In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 00:13:57 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
87
12
200N
882
449
400N
7158
8761
4905
0862
9127
9664
1TR
3985
1789
3TR
11510
16432
68697
97243
91450
63245
56172
53894
43397
48164
89261
96273
63789
60489
10TR
50723
97382
79177
80434
15TR
22215
07513
30TR
72435
67090
2TỶ
428591
415322
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
14
79
200N
313
782
400N
7562
3162
5993
0573
0600
6416
1TR
6286
2103
3TR
43616
91135
77360
48557
74166
48099
62355
92273
59958
38512
07162
31345
50028
61058
10TR
70853
33236
10627
65529
15TR
29784
53755
30TR
58242
94149
2TỶ
390264
672720
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
96
81
200N
567
367
400N
8715
1882
2844
5234
2927
4245
1TR
1128
6322
3TR
44630
17869
56139
47032
92397
72680
76953
93888
66172
00748
30528
56418
07040
97579
10TR
88573
06887
66309
12478
15TR
71007
48581
30TR
43618
78865
2TỶ
246385
496750
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
43
41
200N
004
712
400N
0821
9334
7760
8362
2444
4714
1TR
9636
8988
3TR
18081
64488
47841
13299
81918
80456
13703
77180
69733
44417
22375
65888
83133
01569
10TR
32223
14176
77192
66909
15TR
67876
57227
30TR
44115
89282
2TỶ
984658
691996
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
24
63
200N
030
122
400N
2335
7262
9184
8443
5467
3221
1TR
6551
4606
3TR
45694
85342
32996
27496
19273
94056
71712
29816
14769
14100
22165
27379
11789
84398
10TR
19872
13877
05581
69632
15TR
41171
00804
30TR
19967
45302
2TỶ
632127
651237
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
48
92
200N
989
687
400N
6811
0815
9989
3304
7022
7116
1TR
4128
9835
3TR
46858
05935
64452
40758
29989
51520
21806
43566
87260
52024
11688
28680
18140
48780
10TR
19967
58722
96687
45239
15TR
20938
43971
30TR
60758
63739
2TỶ
760075
141768
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
14
86
200N
002
261
400N
8620
0787
8507
8996
6538
1694
1TR
8031
0105
3TR
37453
65199
00412
75170
51173
24730
52722
11213
29972
55217
20530
79291
03913
77531
10TR
30949
03464
33046
18134
15TR
13230
13179
30TR
60610
94925
2TỶ
591812
315157
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL