In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

Đang chờ xổ số Quảng Bình lúc 17:12': 05/10/2023. Còn 16:46:52 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
95
200N
404
400N
7942
8019
3091
1TR
2652
3TR
84265
17933
22459
53198
62443
42672
07031
10TR
39490
83359
15TR
20042
30TR
72625
2TỶ
460257

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 28/09/23

004 557 59 59 52
119 665
225 772
333 31 8
442 43 42 990 98 91 95

Quảng Bình - 28/09/23

0123456789
9490
3091
7031
7942
2652
2672
0042
7933
2443
404
95
4265
2625
0257
3198
8019
2459
3359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
89
200N
724
400N
2599
3127
2581
1TR
7830
3TR
34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956
10TR
72839
51792
15TR
35178
30TR
59076
2TỶ
038430

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 21/09/23

0556
116 12 6
222 28 27 24 776 78
330 39 30 888 86 81 89
4992 99

Quảng Bình - 21/09/23

0123456789
7830
8430
2581
5222
1712
1792
724
3216
4286
7956
9076
3127
4488
7328
5178
89
2599
2839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
73
200N
774
400N
3064
1423
4893
1TR
0261
3TR
03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762
10TR
69380
93914
15TR
13261
30TR
05912
2TỶ
853776

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 14/09/23

002 556 58
112 14 16 661 62 61 64
223 776 74 73
3880 89
443 993

Quảng Bình - 14/09/23

0123456789
9380
0261
3261
2402
0762
5912
73
1423
4893
6643
774
3064
3914
3116
9656
3776
4858
3389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
53
200N
337
400N
0187
2550
6381
1TR
3673
3TR
72051
29013
78408
04151
54750
79226
70246
10TR
86135
73577
15TR
05692
30TR
61094
2TỶ
197311

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 07/09/23

008 551 51 50 50 53
111 13 6
226 777 73
335 37 887 81
446 994 92

Quảng Bình - 07/09/23

0123456789
2550
4750
6381
2051
4151
7311
5692
53
3673
9013
1094
6135
9226
0246
337
0187
3577
8408
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
67
200N
396
400N
9485
6623
0025
1TR
5158
3TR
61240
74798
89704
37737
95538
63601
75691
10TR
22361
66168
15TR
72792
30TR
18706
2TỶ
928024

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 31/08/23

006 04 01 558
1661 68 67
224 23 25 7
337 38 885
440 992 98 91 96

Quảng Bình - 31/08/23

0123456789
1240
3601
5691
2361
2792
6623
9704
8024
9485
0025
396
8706
67
7737
5158
4798
5538
6168
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
67
200N
108
400N
3660
9619
0095
1TR
7383
3TR
18781
26288
50039
80432
29833
74175
87091
10TR
07768
57119
15TR
84685
30TR
62359
2TỶ
782808

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 24/08/23

008 08 559
119 19 668 60 67
2775
339 32 33 885 81 88 83
4991 95

Quảng Bình - 24/08/23

0123456789
3660
8781
7091
0432
7383
9833
0095
4175
4685
67
108
6288
7768
2808
9619
0039
7119
2359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
35
200N
689
400N
9815
1624
5794
1TR
7508
3TR
24088
93436
83267
25056
11098
53609
07911
10TR
94134
33953
15TR
88330
30TR
51745
2TỶ
591586

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 17/08/23

009 08 553 56
111 15 667
224 7
330 34 36 35 886 88 89
445 998 94

Quảng Bình - 17/08/23

0123456789
8330
7911
3953
1624
5794
4134
35
9815
1745
3436
5056
1586
3267
7508
4088
1098
689
3609
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL