In vé Dò - Cài đặt
Hotline:
Còn 12:29:28 nữa đến xổ số Miền Bắc

Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Hai

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ hai
15/07/2024
Hà Nội
67,41,66,81
Hà Nội
30
Thứ hai
08/07/2024
Hà Nội
88,67,50,78
Hà Nội
57
Thứ hai
01/07/2024
Hà Nội
80,34,48,16
Hà Nội
18
Thứ hai
24/06/2024
Hà Nội
34,12,75,20
Hà Nội
50
Thứ hai
17/06/2024
Hà Nội
22,72,17,03
Hà Nội
02
Thứ hai
10/06/2024
Hà Nội
33,06,76,92
Hà Nội
65
Thứ hai
03/06/2024
Hà Nội
78,48,45,15
Hà Nội
24
Thứ hai
27/05/2024
Hà Nội
40,07,32,52
Hà Nội
78
Thứ hai
20/05/2024
Hà Nội
24,50,89,52
Hà Nội
66
Thứ hai
13/05/2024
Hà Nội
63,62,20,26
Hà Nội
96
Thứ hai
06/05/2024
Hà Nội
45,32,98,67
Hà Nội
61
Thứ hai
29/04/2024
Hà Nội
08,61,03,82
Hà Nội
77
Thứ hai
22/04/2024
Hà Nội
82,93,79,37
Hà Nội
25
Thứ hai
15/04/2024
Hà Nội
54,33,98,29
Hà Nội
69
Thứ hai
08/04/2024
Hà Nội
15,61,05,32
Hà Nội
47
Thứ hai
01/04/2024
Hà Nội
09,93,06,38
Hà Nội
52
Thứ hai
25/03/2024
Hà Nội
39,42,11,77
Hà Nội
42
Thứ hai
18/03/2024
Hà Nội
82,29,25,53
Hà Nội
23
Thứ hai
11/03/2024
Hà Nội
99,79,10,72
Hà Nội
33
Thứ hai
04/03/2024
Hà Nội
42,62,65,51
Hà Nội
35
Thứ hai
26/02/2024
Hà Nội
63,88,24,56
Hà Nội
34
Thứ hai
19/02/2024
Hà Nội
64,85,24,66
Hà Nội
01
Thứ hai
05/02/2024
Hà Nội
07,35,81,22
Hà Nội
76
Thứ hai
29/01/2024
Hà Nội
81,83,09,85
Hà Nội
46
Thứ hai
22/01/2024
Hà Nội
60,13,65,17
Hà Nội
10
Thứ hai
15/01/2024
Hà Nội
94,59,67,21
Hà Nội
61
Thứ hai
08/01/2024
Hà Nội
19,77,78,40
Hà Nội
89
Thứ hai
01/01/2024
Hà Nội
53,73,45,79
Hà Nội
32
Thứ hai
25/12/2023
Hà Nội
40,61,88,84
Hà Nội
25
Thứ hai
18/12/2023
Hà Nội
88,89,65,94
Hà Nội
32

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL