In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Trung - Thứ hai

Còn 11:21:47 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
80
47
200N
843
774
400N
0978
8741
1789
1624
2162
6558
1TR
5849
5240
3TR
19326
10192
39296
33534
55805
16188
66461
53680
87693
81297
05234
00484
25538
02799
10TR
82863
70106
97887
00426
15TR
74923
51397
30TR
83843
87515
2TỶ
146131
126784
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
72
61
200N
322
802
400N
2495
6892
2410
5679
0649
4398
1TR
7368
6139
3TR
03854
91225
73312
27374
32285
19712
81884
64180
65396
56273
40209
13860
27072
88904
10TR
87752
60201
26592
35817
15TR
24456
66558
30TR
90341
64382
2TỶ
609738
214495
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
84
15
200N
160
586
400N
5058
8686
9722
8074
4398
5037
1TR
2702
3573
3TR
19046
09345
52283
73759
39822
00859
36892
02455
90702
74034
87715
04081
72762
35686
10TR
13611
69267
82406
39737
15TR
73435
49256
30TR
57205
23191
2TỶ
490897
697603
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
18
13
200N
977
809
400N
1193
9495
4513
3718
2623
4910
1TR
2284
2079
3TR
54378
12772
45217
82256
30246
24365
15090
38849
95665
64113
35162
36216
32240
92867
10TR
46194
53708
90054
28043
15TR
29937
57984
30TR
96925
39605
2TỶ
851469
633293
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
52
12
200N
407
176
400N
1047
7938
3842
0536
2114
5723
1TR
0818
1306
3TR
61578
46736
89445
34087
64659
84855
61685
40355
29242
42515
36752
63834
73055
16792
10TR
28693
42336
52495
53358
15TR
75417
85529
30TR
01480
51635
2TỶ
409145
961260
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
25
44
200N
272
922
400N
2732
2356
4625
0543
1913
5973
1TR
3748
4164
3TR
22985
38375
29308
16056
46253
43028
93938
38631
56333
36408
72754
45945
48798
50151
10TR
94245
80868
80286
82667
15TR
93500
28038
30TR
10688
47190
2TỶ
057188
565995
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Thừa T. HuếPhú Yên
TTHPY
100N
95
28
200N
565
196
400N
5674
0829
8753
7018
5970
4484
1TR
3296
0928
3TR
51255
70417
21301
55021
07956
38648
89452
36662
16630
73935
84419
99842
79656
74571
10TR
45966
87874
37557
46037
15TR
61787
06799
30TR
95471
35897
2TỶ
043048
336429
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL