In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị

Đang chờ xổ số Quảng Trị lúc 17:12': 27/01/2022. Còn 16:35:05 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
83
200N
478
400N
5682
2998
4907
1TR
6371
3TR
93315
11215
87185
95391
42378
93250
68662
10TR
33423
27541
15TR
53258
30TR
86640
2TỶ
264975

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 20/01/22

007 558 50
115 15 662
223 775 78 71 78
3885 82 83
440 41 991 98

Quảng Trị - 20/01/22

0123456789
3250
6640
6371
5391
7541
5682
8662
83
3423
3315
1215
7185
4975
4907
478
2998
2378
3258
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
74
200N
476
400N
4084
4986
1060
1TR
0823
3TR
69618
84309
37137
70488
12558
11688
37038
10TR
36162
03604
15TR
74986
30TR
86576
2TỶ
728095

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 13/01/22

004 09 558
118 662 60
223 776 76 74
337 38 886 88 88 84 86
4995

Quảng Trị - 13/01/22

0123456789
1060
6162
0823
74
4084
3604
8095
476
4986
4986
6576
7137
9618
0488
2558
1688
7038
4309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
21
200N
755
400N
4412
9734
6210
1TR
8658
3TR
06614
48027
30834
24630
09569
58846
31755
10TR
19231
59891
15TR
99508
30TR
25108
2TỶ
536654

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 06/01/22

008 08 554 55 58 55
114 12 10 669
227 21 7
331 34 30 34 8
446 991

Quảng Trị - 06/01/22

0123456789
6210
4630
21
9231
9891
4412
9734
6614
0834
6654
755
1755
8846
8027
8658
9508
5108
9569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
58
200N
103
400N
0213
2625
9770
1TR
7565
3TR
21055
66000
20969
29844
29315
33952
35758
10TR
36955
47120
15TR
11120
30TR
19840
2TỶ
085554

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 30/12/21

000 03 554 55 55 52 58 58
115 13 669 65
220 20 25 770
38
440 44 9

Quảng Trị - 30/12/21

0123456789
9770
6000
7120
1120
9840
3952
103
0213
9844
5554
2625
7565
1055
9315
6955
58
5758
0969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
03
200N
256
400N
0474
6528
4452
1TR
8334
3TR
52342
35915
19552
84523
66074
46599
38665
10TR
71831
32164
15TR
95401
30TR
87320
2TỶ
743521

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 23/12/21

001 03 552 52 56
115 664 65
221 20 23 28 774 74
331 34 8
442 999

Quảng Trị - 23/12/21

0123456789
7320
1831
5401
3521
4452
2342
9552
03
4523
0474
8334
6074
2164
5915
8665
256
6528
6599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
52
200N
014
400N
1009
0307
4104
1TR
6905
3TR
20191
75031
35888
79723
92689
86412
56990
10TR
69867
21984
15TR
95006
30TR
50741
2TỶ
723267

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 16/12/21

006 05 09 07 04 552
112 14 667 67
223 7
331 884 88 89
441 991 90

Quảng Trị - 16/12/21

0123456789
6990
0191
5031
0741
52
6412
9723
014
4104
1984
6905
5006
0307
9867
3267
5888
1009
2689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
67
200N
150
400N
4833
2117
0843
1TR
4707
3TR
23202
01850
28251
73596
29348
09506
16487
10TR
00382
24302
15TR
11830
30TR
64617
2TỶ
512380

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 09/12/21

002 02 06 07 550 51 50
117 17 667
27
330 33 880 82 87
448 43 996

Quảng Trị - 09/12/21

0123456789
150
1850
1830
2380
8251
3202
0382
4302
4833
0843
3596
9506
67
2117
4707
6487
4617
9348
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL