In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ ba

Còn 02:20:49 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 16-12-9-20-11-14-10-13 DY
10956
G.Nhất
44230
G.Nhì
11435
21121
G.Ba
29001
29348
14423
05075
13469
49804
G.Tư
3705
3839
0998
9020
G.Năm
1408
5422
2848
4904
4073
2200
G.Sáu
387
850
383
G.Bảy
35
44
10
59

Quảng Ninh - 02/01/24

0123456789
4230
9020
2200
850
10
1121
9001
5422
4423
4073
383
9804
4904
44
1435
5075
3705
35
0956
387
9348
0998
1408
2848
3469
3839
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 2-3-20-12-7-14-4-18 DQ
94636
G.Nhất
47326
G.Nhì
96142
87117
G.Ba
27903
60316
88517
90129
38052
18824
G.Tư
6196
3149
5598
6656
G.Năm
0120
2073
5725
9741
2775
6044
G.Sáu
216
472
185
G.Bảy
29
81
31
30

Quảng Ninh - 26/12/23

0123456789
0120
30
9741
81
31
6142
8052
472
7903
2073
8824
6044
5725
2775
185
7326
0316
6196
6656
216
4636
7117
8517
5598
0129
3149
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 4-15-14-5-2-1-11-3 DG
14577
G.Nhất
66388
G.Nhì
72506
57508
G.Ba
00305
65882
84801
38647
30901
12566
G.Tư
2019
7061
7062
9014
G.Năm
1202
5718
9539
9204
5379
0370
G.Sáu
308
532
193
G.Bảy
40
82
90
57

Quảng Ninh - 19/12/23

0123456789
0370
40
90
4801
0901
7061
5882
7062
1202
532
82
193
9014
9204
0305
2506
2566
8647
57
4577
6388
7508
5718
308
2019
9539
5379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 20-8-13-16-15-19-5-2 CY
62970
G.Nhất
39467
G.Nhì
40628
04048
G.Ba
85828
50051
17798
87941
64115
64474
G.Tư
6711
8324
0621
5607
G.Năm
1058
6146
6328
5593
5917
7918
G.Sáu
954
545
397
G.Bảy
63
29
28
51

Quảng Ninh - 12/12/23

0123456789
2970
0051
7941
6711
0621
51
5593
63
4474
8324
954
4115
545
6146
9467
5607
5917
397
0628
4048
5828
7798
1058
6328
7918
28
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 5-17-10-19-16-2-15-12 CQ
47521
G.Nhất
07540
G.Nhì
75731
73475
G.Ba
91273
55144
86736
99900
82341
11775
G.Tư
4831
7851
5581
2662
G.Năm
4138
8878
7384
1966
7257
5976
G.Sáu
206
459
399
G.Bảy
66
61
51
07

Quảng Ninh - 05/12/23

0123456789
7540
9900
5731
2341
4831
7851
5581
61
51
7521
2662
1273
5144
7384
3475
1775
6736
1966
5976
206
66
7257
07
4138
8878
459
399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 17-8-11-18-4-5-15-19 CG
11913
G.Nhất
00010
G.Nhì
45748
26907
G.Ba
21383
29212
36806
31583
06432
05215
G.Tư
5903
8499
5218
4870
G.Năm
2036
5201
1028
1171
6609
2730
G.Sáu
782
009
902
G.Bảy
01
54
99
39

Quảng Ninh - 28/11/23

0123456789
0010
4870
2730
5201
1171
01
9212
6432
782
902
1383
1583
5903
1913
54
5215
6806
2036
6907
5748
5218
1028
8499
6609
009
99
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 14-18-5-7-17-3-12-11 BY
17948
G.Nhất
51570
G.Nhì
91263
22132
G.Ba
00523
03627
43013
06575
30407
70045
G.Tư
4513
6199
8246
3789
G.Năm
8601
7285
1129
0145
0142
0079
G.Sáu
926
913
865
G.Bảy
55
66
29
16

Quảng Ninh - 21/11/23

0123456789
1570
8601
2132
0142
1263
0523
3013
4513
913
6575
0045
7285
0145
865
55
8246
926
66
16
3627
0407
7948
6199
3789
1129
0079
29

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL