In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
32
59
70
200N
655
223
683
400N
6342
0448
6202
5053
0045
2950
6647
0593
8352
1TR
7141
1232
7130
3TR
23089
62436
21031
07927
96222
61079
01714
11815
04168
05264
04864
51517
01231
00965
10260
99781
07493
26615
58886
51426
86473
10TR
08921
28777
90322
38691
47466
45625
15TR
37098
72395
04855
30TR
99204
22050
37000
2TỶ
866431
289941
106727
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
59
78
200N
571
657
400N
3347
9950
5733
5443
6402
7710
1TR
4515
8414
3TR
29066
41051
53181
35748
29465
73385
51978
45383
48590
51721
94444
22781
75101
81247
10TR
14176
07232
50957
41738
15TR
98822
78547
30TR
65367
04189
2TỶ
237610
268689
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
22
77
200N
083
735
400N
5650
3657
8432
6199
7647
3710
1TR
5479
1766
3TR
57376
70968
10096
56801
30901
04964
85011
31577
80708
46224
09289
42486
05261
89473
10TR
58717
02040
98278
47080
15TR
06679
28103
30TR
80758
21513
2TỶ
116270
772841
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
79
40
200N
450
114
400N
9718
6270
1081
7409
8934
3923
1TR
1177
6686
3TR
50290
50779
73449
41375
07553
62374
99856
15063
16843
29030
02831
52710
36697
88189
10TR
62666
93448
68183
98232
15TR
39039
03817
30TR
07448
18803
2TỶ
248292
461491
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
74
22
80
200N
726
937
601
400N
5730
3203
8573
0050
8918
5702
5174
4831
7900
1TR
4655
2747
3049
3TR
40123
53086
59401
07225
98093
80233
14566
88096
09398
75555
68340
44903
34139
53589
45378
49024
56169
77816
37384
81754
84948
10TR
72412
13051
87560
34287
16146
74631
15TR
44509
62907
79776
30TR
95420
68310
46362
2TỶ
083627
720703
831147
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
52
93
47
200N
678
023
015
400N
4312
0492
9529
5460
6241
8709
5807
9180
5133
1TR
3601
1406
1799
3TR
22932
07055
72358
56795
82267
52260
97857
52235
92021
43478
72889
20233
50061
03514
10205
26667
64908
69378
20365
11354
82420
10TR
83744
14776
26419
89362
41043
66245
15TR
88997
07605
05902
30TR
24452
69134
69732
2TỶ
169163
976944
539125
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
19
47
200N
643
332
400N
8898
8885
4683
5717
2965
6926
1TR
9758
4170
3TR
91634
52490
42283
53641
07631
40391
98878
08537
37651
87964
72772
96217
89693
95308
10TR
38236
16018
18558
60480
15TR
64352
83476
30TR
07295
41537
2TỶ
247798
060422
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL