In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 08:05:11 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
38
27
200N
296
126
400N
4423
3251
2795
4985
6976
9871
1TR
2418
9685
3TR
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
10TR
03549
00582
32955
70010
15TR
18167
78620
30TR
07816
16671
2TỶ
805515
612558
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
99
28
200N
421
878
400N
7882
5296
4816
3596
7058
5620
1TR
7923
6025
3TR
84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973
05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
10TR
13529
14437
49291
89394
15TR
76009
57621
30TR
46458
98481
2TỶ
063642
120125
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
78
22
200N
757
889
400N
4542
4527
1162
9707
3762
2979
1TR
1877
2714
3TR
83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476
51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686
10TR
35873
49759
28427
20934
15TR
21051
88379
30TR
71606
14739
2TỶ
233556
507273
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
99
27
200N
684
391
400N
7100
1569
9478
4160
2650
7433
1TR
9331
0865
3TR
61686
41332
55649
58912
59169
95541
43031
09797
19375
55425
19851
49083
52093
59006
10TR
94088
54941
24600
02792
15TR
44475
55770
30TR
31182
35241
2TỶ
047033
464825
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
08
87
200N
095
037
400N
6480
9099
7565
0418
7218
3524
1TR
0394
2217
3TR
59637
94976
77129
78516
81414
71941
99930
28397
11624
99375
92909
47559
62402
41204
10TR
41284
65655
58980
31972
15TR
51582
85071
30TR
24112
97256
2TỶ
481223
405124
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
33
04
200N
317
616
400N
7187
2713
7557
2655
6658
1572
1TR
0318
4936
3TR
94577
43397
66451
11023
47963
64739
50716
73068
79684
36730
57807
92480
66736
99645
10TR
38864
87318
13088
83922
15TR
49937
51181
30TR
44019
91314
2TỶ
944069
378382
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
98
55
200N
779
267
400N
0261
9758
2818
3045
0781
7498
1TR
9573
1462
3TR
72467
00104
35684
90801
37619
43397
31023
05723
38768
01244
44219
32898
10847
62812
10TR
21713
69994
47210
70400
15TR
41700
55542
30TR
97938
15503
2TỶ
685529
930074
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL