In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

ketquamt - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
18
07
14
200N
360
215
028
400N
8185
5492
6812
8662
9413
5460
7742
8912
1283
1TR
6405
7487
6559
3TR
99391
83691
17730
40123
49450
28034
82813
12765
46253
56636
82764
05895
55854
60936
52451
93268
62705
57657
74011
57204
21197
10TR
29273
98533
27639
34274
01221
31353
15TR
44954
22427
89291
30TR
17928
33671
56155
2TỶ
450579
336636
325107
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
45
80
200N
290
526
400N
2283
0628
6094
7235
5810
6074
1TR
3704
9863
3TR
48516
96362
54329
53374
45531
06159
71118
75104
88198
67904
27263
31435
72927
16289
10TR
44103
18973
00756
39628
15TR
01375
48107
30TR
36786
23195
2TỶ
452758
745454
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
72
51
13
200N
519
010
255
400N
3975
8568
6961
2556
5755
7792
8095
7309
4963
1TR
3888
0603
3837
3TR
37128
82228
11071
11578
83814
45221
39178
99576
31976
49249
17940
29171
42108
90765
80507
72924
79075
97868
63137
12134
48406
10TR
40083
04298
33877
42297
68369
42245
15TR
26771
25357
27969
30TR
01968
21567
98027
2TỶ
283930
904097
325633
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
39
97
200N
372
630
400N
9942
3835
5222
2006
0062
5217
1TR
2830
2788
3TR
05504
24058
00358
99749
53019
81271
35280
49538
50361
69124
03791
73475
85951
34984
10TR
67855
68987
07712
31442
15TR
49778
87584
30TR
74785
19828
2TỶ
573990
290340
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
00
17
200N
536
177
400N
6934
3344
8596
6148
8070
9175
1TR
3803
8157
3TR
25945
31024
39470
85099
80650
56972
25968
83863
35030
29376
05703
65753
94623
63446
10TR
26567
73526
50640
96348
15TR
06958
44930
30TR
95846
43591
2TỶ
599625
602502
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
52
32
200N
310
928
400N
3809
1169
7186
7116
3647
1460
1TR
2208
4272
3TR
65161
93562
63348
36612
69215
33771
59668
39019
23255
94294
90867
33123
64482
36597
10TR
27812
63341
85797
94559
15TR
35684
01208
30TR
35603
88849
2TỶ
242677
208827
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
15
42
65
200N
156
620
913
400N
5343
3045
4773
2633
6973
9013
7291
9110
4347
1TR
3378
4876
8687
3TR
25171
47526
43781
48575
23629
76916
89818
73401
12082
61136
51238
71154
11014
74719
53723
42624
67789
22819
41297
11693
14027
10TR
14644
39315
43477
49775
57410
75164
15TR
41847
37145
01575
30TR
27672
88134
70700
2TỶ
798207
168831
756893
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL