In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 11E
100N
32
200N
165
400N
3605
7148
4964
1TR
1471
3TR
91590
52834
39791
60405
22181
47537
38303
10TR
05330
00113
15TR
24892
30TR
59913
2TỶ
982079

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 29/11/22

005 03 05 5
113 13 664 65
2779 71
330 34 37 32 881
448 992 90 91

Vũng Tàu - 29/11/22

0123456789
1590
5330
1471
9791
2181
32
4892
8303
0113
9913
4964
2834
165
3605
0405
7537
7148
2079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 11D
100N
79
200N
250
400N
1218
7351
6807
1TR
3380
3TR
08613
22089
42283
00131
91778
72197
54312
10TR
00693
29677
15TR
87980
30TR
61612
2TỶ
170917

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 22/11/22

007 551 50
117 12 13 12 18 6
2777 78 79
331 880 89 83 80
4993 97

Vũng Tàu - 22/11/22

0123456789
250
3380
7980
7351
0131
4312
1612
8613
2283
0693
6807
2197
9677
0917
1218
1778
79
2089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 11C
100N
38
200N
342
400N
2347
6399
4276
1TR
9703
3TR
73920
45459
44405
34417
85869
96384
10348
10TR
93531
46699
15TR
36050
30TR
50350
2TỶ
849725

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 15/11/22

005 03 550 50 59
117 669
225 20 776
331 38 884
448 47 42 999 99

Vũng Tàu - 15/11/22

0123456789
3920
6050
0350
3531
342
9703
6384
4405
9725
4276
2347
4417
38
0348
6399
5459
5869
6699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 11B
100N
95
200N
163
400N
2842
1002
3497
1TR
1456
3TR
50239
22502
14015
80036
74308
24604
55188
10TR
18421
05889
15TR
93625
30TR
59258
2TỶ
760839

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 08/11/22

002 08 04 02 558 56
115 663
225 21 7
339 39 36 889 88
442 997 95

Vũng Tàu - 08/11/22

0123456789
8421
2842
1002
2502
163
4604
95
4015
3625
1456
0036
3497
4308
5188
9258
0239
5889
0839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 11A
100N
60
200N
585
400N
4059
3694
5144
1TR
4090
3TR
81725
93585
75824
81792
31468
11714
84948
10TR
74804
53727
15TR
42445
30TR
72322
2TỶ
165010

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 01/11/22

004 559
110 14 668 60
222 27 25 24 7
3885 85
445 48 44 992 90 94

Vũng Tàu - 01/11/22

0123456789
60
4090
5010
1792
2322
3694
5144
5824
1714
4804
585
1725
3585
2445
3727
1468
4948
4059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 10D
100N
08
200N
577
400N
5238
7004
1484
1TR
7637
3TR
26148
24535
88713
07250
46679
08273
87619
10TR
33401
24987
15TR
98687
30TR
98446
2TỶ
637368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 25/10/22

001 04 08 550
113 19 668
2779 73 77
335 37 38 887 87 84
446 48 9

Vũng Tàu - 25/10/22

0123456789
7250
3401
8713
8273
7004
1484
4535
8446
577
7637
4987
8687
08
5238
6148
7368
6679
7619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 10C
100N
34
200N
648
400N
4642
5527
3452
1TR
3282
3TR
40068
29952
98505
12930
44825
70758
11176
10TR
13559
20068
15TR
08255
30TR
26167
2TỶ
749429

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 18/10/22

005 555 59 52 58 52
1667 68 68
229 25 27 776
330 34 882
442 48 9

Vũng Tàu - 18/10/22

0123456789
2930
4642
3452
3282
9952
34
8505
4825
8255
1176
5527
6167
648
0068
0758
0068
3559
9429
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL