In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

kq mt - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
94
15
200N
302
036
400N
2489
3003
9102
4648
9250
3838
1TR
1304
6211
3TR
43504
33300
30190
11926
00388
70520
10868
87483
88742
56296
15808
40970
43194
34286
10TR
62525
44708
92615
68612
15TR
99616
14656
30TR
27364
46249
2TỶ
686327
706092
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
38
35
56
200N
931
413
112
400N
6197
7105
0980
6397
5377
9417
2606
0875
8748
1TR
0249
3370
5754
3TR
31410
07023
18410
94324
44135
33551
33641
23432
92180
01711
21227
19899
58175
34521
31638
98654
75404
67263
98872
17633
33589
10TR
65658
11286
27120
55471
87845
42780
15TR
34325
65286
89599
30TR
25964
69386
20810
2TỶ
070593
839446
365867
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
00
01
200N
845
527
400N
7615
0422
8536
0786
0917
1979
1TR
6330
4674
3TR
47723
24481
44655
75164
14523
78673
11825
01639
45273
63543
47778
08796
21887
43138
10TR
93987
37190
96187
83915
15TR
44788
92146
30TR
02248
08287
2TỶ
053869
454123
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
91
58
200N
315
005
400N
5040
6504
2847
9738
0524
4631
1TR
9869
9400
3TR
89509
13689
57889
40885
83802
83254
12865
60496
16518
78673
74998
37552
42292
17848
10TR
23412
86383
51991
11701
15TR
55378
66491
30TR
78236
17841
2TỶ
611951
555830
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
14
79
200N
313
782
400N
7562
3162
5993
0573
0600
6416
1TR
6286
2103
3TR
43616
91135
77360
48557
74166
48099
62355
92273
59958
38512
07162
31345
50028
61058
10TR
70853
33236
10627
65529
15TR
29784
53755
30TR
58242
94149
2TỶ
390264
672720
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
05
30
16
200N
462
560
989
400N
5393
0020
5386
8276
8989
3964
1190
4623
5051
1TR
4930
9945
2191
3TR
23402
89912
94114
77061
15354
75526
85756
25227
14820
04973
02259
01948
14335
00406
79916
65005
34182
86887
57331
32402
04054
10TR
99538
55270
13810
07635
33731
46617
15TR
39217
01875
43843
30TR
32864
68374
70109
2TỶ
977947
195624
595802
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
23
04
46
200N
173
214
062
400N
8377
9081
7147
2884
1449
4505
3525
1981
2715
1TR
8649
6185
3712
3TR
01988
09208
51387
02910
43344
04979
48465
58810
83101
43013
32170
92603
19549
78264
97981
60892
33754
22541
91254
76546
09113
10TR
62690
99815
66986
64467
32523
25706
15TR
94099
77794
25759
30TR
24020
99093
91551
2TỶ
837214
454548
535342
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL