In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Phúc Lộc Thọ
Số ĐT: 0908 828 551
297 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Số Đỏ
Số ĐT: 0909 932 052
562 Lê Văn Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Sáng
Số ĐT: 0977 198 570
Chợ Phú Lợi, Định Quán, Đồng Nai
ve số online

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 07:26:01 nữa đến xổ số Miền Trung
www.doisotrung.com.vn
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
17
87
200N
924
591
400N
6016
2671
5692
2439
2344
6587
1TR
4842
2059
3TR
55403
24975
24225
24048
15461
79113
99176
05170
19426
91063
69375
54970
80431
67077
10TR
60537
64001
91511
21897
15TR
46230
90444
30TR
57756
59328
2TỶ
381455
715990
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
11
86
200N
759
388
400N
9608
1123
0723
8114
1104
6670
1TR
1922
6360
3TR
90634
23117
58143
29719
20247
34011
26904
16376
69355
61345
27544
59181
96175
68610
10TR
16402
30197
67783
60202
15TR
60108
96133
30TR
03770
85085
2TỶ
524007
804688
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
96
71
200N
341
162
400N
0439
0770
6755
6875
6379
9092
1TR
4411
0813
3TR
85795
18782
16869
87538
49636
20942
11579
55852
71931
02823
31660
70595
31870
92874
10TR
53341
80017
91787
47236
15TR
94866
87514
30TR
48928
86584
2TỶ
690355
625200
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
39
27
200N
632
605
400N
0968
5209
0361
3030
5369
3471
1TR
2913
9176
3TR
12186
58507
89869
72527
45195
38259
65209
47504
53781
94903
04698
05753
01313
50654
10TR
34277
05285
95833
72416
15TR
99688
00717
30TR
46948
16697
2TỶ
745361
787724
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
28
51
200N
523
622
400N
5054
0869
0647
1643
6354
8056
1TR
0708
1176
3TR
50293
77665
51128
20866
04520
28185
63294
09992
80109
58078
04956
92238
00107
80017
10TR
19037
99877
44443
40839
15TR
70971
65939
30TR
04724
50112
2TỶ
737783
469743
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
85
76
200N
609
548
400N
0094
2568
0424
5126
6444
5786
1TR
3441
9752
3TR
61591
06317
72638
23625
60697
09763
11162
50696
12373
51992
60041
96389
63490
79307
10TR
55308
79455
95979
40502
15TR
90330
47443
30TR
07017
02956
2TỶ
828017
949351
Đầy đủ2 Số3 Số
www.doisotrung.com.vn
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
96
61
200N
000
916
400N
3000
3948
5545
1985
4550
2955
1TR
0194
2226
3TR
41445
19194
84050
20029
23429
76908
58146
59281
36267
18366
65376
42192
18206
14305
10TR
56762
47911
84003
46282
15TR
36074
52293
30TR
15356
31532
2TỶ
658149
737521
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL