In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 06:57:49 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
79
40
200N
450
114
400N
9718
6270
1081
7409
8934
3923
1TR
1177
6686
3TR
50290
50779
73449
41375
07553
62374
99856
15063
16843
29030
02831
52710
36697
88189
10TR
62666
93448
68183
98232
15TR
39039
03817
30TR
07448
18803
2TỶ
248292
461491
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
68
98
200N
841
060
400N
3940
3386
0929
9640
4445
1649
1TR
1053
0589
3TR
16482
06804
77827
34762
80709
78495
47764
41331
74787
86423
56834
98585
10765
05755
10TR
82269
90592
39881
92851
15TR
17753
01202
30TR
46103
90677
2TỶ
959209
649207
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
36
67
200N
375
782
400N
3057
8466
0270
4588
3163
5918
1TR
3618
7265
3TR
03302
01559
49520
70970
89334
91406
56088
28384
96240
70844
33107
31976
97097
58841
10TR
26659
85592
22245
46451
15TR
96915
56265
30TR
59743
81650
2TỶ
362471
709514
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
54
70
200N
961
752
400N
5984
8718
3841
3013
4086
4063
1TR
2429
7389
3TR
06386
39864
27875
67554
12858
05105
44275
53544
85692
72355
98587
70963
64750
71274
10TR
95207
08484
07107
87710
15TR
22058
94924
30TR
80839
65869
2TỶ
042509
054991
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
97
55
200N
354
407
400N
1784
1763
5820
4297
4184
8988
1TR
1102
7379
3TR
35335
94493
05715
65211
49249
05252
01946
98980
81357
70272
88941
42974
56165
31277
10TR
15224
19334
39837
47361
15TR
29191
87666
30TR
65390
84587
2TỶ
011632
941762
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
31
99
200N
509
276
400N
1450
3141
0876
7586
2026
7012
1TR
9121
2105
3TR
30134
07411
75971
11224
40751
51334
75199
16852
86399
63155
63208
71169
65552
80855
10TR
95466
28827
52964
82007
15TR
12820
94928
30TR
87606
34087
2TỶ
416753
643466
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
47
03
200N
810
833
400N
3320
8690
4475
3109
6649
3232
1TR
1636
0003
3TR
62853
00827
31644
76271
95066
09004
50691
87122
44417
27555
37153
95896
74588
17115
10TR
18028
71530
58607
68578
15TR
07966
02619
30TR
77107
00306
2TỶ
629502
983217
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL