In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung

Còn 08:40:29 nữa đến xổ số Miền Trung
Thứ hai Phú YênThừa T. Huế
PYTTH
100N
46
07
200N
418
527
400N
5310
3822
8748
8420
3808
0643
1TR
7947
4914
3TR
77173
16298
34470
97393
16693
32033
96805
97519
32778
01908
98424
74823
28969
24931
10TR
02219
35823
10118
37211
15TR
09920
45103
30TR
38580
78640
2TỶ
30659
28385
Đầy đủ2 Số3 Số
  • Đổi Số Trúng
Chủ nhật Kon TumKhánh Hòa
KTKH
100N
81
32
200N
357
162
400N
6259
8582
8395
9160
9398
8522
1TR
5459
1023
3TR
32049
88089
52221
01806
41657
97987
66099
56546
03345
16482
80374
57810
33626
87471
10TR
67035
28681
99689
20398
15TR
63894
53700
30TR
34627
67576
2TỶ
02949
97932
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ bảy Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
DNGQNGDNO
100N
16
34
06
200N
947
118
138
400N
6347
5516
1164
4944
3604
2659
5617
5387
2469
1TR
9955
8258
7885
3TR
95693
98746
11255
90773
66262
26391
96864
93930
31648
84467
83763
44188
15175
29461
11564
89644
75043
59844
91559
11525
77209
10TR
50029
74703
70142
93694
62709
77807
15TR
99386
79262
81513
30TR
82625
05118
02442
2TỶ
53594
27384
94475
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ sáu Gia LaiNinh Thuận
GLNT
100N
76
06
200N
995
267
400N
5515
9366
2086
6897
6677
1895
1TR
8986
7125
3TR
32883
17878
59811
04661
60218
81034
87411
55857
11996
89353
30341
61941
91137
15905
10TR
83952
14966
00519
31844
15TR
16493
34235
30TR
37596
76602
2TỶ
86343
03703
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ năm Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
BDIQTQB
100N
76
08
07
200N
684
571
380
400N
5917
0483
3604
6957
3184
9760
0207
0316
3097
1TR
3899
7214
5647
3TR
34539
66471
24681
95811
34804
42870
98427
74435
84072
39679
16562
92444
31672
29314
64917
43195
35480
99436
50020
20451
52614
10TR
66557
26928
10415
94224
24027
65853
15TR
73465
85433
82493
30TR
70667
12688
71748
2TỶ
09238
42901
35258
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ tư Đà NẵngKhánh Hòa
DNGKH
100N
64
38
200N
831
058
400N
0371
1379
3230
2401
9509
5883
1TR
3853
6020
3TR
92464
35345
04561
83184
09135
63185
91325
35838
70607
78029
44261
81462
63905
96613
10TR
27373
44932
14593
25452
15TR
26138
98026
30TR
14492
97191
2TỶ
31730
14010
Đầy đủ2 Số3 Số
Thứ ba Đắk LắkQuảng Nam
DLKQNM
100N
76
42
200N
288
528
400N
3619
6576
2604
4307
4890
3626
1TR
1635
9289
3TR
37203
38366
39666
84015
00822
55904
06414
32542
14707
21499
02923
15533
42003
38539
10TR
27182
23034
71529
05003
15TR
60167
85678
30TR
20827
54560
2TỶ
13444
73002
Đầy đủ2 Số3 Số
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL