In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 20/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K2
100N
70
200N
578
400N
5762
1974
9945
1TR
8741
3TR
99974
91504
02345
17595
21499
27161
41437
10TR
64895
15941
15TR
41846
30TR
11512
2TỶ
154433

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 13/06/24

004 5
112 661 62
2774 74 78 70
333 37 8
446 41 45 41 45 995 95 99

Tây Ninh - 13/06/24

0123456789
70
8741
7161
5941
5762
1512
4433
1974
9974
1504
9945
2345
7595
4895
1846
1437
578
1499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K1
100N
93
200N
670
400N
6601
1231
3616
1TR
9704
3TR
89370
13061
99402
71162
00766
02991
21219
10TR
14865
42497
15TR
13036
30TR
93497
2TỶ
320999

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 06/06/24

002 04 01 5
119 16 665 61 62 66
2770 70
336 31 8
4999 97 97 91 93

Tây Ninh - 06/06/24

0123456789
670
9370
6601
1231
3061
2991
9402
1162
93
9704
4865
3616
0766
3036
2497
3497
1219
0999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K5
100N
79
200N
701
400N
4173
1433
9859
1TR
7285
3TR
17998
61705
14702
47549
09570
03201
77375
10TR
74747
05359
15TR
98379
30TR
04751
2TỶ
284641

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 30/05/24

005 02 01 01 551 59 59
16
2779 70 75 73 79
333 885
441 47 49 998

Tây Ninh - 30/05/24

0123456789
9570
701
3201
4751
4641
4702
4173
1433
7285
1705
7375
4747
7998
79
9859
7549
5359
8379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K4
100N
54
200N
491
400N
4252
0848
0316
1TR
7018
3TR
23699
55722
73854
15997
29883
71219
60952
10TR
27085
35613
15TR
37220
30TR
10544
2TỶ
616286

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 23/05/24

0554 52 52 54
113 19 18 16 6
220 22 7
3886 85 83
444 48 999 97 91

Tây Ninh - 23/05/24

0123456789
7220
491
4252
5722
0952
9883
5613
54
3854
0544
7085
0316
6286
5997
0848
7018
3699
1219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K3
100N
54
200N
901
400N
7658
5991
7677
1TR
6421
3TR
41996
70073
65116
07819
88987
22731
77722
10TR
82113
81726
15TR
92730
30TR
15283
2TỶ
627275

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 16/05/24

001 558 54
113 16 19 6
226 22 21 775 73 77
330 31 883 87
4996 91

Tây Ninh - 16/05/24

0123456789
2730
901
5991
6421
2731
7722
0073
2113
5283
54
7275
1996
5116
1726
7677
8987
7658
7819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K2
100N
62
200N
305
400N
9233
6681
6508
1TR
7808
3TR
71773
13945
46503
45694
89312
34515
88910
10TR
99316
68813
15TR
49941
30TR
77216
2TỶ
737385

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 09/05/24

003 08 08 05 5
116 16 13 12 15 10 662
2773
333 885 81
441 45 994

Tây Ninh - 09/05/24

0123456789
8910
6681
9941
62
9312
9233
1773
6503
8813
5694
305
3945
4515
7385
9316
7216
6508
7808
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K1
100N
90
200N
048
400N
2692
9882
0523
1TR
2298
3TR
16124
76301
13902
46254
51079
11020
49200
10TR
46013
54945
15TR
82093
30TR
91469
2TỶ
459151

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 02/05/24

001 02 00 551 54
113 669
224 20 23 779
3882
445 48 993 98 92 90

Tây Ninh - 02/05/24

0123456789
90
1020
9200
6301
9151
2692
9882
3902
0523
6013
2093
6124
6254
4945
048
2298
1079
1469

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL