In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Đang chờ xổ số Quảng Trị lúc 17:12': 08/12/2022. Còn 16:59:00 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
06
200N
530
400N
5755
6112
8797
1TR
6028
3TR
87179
63500
64690
98861
25959
73170
64865
10TR
64614
91237
15TR
58229
30TR
60121
2TỶ
315809

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 01/12/22

009 00 06 559 55
114 12 661 65
221 29 28 779 70
337 30 8
4990 97

Quảng Trị - 01/12/22

0123456789
530
3500
4690
3170
8861
0121
6112
4614
5755
4865
06
8797
1237
6028
7179
5959
8229
5809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
73
200N
655
400N
3089
1019
9155
1TR
7440
3TR
57329
40276
40794
36720
02922
55306
51740
10TR
16068
60760
15TR
35394
30TR
79879
2TỶ
428887

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 24/11/22

006 555 55
119 668 60
229 20 22 779 76 73
3887 89
440 40 994 94

Quảng Trị - 24/11/22

0123456789
7440
6720
1740
0760
2922
73
0794
5394
655
9155
0276
5306
8887
6068
3089
1019
7329
9879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
32
200N
764
400N
3475
0617
3944
1TR
8341
3TR
22623
43066
48370
86148
96738
58242
44399
10TR
41611
84934
15TR
05938
30TR
05532
2TỶ
708171

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 17/11/22

05
111 17 666 64
223 771 70 75
332 38 34 38 32 8
448 42 41 44 999

Quảng Trị - 17/11/22

0123456789
8370
8341
1611
8171
32
8242
5532
2623
764
3944
4934
3475
3066
0617
6148
6738
5938
4399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
31
200N
762
400N
2668
2041
0756
1TR
0197
3TR
84995
98573
11464
37066
79894
33352
15672
10TR
17561
68011
15TR
40699
30TR
45504
2TỶ
369775

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 10/11/22

004 552 56
111 661 64 66 68 62
2775 73 72
331 8
441 999 95 94 97

Quảng Trị - 10/11/22

0123456789
31
2041
7561
8011
762
3352
5672
8573
1464
9894
5504
4995
9775
0756
7066
0197
2668
0699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
64
200N
572
400N
4915
1257
9073
1TR
9310
3TR
20320
94235
71971
97593
26678
06902
92679
10TR
16630
93889
15TR
73356
30TR
24933
2TỶ
169790

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 03/11/22

002 556 57
110 15 664
220 771 78 79 73 72
333 30 35 889
4990 93

Quảng Trị - 03/11/22

0123456789
9310
0320
6630
9790
1971
572
6902
9073
7593
4933
64
4915
4235
3356
1257
6678
2679
3889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
51
200N
083
400N
4713
1545
9088
1TR
4866
3TR
86449
07705
74215
26728
88666
66328
61477
10TR
93050
26460
15TR
07322
30TR
14495
2TỶ
321375

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 27/10/22

005 550 51
115 13 660 66 66
222 28 28 775 77
3888 83
449 45 995

Quảng Trị - 27/10/22

0123456789
3050
6460
51
7322
083
4713
1545
7705
4215
4495
1375
4866
8666
1477
9088
6728
6328
6449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
27
200N
383
400N
2798
6517
9020
1TR
2070
3TR
07698
94127
66070
27900
05633
28675
22168
10TR
37322
69833
15TR
51366
30TR
99686
2TỶ
639029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 20/10/22

000 5
117 666 68
229 22 27 20 27 770 75 70
333 33 886 83
4998 98

Quảng Trị - 20/10/22

0123456789
9020
2070
6070
7900
7322
383
5633
9833
8675
1366
9686
27
6517
4127
2798
7698
2168
9029
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL