In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Thần Tài 79
Số ĐT: 0904 285 934
108 Nguyễn Văn Nghi, P.5, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Gia Hân
Số ĐT: 090 959 3579
984 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐLVS: 739
Số ĐT: 01658 034 448
945 Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Số Đỏ
Số ĐT: 0909 932 052
562 Lê Văn Thọ, P.13, Q.Gò Vấp
ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế

Xổ số Thừa T. Huế mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/01/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
84
200N
384
400N
7602
4752
3585
1TR
4406
3TR
40124
28100
12322
06990
78741
64731
88971
10TR
94276
57102
15TR
29179
30TR
67589
2TỶ
029735

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 20/01/20

002 00 06 02 552
16
224 22 779 76 71
335 31 889 85 84 84
441 990

Thừa T. Huế - 20/01/20

0123456789
8100
6990
8741
4731
8971
7602
4752
2322
7102
84
384
0124
3585
9735
4406
4276
9179
7589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
03
200N
614
400N
7709
9901
1735
1TR
3043
3TR
18590
19186
41338
17028
45085
34121
24277
10TR
13153
07509
15TR
79341
30TR
42134
2TỶ
060496

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 13/01/20

009 09 01 03 553
114 6
228 21 777
334 38 35 886 85
441 43 996 90

Thừa T. Huế - 13/01/20

0123456789
8590
9901
4121
9341
03
3043
3153
614
2134
1735
5085
9186
0496
4277
1338
7028
7709
7509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
93
200N
423
400N
0610
0783
4410
1TR
7307
3TR
32651
88412
39006
66241
65245
05344
25332
10TR
67114
21218
15TR
86152
30TR
93524
2TỶ
247502

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 06/01/20

002 06 07 552 51
114 18 12 10 10 6
224 23 7
332 883
441 45 44 993

Thừa T. Huế - 06/01/20

0123456789
0610
4410
2651
6241
8412
5332
6152
7502
93
423
0783
5344
7114
3524
5245
9006
7307
1218
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
01
200N
993
400N
4103
8900
5232
1TR
5523
3TR
03575
49811
45954
70236
48340
92305
60059
10TR
09307
92129
15TR
92618
30TR
66650
2TỶ
269193

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 30/12/19

007 05 03 00 01 550 54 59
118 11 6
229 23 775
336 32 8
440 993 93

Thừa T. Huế - 30/12/19

0123456789
8900
8340
6650
01
9811
5232
993
4103
5523
9193
5954
3575
2305
0236
9307
2618
0059
2129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
00
200N
674
400N
2102
2131
7680
1TR
6389
3TR
83256
66675
70928
97237
80583
67832
82281
10TR
72033
82661
15TR
06245
30TR
07348
2TỶ
878512

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 23/12/19

002 00 556
112 661
228 775 74
333 37 32 31 883 81 89 80
448 45 9

Thừa T. Huế - 23/12/19

0123456789
00
7680
2131
2281
2661
2102
7832
8512
0583
2033
674
6675
6245
3256
7237
0928
7348
6389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
89
200N
141
400N
0313
1876
8259
1TR
6944
3TR
93545
21580
88468
76571
19111
46463
84393
10TR
92963
02912
15TR
22040
30TR
45105
2TỶ
100822

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 16/12/19

005 559
112 11 13 663 68 63
222 771 76
3880 89
440 45 44 41 993

Thừa T. Huế - 16/12/19

0123456789
1580
2040
141
6571
9111
2912
0822
0313
6463
4393
2963
6944
3545
5105
1876
8468
89
8259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
87
200N
694
400N
4821
6668
6688
1TR
2403
3TR
63566
63479
38210
46828
56903
85702
42486
10TR
96563
72713
15TR
91127
30TR
82608
2TỶ
250770

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 09/12/19

008 03 02 03 5
113 10 663 66 68
227 28 21 770 79
3886 88 87
4994

Thừa T. Huế - 09/12/19

0123456789
8210
0770
4821
5702
2403
6903
6563
2713
694
3566
2486
87
1127
6668
6688
6828
2608
3479
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL