In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 12:20:35 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
50
66
200N
666
684
400N
5076
8608
9181
5047
0828
5677
1TR
6328
3763
3TR
40676
41619
00689
36521
91486
05354
39096
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
10TR
03888
39639
73030
32643
15TR
07571
55154
30TR
00502
61376
2TỶ
557810
771033
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
38
53
200N
625
136
400N
4266
1483
6227
5090
9838
3011
1TR
4595
0358
3TR
73373
22111
32189
37012
11188
39184
94366
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
10TR
26283
55020
92820
03400
15TR
07672
24105
30TR
50967
75694
2TỶ
376288
079141
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
87
18
200N
358
801
400N
6293
6893
4074
7569
5629
0448
1TR
8000
8180
3TR
61937
72964
18762
40163
35144
82281
00325
49183
34667
48371
30306
60120
38104
19207
10TR
76971
03266
88895
51652
15TR
71757
74618
30TR
68436
50207
2TỶ
974705
071817
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
21
32
200N
676
135
400N
8382
1928
4825
6297
3151
9672
1TR
6481
0041
3TR
88261
36944
46755
29869
97776
08550
90834
64626
01260
65255
18021
42499
93762
43655
10TR
51527
87849
94640
37834
15TR
37431
27972
30TR
77913
03101
2TỶ
771195
307809
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
37
59
200N
749
808
400N
0240
4795
1514
0410
3313
2453
1TR
2484
7360
3TR
52336
90491
19984
50941
94722
96923
35582
61217
90747
34245
58683
06155
67239
16741
10TR
21428
63358
28852
56385
15TR
51857
52636
30TR
33851
20960
2TỶ
783630
268682
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
94
80
200N
726
378
400N
7284
6608
1646
3441
1602
8071
1TR
1063
8756
3TR
36984
62749
35919
08615
96569
95084
47473
12633
22267
65292
11167
07586
10000
87806
10TR
59400
20757
57510
91767
15TR
81764
62470
30TR
20653
81930
2TỶ
493305
358287
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
51
50
200N
046
672
400N
4739
6118
7678
3741
8117
8665
1TR
7107
4014
3TR
89083
72529
16053
50891
38943
00398
15995
24315
96607
96150
93376
62568
61190
68578
10TR
04288
61066
24442
97294
15TR
90316
40397
30TR
19469
94712
2TỶ
594322
936589
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL