In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

xstt mt - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
29
93
200N
313
403
400N
1291
5420
3132
3972
5138
3608
1TR
0656
2903
3TR
02836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
26144
19889
24927
37656
23717
11012
04227
10TR
79853
74178
52537
14967
15TR
82005
46895
30TR
12522
17518
2TỶ
184332
886604
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
56
33
53
200N
356
001
868
400N
5523
8800
4872
4315
6049
7073
9249
8649
5274
1TR
6066
6363
1492
3TR
00875
72944
15426
45424
37476
63152
80669
15651
23472
18971
32059
74188
16948
72413
34502
13226
60662
35486
00492
29885
61608
10TR
79283
03641
98484
00370
61783
14335
15TR
18448
91501
71855
30TR
58606
29794
37910
2TỶ
229333
810920
843919
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
20
00
200N
286
682
400N
9029
2752
6653
5479
5582
9976
1TR
3666
3127
3TR
61936
97667
86427
50922
31968
47057
56226
15214
15989
09343
44446
81217
36222
08386
10TR
51202
34118
92375
59315
15TR
97831
14039
30TR
99354
08006
2TỶ
421752
861225
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
89
53
200N
838
101
400N
5436
9078
2636
0696
4911
3293
1TR
2682
8793
3TR
15372
85541
13957
13110
23371
62502
44662
05325
90626
45067
93999
97499
58141
73736
10TR
19471
44104
53518
21677
15TR
35452
46185
30TR
87066
04371
2TỶ
929509
551652
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
97
55
200N
354
407
400N
1784
1763
5820
4297
4184
8988
1TR
1102
7379
3TR
35335
94493
05715
65211
49249
05252
01946
98980
81357
70272
88941
42974
56165
31277
10TR
15224
19334
39837
47361
15TR
29191
87666
30TR
65390
84587
2TỶ
011632
941762
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
23
42
80
200N
225
422
500
400N
1667
5119
8554
6759
1156
1636
3517
2598
9571
1TR
1904
4966
1009
3TR
02390
77922
21454
56238
52626
53205
53532
83982
69176
08056
29710
45718
19143
64764
95372
93800
49646
75312
23986
16313
08074
10TR
15442
17891
41565
29865
15218
85265
15TR
56286
76408
36444
30TR
12096
39521
31072
2TỶ
756179
293762
643774
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
16
05
50
200N
530
391
050
400N
3005
0804
3434
2222
7260
4696
0933
6907
1338
1TR
1484
9885
8302
3TR
36562
22409
17261
21231
90419
47100
66055
42129
24356
63247
18468
06036
16613
55754
47260
61719
45636
88884
69092
60015
66053
10TR
07302
87478
31787
70402
08739
29967
15TR
91940
33375
07775
30TR
25130
02078
87716
2TỶ
377478
995138
796887
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL