In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 09:38:57 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
05
21
200N
160
761
400N
8138
1975
5895
3832
1236
2544
1TR
1714
3056
3TR
04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976
10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008
10TR
82398
99406
54506
09687
15TR
18118
62274
30TR
92493
26511
2TỶ
299167
056234
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
37
40
73
200N
930
810
774
400N
0142
4173
7705
8385
7031
4996
3064
1423
4893
1TR
0754
2827
0261
3TR
64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605
42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312
03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762
10TR
45328
04042
36985
25258
69380
93914
15TR
35467
91547
13261
30TR
07454
33300
05912
2TỶ
401352
446168
853776
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
88
42
200N
328
362
400N
9903
1674
4578
6537
6268
1397
1TR
9698
2255
3TR
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
10TR
26386
38727
96302
86823
15TR
55151
25833
30TR
32595
38478
2TỶ
323787
424317
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
61
29
200N
448
242
400N
3942
9887
0928
3849
7441
0684
1TR
7257
9677
3TR
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
10TR
19272
35968
00347
76033
15TR
46380
36596
30TR
12712
61904
2TỶ
417155
581205
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
99
28
200N
421
878
400N
7882
5296
4816
3596
7058
5620
1TR
7923
6025
3TR
84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973
05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260
10TR
13529
14437
49291
89394
15TR
76009
57621
30TR
46458
98481
2TỶ
063642
120125
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
34
20
78
200N
115
873
787
400N
8561
6810
9211
1788
8417
8435
7106
9428
0892
1TR
7442
3413
7363
3TR
03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274
17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615
31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567
10TR
77292
36754
65371
95959
41258
55604
15TR
22605
04503
29176
30TR
99027
32354
77165
2TỶ
643539
936350
321036
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
09
44
86
200N
382
309
558
400N
8140
9089
0659
8112
6386
5812
7515
3948
3907
1TR
7796
4530
2035
3TR
85017
39955
02158
23970
54350
57573
40646
90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409
49413
53069
52402
08826
83142
50879
23030
10TR
30066
33828
62323
28390
86963
79370
15TR
52250
63837
25851
30TR
61910
67428
60344
2TỶ
918974
060511
929614
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL