In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/02/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 2C
100N
83
200N
152
400N
4236
8770
8850
1TR
6350
3TR
34936
88822
33940
51796
07817
24713
35251
10TR
00475
69680
15TR
30942
30TR
84439
2TỶ
043811

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 20/02/24

0551 50 50 52
111 17 13 6
222 775 70
339 36 36 880 83
442 40 996

Vũng Tàu - 20/02/24

0123456789
8770
8850
6350
3940
9680
5251
3811
152
8822
0942
83
4713
0475
4236
4936
1796
7817
4439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 2B
100N
35
200N
105
400N
4298
3314
8782
1TR
3597
3TR
62715
85538
96128
47754
94931
93404
83287
10TR
63072
51741
15TR
03783
30TR
75353
2TỶ
824700

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 13/02/24

000 04 05 553 54
115 14 6
228 772
338 31 35 883 87 82
441 997 98

Vũng Tàu - 13/02/24

0123456789
4700
4931
1741
8782
3072
3783
5353
3314
7754
3404
35
105
2715
3597
3287
4298
5538
6128
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 2A
100N
50
200N
167
400N
5850
4922
7198
1TR
5548
3TR
52523
48634
74813
10458
37627
97436
07009
10TR
69809
82524
15TR
07123
30TR
11250
2TỶ
586275

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 06/02/24

009 09 550 58 50 50
113 667
223 24 23 27 22 775
334 36 8
448 998

Vũng Tàu - 06/02/24

0123456789
50
5850
1250
4922
2523
4813
7123
8634
2524
6275
7436
167
7627
7198
5548
0458
7009
9809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1E
100N
71
200N
701
400N
0219
6711
7026
1TR
3355
3TR
57102
90930
08867
30112
70179
19617
77453
10TR
85817
32664
15TR
84959
30TR
16321
2TỶ
016148

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 30/01/24

002 01 559 53 55
117 12 17 19 11 664 67
221 26 779 71
330 8
448 9

Vũng Tàu - 30/01/24

0123456789
0930
71
701
6711
6321
7102
0112
7453
2664
3355
7026
8867
9617
5817
6148
0219
0179
4959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1D
100N
44
200N
325
400N
6173
3224
6219
1TR
8444
3TR
36232
37076
40485
66020
84507
79462
04379
10TR
69792
08910
15TR
48333
30TR
36704
2TỶ
048805

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 23/01/24

005 04 07 5
110 19 662
220 24 25 776 79 73
333 32 885
444 44 992

Vũng Tàu - 23/01/24

0123456789
6020
8910
6232
9462
9792
6173
8333
44
3224
8444
6704
325
0485
8805
7076
4507
6219
4379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1C
100N
51
200N
509
400N
3737
6448
2442
1TR
1174
3TR
96628
45760
55666
40687
33905
07186
22822
10TR
44491
64073
15TR
85579
30TR
50136
2TỶ
178579

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 16/01/24

005 09 551
1660 66
228 22 779 79 73 74
336 37 887 86
448 42 991

Vũng Tàu - 16/01/24

0123456789
5760
51
4491
2442
2822
4073
1174
3905
5666
7186
0136
3737
0687
6448
6628
509
5579
8579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1B
100N
44
200N
046
400N
5927
0188
4116
1TR
2706
3TR
98278
48766
47909
36136
95680
17099
79181
10TR
62759
34221
15TR
75359
30TR
33967
2TỶ
411383

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 09/01/24

009 06 559 59
116 667 66
221 27 778
336 883 80 81 88
446 44 999

Vũng Tàu - 09/01/24

0123456789
5680
9181
4221
1383
44
046
4116
2706
8766
6136
5927
3967
0188
8278
7909
7099
2759
5359

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL