In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 24/07/2024 đã kết thúc!..
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
87
26
200N
459
738
400N
2091
7679
0499
4241
1194
2134
1TR
2050
5273
3TR
85755
62541
83043
53787
64613
18351
51050
05815
92995
53537
59634
69976
86489
14576
10TR
97922
46713
08893
36465
15TR
30061
65235
30TR
00830
61105
2TỶ
138382
473146
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
09
80
200N
044
382
400N
0745
2440
2107
7961
4887
2577
1TR
5378
1204
3TR
46976
42370
85288
68605
08083
74513
73104
69471
14902
14232
73173
33198
05086
14552
10TR
67820
53248
30059
25682
15TR
03619
61698
30TR
35937
21519
2TỶ
383140
557763
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
35
11
200N
926
714
400N
2327
0145
9004
3558
7980
0854
1TR
2904
7128
3TR
83819
30637
86886
53049
98806
07856
82084
25500
11582
09826
77595
62097
37125
47805
10TR
72094
14854
21643
19676
15TR
82183
77483
30TR
91387
10538
2TỶ
174608
778965
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
57
36
65
200N
883
555
116
400N
2307
9698
5041
9658
9658
3767
4062
4681
7162
1TR
7862
7606
4969
3TR
88979
86551
82046
96765
42435
05667
31855
53158
29496
71820
57103
50862
94556
25681
14272
58169
44394
72203
77500
35739
66045
10TR
37914
86546
00148
00640
90278
79977
15TR
99190
33377
69394
30TR
17770
44544
67759
2TỶ
649329
268289
188588
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
37
05
88
200N
278
783
526
400N
3741
2865
8816
6160
5084
3285
9359
0840
7289
1TR
8461
7173
4859
3TR
17388
82744
65812
85329
73666
27771
02781
26876
85257
08143
83726
44835
28011
76552
84112
92349
37828
21846
93114
73993
43927
10TR
77615
77331
02796
59332
28667
77568
15TR
83564
16990
54081
30TR
56259
43500
79703
2TỶ
232916
421628
101248
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
73
32
200N
561
396
400N
1687
5872
6531
0934
6010
1871
1TR
4588
0486
3TR
89517
51650
46354
27761
04102
77346
90951
88974
85995
87011
37811
61045
62384
30944
10TR
68843
57494
29031
58904
15TR
46542
86749
30TR
72622
96627
2TỶ
022294
926307
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
62
03
50
200N
321
217
878
400N
6824
8142
3205
9199
8789
1054
1234
7611
1875
1TR
9575
3598
8764
3TR
16818
56381
77601
24348
65655
50117
84052
88248
13875
16653
11259
45415
87866
08649
42022
89440
72258
11004
54322
06507
19054
10TR
52263
16516
10711
11277
36184
48839
15TR
70678
56877
34556
30TR
96621
82343
02291
2TỶ
563819
326890
667402
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL