
541
1551
9832
9812
7192
3272
6093
8336
4916
5917
78
4468
6588
6588
0158
5149
7699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
76
200N
221
400N
7873
8536
4536
1TR
6326
3TR
88938
99341
34610
25947
21596
32491
51185
10TR
51065
37058
15TR
32452
30TR
94470
2TỶ
362355

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 23/12/21

0555 52 58
110 665
226 21 770 73 76
338 36 36 885
441 47 996 91

Quảng Bình - 23/12/21

0123456789
4610
4470
221
9341
2491
2452
7873
1185
1065
2355
76
8536
4536
6326
1596
5947
8938
7058
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
88
200N
376
400N
0173
9297
9227
1TR
9153
3TR
78743
40471
17424
51740
04493
24668
42529
10TR
34775
63491
15TR
84593
30TR
17815
2TỶ
802166

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 16/12/21

0553
115 666 68
224 29 27 775 71 73 76
3888
443 40 993 91 93 97

Quảng Bình - 16/12/21

0123456789
1740
0471
3491
0173
9153
8743
4493
4593
7424
4775
7815
376
2166
9297
9227
88
4668
2529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
92
200N
376
400N
3083
7249
2663
1TR
8807
3TR
39117
47518
94238
14942
67503
56543
82579
10TR
45510
79548
15TR
59652
30TR
63437
2TỶ
561718

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 09/12/21

003 07 552
118 10 17 18 663
2779 76
337 38 883
448 42 43 49 992

Quảng Bình - 09/12/21

0123456789
5510
92
4942
9652
3083
2663
7503
6543
376
8807
9117
3437
7518
4238
9548
1718
7249
2579
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL