In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế

Xổ số Thừa T. Huế mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/05/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
99
200N
497
400N
4126
8063
5735
1TR
2710
3TR
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
10TR
58039
72198
15TR
47396
30TR
15548
2TỶ
411316

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 16/05/22

0557 50
116 10 663 63
226 7
339 31 35 889
448 996 98 93 96 97 99

Thừa T. Huế - 16/05/22

0123456789
2710
3550
6531
8063
2693
8563
5735
4126
4796
7396
1316
497
0057
2198
5548
99
3589
8039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
99
200N
141
400N
8249
6002
4555
1TR
4684
3TR
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
10TR
44291
82333
15TR
74543
30TR
03414
2TỶ
107868

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 15/05/22

002 557 55
114 668 62
221 774 73
333 38 884
443 41 49 41 991 99

Thừa T. Huế - 15/05/22

0123456789
141
0121
0541
4291
6002
5762
5873
2333
4543
4684
5374
3414
4555
6857
5138
7868
99
8249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
89
200N
623
400N
5611
3801
8714
1TR
8572
3TR
18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532
10TR
47032
88516
15TR
29439
30TR
06072
2TỶ
072572

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 09/05/22

001 5
116 14 11 14 6
223 772 72 78 72
339 32 30 32 880 89
442 994

Thừa T. Huế - 09/05/22

0123456789
8680
0830
5611
3801
8572
8242
1532
7032
6072
2572
623
8714
8994
7614
8516
9978
89
9439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
00
200N
912
400N
0860
6307
1058
1TR
9628
3TR
81901
55625
16442
96032
52380
15552
76322
10TR
15680
78253
15TR
83270
30TR
48377
2TỶ
087150

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 08/05/22

001 07 00 550 53 52 58
112 660
225 22 28 777 70
332 880 80
442 9

Thừa T. Huế - 08/05/22

0123456789
00
0860
2380
5680
3270
7150
1901
912
6442
6032
5552
6322
8253
5625
6307
8377
1058
9628
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
82
200N
963
400N
2494
5835
0352
1TR
6621
3TR
06067
10519
02361
47572
13540
38796
85141
10TR
35844
26814
15TR
12412
30TR
83013
2TỶ
884963

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 02/05/22

0552
113 12 14 19 663 67 61 63
221 772
335 882
444 40 41 996 94

Thừa T. Huế - 02/05/22

0123456789
3540
6621
2361
5141
82
0352
7572
2412
963
3013
4963
2494
5844
6814
5835
8796
6067
0519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
57
200N
800
400N
0583
1403
7535
1TR
4836
3TR
41194
06879
78743
90075
79786
80039
71620
10TR
94244
51623
15TR
81334
30TR
06820
2TỶ
366714

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 01/05/22

003 00 557
114 6
220 23 20 779 75
334 39 36 35 886 83
444 43 994

Thừa T. Huế - 01/05/22

0123456789
800
1620
6820
0583
1403
8743
1623
1194
4244
1334
6714
7535
0075
4836
9786
57
6879
0039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
34
200N
420
400N
1051
4393
0206
1TR
2829
3TR
31679
04800
86287
52017
30920
11276
05598
10TR
23974
80975
15TR
45633
30TR
03543
2TỶ
606627

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 25/04/22

000 06 551
117 6
227 20 29 20 774 75 79 76
333 34 887
443 998 93

Thừa T. Huế - 25/04/22

0123456789
420
4800
0920
1051
4393
5633
3543
34
3974
0975
0206
1276
6287
2017
6627
5598
2829
1679
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL