In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 06/04/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 3K5
100N
97
200N
373
400N
3716
8378
0889
1TR
7990
3TR
21038
91308
31686
96582
81232
17138
65740
10TR
34911
86574
15TR
48182
30TR
34483
2TỶ
335586

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 30/03/23

008 5
111 16 6
2774 78 73
338 32 38 886 83 82 86 82 89
440 990 97

Tây Ninh - 30/03/23

0123456789
7990
5740
4911
6582
1232
8182
373
4483
6574
3716
1686
5586
97
8378
1038
1308
7138
0889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 3K4
100N
15
200N
071
400N
0514
7887
0958
1TR
3637
3TR
77430
23553
02520
25149
37724
71953
47166
10TR
67172
69186
15TR
53801
30TR
53829
2TỶ
453954

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 23/03/23

001 554 53 53 58
114 15 666
229 20 24 772 71
330 37 886 87
449 9

Tây Ninh - 23/03/23

0123456789
7430
2520
071
3801
7172
3553
1953
0514
7724
3954
15
7166
9186
7887
3637
0958
5149
3829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 3K3
100N
63
200N
376
400N
0502
5845
3506
1TR
6800
3TR
19609
18101
74795
17063
39326
83526
22345
10TR
08958
13633
15TR
32091
30TR
13364
2TỶ
447004

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 16/03/23

004 09 01 00 02 06 558
1664 63 63
226 26 776
333 8
445 45 991 95

Tây Ninh - 16/03/23

0123456789
6800
8101
2091
0502
63
7063
3633
3364
7004
5845
4795
2345
376
3506
9326
3526
8958
9609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 3K2
100N
71
200N
892
400N
8232
8151
9174
1TR
3439
3TR
80623
97093
21225
27971
55360
93599
10212
10TR
50943
44399
15TR
14881
30TR
07469
2TỶ
874478

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 09/03/23

0551
112 669 60
223 25 778 71 74 71
339 32 881
443 999 93 99 92

Tây Ninh - 09/03/23

0123456789
5360
71
8151
7971
4881
892
8232
0212
0623
7093
0943
9174
1225
4478
3439
3599
4399
7469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 3K1
100N
13
200N
642
400N
4957
5791
3889
1TR
6263
3TR
57870
16205
83171
16548
97459
48052
23810
10TR
88248
38870
15TR
22304
30TR
21978
2TỶ
581027

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 02/03/23

004 05 559 52 57
110 13 663
227 778 70 70 71
3889
448 48 42 991

Tây Ninh - 02/03/23

0123456789
7870
3810
8870
5791
3171
642
8052
13
6263
2304
6205
4957
1027
6548
8248
1978
3889
7459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 2K4
100N
96
200N
887
400N
2983
3469
1669
1TR
3371
3TR
45384
15648
04089
54366
54094
90815
29940
10TR
55031
83223
15TR
72263
30TR
61623
2TỶ
798545

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 23/02/23

05
115 663 66 69 69
223 23 771
331 884 89 83 87
445 48 40 994 96

Tây Ninh - 23/02/23

0123456789
9940
3371
5031
2983
3223
2263
1623
5384
4094
0815
8545
96
4366
887
5648
3469
1669
4089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 2K3
100N
32
200N
406
400N
0921
6861
0011
1TR
1241
3TR
87550
72998
88620
97450
24808
32239
00925
10TR
85865
29531
15TR
68730
30TR
50821
2TỶ
212756

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 16/02/23

008 06 556 50 50
111 665 61
221 20 25 21 7
330 31 39 32 8
441 998

Tây Ninh - 16/02/23

0123456789
7550
8620
7450
8730
0921
6861
0011
1241
9531
0821
32
0925
5865
406
2756
2998
4808
2239
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL