In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 16:10:59 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
79
40
200N
450
114
400N
9718
6270
1081
7409
8934
3923
1TR
1177
6686
3TR
50290
50779
73449
41375
07553
62374
99856
15063
16843
29030
02831
52710
36697
88189
10TR
62666
93448
68183
98232
15TR
39039
03817
30TR
07448
18803
2TỶ
248292
461491
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
74
22
80
200N
726
937
601
400N
5730
3203
8573
0050
8918
5702
5174
4831
7900
1TR
4655
2747
3049
3TR
40123
53086
59401
07225
98093
80233
14566
88096
09398
75555
68340
44903
34139
53589
45378
49024
56169
77816
37384
81754
84948
10TR
72412
13051
87560
34287
16146
74631
15TR
44509
62907
79776
30TR
95420
68310
46362
2TỶ
083627
720703
831147
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
52
93
47
200N
678
023
015
400N
4312
0492
9529
5460
6241
8709
5807
9180
5133
1TR
3601
1406
1799
3TR
22932
07055
72358
56795
82267
52260
97857
52235
92021
43478
72889
20233
50061
03514
10205
26667
64908
69378
20365
11354
82420
10TR
83744
14776
26419
89362
41043
66245
15TR
88997
07605
05902
30TR
24452
69134
69732
2TỶ
169163
976944
539125
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
19
47
200N
643
332
400N
8898
8885
4683
5717
2965
6926
1TR
9758
4170
3TR
91634
52490
42283
53641
07631
40391
98878
08537
37651
87964
72772
96217
89693
95308
10TR
38236
16018
18558
60480
15TR
64352
83476
30TR
07295
41537
2TỶ
247798
060422
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
66
40
53
200N
851
692
990
400N
7392
9523
1698
7440
9950
4115
4086
2953
6625
1TR
4302
7085
1128
3TR
53119
22969
65963
29968
39687
75973
80658
11894
95565
69818
02596
32228
37013
79139
93551
40246
31750
40031
20434
22726
36554
10TR
59842
69307
09718
81075
81924
34899
15TR
45036
26596
52675
30TR
37126
86356
22060
2TỶ
609435
574749
033997
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
27
98
200N
027
418
400N
8547
5924
7063
3195
1167
0278
1TR
5400
4769
3TR
53059
38671
82565
40147
91999
30935
84429
45677
27647
42031
16608
45285
53304
48394
10TR
17408
16572
13038
94150
15TR
12182
20908
30TR
03231
76366
2TỶ
617219
206039
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
77
13
200N
106
195
400N
7773
1915
9448
1199
8607
6479
1TR
6753
1765
3TR
90777
35605
53423
75844
29003
26769
33286
05406
38440
04408
72469
80687
18845
45682
10TR
88041
55375
59301
02884
15TR
18390
50136
30TR
54852
67993
2TỶ
103914
436116
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL