In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh

Đang chờ xổ số Tây Ninh lúc 16:05': 30/06/2022. Còn 04:44:56 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K4
100N
81
200N
281
400N
2521
7710
6597
1TR
0884
3TR
56232
25329
19744
77090
75837
89766
32091
10TR
27813
14337
15TR
40321
30TR
49401
2TỶ
363500

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 23/06/22

000 01 5
113 10 666
221 29 21 7
337 32 37 884 81 81
444 990 91 97

Tây Ninh - 23/06/22

0123456789
7710
7090
3500
81
281
2521
2091
0321
9401
6232
7813
0884
9744
9766
6597
5837
4337
5329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K3
100N
86
200N
584
400N
9412
8166
9865
1TR
1432
3TR
11916
58532
63206
90980
72950
67193
23842
10TR
75726
31653
15TR
24773
30TR
08545
2TỶ
019742

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 16/06/22

006 553 50
116 12 666 65
226 773
332 32 880 84 86
442 45 42 993

Tây Ninh - 16/06/22

0123456789
0980
2950
9412
1432
8532
3842
9742
7193
1653
4773
584
9865
8545
86
8166
1916
3206
5726
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K2
100N
59
200N
930
400N
5645
8763
8451
1TR
0433
3TR
84172
86304
62245
59913
47801
92707
28845
10TR
95020
04209
15TR
61445
30TR
81268
2TỶ
256115

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 09/06/22

009 04 01 07 551 59
115 13 668 63
220 772
333 30 8
445 45 45 45 9

Tây Ninh - 09/06/22

0123456789
930
5020
8451
7801
4172
8763
0433
9913
6304
5645
2245
8845
1445
6115
2707
1268
59
4209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K1
100N
02
200N
847
400N
1361
1747
9917
1TR
8950
3TR
41517
38166
08974
97635
53816
86815
47464
10TR
64395
41967
15TR
17605
30TR
23396
2TỶ
935770

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 02/06/22

005 02 550
117 16 15 17 667 66 64 61
2770 74
335 8
447 47 996 95

Tây Ninh - 02/06/22

0123456789
8950
5770
1361
02
8974
7464
7635
6815
4395
7605
8166
3816
3396
847
1747
9917
1517
1967
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K4
100N
89
200N
259
400N
0909
0998
1869
1TR
3989
3TR
70869
80867
86817
59153
01955
41309
15434
10TR
18482
81963
15TR
40639
30TR
67603
2TỶ
067150

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 26/05/22

003 09 09 550 53 55 59
117 663 69 67 69
27
339 34 882 89 89
4998

Tây Ninh - 26/05/22

0123456789
7150
8482
9153
1963
7603
5434
1955
0867
6817
0998
89
259
0909
1869
3989
0869
1309
0639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K3
100N
89
200N
195
400N
1464
2958
3128
1TR
6559
3TR
29411
15895
04781
66504
31783
55583
63300
10TR
54226
98882
15TR
61737
30TR
92602
2TỶ
742156

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 19/05/22

002 04 00 556 59 58
111 664
226 28 7
337 882 81 83 83 89
4995 95

Tây Ninh - 19/05/22

0123456789
3300
9411
4781
8882
2602
1783
5583
1464
6504
195
5895
4226
2156
1737
2958
3128
89
6559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K2
100N
88
200N
693
400N
3349
8426
5389
1TR
4460
3TR
21426
83034
88710
65671
28725
01126
34914
10TR
46563
62736
15TR
94754
30TR
52063
2TỶ
784063

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 12/05/22

0554
110 14 663 63 63 60
226 25 26 26 771
336 34 889 88
449 993

Tây Ninh - 12/05/22

0123456789
4460
8710
5671
693
6563
2063
4063
3034
4914
4754
8725
8426
1426
1126
2736
88
3349
5389
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL