In vé Dò - Cài đặt
Hotline:
Còn 09:06:25 nữa đến xổ số Miền Bắc

Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Chủ Nhật

Giải BảyĐặc Biệt
Chủ nhật
09/06/2024
Thái Bình
22,53,84,19
Thái Bình
26
Chủ nhật
02/06/2024
Thái Bình
99,90,48,11
Thái Bình
70
Chủ nhật
26/05/2024
Thái Bình
61,92,08,33
Thái Bình
98
Chủ nhật
19/05/2024
Thái Bình
68,85,05,96
Thái Bình
78
Chủ nhật
12/05/2024
Thái Bình
75,33,21,97
Thái Bình
05
Chủ nhật
05/05/2024
Thái Bình
67,22,52,63
Thái Bình
83
Chủ nhật
28/04/2024
Thái Bình
79,73,02,95
Thái Bình
96
Chủ nhật
21/04/2024
Thái Bình
11,59,91,39
Thái Bình
80
Chủ nhật
14/04/2024
Thái Bình
52,22,89,90
Thái Bình
96
Chủ nhật
07/04/2024
Thái Bình
65,17,72,50
Thái Bình
74
Chủ nhật
31/03/2024
Thái Bình
69,90,28,81
Thái Bình
09
Chủ nhật
24/03/2024
Thái Bình
29,09,32,39
Thái Bình
74
Chủ nhật
17/03/2024
Thái Bình
02,50,20,30
Thái Bình
99
Chủ nhật
10/03/2024
Thái Bình
57,88,64,26
Thái Bình
52
Chủ nhật
03/03/2024
Thái Bình
40,14,44,37
Thái Bình
32
Chủ nhật
25/02/2024
Thái Bình
16,06,98,51
Thái Bình
45
Chủ nhật
18/02/2024
Thái Bình
56,97,14,64
Thái Bình
03
Chủ nhật
04/02/2024
Thái Bình
44,04,97,41
Thái Bình
00
Chủ nhật
28/01/2024
Thái Bình
87,65,49,41
Thái Bình
74
Chủ nhật
21/01/2024
Thái Bình
28,76,18,13
Thái Bình
19
Chủ nhật
14/01/2024
Thái Bình
71,91,34,85
Thái Bình
38
Chủ nhật
07/01/2024
Thái Bình
85,67,75,12
Thái Bình
18
Chủ nhật
31/12/2023
Thái Bình
42,82,02,43
Thái Bình
58
Chủ nhật
24/12/2023
Thái Bình
65,92,44,57
Thái Bình
43
Chủ nhật
17/12/2023
Thái Bình
90,59,43,61
Thái Bình
57
Chủ nhật
10/12/2023
Thái Bình
95,45,08,63
Thái Bình
60
Chủ nhật
03/12/2023
Thái Bình
13,07,17,19
Thái Bình
16
Chủ nhật
26/11/2023
Thái Bình
20,53,07,84
Thái Bình
73
Chủ nhật
19/11/2023
Thái Bình
28,19,90,64
Thái Bình
29
Chủ nhật
12/11/2023
Thái Bình
29,03,05,28
Thái Bình
75

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL