In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
11
88
46
200N
377
747
281
400N
8423
3027
3810
7689
0656
1973
6844
1460
9247
1TR
3561
0758
9094
3TR
25660
44927
56823
71429
13898
06161
42134
38364
20888
85210
06856
41168
94119
06018
23062
07771
62402
62818
37025
59843
13761
10TR
46619
93380
01069
89995
44665
28620
15TR
46235
66992
24438
30TR
11862
69995
37929
2TỶ
345318
612085
979078
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
04
84
02
200N
707
623
215
400N
0720
2462
5366
1911
4977
4392
2034
3090
0620
1TR
2260
9077
7866
3TR
06049
50681
84306
67457
17563
70953
62252
01383
63208
72141
19857
07190
55810
13144
02978
14292
16494
63894
60637
93188
00276
10TR
93607
49821
18312
56346
85310
17866
15TR
60092
76850
58185
30TR
73215
78767
78040
2TỶ
951683
445802
965588
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
01
10
200N
820
499
400N
0387
5539
8576
0056
6314
2853
1TR
4699
1658
3TR
01949
23690
77397
44419
09882
41202
78312
71437
98378
06109
87328
50111
23514
69347
10TR
67693
33569
25209
97877
15TR
10781
77670
30TR
73647
49954
2TỶ
877614
429399
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
07
79
81
200N
294
023
082
400N
8217
0623
6267
7891
9487
4823
6376
8734
2256
1TR
6474
9779
9662
3TR
91865
93166
02339
68459
57183
60815
43355
96473
14253
93342
15248
28073
61895
70231
25836
13085
83645
09619
23768
79771
05520
10TR
46977
61543
51665
03713
93643
74255
15TR
00755
73742
78287
30TR
87604
54078
71066
2TỶ
383641
622887
066088
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
87
90
200N
345
954
400N
3165
8013
7202
5396
4848
2718
1TR
3231
1378
3TR
55128
99252
69015
08804
21139
95584
49701
94574
97029
61877
36696
69811
98799
46409
10TR
99657
34200
63037
39458
15TR
67229
09987
30TR
72833
78242
2TỶ
248979
279575
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
12
59
200N
169
728
400N
5152
4406
0303
9013
4715
9553
1TR
9932
0712
3TR
36976
30192
33516
93458
47444
80450
88418
20619
89444
45975
85940
66217
17736
91334
10TR
17208
73755
41004
70531
15TR
52678
15556
30TR
92345
36932
2TỶ
167075
157180
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
10
70
200N
845
964
400N
9677
1203
2243
3515
8925
1484
1TR
2514
0775
3TR
67876
68406
34882
33184
13680
13230
49122
08645
41249
43802
48723
71595
67665
18993
10TR
97919
37848
66442
64882
15TR
32424
02008
30TR
57688
28590
2TỶ
465072
349306
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL