In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 10/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 10A
100N
68
200N
693
400N
3743
9735
0679
1TR
6039
3TR
57598
80019
88432
13760
37038
90090
48404
10TR
89007
12681
15TR
33257
30TR
38039
2TỶ
207960

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 03/10/23

007 04 557
119 660 60 68
2779
339 32 38 39 35 881
443 998 90 93

Vũng Tàu - 03/10/23

0123456789
3760
0090
7960
2681
8432
693
3743
8404
9735
9007
3257
68
7598
7038
0679
6039
0019
8039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9D
100N
95
200N
444
400N
5698
8378
9505
1TR
2385
3TR
20178
19890
17159
00332
04793
07481
37791
10TR
70234
71277
15TR
04751
30TR
99090
2TỶ
991040

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 26/09/23

005 551 59
16
2777 78 78
334 32 881 85
440 44 990 90 93 91 98 95

Vũng Tàu - 26/09/23

0123456789
9890
9090
1040
7481
7791
4751
0332
4793
444
0234
95
9505
2385
1277
5698
8378
0178
7159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9C
100N
22
200N
095
400N
3446
1395
5410
1TR
2355
3TR
85666
60772
29869
37993
37377
90523
44219
10TR
67947
34149
15TR
76547
30TR
98999
2TỶ
159659

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 19/09/23

0559 55
119 10 666 69
223 22 772 77
38
447 47 49 46 999 93 95 95

Vũng Tàu - 19/09/23

0123456789
5410
22
0772
7993
0523
095
1395
2355
3446
5666
7377
7947
6547
9869
4219
4149
8999
9659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9B
100N
36
200N
010
400N
0612
6142
1828
1TR
6275
3TR
09851
95952
91178
75631
94228
00434
21326
10TR
08005
74473
15TR
74461
30TR
26632
2TỶ
427281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 12/09/23

005 551 52
112 10 661
228 26 28 773 78 75
332 31 34 36 881
442 9

Vũng Tàu - 12/09/23

0123456789
010
9851
5631
4461
7281
0612
6142
5952
6632
4473
0434
6275
8005
36
1326
1828
1178
4228
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9A
100N
81
200N
689
400N
3482
0318
3166
1TR
9930
3TR
07459
43511
88210
65839
30973
50513
77544
10TR
71575
01975
15TR
46758
30TR
78667
2TỶ
503609

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 05/09/23

009 558 59
111 10 13 18 667 66
2775 75 73
339 30 882 89 81
444 9

Vũng Tàu - 05/09/23

0123456789
9930
8210
81
3511
3482
0973
0513
7544
1575
1975
3166
8667
0318
6758
689
7459
5839
3609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8E
100N
22
200N
427
400N
5903
0735
8210
1TR
7848
3TR
20425
40153
37516
04284
30288
26361
58593
10TR
66600
58448
15TR
11450
30TR
73178
2TỶ
441763

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 29/08/23

000 03 550 53
116 10 663 61
225 27 22 778
335 884 88
448 48 993

Vũng Tàu - 29/08/23

0123456789
8210
6600
1450
6361
22
5903
0153
8593
1763
4284
0735
0425
7516
427
7848
0288
8448
3178
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8D
100N
60
200N
708
400N
8452
1932
6929
1TR
9325
3TR
69100
54702
95258
34435
75866
28346
11206
10TR
68977
21425
15TR
08517
30TR
59908
2TỶ
491990

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 22/08/23

008 00 02 06 08 558 52
117 666 60
225 25 29 777
335 32 8
446 990

Vũng Tàu - 22/08/23

0123456789
60
9100
1990
8452
1932
4702
9325
4435
1425
5866
8346
1206
8977
8517
708
5258
9908
6929
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL