In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 08/08/2022 đã kết thúc!..
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
10
08
42
200N
191
510
861
400N
2348
1144
5460
9632
2828
1370
7916
0733
7550
1TR
5577
6643
0666
3TR
31675
54441
19359
20709
88855
35211
87375
53271
86413
25673
43366
51679
29181
23067
79834
76666
56287
64575
34524
57235
02903
10TR
73460
08587
11689
28283
49519
81675
15TR
27084
74808
15310
30TR
70341
46102
63413
2TỶ
543137
378413
333733
Đầy đủ2 Số3 Số
doi so trung
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
93
05
48
200N
497
738
007
400N
2985
7303
0515
8574
3271
2691
5453
6500
9558
1TR
6405
9483
3358
3TR
07233
69702
62188
31570
06945
94893
05465
36826
68781
84098
43538
00759
42426
91967
36821
36056
03239
65779
92731
59659
47959
10TR
17781
18577
37958
56813
48833
12305
15TR
49600
90310
62782
30TR
95502
42738
01009
2TỶ
439642
592283
661543
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
90
69
200N
105
805
400N
8045
9528
4650
0365
2658
2165
1TR
3051
3530
3TR
28420
97200
64864
21361
09375
72352
59801
55548
15324
61050
02378
60472
07556
15618
10TR
97709
01000
18501
62191
15TR
89083
31794
30TR
74434
94740
2TỶ
681925
833422
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
40
01
25
200N
492
252
421
400N
8740
1656
1023
2103
1660
4527
1249
2900
1526
1TR
8746
9724
4332
3TR
89954
80269
40916
64956
44293
84931
01240
10424
09931
64611
87297
85391
28334
96927
89551
30800
52236
51923
30888
29701
87141
10TR
81069
16172
09517
87308
20443
09776
15TR
60519
49869
26071
30TR
97395
06694
58665
2TỶ
698427
667576
845265
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
31
19
200N
357
066
400N
7106
6438
2291
2578
5313
2637
1TR
6443
9207
3TR
40499
09467
38043
08943
17640
01348
19252
01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968
10TR
02887
14355
86078
39954
15TR
09557
64222
30TR
82214
87402
2TỶ
805603
326189
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
09
81
200N
632
219
400N
0807
4060
0447
3987
0377
3095
1TR
9254
6558
3TR
13942
92313
71213
59410
01952
46603
80004
26402
66280
19218
99489
20796
51693
38936
10TR
03975
25896
29586
72261
15TR
30424
06764
30TR
41133
62383
2TỶ
612861
830046
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
34
80
200N
423
876
400N
8815
9551
5647
2309
1222
6676
1TR
4695
0382
3TR
02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
10TR
76330
99574
52031
28554
15TR
43059
51950
30TR
70323
73771
2TỶ
359272
956041
Đầy đủ2 Số3 Số
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL