In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

XỔ SỐ KIẾN THIẾT Quảng Bình

Đang chờ xổ số Quảng Bình lúc 17:12': 07/12/2023. Còn 06:07:17 nữa!
XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
70
200N
442
400N
6098
0725
3382
1TR
1652
3TR
49366
16020
34265
48627
27117
12792
26316
10TR
92805
47014
15TR
80861
30TR
62039
2TỶ
247509

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 30/11/23

009 05 552
114 17 16 661 66 65
220 27 25 770
339 882
442 992 98

Quảng Bình - 30/11/23

0123456789
70
6020
0861
442
3382
1652
2792
7014
0725
4265
2805
9366
6316
8627
7117
6098
2039
7509

Thống kê Xổ Số Quảng Bình - Xổ số Miền Trung đến Ngày 30/11/2023

Các cặp số ra liên tiếp :

14 3 Ngày - 3 lần
39 3 Ngày - 3 lần
05 2 Ngày - 2 lần
09 2 Ngày - 2 lần
16 2 Ngày - 2 lần
17 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
25 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 2 lần
52 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 2 lần
65 2 Ngày - 2 lần
66 2 Ngày - 2 lần
70 2 Ngày - 2 lần
82 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

21     29 lần
54     20 lần
79     16 lần
15     15 lần
36     15 lần
60     14 lần
75     14 lần
26     12 lần
37     12 lần
46     12 lần
77     12 lần
02     11 lần
80     11 lần
22     10 lần
99     10 lần
33     9 lần
43     9 lần
19     8 lần
34     8 lần
56     8 lần
18     7 lần
28     7 lần
38     7 lần
44     7 lần
78     7 lần
83     7 lần
90     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

04 3 Lần Không tăng
39 3 Lần Tăng 1
41 3 Lần Không tăng
52 3 Lần Tăng 1
59 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Tăng 1
95 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

04 5 Lần Không tăng
35 5 Lần Không tăng
59 5 Lần Không tăng
95 5 Lần Không tăng
05 4 Lần Tăng 1
07 4 Lần Không tăng
39 4 Lần Không tăng
41 4 Lần Không tăng
42 4 Lần Tăng 1
52 4 Lần Tăng 1
72 4 Lần Không tăng
91 4 Lần Không tăng
94 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

04 13 Lần Không tăng
86 10 Lần Giảm 1
95 10 Lần Không tăng
35 9 Lần Không tăng
42 9 Lần Không tăng
72 9 Lần Không tăng
94 9 Lần Không tăng
08 8 Lần Không tăng
32 8 Lần Giảm 1
39 8 Lần Tăng 1
50 8 Lần Giảm 1
52 8 Lần Tăng 1
64 8 Lần Không tăng
68 8 Lần Không tăng
91 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 1
0 6 Lần 1
9 Lần 0
1 12 Lần 1
8 Lần 3
2 10 Lần 4
6 Lần 1
3 4 Lần 1
10 Lần 3
4 11 Lần 1
9 Lần 1
5 11 Lần 4
10 Lần 2
6 9 Lần 2
8 Lần 5
7 8 Lần 4
7 Lần 1
8 7 Lần 2
11 Lần 1
9 12 Lần 2
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL