In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 05/07/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6D
100N
66
200N
857
400N
6507
0913
1942
1TR
8693
3TR
69679
13865
88085
51605
04875
29714
32959
10TR
56706
16921
15TR
96881
30TR
98574
2TỶ
477340

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 28/06/22

006 05 07 559 57
114 13 665 66
221 774 79 75
3881 85
440 42 993

Vũng Tàu - 28/06/22

0123456789
7340
6921
6881
1942
0913
8693
9714
8574
3865
8085
1605
4875
66
6706
857
6507
9679
2959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6C
100N
50
200N
777
400N
9971
7281
9411
1TR
2456
3TR
56395
47322
85823
95090
21764
53721
40472
10TR
50730
11221
15TR
56956
30TR
57745
2TỶ
211958

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 21/06/22

0558 56 56 50
111 664
221 22 23 21 772 71 77
330 881
445 995 90

Vũng Tàu - 21/06/22

0123456789
50
5090
0730
9971
7281
9411
3721
1221
7322
0472
5823
1764
6395
7745
2456
6956
777
1958
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6B
100N
92
200N
456
400N
5586
1958
1292
1TR
6666
3TR
39474
88243
00965
92574
14456
94281
29377
10TR
84306
54594
15TR
00629
30TR
64546
2TỶ
281144

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 14/06/22

006 556 58 56
1665 66
229 774 74 77
3881 86
444 46 43 994 92 92

Vũng Tàu - 14/06/22

0123456789
4281
92
1292
8243
9474
2574
4594
1144
0965
456
5586
6666
4456
4306
4546
9377
1958
0629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6A
100N
24
200N
081
400N
3027
5856
0547
1TR
6166
3TR
17657
99701
94248
16038
25247
37132
91955
10TR
70869
40138
15TR
96482
30TR
81788
2TỶ
286665

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 07/06/22

001 557 55 56
1665 69 66
227 24 7
338 38 32 888 82 81
448 47 47 9

Vũng Tàu - 07/06/22

0123456789
081
9701
7132
6482
24
1955
6665
5856
6166
3027
0547
7657
5247
4248
6038
0138
1788
0869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5E
100N
08
200N
475
400N
0938
9643
6828
1TR
6844
3TR
17115
64839
80068
42340
79055
59513
22738
10TR
60683
13793
15TR
71341
30TR
42688
2TỶ
049949

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 31/05/22

008 555
115 13 668
228 775
339 38 38 888 83
449 41 40 44 43 993

Vũng Tàu - 31/05/22

0123456789
2340
1341
9643
9513
0683
3793
6844
475
7115
9055
08
0938
6828
0068
2738
2688
4839
9949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5D
100N
35
200N
101
400N
3651
3549
1395
1TR
1519
3TR
30693
70902
41880
27375
74628
79476
24561
10TR
69423
34502
15TR
86219
30TR
01893
2TỶ
479247

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 24/05/22

002 02 01 551
119 19 661
223 28 775 76
335 880
447 49 993 93 95

Vũng Tàu - 24/05/22

0123456789
1880
101
3651
4561
0902
4502
0693
9423
1893
35
1395
7375
9476
9247
4628
3549
1519
6219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5C
100N
05
200N
942
400N
5487
1618
7955
1TR
4287
3TR
65083
05207
58704
22280
61052
02847
08526
10TR
04497
07866
15TR
20407
30TR
91451
2TỶ
013467

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 17/05/22

007 07 04 05 551 52 55
118 667 66
226 7
3883 80 87 87
447 42 997

Vũng Tàu - 17/05/22

0123456789
2280
1451
942
1052
5083
8704
05
7955
8526
7866
5487
4287
5207
2847
4497
0407
3467
1618
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL