In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/02/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
35
200N
413
400N
6397
5377
9417
1TR
3370
3TR
23432
92180
01711
21227
19899
58175
34521
10TR
27120
55471
15TR
65286
30TR
69386
2TỶ
839446

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 22/02/24

05
111 17 13 6
220 27 21 771 75 70 77
332 35 886 86 80
446 999 97

Quảng Trị - 22/02/24

0123456789
3370
2180
7120
1711
4521
5471
3432
413
35
8175
5286
9386
9446
6397
5377
9417
1227
9899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
73
200N
674
400N
5510
6443
5118
1TR
1845
3TR
73226
74010
18703
53271
66589
29310
36070
10TR
58043
26611
15TR
49120
30TR
97325
2TỶ
642858

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 15/02/24

003 558
111 10 10 10 18 6
225 20 26 771 70 74 73
3889
443 45 43 9

Quảng Trị - 15/02/24

0123456789
5510
4010
9310
6070
9120
3271
6611
73
6443
8703
8043
674
1845
7325
3226
5118
2858
6589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
09
200N
710
400N
4481
8399
9488
1TR
5227
3TR
98156
03119
74308
46547
78534
66715
59416
10TR
51909
79610
15TR
63604
30TR
21935
2TỶ
385355

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 08/02/24

004 09 08 09 555 56
110 19 15 16 10 6
227 7
335 34 881 88
447 999

Quảng Trị - 08/02/24

0123456789
710
9610
4481
8534
3604
6715
1935
5355
8156
9416
5227
6547
9488
4308
09
8399
3119
1909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
25
200N
482
400N
0373
8587
5242
1TR
0628
3TR
15040
55782
15355
81048
35690
15441
64307
10TR
53394
42111
15TR
12754
30TR
60228
2TỶ
185911

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 01/02/24

007 554 55
111 11 6
228 28 25 773
3882 87 82
440 48 41 42 994 90

Quảng Trị - 01/02/24

0123456789
5040
5690
5441
2111
5911
482
5242
5782
0373
3394
2754
25
5355
8587
4307
0628
1048
0228
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
88
200N
099
400N
6807
3006
2244
1TR
6085
3TR
15237
20729
27370
82598
28527
40573
35182
10TR
66211
54763
15TR
97573
30TR
98246
2TỶ
437580

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 25/01/24

007 06 5
111 663
229 27 773 70 73
337 880 82 85 88
446 44 998 99

Quảng Trị - 25/01/24

0123456789
7370
7580
6211
5182
0573
4763
7573
2244
6085
3006
8246
6807
5237
8527
88
2598
099
0729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
48
200N
775
400N
6253
7179
4205
1TR
5219
3TR
60391
21034
50036
00338
82779
86700
78719
10TR
01013
36343
15TR
86727
30TR
37277
2TỶ
384727

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 18/01/24

000 05 553
113 19 19 6
227 27 777 79 79 75
334 36 38 8
443 48 991

Quảng Trị - 18/01/24

0123456789
6700
0391
6253
1013
6343
1034
775
4205
0036
6727
7277
4727
48
0338
7179
5219
2779
8719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
30
200N
812
400N
2496
6915
5974
1TR
5009
3TR
58708
74892
23403
63072
33369
25998
19915
10TR
94736
36343
15TR
26086
30TR
56651
2TỶ
391035

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 11/01/24

008 03 09 551
115 15 12 669
2772 74
335 36 30 886
443 992 98 96

Quảng Trị - 11/01/24

0123456789
30
6651
812
4892
3072
3403
6343
5974
6915
9915
1035
2496
4736
6086
8708
5998
5009
3369

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL