In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
51
200N
010
400N
2556
5755
7792
1TR
0603
3TR
99576
31976
49249
17940
29171
42108
90765
10TR
33877
42297
15TR
25357
30TR
21567
2TỶ
904097

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 20/06/24

008 03 557 56 55 51
110 667 65
2777 76 76 71
38
449 40 997 97 92

Quảng Trị - 20/06/24

0123456789
010
7940
51
9171
7792
0603
5755
0765
2556
9576
1976
3877
2297
5357
1567
4097
2108
9249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
59
200N
223
400N
5053
0045
2950
1TR
1232
3TR
11815
04168
05264
04864
51517
01231
00965
10TR
90322
38691
15TR
72395
30TR
22050
2TỶ
289941

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 13/06/24

0550 53 50 59
115 17 668 64 64 65
222 23 7
331 32 8
441 45 995 91

Quảng Trị - 13/06/24

0123456789
2950
2050
1231
8691
9941
1232
0322
223
5053
5264
4864
0045
1815
0965
2395
1517
4168
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
40
200N
692
400N
7440
9950
4115
1TR
7085
3TR
11894
95565
69818
02596
32228
37013
79139
10TR
09718
81075
15TR
26596
30TR
86356
2TỶ
574749

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 06/06/24

0556 50
118 18 13 15 665
228 775
339 885
449 40 40 996 94 96 92

Quảng Trị - 06/06/24

0123456789
40
7440
9950
692
7013
1894
4115
7085
5565
1075
2596
6596
6356
9818
2228
9718
9139
4749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
01
200N
151
400N
5608
7774
6502
1TR
6041
3TR
80342
13395
13625
61962
13382
11466
57550
10TR
53572
73770
15TR
78893
30TR
94252
2TỶ
791206

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 30/05/24

006 08 02 01 552 50 51
1662 66
225 772 70 74
3882
442 41 993 95

Quảng Trị - 30/05/24

0123456789
7550
3770
01
151
6041
6502
0342
1962
3382
3572
4252
8893
7774
3395
3625
1466
1206
5608
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
08
200N
954
400N
2997
0888
7340
1TR
1862
3TR
92594
30420
51114
98332
45629
40880
11289
10TR
34039
62519
15TR
44011
30TR
65927
2TỶ
193859

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 23/05/24

008 559 54
111 19 14 662
227 20 29 7
339 32 880 89 88
440 994 97

Quảng Trị - 23/05/24

0123456789
7340
0420
0880
4011
1862
8332
954
2594
1114
2997
5927
08
0888
5629
1289
4039
2519
3859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
33
200N
001
400N
4315
6049
7073
1TR
6363
3TR
15651
23472
18971
32059
74188
16948
72413
10TR
98484
00370
15TR
91501
30TR
29794
2TỶ
810920

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 16/05/24

001 01 551 59
113 15 663
220 770 72 71 73
333 884 88
448 49 994

Quảng Trị - 16/05/24

0123456789
0370
0920
001
5651
8971
1501
3472
33
7073
6363
2413
8484
9794
4315
4188
6948
6049
2059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
96
200N
110
400N
2414
7327
1503
1TR
4986
3TR
14351
50162
07428
52648
43297
22802
60751
10TR
61611
65958
15TR
94889
30TR
57925
2TỶ
827848

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 09/05/24

002 03 558 51 51
111 14 10 662
225 28 27 7
3889 86
448 48 997 96

Quảng Trị - 09/05/24

0123456789
110
4351
0751
1611
0162
2802
1503
2414
7925
96
4986
7327
3297
7428
2648
5958
7848
4889

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL