In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ ba

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 18-7-1-2-6-11-9-19QB
79496
G.Nhất
54389
G.Nhì
14879
99309
G.Ba
86301
02170
09978
47441
83209
10665
G.Tư
6962
0797
5344
0621
G.Năm
7766
2189
0312
5850
5003
8386
G.Sáu
359
794
639
G.Bảy
45
12
60
22

Quảng Ninh - 16/07/24

0123456789
2170
5850
60
6301
7441
0621
6962
0312
12
22
5003
5344
794
0665
45
7766
8386
9496
0797
9978
4389
4879
9309
3209
2189
359
639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 3-17-1-18-10-11-9-2 PT
09466
G.Nhất
96676
G.Nhì
08993
43413
G.Ba
29507
77142
13259
05159
48259
63945
G.Tư
7304
2001
8073
5968
G.Năm
8003
5504
2222
1252
1398
9231
G.Sáu
955
966
994
G.Bảy
72
78
73
48

Quảng Ninh - 09/07/24

0123456789
2001
9231
7142
2222
1252
72
8993
3413
8073
8003
73
7304
5504
994
3945
955
6676
966
9466
9507
5968
1398
78
48
3259
5159
8259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 8-17-19-11-14-5-16-4PK
77620
G.Nhất
88861
G.Nhì
54801
92539
G.Ba
11463
36752
40043
37731
63712
35521
G.Tư
6614
9843
4777
8339
G.Năm
5218
9736
0989
8783
0227
7844
G.Sáu
994
721
669
G.Bảy
95
74
89
07

Quảng Ninh - 02/07/24

0123456789
7620
8861
4801
7731
5521
721
6752
3712
1463
0043
9843
8783
6614
7844
994
74
95
9736
4777
0227
07
5218
2539
8339
0989
669
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 8-19-7-1-15-5-2-4PB
60082
G.Nhất
56295
G.Nhì
58871
42384
G.Ba
84336
74928
28100
89935
30350
15825
G.Tư
0820
2356
9175
4416
G.Năm
3894
2168
8203
8200
0097
9537
G.Sáu
945
843
698
G.Bảy
76
28
09
92

Quảng Ninh - 25/06/24

0123456789
8100
0350
0820
8200
8871
92
0082
8203
843
2384
3894
6295
9935
5825
9175
945
4336
2356
4416
76
0097
9537
4928
2168
698
28
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 15-6-18-17-8-5-13-7NT
74990
G.Nhất
57985
G.Nhì
77484
33052
G.Ba
81364
58674
12602
83695
31774
54774
G.Tư
0166
1499
3561
9098
G.Năm
8561
3686
5040
9249
8868
3006
G.Sáu
726
553
932
G.Bảy
70
10
56
46

Quảng Ninh - 18/06/24

0123456789
5040
70
10
4990
3561
8561
3052
2602
932
553
7484
1364
8674
1774
4774
7985
3695
0166
3686
3006
726
56
46
9098
8868
1499
9249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 12-7-17-3-1-11-5-19 NK
17409
G.Nhất
34794
G.Nhì
02491
77554
G.Ba
05150
77600
92021
42931
73344
40793
G.Tư
6405
9973
3742
9996
G.Năm
2522
7755
3264
2637
9215
7973
G.Sáu
460
970
823
G.Bảy
07
53
52
14

Quảng Ninh - 11/06/24

0123456789
5150
7600
460
970
2491
2021
2931
3742
2522
52
0793
9973
7973
823
53
4794
7554
3344
3264
14
6405
7755
9215
9996
2637
07
7409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 13-4-12-9-6-20-18-11 NB
86127
G.Nhất
95915
G.Nhì
86841
37274
G.Ba
10829
19458
85562
07521
85701
70057
G.Tư
1080
3809
6267
5179
G.Năm
5260
6110
9746
1518
6504
4996
G.Sáu
942
278
257
G.Bảy
15
82
18
55

Quảng Ninh - 04/06/24

0123456789
1080
5260
6110
6841
7521
5701
5562
942
82
7274
6504
5915
15
55
9746
4996
0057
6267
257
6127
9458
1518
278
18
0829
3809
5179

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL