In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

xs tt mt - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
91
26
200N
504
073
400N
1223
3564
9367
2176
4879
1469
1TR
1709
9372
3TR
68611
17414
92732
47619
56297
21786
38620
84666
35379
68893
30255
79626
98855
21671
10TR
13808
21051
13366
29308
15TR
22185
73132
30TR
89230
70430
2TỶ
915522
840895
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
18
22
200N
950
195
400N
8862
1538
9681
5767
3755
4376
1TR
9982
9644
3TR
30893
90326
88650
68727
78675
47068
91996
24455
49288
78228
63913
91955
28993
29647
10TR
34782
81213
68624
88549
15TR
85439
82735
30TR
58023
04136
2TỶ
623926
802247
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
73
39
200N
524
927
400N
0994
1791
7471
5645
1106
2185
1TR
1239
6258
3TR
84195
89457
17331
10468
36830
99226
82366
81402
40434
63751
44290
65546
90913
33937
10TR
26585
32733
14783
28095
15TR
28994
89767
30TR
92990
05382
2TỶ
531363
651413
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
71
90
42
200N
100
284
279
400N
3232
7272
4977
7673
0779
6808
7224
4469
4986
1TR
9874
7230
2657
3TR
25618
81287
71464
01139
92659
02229
45907
30252
77982
55493
20999
66023
88202
21091
85704
86566
07882
71179
89298
87018
41895
10TR
62488
17171
15542
05979
22501
58654
15TR
14248
15282
57825
30TR
51498
75397
42203
2TỶ
665774
465951
031897
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
71
14
85
200N
071
492
492
400N
3609
5552
6554
2191
2441
5262
2032
3264
5342
1TR
6304
9182
3815
3TR
89227
00866
53029
55069
23642
26043
53064
22743
36030
39052
70956
29209
94655
22552
07619
55286
29408
95274
79234
12966
42548
10TR
00913
63270
91889
70527
41535
78929
15TR
50195
22717
28803
30TR
48827
02722
66088
2TỶ
008960
973360
341755
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
94
43
200N
721
340
400N
9165
0851
5395
6765
8475
9388
1TR
0714
5961
3TR
45860
92559
80577
35101
64286
87210
63360
88090
33604
22090
24845
12569
01288
19285
10TR
92509
84470
91439
92974
15TR
05834
28579
30TR
81530
55353
2TỶ
829851
690254
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
68
68
48
200N
756
211
742
400N
7841
2695
2573
0487
8575
2465
8590
7705
6803
1TR
1313
7941
5790
3TR
21026
65766
40661
98673
82933
66896
25443
65763
32264
51706
07332
82940
06267
54808
30521
75389
13571
13069
96780
16265
83523
10TR
31128
28989
08515
40700
56921
89637
15TR
18818
00450
80813
30TR
41916
47846
53631
2TỶ
908085
158005
725785
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL