In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 05:52:29 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
34
71
200N
671
357
400N
0706
7225
5712
6689
9794
2270
1TR
1798
4124
3TR
35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303
81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386
10TR
00806
36694
99936
40669
15TR
40166
46852
30TR
87226
22977
2TỶ
829687
968527
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Chủ nhật Kon TumKhánh HòaThừa T. Huế
KTKHTTH
100N
56
67
41
200N
283
407
189
400N
2270
7151
2313
2047
2308
4449
1888
3335
7090
1TR
3024
3829
3514
3TR
59195
45776
97044
83294
25188
41659
14400
18609
67905
49299
20667
61692
15493
52638
79961
73762
01479
84793
55436
39040
84248
10TR
88334
51768
51679
21923
49071
02898
15TR
35925
30304
31296
30TR
99967
68665
01306
2TỶ
908406
868856
208763
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
39
73
89
200N
615
456
345
400N
6884
2472
9863
7706
8806
6191
6452
2964
5394
1TR
4590
4323
2698
3TR
71690
98126
88216
20530
83799
95942
57941
00227
10534
61495
82208
29906
69989
90967
93343
76402
40895
33471
37632
72561
94821
10TR
15185
27425
71596
12498
82215
09999
15TR
38100
58878
11680
30TR
39451
99453
03388
2TỶ
640591
274561
919424
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
24
15
200N
042
056
400N
6337
8900
4387
3378
4255
1495
1TR
5435
0734
3TR
95873
29382
91809
13395
87250
51885
55179
86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464
10TR
48404
22645
52425
91935
15TR
64023
90147
30TR
27890
10094
2TỶ
724015
829996
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
64
49
45
200N
233
157
195
400N
4387
8047
1648
8551
8676
7613
6941
8501
6361
1TR
6506
8507
6911
3TR
75356
62304
50561
76215
67880
60398
19087
25758
62138
40167
99334
16754
73899
58211
79109
87469
04432
35625
16971
42720
28767
10TR
08177
93481
97098
40581
41513
56764
15TR
59635
40496
75558
30TR
28510
70731
16798
2TỶ
835628
983396
249035
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
40
05
200N
153
917
400N
2407
7228
1668
7615
2689
1193
1TR
3845
5648
3TR
38098
38140
00935
16063
98799
32631
19694
18711
43035
45559
28875
25692
91374
78552
10TR
82172
55432
44726
31363
15TR
64197
54245
30TR
53798
35059
2TỶ
733872
803902
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
12
49
200N
845
987
400N
6816
8749
3786
1402
0473
5331
1TR
1865
4392
3TR
29013
23607
12008
74871
32892
23986
16463
09206
44334
28037
66236
54597
92051
16848
10TR
68450
94614
23171
47609
15TR
23160
91921
30TR
05606
96954
2TỶ
312151
346995
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL