In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế

Xổ số Thừa T. Huế mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 09/10/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
13
200N
758
400N
7491
6310
4206
1TR
0111
3TR
36581
28070
77733
01046
08676
42927
19293
10TR
02392
40506
15TR
22524
30TR
06129
2TỶ
022083

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 02/10/23

006 06 558
111 10 13 6
229 24 27 770 76
333 883 81
446 992 93 91

Thừa T. Huế - 02/10/23

0123456789
6310
8070
7491
0111
6581
2392
13
7733
9293
2083
2524
4206
1046
8676
0506
2927
758
6129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
65
200N
493
400N
1659
6257
1209
1TR
9769
3TR
92250
71236
80778
30095
47629
74643
37739
10TR
04701
46251
15TR
45150
30TR
74958
2TỶ
331524

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 01/10/23

001 09 558 50 51 50 59 57
1669 65
224 29 778
336 39 8
443 995 93

Thừa T. Huế - 01/10/23

0123456789
2250
5150
4701
6251
493
4643
1524
65
0095
1236
6257
0778
4958
1659
1209
9769
7629
7739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
20
200N
882
400N
7382
5262
2356
1TR
7998
3TR
67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119
10TR
62573
01348
15TR
24173
30TR
09839
2TỶ
914754

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 25/09/23

000 554 57 56
119 666 62
220 773 73
339 36 887 82 82
448 49 998

Thừa T. Huế - 25/09/23

0123456789
20
1800
882
7382
5262
2573
4173
4754
2356
7236
7366
8857
8887
7998
1348
7749
8119
9839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
45
200N
093
400N
2182
1412
8738
1TR
5336
3TR
23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308
10TR
49117
96866
15TR
96588
30TR
33842
2TỶ
364275

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 24/09/23

000 08 558
117 12 666 64
225 775
336 38 888 85 82
442 45 993 93

Thừa T. Huế - 24/09/23

0123456789
7400
2182
1412
3842
093
5493
7764
45
3585
5325
4275
5336
6866
9117
8738
2858
5308
6588
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
27
200N
126
400N
4985
6976
9871
1TR
9685
3TR
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
10TR
32955
70010
15TR
78620
30TR
16671
2TỶ
612558

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 18/09/23

007 558 55 56
110 18 6
220 26 27 771 76 71
3884 82 85 85
442 996

Thừa T. Huế - 18/09/23

0123456789
0010
8620
9871
6671
0542
5182
4384
4985
9685
2955
126
6976
9296
9756
27
7407
1818
2558
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
04
200N
336
400N
3633
2647
5948
1TR
5009
3TR
07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592
10TR
54129
21534
15TR
67953
30TR
50028
2TỶ
025671

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 17/09/23

009 04 553
1665
228 29 21 771 77
334 33 36 884 87
447 48 993 92

Thừa T. Huế - 17/09/23

0123456789
1521
5671
7592
3633
7393
7953
04
9484
1534
0465
336
2647
0577
0487
5948
0028
5009
4129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
28
200N
878
400N
3596
7058
5620
1TR
6025
3TR
05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
10TR
49291
89394
15TR
57621
30TR
98481
2TỶ
120125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 11/09/23

0558
113 660
225 21 29 25 20 28 778
330 881 83
448 991 94 93 96

Thừa T. Huế - 11/09/23

0123456789
5620
3330
6260
9291
7621
8481
5283
0893
8813
9394
6025
0125
3596
28
878
7058
1448
9629
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL