In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 00:11:31 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
97
27
200N
176
456
400N
9022
8072
5211
4483
3957
8572
1TR
4647
7212
3TR
58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704
04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302
10TR
78044
22776
21271
33355
15TR
41054
83191
30TR
43842
72324
2TỶ
918419
686797
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
13
34
200N
365
301
400N
3399
5773
7063
2172
9761
4105
1TR
9369
8080
3TR
77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259
41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522
10TR
74548
30533
58084
52179
15TR
30839
41830
30TR
74291
05740
2TỶ
206361
362245
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
77
73
200N
561
817
400N
4690
7236
9284
8645
9055
2785
1TR
4336
3319
3TR
72745
54202
23620
17549
82228
46581
99551
26586
78590
42141
50196
45816
84434
30294
10TR
13242
16404
29085
34597
15TR
18397
30796
30TR
91545
18067
2TỶ
001078
191362
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
77
45
200N
062
896
400N
3218
2488
1084
2753
2918
8410
1TR
4215
0121
3TR
36855
68223
37027
21615
89347
47210
77973
68091
33965
80525
71205
14195
40280
84958
10TR
99793
49509
58786
69966
15TR
31282
89027
30TR
85142
29560
2TỶ
605636
982419
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
25
58
200N
999
661
400N
8519
2307
3499
7671
0546
5209
1TR
8297
3985
3TR
06221
22073
23397
87886
52513
81954
59174
14378
52072
45974
65881
66739
82820
82801
10TR
82364
03346
78634
09734
15TR
44747
29690
30TR
23681
21273
2TỶ
403234
815920
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
10
70
200N
845
964
400N
9677
1203
2243
3515
8925
1484
1TR
2514
0775
3TR
67876
68406
34882
33184
13680
13230
49122
08645
41249
43802
48723
71595
67665
18993
10TR
97919
37848
66442
64882
15TR
32424
02008
30TR
57688
28590
2TỶ
465072
349306
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
75
25
200N
771
291
400N
1357
2198
1383
4987
7007
2537
1TR
5550
1722
3TR
11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226
47397
29763
26059
15428
59864
61078
32815
10TR
03685
26691
73727
77435
15TR
96332
37304
30TR
43431
72612
2TỶ
697730
883941
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL