In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế

Xổ số Thừa T. Huế mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 05/12/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
66
200N
684
400N
5047
0828
5677
1TR
3763
3TR
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
10TR
73030
32643
15TR
55154
30TR
61376
2TỶ
771033

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 28/11/22

0554
111 661 63 66
221 28 776 74 77
333 30 884 84
443 46 42 47 9

Thừa T. Huế - 28/11/22

0123456789
3030
3211
0021
9061
9142
3763
2643
1033
684
1974
5184
5154
66
2046
1376
5047
5677
0828
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
92
200N
719
400N
0566
8887
8101
1TR
3968
3TR
02426
15894
43212
80272
96936
29779
30998
10TR
80386
26583
15TR
54256
30TR
68987
2TỶ
807460

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 27/11/22

001 556
112 19 660 68 66
226 772 79
336 887 86 83 87
4994 98 92

Thừa T. Huế - 27/11/22

0123456789
7460
8101
92
3212
0272
6583
5894
0566
2426
6936
0386
4256
8887
8987
3968
0998
719
9779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
53
200N
136
400N
5090
9838
3011
1TR
0358
3TR
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
10TR
92820
03400
15TR
24105
30TR
75694
2TỶ
079141

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 21/11/22

005 00 559 58 53
111 664
220 20 7
338 36 885 85
441 47 40 994 90

Thừa T. Huế - 21/11/22

0123456789
5090
7520
3840
2820
3400
3011
9141
53
9064
5694
1585
2885
4105
136
2647
9838
0358
3159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
80
200N
815
400N
8058
6185
8276
1TR
1705
3TR
80897
59969
69518
01289
54259
44690
80839
10TR
48880
02725
15TR
38130
30TR
36659
2TỶ
103652

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 20/11/22

005 552 59 59 58
118 15 669
225 776
330 39 880 89 85 80
4997 90

Thừa T. Huế - 20/11/22

0123456789
80
4690
8880
8130
3652
815
6185
1705
2725
8276
0897
8058
9518
9969
1289
4259
0839
6659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
18
200N
801
400N
7569
5629
0448
1TR
8180
3TR
49183
34667
48371
30306
60120
38104
19207
10TR
88895
51652
15TR
74618
30TR
50207
2TỶ
071817

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 14/11/22

007 06 04 07 01 552
117 18 18 667 69
220 29 771
3883 80
448 995

Thừa T. Huế - 14/11/22

0123456789
8180
0120
801
8371
1652
9183
8104
8895
0306
4667
9207
0207
1817
18
0448
4618
7569
5629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
51
200N
821
400N
9390
2681
9723
1TR
6958
3TR
29353
17673
89823
23362
30474
95657
84119
10TR
42179
61890
15TR
26186
30TR
92447
2TỶ
207612

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 13/11/22

0553 57 58 51
112 19 662
223 23 21 779 73 74
3886 81
447 990 90

Thừa T. Huế - 13/11/22

0123456789
9390
1890
51
821
2681
3362
7612
9723
9353
7673
9823
0474
6186
5657
2447
6958
4119
2179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
32
200N
135
400N
6297
3151
9672
1TR
0041
3TR
64626
01260
65255
18021
42499
93762
43655
10TR
94640
37834
15TR
27972
30TR
03101
2TỶ
307809

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 07/11/22

009 01 555 55 51
1660 62
226 21 772 72
334 35 32 8
440 41 999 97

Thừa T. Huế - 07/11/22

0123456789
1260
4640
3151
0041
8021
3101
32
9672
3762
7972
7834
135
5255
3655
4626
6297
2499
7809
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL