In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 05/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
93
200N
811
400N
1229
4970
1645
1TR
4609
3TR
52121
03897
88570
17970
57504
42741
38687
10TR
68961
54896
15TR
86335
30TR
34968
2TỶ
240800

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 28/09/23

000 04 09 5
111 668 61
221 29 770 70 70
335 887
441 45 996 97 93

Quảng Trị - 28/09/23

0123456789
4970
8570
7970
0800
811
2121
2741
8961
93
7504
1645
6335
4896
3897
8687
4968
1229
4609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
65
200N
333
400N
0024
5510
5496
1TR
0824
3TR
07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209
10TR
52224
34788
15TR
71404
30TR
32969
2TỶ
381443

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 21/09/23

004 05 09 552
115 10 669 65
224 24 24 24 7
330 33 888
443 990 96

Quảng Trị - 21/09/23

0123456789
5510
7930
9190
8052
333
1443
0024
0824
8824
2224
1404
65
6015
9305
5496
4788
7209
2969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
40
200N
810
400N
8385
7031
4996
1TR
2827
3TR
42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312
10TR
36985
25258
15TR
91547
30TR
33300
2TỶ
446168

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 14/09/23

000 558 53 50
119 10 13 12 10 668
227 7
331 885 85
447 46 40 996

Quảng Trị - 14/09/23

0123456789
40
810
3810
2350
3300
7031
8312
4853
5313
8385
6985
4996
6746
2827
1547
5258
6168
2819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
16
200N
572
400N
4409
6733
8933
1TR
4380
3TR
02149
20487
64524
10028
70380
96080
99566
10TR
06241
85274
15TR
90086
30TR
35072
2TỶ
690031

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 07/09/23

009 5
116 666
224 28 772 74 72
331 33 33 886 87 80 80 80
441 49 9

Quảng Trị - 07/09/23

0123456789
4380
0380
6080
6241
0031
572
5072
6733
8933
4524
5274
16
9566
0086
0487
0028
4409
2149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
95
200N
557
400N
2415
8067
9685
1TR
9124
3TR
77158
27680
99244
99951
13502
74303
94863
10TR
11244
06380
15TR
06851
30TR
18655
2TỶ
227529

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 31/08/23

002 03 555 51 58 51 57
115 663 67
229 24 7
3880 80 85
444 44 995

Quảng Trị - 31/08/23

0123456789
7680
6380
9951
6851
3502
4303
4863
9124
9244
1244
95
2415
9685
8655
557
8067
7158
7529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
91
200N
127
400N
8363
1276
5155
1TR
4950
3TR
90772
85475
09001
65254
02373
89275
42694
10TR
05487
50983
15TR
23289
30TR
75397
2TỶ
412987

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 24/08/23

001 554 50 55
1663
227 772 75 73 75 76
3887 89 87 83
4997 94 91

Quảng Trị - 24/08/23

0123456789
4950
91
9001
0772
8363
2373
0983
5254
2694
5155
5475
9275
1276
127
5487
5397
2987
3289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
99
200N
974
400N
7232
0493
6985
1TR
2365
3TR
79095
08429
67664
64481
30870
38771
44957
10TR
86947
49743
15TR
03109
30TR
30167
2TỶ
395087

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 17/08/23

009 557
1667 64 65
229 770 71 74
332 887 81 85
447 43 995 93 99

Quảng Trị - 17/08/23

0123456789
0870
4481
8771
7232
0493
9743
974
7664
6985
2365
9095
4957
6947
0167
5087
99
8429
3109
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL