In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 05:30:03 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
55
65
89
200N
262
333
724
400N
0256
1707
7169
0024
5510
5496
2599
3127
2581
1TR
8590
0824
7830
3TR
02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621
07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209
34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956
10TR
85833
74034
52224
34788
72839
51792
15TR
84007
71404
35178
30TR
90381
32969
59076
2TỶ
334862
381443
038430
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
80
49
200N
740
398
400N
9762
2221
4682
9920
9610
8989
1TR
4512
6078
3TR
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
10TR
98476
53126
89472
25303
15TR
09040
45585
30TR
16434
97446
2TỶ
448744
221985
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
30
14
200N
397
692
400N
8467
0717
0105
8986
5898
8525
1TR
5771
5219
3TR
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
10TR
50524
36990
52484
09279
15TR
23710
39549
30TR
42118
96021
2TỶ
998389
629643
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
38
27
200N
296
126
400N
4423
3251
2795
4985
6976
9871
1TR
2418
9685
3TR
72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249
09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182
10TR
03549
00582
32955
70010
15TR
18167
78620
30TR
07816
16671
2TỶ
805515
612558
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
06
22
04
200N
606
071
336
400N
8903
3533
7844
4152
2429
5621
3633
2647
5948
1TR
7558
1398
5009
3TR
70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592
10TR
42661
04833
94867
03750
54129
21534
15TR
02030
73129
67953
30TR
36506
61640
50028
2TỶ
179674
276788
025671
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
86
16
89
200N
020
200
646
400N
1542
6637
2992
4518
7801
1495
4241
4417
7421
1TR
4720
1539
3951
3TR
26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388
68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707
88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527
10TR
12524
61371
97045
57814
72652
73586
15TR
28551
41987
84633
30TR
33597
50382
74632
2TỶ
581201
284830
835555
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
05
21
200N
160
761
400N
8138
1975
5895
3832
1236
2544
1TR
1714
3056
3TR
04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976
10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008
10TR
82398
99406
54506
09687
15TR
18118
62274
30TR
92493
26511
2TỶ
299167
056234
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL