In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

kqxs mt - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
72
28
200N
400
503
400N
9602
9957
9125
4504
5537
9585
1TR
5924
9157
3TR
09097
53259
61648
20852
24195
99565
58356
66616
47558
91134
50132
57058
04599
71992
10TR
42077
64444
59226
84942
15TR
32854
31626
30TR
19976
93134
2TỶ
722917
443916
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
68
71
200N
884
232
400N
2592
8387
2605
7520
5355
0254
1TR
1157
6111
3TR
46307
23330
68951
68771
65416
18164
51816
68940
78859
63202
63380
41038
58109
96364
10TR
45024
38626
15038
05598
15TR
92912
14031
30TR
54285
15759
2TỶ
915617
784924
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
48
65
200N
538
558
400N
6373
7906
5112
9208
1712
8591
1TR
4112
1395
3TR
53106
73570
49262
82974
01789
90873
80428
05312
55304
17587
82152
07110
60853
68328
10TR
83764
81812
13597
29680
15TR
56043
37573
30TR
94152
44799
2TỶ
669872
416593
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
43
09
71
200N
901
715
852
400N
2175
1619
4485
8808
7579
1614
5409
4722
4066
1TR
6983
1202
4091
3TR
15841
20040
68671
68459
93959
45232
41847
00627
68483
58673
46478
05235
03576
76171
26354
72388
20969
53084
42889
86264
45060
10TR
29442
79152
59596
42231
76715
12340
15TR
26248
44556
35770
30TR
85054
13873
98792
2TỶ
749729
497843
081806
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
49
01
58
200N
749
228
756
400N
6415
8312
2201
1580
8394
3819
3989
6317
3439
1TR
8226
8094
2932
3TR
99486
16835
88803
85140
83547
77624
29644
47288
24039
36887
04978
13769
35852
24422
84995
57652
68294
40716
21088
67368
21774
10TR
98517
65384
93174
16177
18870
13515
15TR
78363
97494
10259
30TR
58800
71185
84670
2TỶ
014567
528610
766838
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
54
44
200N
558
645
400N
9746
3315
8741
5285
9513
4584
1TR
1964
3913
3TR
14869
69329
79214
08566
71701
69303
90652
58344
97731
00785
15418
21396
39244
35309
10TR
49124
06927
02140
42326
15TR
07057
01620
30TR
71307
99789
2TỶ
331504
000736
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
29
96
70
200N
343
401
442
400N
9300
2459
3847
3195
9714
1737
6098
0725
3382
1TR
5911
8319
1652
3TR
63293
96488
97938
32866
09467
97783
93338
80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587
49366
16020
34265
48627
27117
12792
26316
10TR
16255
53964
07307
19087
92805
47014
15TR
32734
36566
80861
30TR
25564
12551
62039
2TỶ
832616
627606
247509
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL