In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
97
10
200N
341
891
400N
7486
4822
7938
2071
8534
2611
1TR
4223
2612
3TR
83622
20352
40548
19575
88842
82605
45301
86455
93888
56696
18314
77329
85575
58686
10TR
68566
40997
88399
94818
15TR
71528
58258
30TR
86272
47664
2TỶ
487558
294029
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
66
47
68
200N
982
244
531
400N
3204
1596
7063
6746
2243
0758
3951
0443
6973
1TR
6502
0118
4270
3TR
01989
27848
61993
78846
76359
20279
74567
39701
01164
54755
72602
03698
57454
68300
11395
33584
83278
63322
76470
44197
85241
10TR
14504
99690
81173
11699
32144
97148
15TR
53429
75188
16226
30TR
73070
82524
72916
2TỶ
817180
446761
971912
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
75
71
200N
731
740
400N
4530
3082
2281
8505
0422
8437
1TR
3386
4661
3TR
43367
92352
87470
14034
41477
35271
73438
63981
27400
85187
85499
56103
74542
96696
10TR
69874
88535
08585
69958
15TR
16666
65010
30TR
46563
62991
2TỶ
452043
747598
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
98
97
200N
404
781
400N
2321
2373
1100
6984
5703
0855
1TR
9437
2325
3TR
72406
93100
78568
44220
19922
24429
91727
52472
46205
54959
63255
26777
78025
88856
10TR
74144
29045
27912
91594
15TR
72715
66070
30TR
17445
55672
2TỶ
012620
212225
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
75
25
200N
771
291
400N
1357
2198
1383
4987
7007
2537
1TR
5550
1722
3TR
11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226
47397
29763
26059
15428
59864
61078
32815
10TR
03685
26691
73727
77435
15TR
96332
37304
30TR
43431
72612
2TỶ
697730
883941
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
14
86
14
200N
179
073
800
400N
7297
9646
6929
7729
6521
7771
8084
4563
9297
1TR
0930
8618
7860
3TR
41486
96167
73159
64808
53579
96617
69627
20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220
61665
71276
92945
26677
10879
75727
83577
10TR
37010
48710
21742
26317
74008
09991
15TR
00570
78563
97912
30TR
75948
77852
74332
2TỶ
980385
478056
093109
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
59
21
36
200N
036
634
456
400N
1973
0146
1634
8813
4585
3252
9525
4620
8948
1TR
3825
9442
9175
3TR
42319
60805
70838
86014
46066
56461
64304
74614
52123
98448
75930
45524
42848
38686
83595
33041
33995
55113
63490
75142
67484
10TR
48146
60727
81488
01536
58403
13165
15TR
17580
05204
89647
30TR
15136
79727
37120
2TỶ
936631
127946
530068
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL