In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ ba

Còn 02:14:19 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 13-2-5-7-17-12-6-20 GB
57406
G.Nhất
97758
G.Nhì
37216
24939
G.Ba
30032
78750
31430
43822
43341
22605
G.Tư
7939
8580
7131
0783
G.Năm
0866
9656
7260
4515
7573
3621
G.Sáu
592
419
079
G.Bảy
68
18
78
00

Quảng Ninh - 20/02/24

0123456789
8750
1430
8580
7260
00
3341
7131
3621
0032
3822
592
0783
7573
2605
4515
7216
0866
9656
7406
7758
68
18
78
4939
7939
419
079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 4-1-16-7-15-10-13-2 FT
39100
G.Nhất
22276
G.Nhì
21547
14250
G.Ba
25123
77887
46966
34620
73311
14277
G.Tư
6749
3710
6705
8203
G.Năm
1050
0680
0240
0711
5203
7214
G.Sáu
944
182
395
G.Bảy
63
99
31
02

Quảng Ninh - 13/02/24

0123456789
4250
4620
3710
1050
0680
0240
9100
3311
0711
31
182
02
5123
8203
5203
63
7214
944
6705
395
2276
6966
1547
7887
4277
6749
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 9-13-15-1-19-18-2-3 FQ
91267
G.Nhất
65567
G.Nhì
49583
27981
G.Ba
28941
63811
68505
68457
98492
31709
G.Tư
1990
1136
7461
6895
G.Năm
2312
4696
2846
0206
8873
3910
G.Sáu
017
320
886
G.Bảy
52
59
84
15

Quảng Ninh - 06/02/24

0123456789
1990
3910
320
7981
8941
3811
7461
8492
2312
52
9583
8873
84
8505
6895
15
1136
4696
2846
0206
886
5567
8457
017
1267
1709
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 16-19-15-4-7-12-3-8 FG
08524
G.Nhất
80556
G.Nhì
02056
55365
G.Ba
93363
16503
50553
55436
44146
19053
G.Tư
3556
7688
6096
0141
G.Năm
4932
4683
4211
6357
9871
5990
G.Sáu
921
194
760
G.Bảy
38
26
83
95

Quảng Ninh - 30/01/24

0123456789
5990
760
0141
4211
9871
921
4932
3363
6503
0553
9053
4683
83
194
8524
5365
95
0556
2056
5436
4146
3556
6096
26
6357
7688
38
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 15-12-14-5-8-16-2-17 EY
87441
G.Nhất
45966
G.Nhì
06221
88252
G.Ba
27745
45816
68217
41517
41912
32545
G.Tư
7691
4975
9911
6182
G.Năm
6097
1046
6006
2575
2298
6725
G.Sáu
022
468
449
G.Bảy
74
00
49
11

Quảng Ninh - 23/01/24

0123456789
00
6221
7691
9911
11
7441
8252
1912
6182
022
74
7745
2545
4975
2575
6725
5966
5816
1046
6006
8217
1517
6097
2298
468
449
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 19-12-4-1-3-5-2-8 EQ
95539
G.Nhất
74503
G.Nhì
37428
62493
G.Ba
55215
62742
75409
13209
28223
02871
G.Tư
3363
5407
6781
8041
G.Năm
3501
3855
6093
3392
6002
4492
G.Sáu
236
215
743
G.Bảy
90
79
37
58

Quảng Ninh - 16/01/24

0123456789
90
2871
6781
8041
3501
2742
3392
6002
4492
4503
2493
8223
3363
6093
743
5215
3855
215
236
5407
37
7428
58
5409
3209
79
5539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 6-12-8-11-7-13-18-14 EG
48877
G.Nhất
34321
G.Nhì
62959
65902
G.Ba
26683
31049
98561
68229
37571
53782
G.Tư
0360
5370
3054
4853
G.Năm
4143
7962
1775
2023
0455
3683
G.Sáu
287
175
670
G.Bảy
77
68
08
91

Quảng Ninh - 09/01/24

0123456789
0360
5370
670
4321
8561
7571
91
5902
3782
7962
6683
4853
4143
2023
3683
3054
1775
0455
175
287
77
8877
68
08
2959
1049
8229

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL