In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Xổ số Miền Trung hôm nay: 18/05/2024 đã kết thúc!..
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
95
16
200N
277
129
400N
3381
4527
0543
5601
2000
9451
1TR
7658
2581
3TR
15290
08186
75010
08021
04384
56411
96256
51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811
10TR
92668
60267
24244
88582
15TR
85831
59937
30TR
12950
50984
2TỶ
474974
805278
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
66
02
200N
063
437
400N
9380
0658
6202
0230
3232
4808
1TR
8946
4770
3TR
24893
28466
96953
58896
11105
62647
44386
35048
45675
47765
36846
10113
19755
27099
10TR
71015
94204
22821
05296
15TR
59012
16301
30TR
61542
20417
2TỶ
094444
634022
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
77
73
200N
561
817
400N
4690
7236
9284
8645
9055
2785
1TR
4336
3319
3TR
72745
54202
23620
17549
82228
46581
99551
26586
78590
42141
50196
45816
84434
30294
10TR
13242
16404
29085
34597
15TR
18397
30796
30TR
91545
18067
2TỶ
001078
191362
Đầy đủ2 Số3 Số
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
17
92
66
200N
114
741
490
400N
5057
9274
9839
3871
3336
7473
9492
5383
1712
1TR
1898
0524
1204
3TR
93471
01661
48829
52776
29107
22678
51513
49849
44054
11944
07813
43682
79279
35586
24497
10481
19428
51485
53784
51104
62543
10TR
15842
74809
90844
58815
03915
47704
15TR
30370
81535
15593
30TR
57745
76496
06167
2TỶ
212286
874783
970562
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
06
56
74
200N
087
985
982
400N
3220
5117
6766
8395
6270
3318
9984
0288
4078
1TR
3486
3728
6853
3TR
86045
15321
48993
04711
19879
80607
25047
78474
92395
24313
91863
36301
25440
57071
37586
94609
98516
46923
46717
40429
13648
10TR
34357
94232
24314
61106
82515
30427
15TR
19220
47331
18221
30TR
17367
71852
76743
2TỶ
721577
902168
571009
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
11
93
200N
885
235
400N
8080
0239
6687
4262
1737
0896
1TR
5839
5968
3TR
89810
20304
59862
59368
23641
19110
81777
16678
88327
88210
49445
75414
82358
90491
10TR
28241
51526
60924
22099
15TR
29637
46811
30TR
59461
92020
2TỶ
505263
807756
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
00
53
15
200N
351
846
190
400N
5658
9452
3481
5166
5818
8484
7792
2481
2156
1TR
0617
9251
2692
3TR
94797
87588
02668
16750
09763
32396
18839
37003
12243
75694
23545
91350
29622
89598
04267
34821
02640
47164
40391
51658
41708
10TR
94120
42310
44218
92932
33955
53286
15TR
88568
49863
62700
30TR
97400
39467
72414
2TỶ
253908
480645
115905
Đầy đủ2 Số3 Số

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL