In vé Dò - Cài đặt
Hotline:
Còn 10:27:07 nữa đến xổ số Miền Bắc

Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Chủ Nhật

Giải BảyĐặc Biệt
Chủ nhật
17/09/2023
Thái Bình
97,50,53,24
Thái Bình
65
Chủ nhật
10/09/2023
Thái Bình
40,66,26,22
Thái Bình
02
Chủ nhật
03/09/2023
Thái Bình
36,10,13,21
Thái Bình
86
Chủ nhật
27/08/2023
Thái Bình
11,61,62,10
Thái Bình
48
Chủ nhật
20/08/2023
Thái Bình
61,79,95,58
Thái Bình
09
Chủ nhật
13/08/2023
Thái Bình
29,48,01,79
Thái Bình
28
Chủ nhật
06/08/2023
Thái Bình
88,75,57,62
Thái Bình
23
Chủ nhật
30/07/2023
Thái Bình
49,37,46,09
Thái Bình
41
Chủ nhật
23/07/2023
Thái Bình
47,42,87,44
Thái Bình
62
Chủ nhật
16/07/2023
Thái Bình
63,51,25,75
Thái Bình
51
Chủ nhật
09/07/2023
Thái Bình
04,26,50,66
Thái Bình
08
Chủ nhật
02/07/2023
Thái Bình
21,23,12,96
Thái Bình
23
Chủ nhật
25/06/2023
Thái Bình
43,62,13,16
Thái Bình
34
Chủ nhật
18/06/2023
Thái Bình
99,72,27,42
Thái Bình
51
Chủ nhật
11/06/2023
Thái Bình
96,57,78,64
Thái Bình
60
Chủ nhật
04/06/2023
Thái Bình
64,73,67,90
Thái Bình
08
Chủ nhật
28/05/2023
Thái Bình
71,50,32,80
Thái Bình
59
Chủ nhật
21/05/2023
Thái Bình
39,70,76,50
Thái Bình
97
Chủ nhật
14/05/2023
Thái Bình
76,52,85,51
Thái Bình
53
Chủ nhật
07/05/2023
Thái Bình
95,86,64,42
Thái Bình
60
Chủ nhật
30/04/2023
Thái Bình
50,70,88,22
Thái Bình
19
Chủ nhật
23/04/2023
Thái Bình
06,16,53,35
Thái Bình
79
Chủ nhật
16/04/2023
Thái Bình
26,28,70,72
Thái Bình
48
Chủ nhật
09/04/2023
Thái Bình
02,73,58,12
Thái Bình
26
Chủ nhật
02/04/2023
Thái Bình
96,07,70,77
Thái Bình
44
Chủ nhật
26/03/2023
Thái Bình
30,52,63,13
Thái Bình
65
Chủ nhật
19/03/2023
Thái Bình
04,72,23,96
Thái Bình
03
Chủ nhật
12/03/2023
Thái Bình
03,96,19,08
Thái Bình
95
Chủ nhật
05/03/2023
Thái Bình
55,01,37,62
Thái Bình
18
Chủ nhật
26/02/2023
Thái Bình
41,71,90,63
Thái Bình
60
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL