In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Hòa Bình
Số ĐT: 0633 511 147 - 0633 511 148
11 Tăng Bạt Hổ - P1 - Đà Lạt - Lâm Đồng
ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Mỹ Hiền
Số ĐT: 0933 867 959
419 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp
ĐLVS: TÙNG 1
Số ĐT: 0906 855 757
Finom Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng

KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau

Xổ số Cà Mau mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/11/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T11K4
100N
00
200N
833
400N
2719
1672
3053
1TR
0412
3TR
23833
79182
29582
15927
94600
97544
30229
10TR
05733
00240
15TR
44671
30TR
36025
2TỶ
889980

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 23/11/20

000 00 553
112 19 6
225 27 29 771 72
333 33 33 880 82 82
440 44 9

Cà Mau - 23/11/20

0123456789
00
4600
0240
9980
4671
1672
0412
9182
9582
833
3053
3833
5733
7544
6025
5927
2719
0229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T11K3
100N
78
200N
935
400N
3929
2714
2280
1TR
0018
3TR
56265
61589
39018
53803
78294
40083
88314
10TR
14999
48070
15TR
79930
30TR
57103
2TỶ
031613

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 16/11/20

003 03 5
113 18 14 18 14 665
229 770 78
330 35 889 83 80
4999 94

Cà Mau - 16/11/20

0123456789
2280
8070
9930
3803
0083
7103
1613
2714
8294
8314
935
6265
78
0018
9018
3929
1589
4999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T11K2
100N
51
200N
292
400N
4581
3132
5796
1TR
2010
3TR
38852
22612
06734
41301
98747
26292
79927
10TR
54273
12538
15TR
77687
30TR
88030
2TỶ
513510

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 09/11/20

001 552 51
110 12 10 6
227 773
330 38 34 32 887 81
447 992 96 92

Cà Mau - 09/11/20

0123456789
2010
8030
3510
51
4581
1301
292
3132
8852
2612
6292
4273
6734
5796
8747
9927
7687
2538
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T11K1
100N
87
200N
154
400N
1281
6681
1260
1TR
7696
3TR
85234
48781
26876
67616
91433
30016
41277
10TR
75198
55893
15TR
91392
30TR
87253
2TỶ
563396

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 02/11/20

0553 54
116 16 660
2776 77
334 33 881 81 81 87
4996 92 98 93 96

Cà Mau - 02/11/20

0123456789
1260
1281
6681
8781
1392
1433
5893
7253
154
5234
7696
6876
7616
0016
3396
87
1277
5198
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T10K4
100N
58
200N
985
400N
3717
4953
7769
1TR
2165
3TR
89188
63456
31470
68466
80614
70285
20782
10TR
55527
17282
15TR
69156
30TR
25078
2TỶ
393034

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 26/10/20

0556 56 53 58
114 17 666 65 69
227 778 70
334 882 88 85 82 85
49

Cà Mau - 26/10/20

0123456789
1470
0782
7282
4953
0614
3034
985
2165
0285
3456
8466
9156
3717
5527
58
9188
5078
7769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T10K3
100N
51
200N
753
400N
7233
6681
0625
1TR
4766
3TR
82904
01975
94756
51565
97040
96851
51782
10TR
44620
34290
15TR
16206
30TR
21484
2TỶ
690729

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 19/10/20

006 04 556 51 53 51
1665 66
229 20 25 775
333 884 82 81
440 990

Cà Mau - 19/10/20

0123456789
7040
4620
4290
51
6681
6851
1782
753
7233
2904
1484
0625
1975
1565
4766
4756
6206
0729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T10K2
100N
61
200N
563
400N
3510
4130
2257
1TR
4084
3TR
30257
47547
99894
81057
21451
48292
26971
10TR
56798
86776
15TR
12964
30TR
17879
2TỶ
700338

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 12/10/20

0557 57 51 57
110 664 63 61
2779 76 71
338 30 884
447 998 94 92

Cà Mau - 12/10/20

0123456789
3510
4130
61
1451
6971
8292
563
4084
9894
2964
6776
2257
0257
7547
1057
6798
0338
7879
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL