In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 22/06/2024 đã kết thúc!..
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
10
70
200N
845
964
400N
9677
1203
2243
3515
8925
1484
1TR
2514
0775
3TR
67876
68406
34882
33184
13680
13230
49122
08645
41249
43802
48723
71595
67665
18993
10TR
97919
37848
66442
64882
15TR
32424
02008
30TR
57688
28590
2TỶ
465072
349306
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
27
55
05
200N
932
150
261
400N
7503
5727
9228
8868
8683
5710
2508
3562
9101
1TR
6491
1245
5214
3TR
64191
50841
46472
32207
44139
72664
18487
44735
01913
09250
85357
89353
92535
02505
93740
05496
89321
16754
39996
62034
94878
10TR
86372
62359
12417
76345
05458
86100
15TR
78787
55167
58591
30TR
02073
89059
65184
2TỶ
946810
647452
296078
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
53
26
50
200N
639
667
094
400N
3323
3959
5706
8785
2656
6557
7646
3734
1156
1TR
5928
5504
3040
3TR
96040
48605
68718
86747
38608
35875
71377
38678
96438
25165
12145
37669
15744
77598
86016
18688
97319
58932
89671
41599
96880
10TR
50711
36039
30578
42522
36902
65837
15TR
46022
64694
08454
30TR
57031
76576
86304
2TỶ
062345
593769
564592
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
97
10
200N
341
891
400N
7486
4822
7938
2071
8534
2611
1TR
4223
2612
3TR
83622
20352
40548
19575
88842
82605
45301
86455
93888
56696
18314
77329
85575
58686
10TR
68566
40997
88399
94818
15TR
71528
58258
30TR
86272
47664
2TỶ
487558
294029
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
66
47
68
200N
982
244
531
400N
3204
1596
7063
6746
2243
0758
3951
0443
6973
1TR
6502
0118
4270
3TR
01989
27848
61993
78846
76359
20279
74567
39701
01164
54755
72602
03698
57454
68300
11395
33584
83278
63322
76470
44197
85241
10TR
14504
99690
81173
11699
32144
97148
15TR
53429
75188
16226
30TR
73070
82524
72916
2TỶ
817180
446761
971912
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
75
71
200N
731
740
400N
4530
3082
2281
8505
0422
8437
1TR
3386
4661
3TR
43367
92352
87470
14034
41477
35271
73438
63981
27400
85187
85499
56103
74542
96696
10TR
69874
88535
08585
69958
15TR
16666
65010
30TR
46563
62991
2TỶ
452043
747598
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
98
97
200N
404
781
400N
2321
2373
1100
6984
5703
0855
1TR
9437
2325
3TR
72406
93100
78568
44220
19922
24429
91727
52472
46205
54959
63255
26777
78025
88856
10TR
74144
29045
27912
91594
15TR
72715
66070
30TR
17445
55672
2TỶ
012620
212225
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL