In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 07/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
01
200N
252
400N
2103
1660
4527
1TR
9724
3TR
10424
09931
64611
87297
85391
28334
96927
10TR
09517
87308
15TR
49869
30TR
06694
2TỶ
667576

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 30/06/22

008 03 01 552
117 11 669 60
224 27 24 27 776
331 34 8
4994 97 91

Quảng Trị - 30/06/22

0123456789
1660
01
9931
4611
5391
252
2103
9724
0424
8334
6694
7576
4527
7297
6927
9517
7308
9869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
43
200N
329
400N
8313
3783
5376
1TR
4857
3TR
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
10TR
21910
53121
15TR
82187
30TR
59599
2TỶ
184161

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 23/06/22

008 553 57
110 14 13 661
221 29 777 76
336 887 83
443 43 999 96

Quảng Trị - 23/06/22

0123456789
1910
3121
4161
43
8313
3783
2843
8953
3114
5376
5996
7936
4857
7077
2187
7108
329
9599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
45
200N
890
400N
3189
5031
5226
1TR
9114
3TR
91215
68495
48865
42042
57559
30054
04700
10TR
50290
08390
15TR
51633
30TR
51515
2TỶ
572986

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 16/06/22

000 559 54
115 15 14 665
226 7
333 31 886 89
442 45 990 90 95 90

Quảng Trị - 16/06/22

0123456789
890
4700
0290
8390
5031
2042
1633
9114
0054
45
1215
8495
8865
1515
5226
2986
3189
7559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
06
200N
158
400N
4451
7743
7619
1TR
6141
3TR
44809
82463
74323
70948
27186
82683
79424
10TR
66522
72318
15TR
96660
30TR
66170
2TỶ
454443

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 09/06/22

009 06 551 58
118 19 660 63
222 23 24 770
3886 83
443 48 41 43 9

Quảng Trị - 09/06/22

0123456789
6660
6170
4451
6141
6522
7743
2463
4323
2683
4443
9424
06
7186
158
0948
2318
7619
4809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
00
200N
703
400N
5432
8306
1755
1TR
7464
3TR
51737
33884
38912
23985
08249
17856
39989
10TR
25957
58097
15TR
12983
30TR
95261
2TỶ
796166

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 02/06/22

006 03 00 557 56 55
112 666 61 64
27
337 32 883 84 85 89
449 997

Quảng Trị - 02/06/22

0123456789
00
5261
5432
8912
703
2983
7464
3884
1755
3985
8306
7856
6166
1737
5957
8097
8249
9989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
77
200N
339
400N
5924
1377
5878
1TR
7526
3TR
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
10TR
32476
95108
15TR
97710
30TR
95383
2TỶ
455147

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 26/05/22

008 03 5
110 6
224 26 24 776 75 77 78 77
339 883 82
447 49 993 97

Quảng Trị - 26/05/22

0123456789
7710
9682
1493
6103
5383
5924
5124
8275
7526
2476
77
1377
3197
5147
5878
5108
339
7749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
67
200N
728
400N
2338
2573
2008
1TR
6727
3TR
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
10TR
34521
59272
15TR
17313
30TR
02469
2TỶ
509098

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 19/05/22

000 08 5
113 14 17 669 67
221 20 27 28 772 79 73
338 8
447 998 91

Quảng Trị - 19/05/22

0123456789
8300
4020
0791
4521
9272
2573
7313
4114
67
6727
4147
6617
728
2338
2008
9098
7179
2469
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL