In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
04
200N
555
400N
9584
6245
6905
1TR
7976
3TR
51225
40280
64578
39477
45174
23786
03581
10TR
18379
75960
15TR
98142
30TR
18919
2TỶ
504530

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 30/03/23

005 04 555
119 660
225 779 78 77 74 76
330 880 86 81 84
442 45 9

Quảng Trị - 30/03/23

0123456789
0280
5960
4530
3581
8142
04
9584
5174
555
6245
6905
1225
7976
3786
9477
4578
8379
8919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
78
200N
113
400N
1581
6053
1710
1TR
3169
3TR
61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617
10TR
00380
30307
15TR
62711
30TR
10996
2TỶ
554993

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 23/03/23

007 553
111 17 10 13 666 69
2776 78 76 78
339 880 81
444 993 96

Quảng Trị - 23/03/23

0123456789
1710
0380
1581
2711
113
6053
4993
2844
1866
7276
2376
0996
2617
0307
78
3978
3169
5139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
22
200N
934
400N
7437
6622
3269
1TR
3984
3TR
62731
29739
26398
90404
70159
02216
06696
10TR
82399
93313
15TR
48140
30TR
46867
2TỶ
265537

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 16/03/23

004 559
113 16 667 69
222 22 7
337 31 39 37 34 884
440 999 98 96

Quảng Trị - 16/03/23

0123456789
8140
2731
22
6622
3313
934
3984
0404
2216
6696
7437
6867
5537
6398
3269
9739
0159
2399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
34
200N
529
400N
4672
0685
3683
1TR
1785
3TR
13485
45157
35203
55421
20247
75188
26929
10TR
39187
42500
15TR
63707
30TR
51629
2TỶ
773793

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 09/03/23

007 00 03 557
16
229 21 29 29 772
334 887 85 88 85 85 83
447 993

Quảng Trị - 09/03/23

0123456789
2500
5421
4672
3683
5203
3793
34
0685
1785
3485
5157
0247
9187
3707
5188
529
6929
1629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
53
200N
846
400N
5166
5818
8484
1TR
9251
3TR
37003
12243
75694
23545
91350
29622
89598
10TR
44218
92932
15TR
49863
30TR
39467
2TỶ
480645

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 02/03/23

003 550 51 53
118 18 667 63 66
222 7
332 884
445 43 45 46 994 98

Quảng Trị - 02/03/23

0123456789
1350
9251
9622
2932
53
7003
2243
9863
8484
5694
3545
0645
846
5166
9467
5818
9598
4218
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
69
200N
899
400N
7957
8891
8451
1TR
9034
3TR
04093
94674
57418
42864
75035
01365
13762
10TR
36595
44206
15TR
80034
30TR
64951
2TỶ
036980

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 23/02/23

006 551 57 51
118 664 65 62 69
2774
334 35 34 880
4995 93 91 99

Quảng Trị - 23/02/23

0123456789
6980
8891
8451
4951
3762
4093
9034
4674
2864
0034
5035
1365
6595
4206
7957
7418
69
899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
79
200N
023
400N
7891
9487
4823
1TR
9779
3TR
96473
14253
93342
15248
28073
61895
70231
10TR
51665
03713
15TR
73742
30TR
54078
2TỶ
622887

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 16/02/23

0553
113 665
223 23 778 73 73 79 79
331 887 87
442 42 48 995 91

Quảng Trị - 16/02/23

0123456789
7891
0231
3342
3742
023
4823
6473
4253
8073
3713
1895
1665
9487
2887
5248
4078
79
9779
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL