In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/01/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1C
100N
35
200N
029
400N
3687
2198
4382
1TR
3588
3TR
28790
83378
93927
52507
18890
67359
04017
10TR
77703
90679
15TR
64045
30TR
56768
2TỶ
274123

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 18/01/22

003 07 559
117 668
223 27 29 779 78
335 888 87 82
445 990 90 98

Vũng Tàu - 18/01/22

0123456789
8790
8890
4382
7703
4123
35
4045
3687
3927
2507
4017
2198
3588
3378
6768
029
7359
0679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1B
100N
16
200N
600
400N
7113
0133
6214
1TR
7499
3TR
11298
82835
03109
88106
43571
70080
32623
10TR
46472
03094
15TR
97177
30TR
90390
2TỶ
487766

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 11/01/22

009 06 00 5
113 14 16 666
223 777 72 71
335 33 880
4990 94 98 99

Vũng Tàu - 11/01/22

0123456789
600
0080
0390
3571
6472
7113
0133
2623
6214
3094
2835
16
8106
7766
7177
1298
7499
3109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1A
100N
47
200N
098
400N
5693
8163
1915
1TR
7831
3TR
48427
28550
65801
94195
67824
19333
26713
10TR
12948
25576
15TR
46167
30TR
08880
2TỶ
719902

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 04/01/22

002 01 550
113 15 667 63
227 24 776
333 31 880
448 47 995 93 98

Vũng Tàu - 04/01/22

0123456789
8550
8880
7831
5801
9902
5693
8163
9333
6713
7824
1915
4195
5576
47
8427
6167
098
2948
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 12D
100N
39
200N
067
400N
4387
4586
3193
1TR
8595
3TR
28684
98353
12321
32179
73935
48436
95467
10TR
22304
69997
15TR
15410
30TR
33520
2TỶ
976997

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 28/12/21

004 553
110 667 67
220 21 779
335 36 39 884 87 86
4997 97 95 93

Vũng Tàu - 28/12/21

0123456789
5410
3520
2321
3193
8353
8684
2304
8595
3935
4586
8436
067
4387
5467
9997
6997
39
2179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 12C
100N
94
200N
698
400N
6653
1036
0284
1TR
9581
3TR
03222
02216
01245
14076
92389
97626
28994
10TR
61291
08270
15TR
15201
30TR
72904
2TỶ
218454

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 21/12/21

004 01 554 53
116 6
222 26 770 76
336 889 81 84
445 991 94 98 94

Vũng Tàu - 21/12/21

0123456789
8270
9581
1291
5201
3222
6653
94
0284
8994
2904
8454
1245
1036
2216
4076
7626
698
2389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 12B
100N
28
200N
442
400N
2165
2226
0155
1TR
8453
3TR
25712
67667
21742
73831
03309
14318
37983
10TR
47788
63519
15TR
32830
30TR
11610
2TỶ
359804

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 14/12/21

004 09 553 55
110 19 12 18 667 65
226 28 7
330 31 888 83
442 42 9

Vũng Tàu - 14/12/21

0123456789
2830
1610
3831
442
5712
1742
8453
7983
9804
2165
0155
2226
7667
28
4318
7788
3309
3519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 12A
100N
19
200N
721
400N
1248
4038
2599
1TR
8304
3TR
69582
53196
74178
59794
83678
12067
96957
10TR
65727
53457
15TR
23095
30TR
45697
2TỶ
034106

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 07/12/21

006 04 557 57
119 667
227 21 778 78
338 882
448 997 95 96 94 99

Vũng Tàu - 07/12/21

0123456789
721
9582
8304
9794
3095
3196
4106
2067
6957
5727
3457
5697
1248
4038
4178
3678
19
2599
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL