In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Thống kê tần suất Max3D Pro

Tần suất Max3D Pro từ ngày 22/03/2024 đến ngày 22/06/2024

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
624 6 lần473 5 lần318 4 lần
576 4 lần422 4 lần888 4 lần
065 4 lần464 4 lần783 4 lần
500 3 lần769 3 lần399 3 lần
380 3 lần789 3 lần363 3 lần
049 3 lần802 3 lần829 3 lần
409 3 lần416 3 lần129 3 lần
722 3 lần297 3 lần428 3 lần
666 3 lần434 3 lần654 3 lần
635 3 lần116 3 lần623 3 lần
113 3 lần489 3 lần510 3 lần
850 3 lần351 3 lần544 3 lần
204 3 lần016 3 lần871 3 lần
163 3 lần211 3 lần238 3 lần
208 3 lần207 3 lần977 3 lần
245 3 lần979 3 lần953 3 lần
246 3 lần024 3 lần031 3 lần
265 3 lần200 3 lần989 3 lần
275 3 lần881 3 lần480 2 lần
437 2 lần527 2 lần212 2 lần
444 2 lần526 2 lần525 2 lần
456 2 lần199 2 lần521 2 lần
461 2 lần479 2 lần205 2 lần
505 2 lần470 2 lần504 2 lần
213 2 lần293 2 lần218 2 lần
353 2 lần303 2 lần307 2 lần
282 2 lần325 2 lần327 2 lần
332 2 lần343 2 lần270 2 lần
348 2 lần533 2 lần358 2 lần
426 2 lần371 2 lần372 2 lần
381 2 lần387 2 lần388 2 lần
398 2 lần239 2 lần229 2 lần
226 2 lần220 2 lần418 2 lần
412 2 lần594 2 lần534 2 lần
842 2 lần891 2 lần889 2 lần
880 2 lần861 2 lần856 2 lần
844 2 lần837 2 lần917 2 lần
814 2 lần809 2 lần785 2 lần
784 2 lần782 2 lần780 2 lần
777 2 lần899 2 lần925 2 lần
771 2 lần965 2 lần991 2 lần
986 2 lần985 2 lần978 2 lần
976 2 lần970 2 lần963 2 lần
927 2 lần962 2 lần948 2 lần
944 2 lần943 2 lần932 2 lần
931 2 lần928 2 lần775 2 lần
761 2 lần541 2 lần591 2 lần
629 2 lần627 2 lần616 2 lần
611 2 lần604 2 lần177 2 lần
588 2 lần637 2 lần568 2 lần
564 2 lần563 2 lần558 2 lần
556 2 lần555 2 lần553 2 lần
632 2 lần652 2 lần758 2 lần
725 2 lần749 2 lần743 2 lần
736 2 lần729 2 lần728 2 lần
726 2 lần723 2 lần657 2 lần
713 2 lần708 2 lần707 2 lần
696 2 lần685 2 lần668 2 lần
661 2 lần192 2 lần999 2 lần
090 2 lần018 2 lần123 2 lần
109 2 lần105 2 lần097 2 lần
140 2 lần086 2 lần075 2 lần
124 2 lần156 2 lần045 2 lần
041 2 lần161 2 lần165 2 lần
126 2 lần012 2 lần011 2 lần
014 2 lần581 1 lần606 1 lần
600 1 lần598 1 lần593 1 lần
589 1 lần178 1 lần587 1 lần
585 1 lần584 1 lần582 1 lần
017 1 lần578 1 lần607 1 lần
574 1 lần572 1 lần570 1 lần
567 1 lần093 1 lần562 1 lần
561 1 lần559 1 lần964 1 lần
096 1 lần577 1 lần608 1 lần
551 1 lần641 1 lần660 1 lần
659 1 lần658 1 lần957 1 lần
656 1 lần076 1 lần651 1 lần
645 1 lần644 1 lần643 1 lần
642 1 lần640 1 lần615 1 lần
633 1 lần631 1 lần081 1 lần
628 1 lần082 1 lần083 1 lần
084 1 lần621 1 lần620 1 lần
619 1 lần618 1 lần098 1 lần
550 1 lần662 1 lần457 1 lần
488 1 lần483 1 lần482 1 lần
111 1 lần475 1 lần474 1 lần
114 1 lần472 1 lần115 1 lần
469 1 lần460 1 lần453 1 lần
491 1 lần452 1 lần451 1 lần
448 1 lần446 1 lần445 1 lần
120 1 lần121 1 lần433 1 lần
432 1 lần431 1 lần973 1 lần
490 1 lần492 1 lần549 1 lần
103 1 lần548 1 lần547 1 lần
543 1 lần540 1 lần539 1 lần
538 1 lần536 1 lần101 1 lần
102 1 lần532 1 lần529 1 lần
968 1 lần497 1 lần523 1 lần
522 1 lần520 1 lần518 1 lần
517 1 lần515 1 lần513 1 lần
511 1 lần108 1 lần972 1 lần
502 1 lần501 1 lần074 1 lần
664 1 lần935 1 lần838 1 lần
859 1 lần858 1 lần852 1 lần
851 1 lần036 1 lần848 1 lần
015 1 lần845 1 lần037 1 lần
840 1 lần839 1 lần835 1 lần
867 1 lần833 1 lần831 1 lần
824 1 lần823 1 lần821 1 lần
820 1 lần818 1 lần817 1 lần
816 1 lần815 1 lần952 1 lần
860 1 lần869 1 lần807 1 lần
903 1 lần934 1 lần019 1 lần
929 1 lần022 1 lần924 1 lần
922 1 lần915 1 lần914 1 lần
912 1 lần911 1 lần907 1 lần
902 1 lần873 1 lần896 1 lần
895 1 lần894 1 lần027 1 lần
028 1 lần029 1 lần886 1 lần
879 1 lần878 1 lần874 1 lần
947 1 lần811 1 lần803 1 lần
665 1 lần700 1 lần719 1 lần
718 1 lần716 1 lần715 1 lần
714 1 lần067 1 lần712 1 lần
710 1 lần706 1 lần704 1 lần
703 1 lần699 1 lần063 1 lần
070 1 lần695 1 lần694 1 lần
690 1 lần956 1 lần677 1 lần
673 1 lần671 1 lần670 1 lần
072 1 lần073 1 lần066 1 lần
730 1 lần800 1 lần768 1 lần
798 1 lần792 1 lần791 1 lần
786 1 lần047 1 lần048 1 lần
779 1 lần776 1 lần052 1 lần
772 1 lần770 1 lần766 1 lần
731 1 lần955 1 lần762 1 lần
055 1 lần056 1 lần757 1 lần
756 1 lần753 1 lần752 1 lần
746 1 lần741 1 lần735 1 lần
733 1 lần687 1 lần176 1 lần
288 1 lần350 1 lần356 1 lần
355 1 lần354 1 lần141 1 lần
215 1 lần216 1 lần219 1 lần
166 1 lần143 1 lần346 1 lần
345 1 lần341 1 lần340 1 lần
222 1 lần223 1 lần359 1 lần
168 1 lần337 1 lần136 1 lần
133 1 lần134 1 lần197 1 lần
174 1 lần383 1 lần382 1 lần
202 1 lần362 1 lần172 1 lần
376 1 lần206 1 lần138 1 lần
367 1 lần366 1 lần139 1 lần
162 1 lần335 1 lần390 1 lần
268 1 lần294 1 lần261 1 lần
152 1 lần292 1 lần264 1 lần
285 1 lần283 1 lần259 1 lần
269 1 lần153 1 lần281 1 lần
155 1 lần279 1 lần278 1 lần
277 1 lần295 1 lần258 1 lần
333 1 lần243 1 lần331 1 lần
330 1 lần146 1 lần323 1 lần
159 1 lần320 1 lần316 1 lần
247 1 lần298 1 lần314 1 lần
306 1 lần305 1 lần301 1 lần
253 1 lần256 1 lần257 1 lần
195 1 lần274 1 lần180 1 lần
407 1 lần402 1 lần403 1 lần
411 1 lần413 1 lần396 1 lần
182 1 lần175 1 lần417 1 lần
419 1 lần408 1 lần184 1 lần
392 1 lần132 1 lần160 0 lần
799 0 lần804 0 lần249 0 lần
043 0 lần237 0 lần832 0 lần
801 0 lần007 0 lần236 0 lần
250 0 lần834 0 lần806 0 lần
251 0 lần797 0 lần796 0 lần
235 0 lần006 0 lần795 0 lần
794 0 lần793 0 lần252 0 lần
980 0 lần805 0 lần248 0 lần
826 0 lần244 0 lần822 0 lần
240 0 lần827 0 lần241 0 lần
828 0 lần819 0 lần040 0 lần
242 0 lần974 0 lần975 0 lần
158 0 lần825 0 lần179 0 lần
830 0 lần157 0 lần790 0 lần
813 0 lần812 0 lần009 0 lần
810 0 lần008 0 lần042 0 lần
808 0 lần194 0 lần044 0 lần
272 0 lần267 0 lần760 0 lần
759 0 lần002 0 lần992 0 lần
993 0 lần994 0 lần995 0 lần
755 0 lần754 0 lần271 0 lần
996 0 lần763 0 lần751 0 lần
750 0 lần057 0 lần748 0 lần
997 0 lần998 0 lần747 0 lần
273 0 lần745 0 lần744 0 lần
058 0 lần742 0 lần266 0 lần
764 0 lần788 0 lần005 0 lần
836 0 lần254 0 lần255 0 lần
046 0 lần981 0 lần982 0 lần
781 0 lần983 0 lần050 0 lần
984 0 lần778 0 lần051 0 lần
260 0 lần765 0 lần774 0 lần
004 0 lần773 0 lần987 0 lần
988 0 lần003 0 lần053 0 lần
262 0 lần054 0 lần263 0 lần
767 0 lần990 0 lần787 0 lần
233 0 lần039 0 lần897 0 lần
171 0 lần906 0 lần905 0 lần
904 0 lần946 0 lần191 0 lần
170 0 lần901 0 lần900 0 lần
026 0 lần898 0 lần169 0 lần
909 0 lần209 0 lần210 0 lần
190 0 lần893 0 lần892 0 lần
949 0 lần950 0 lần951 0 lần
890 0 lần167 0 lần189 0 lần
188 0 lần908 0 lần910 0 lần
214 0 lần173 0 lần933 0 lần
196 0 lần020 0 lần937 0 lần
930 0 lần938 0 lần939 0 lần
021 0 lần198 0 lần926 0 lần
023 0 lần923 0 lần921 0 lần
945 0 lần920 0 lần940 0 lần
919 0 lần941 0 lần918 0 lần
025 0 lần942 0 lần916 0 lần
201 0 lần193 0 lần913 0 lần
203 0 lần887 0 lần885 0 lần
234 0 lần228 0 lần224 0 lần
857 0 lần035 0 lần855 0 lần
854 0 lần853 0 lần225 0 lần
966 0 lần227 0 lần849 0 lần
967 0 lần181 0 lần034 0 lần
847 0 lần846 0 lần230 0 lần
231 0 lần843 0 lần038 0 lần
969 0 lần841 0 lần232 0 lần
936 0 lần010 0 lần971 0 lần
183 0 lần862 0 lần884 0 lần
958 0 lần954 0 lần883 0 lần
187 0 lần882 0 lần030 0 lần
186 0 lần032 0 lần185 0 lần
877 0 lần876 0 lần875 0 lần
217 0 lần872 0 lần863 0 lần
959 0 lần740 0 lần870 0 lần
164 0 lần960 0 lần868 0 lần
961 0 lần221 0 lần866 0 lần
865 0 lần864 0 lần013 0 lần
033 0 lần420 0 lần739 0 lần
516 0 lần374 0 lần531 0 lần
530 0 lần375 0 lần528 0 lần
104 0 lần377 0 lần524 0 lần
378 0 lần379 0 lần106 0 lần
519 0 lần135 0 lần514 0 lần
137 0 lần384 0 lần512 0 lần
385 0 lần107 0 lần509 0 lần
508 0 lần507 0 lần506 0 lần
386 0 lần503 0 lần389 0 lần
001 0 lần499 0 lần373 0 lần
535 0 lần496 0 lần095 0 lần
091 0 lần575 0 lần573 0 lần
142 0 lần571 0 lần352 0 lần
569 0 lần092 0 lần566 0 lần
565 0 lần094 0 lần560 0 lần
357 0 lần557 0 lần537 0 lần
360 0 lần554 0 lần361 0 lần
552 0 lần364 0 lần365 0 lần
546 0 lần545 0 lần099 0 lần
542 0 lần100 0 lần368 0 lần
369 0 lần370 0 lần498 0 lần
495 0 lần579 0 lần439 0 lần
455 0 lần454 0 lần406 0 lần
450 0 lần449 0 lần130 0 lần
447 0 lần410 0 lần128 0 lần
443 0 lần442 0 lần441 0 lần
440 0 lần438 0 lần405 0 lần
436 0 lần435 0 lần122 0 lần
414 0 lần415 0 lần127 0 lần
430 0 lần429 0 lần427 0 lần
425 0 lần424 0 lần423 0 lần
125 0 lần119 0 lần458 0 lần
494 0 lần478 0 lần493 0 lần
391 0 lần393 0 lần110 0 lần
394 0 lần487 0 lần486 0 lần
485 0 lần484 0 lần395 0 lần
481 0 lần397 0 lần112 0 lần
477 0 lần459 0 lần476 0 lần
131 0 lần400 0 lần401 0 lần
471 0 lần468 0 lần467 0 lần
466 0 lần465 0 lần117 0 lần
463 0 lần462 0 lần118 0 lần
404 0 lần349 0 lần580 0 lần
738 0 lần679 0 lần693 0 lần
692 0 lần691 0 lần151 0 lần
689 0 lần688 0 lần686 0 lần
071 0 lần684 0 lần683 0 lần
682 0 lần681 0 lần680 0 lần
678 0 lần697 0 lần299 0 lần
676 0 lần675 0 lần674 0 lần
300 0 lần672 0 lần302 0 lần
669 0 lần150 0 lần667 0 lần
304 0 lần663 0 lần149 0 lần
296 0 lần698 0 lần309 0 lần
721 0 lần737 0 lần059 0 lần
154 0 lần734 0 lần276 0 lần
732 0 lần060 0 lần061 0 lần
727 0 lần062 0 lần724 0 lần
064 0 lần280 0 lần720 0 lần
701 0 lần717 0 lần284 0 lần
286 0 lần287 0 lần711 0 lần
421 0 lần709 0 lần068 0 lần
069 0 lần289 0 lần705 0 lần
290 0 lần291 0 lần702 0 lần
308 0 lần310 0 lần347 0 lần
601 0 lần617 0 lần085 0 lần
614 0 lần613 0 lần612 0 lần
334 0 lần610 0 lần609 0 lần
336 0 lần605 0 lần087 0 lần
603 0 lần602 0 lần338 0 lần
329 0 lần599 0 lần339 0 lần
597 0 lần596 0 lần595 0 lần
088 0 lần592 0 lần089 0 lần
590 0 lần342 0 lần144 0 lần
586 0 lần344 0 lần583 0 lần
145 0 lần622 0 lần311 0 lần
319 0 lần312 0 lần313 0 lần
655 0 lần653 0 lần077 0 lần
315 0 lần650 0 lần649 0 lần
648 0 lần647 0 lần646 0 lần
317 0 lần148 0 lần321 0 lần
328 0 lần639 0 lần638 0 lần
078 0 lần636 0 lần079 0 lần
634 0 lần322 0 lần080 0 lần
630 0 lần324 0 lần147 0 lần
326 0 lần626 0 lần625 0 lần
000 0 lần

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL