In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Minh Chính - P.1
Số ĐT: 0908 692 397
467 Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: Thiện Phước
Số ĐT: 01686 202 068
272 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thiên Kim
Số ĐT: 0906 848186
246/2 Đường nhà thờ Búng , P. An Thạnh , Tx . Thuận An , Bình Dương
ĐLVS: Gia Hân
Số ĐT: 090 959 3579
984 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
Xổ Số Max 3D

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
05
200N
263
400N
3338
5676
9686
1TR
3111
3TR
05008
28312
19910
77179
55129
24153
95176
10TR
11953
57946
15TR
91825
30TR
01494
2TỶ
752291

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 20/06/19

008 05 553 53
112 10 11 663
225 29 779 76 76
338 886
446 991 94

Quảng Trị - 20/06/19

0123456789
9910
3111
2291
8312
263
4153
1953
1494
05
1825
5676
9686
5176
7946
3338
5008
7179
5129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
30
200N
963
400N
6613
0629
1838
1TR
6201
3TR
29457
47011
53251
81100
70831
22781
82002
10TR
93727
37166
15TR
44824
30TR
51331
2TỶ
583195

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 13/06/19

000 02 01 557 51
111 13 666 63
224 27 29 7
331 31 38 30 881
4995

Quảng Trị - 13/06/19

0123456789
30
1100
6201
7011
3251
0831
2781
1331
2002
963
6613
4824
3195
7166
9457
3727
1838
0629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
02
200N
771
400N
3584
6920
9672
1TR
6042
3TR
26086
82393
20337
98139
31598
47513
57953
10TR
40333
77503
15TR
19987
30TR
94209
2TỶ
230558

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 06/06/19

009 03 02 558 53
113 6
220 772 71
333 37 39 887 86 84
442 993 98

Quảng Trị - 06/06/19

0123456789
6920
771
02
9672
6042
2393
7513
7953
0333
7503
3584
6086
0337
9987
1598
0558
8139
4209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
19
200N
495
400N
7957
9332
6735
1TR
6708
3TR
80242
47032
83108
43236
40602
75819
74475
10TR
42580
86244
15TR
08427
30TR
83180
2TỶ
353003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 30/05/19

003 08 02 08 557
119 19 6
227 775
332 36 32 35 880 80
444 42 995

Quảng Trị - 30/05/19

0123456789
2580
3180
9332
0242
7032
0602
3003
6244
495
6735
4475
3236
7957
8427
6708
3108
19
5819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
29
200N
883
400N
6902
3679
3230
1TR
3923
3TR
40581
03779
50407
23331
78601
67477
21020
10TR
63373
48819
15TR
38226
30TR
90123
2TỶ
791109

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 23/05/19

009 07 01 02 5
119 6
223 26 20 23 29 773 79 77 79
331 30 881 83
49

Quảng Trị - 23/05/19

0123456789
3230
1020
0581
3331
8601
6902
883
3923
3373
0123
8226
0407
7477
29
3679
3779
8819
1109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
35
200N
179
400N
0591
8410
3648
1TR
8069
3TR
55161
51679
96188
85786
74203
38484
92061
10TR
32111
58865
15TR
38478
30TR
35568
2TỶ
221774

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 16/05/19

003 5
111 10 668 65 61 61 69
2774 78 79 79
335 888 86 84
448 991

Quảng Trị - 16/05/19

0123456789
8410
0591
5161
2061
2111
4203
8484
1774
35
8865
5786
3648
6188
8478
5568
179
8069
1679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
65
200N
129
400N
3325
7139
2125
1TR
9723
3TR
29773
10230
66154
33759
94845
89673
94569
10TR
75224
28988
15TR
09896
30TR
66019
2TỶ
508025

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 09/05/19

0554 59
119 669 65
225 24 23 25 25 29 773 73
330 39 888
445 996

Quảng Trị - 09/05/19

0123456789
0230
9723
9773
9673
6154
5224
65
3325
2125
4845
8025
9896
8988
129
7139
3759
4569
6019
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL