In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 05:32:43 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
34
80
200N
423
876
400N
8815
9551
5647
2309
1222
6676
1TR
4695
0382
3TR
02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
10TR
76330
99574
52031
28554
15TR
43059
51950
30TR
70323
73771
2TỶ
359272
956041
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
65
80
200N
811
952
400N
3509
8293
5500
6970
8228
0649
1TR
7068
1183
3TR
28459
69413
24797
73333
41158
82507
04062
40694
87600
94069
65029
63838
94751
93637
10TR
28119
59163
29545
52308
15TR
41069
16914
30TR
20573
15131
2TỶ
268899
523451
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
80
11
200N
317
093
400N
6080
1007
2434
4324
5961
5034
1TR
8076
1978
3TR
01173
98713
06911
44993
12372
49203
14965
99285
61478
29576
26001
29385
74223
88111
10TR
28652
26455
84593
94514
15TR
60953
74848
30TR
22993
13048
2TỶ
172136
918703
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
29
35
200N
970
855
400N
6068
6062
8524
9198
5282
2075
1TR
0913
8312
3TR
11614
42767
24877
99688
49705
85178
06069
03428
96671
20340
79329
51153
03491
66971
10TR
82703
42636
04463
94881
15TR
03913
21335
30TR
01648
81629
2TỶ
851022
558222
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
59
65
200N
253
825
400N
7323
9681
7697
3878
2210
7593
1TR
8913
7259
3TR
52265
51478
58468
52381
38018
59437
58213
97423
72849
53764
37800
55993
12309
80424
10TR
05472
51977
45191
68642
15TR
25396
97724
30TR
88935
50579
2TỶ
842882
091793
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
49
69
200N
872
506
400N
9328
2906
0016
7434
3173
2284
1TR
0291
6219
3TR
75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878
45379
67298
30349
27176
82338
13761
28811
10TR
29351
92881
86422
75713
15TR
65417
66730
30TR
31488
08498
2TỶ
013131
680384
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
87
99
200N
899
497
400N
7370
6435
5714
4126
8063
5735
1TR
7111
2710
3TR
87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
10TR
40513
93236
58039
72198
15TR
88226
47396
30TR
90804
15548
2TỶ
016727
411316
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL