In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Quốc Tuấn
Số ĐT: 0932 795 302
483B Lê Văn Thọ P.9, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Phát Lộc
Số ĐT: 0907 391 667
205 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Gia Hân
Số ĐT: 090 959 3579
984 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: 939
Số ĐT: 0938 937 549
939 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 09/07/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
16
200N
565
400N
9435
3641
6529
1TR
8990
3TR
81665
28008
81240
64941
51759
82621
48826
10TR
31747
20167
15TR
05717
30TR
62576
2TỶ
678206

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 02/07/20

006 08 559
117 16 667 65 65
221 26 29 776
335 8
447 40 41 41 990

Quảng Trị - 02/07/20

0123456789
8990
1240
3641
4941
2621
565
9435
1665
16
8826
2576
8206
1747
0167
5717
8008
6529
1759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
97
200N
255
400N
4459
0991
4771
1TR
2826
3TR
72417
79517
79458
82621
39235
33672
82100
10TR
13180
95819
15TR
60121
30TR
44603
2TỶ
075050

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 25/06/20

003 00 550 58 59 55
119 17 17 6
221 21 26 772 71
335 880
4991 97

Quảng Trị - 25/06/20

0123456789
2100
3180
5050
0991
4771
2621
0121
3672
4603
255
9235
2826
97
2417
9517
9458
4459
5819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
73
200N
811
400N
9376
1339
8906
1TR
1629
3TR
93185
68272
86629
57299
04495
81437
57337
10TR
97442
42817
15TR
09047
30TR
31911
2TỶ
710618

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 18/06/20

006 5
118 11 17 11 6
229 29 772 76 73
337 37 39 885
447 42 999 95

Quảng Trị - 18/06/20

0123456789
811
1911
8272
7442
73
3185
4495
9376
8906
1437
7337
2817
9047
0618
1339
1629
6629
7299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
25
200N
538
400N
8003
1080
2636
1TR
0617
3TR
06380
80479
99361
85774
31343
09741
99974
10TR
12807
33238
15TR
08335
30TR
67929
2TỶ
642886

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 11/06/20

007 03 5
117 661
229 25 779 74 74
335 38 36 38 886 80 80
443 41 9

Quảng Trị - 11/06/20

0123456789
1080
6380
9361
9741
8003
1343
5774
9974
25
8335
2636
2886
0617
2807
538
3238
0479
7929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
56
200N
907
400N
5594
3133
0048
1TR
3016
3TR
28065
71974
74478
08043
76720
83907
05027
10TR
71992
05673
15TR
29918
30TR
66100
2TỶ
233741

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 04/06/20

000 07 07 556
118 16 665
220 27 773 74 78
333 8
441 43 48 992 94

Quảng Trị - 04/06/20

0123456789
6720
6100
3741
1992
3133
8043
5673
5594
1974
8065
56
3016
907
3907
5027
0048
4478
9918
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
99
200N
214
400N
7230
0028
5039
1TR
1558
3TR
29922
37683
87665
85330
41384
11929
76061
10TR
93099
18870
15TR
40914
30TR
74296
2TỶ
149290

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 28/05/20

0558
114 14 665 61
222 29 28 770
330 30 39 883 84
4990 96 99 99

Quảng Trị - 28/05/20

0123456789
7230
5330
8870
9290
6061
9922
7683
214
1384
0914
7665
4296
0028
1558
99
5039
1929
3099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
32
200N
426
400N
3105
0602
7698
1TR
0196
3TR
34270
53006
30756
11908
43606
95905
25130
10TR
99616
54026
15TR
13386
30TR
19019
2TỶ
355050

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 21/05/20

006 08 06 05 05 02 550 56
119 16 6
226 26 770
330 32 886
4996 98

Quảng Trị - 21/05/20

0123456789
4270
5130
5050
32
0602
3105
5905
426
0196
3006
0756
3606
9616
4026
3386
7698
1908
9019
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL