In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/07/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
48
200N
742
400N
8590
7705
6803
1TR
5790
3TR
30521
75389
13571
13069
96780
16265
83523
10TR
56921
89637
15TR
80813
30TR
53631
2TỶ
725785

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 18/07/24

005 03 5
113 669 65
221 21 23 771
331 37 885 89 80
442 48 990 90

Quảng Bình - 18/07/24

0123456789
8590
5790
6780
0521
3571
6921
3631
742
6803
3523
0813
7705
6265
5785
9637
48
5389
3069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
97
200N
147
400N
3524
2588
1322
1TR
3157
3TR
05676
01056
98298
53077
58186
47030
89736
10TR
03357
74353
15TR
29324
30TR
01672
2TỶ
514214

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 11/07/24

0557 53 56 57
114 6
224 24 22 772 76 77
330 36 886 88
447 998 97

Quảng Bình - 11/07/24

0123456789
7030
1322
1672
4353
3524
9324
4214
5676
1056
8186
9736
97
147
3157
3077
3357
2588
8298
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
50
200N
878
400N
1234
7611
1875
1TR
8764
3TR
42022
89440
72258
11004
54322
06507
19054
10TR
36184
48839
15TR
34556
30TR
02291
2TỶ
667402

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 04/07/24

002 04 07 556 58 54 50
111 664
222 22 775 78
339 34 884
440 991

Quảng Bình - 04/07/24

0123456789
50
9440
7611
2291
2022
4322
7402
1234
8764
1004
9054
6184
1875
4556
6507
878
2258
8839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
29
200N
734
400N
3748
3150
4122
1TR
0602
3TR
45816
67125
46049
73707
35197
78720
59869
10TR
07218
39079
15TR
89301
30TR
40800
2TỶ
983989

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 27/06/24

000 01 07 02 550
118 16 669
225 20 22 29 779
334 889
449 48 997

Quảng Bình - 27/06/24

0123456789
3150
8720
0800
9301
4122
0602
734
7125
5816
3707
5197
3748
7218
29
6049
9869
9079
3989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
13
200N
255
400N
8095
7309
4963
1TR
3837
3TR
80507
72924
79075
97868
63137
12134
48406
10TR
68369
42245
15TR
27969
30TR
98027
2TỶ
325633

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 20/06/24

007 06 09 555
113 669 69 68 63
227 24 775
333 37 34 37 8
445 995

Quảng Bình - 20/06/24

0123456789
13
4963
5633
2924
2134
255
8095
9075
2245
8406
3837
0507
3137
8027
7868
7309
8369
7969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
70
200N
683
400N
6647
0593
8352
1TR
7130
3TR
10260
99781
07493
26615
58886
51426
86473
10TR
47466
45625
15TR
04855
30TR
37000
2TỶ
106727

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 13/06/24

000 555 52
115 666 60
227 25 26 773 70
330 881 86 83
447 993 93

Quảng Bình - 13/06/24

0123456789
70
7130
0260
7000
9781
8352
683
0593
7493
6473
6615
5625
4855
8886
1426
7466
6647
6727
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
53
200N
990
400N
4086
2953
6625
1TR
1128
3TR
93551
40246
31750
40031
20434
22726
36554
10TR
81924
34899
15TR
52675
30TR
22060
2TỶ
033997

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 06/06/24

0551 50 54 53 53
1660
224 26 28 25 775
331 34 886
446 997 99 90

Quảng Bình - 06/06/24

0123456789
990
1750
2060
3551
0031
53
2953
0434
6554
1924
6625
2675
4086
0246
2726
3997
1128
4899

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL